Bezbednost gradilišta: Kako izbeći nesreće na građevini?

Građevinski sektor karakteriše visoka stopa nesreća na radu, koja se nalazi na vrhu liste nesreća. Mnoge studije o stopi nesreća u ovom sektoru ukazuju da je 80% nesreća uzrokovano greškama u organizaciji, planiranju i kontroli, a da preostalih 20% nastaju zbog grešaka u izvršenju zadataka.

250

Građevinski sektor karakteriše visoka stopa nesreća na radu, koja se nalazi na vrhu liste nesreća. Stope nesreća na radu stavljaju građevinski sektor na prvo mesto po broju nesreća u odnosu na ostale delatnosti. U celom svetu, građevinski radnici imaju tri puta veću verovatnoću da će poginuti i dva puta veće šanse da budu povređeni od radnika u drugim industrijama. Ove nesreće povlače veliku štetu i  troškove za osobu koja je doživela nesreću, za poslodavca i društvo u celini.

Mnoge studije o stopi nesreća u ovom sektoru ukazuju da je 80% nesreća uzrokovano greškama u organizaciji, planiranju i kontroli, a da preostalih 20% nastaju zbog grešaka u izvršenju zadataka.

Otuda važnost integrisanja prevencije u projekat, poštovanje propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i potreba da svi ljudi uključeni u proces izgradnje imaju informacije o rizicima i njihovoj prevenciji.

Rad na gradilištima povezan je sa mnogim rizicima koji mogu izazvati nesreće različitih vrsta, čak i smrtonosne: pad sa visine; povrede ili smrt prouzrokovani materijalima i alatima koji padaju sa visine; posekotine od mehaničkih, oštrih predmeta i uređaja za rad, modrice, uganuća, problema sa leđima pri rukovanju teretom; kontakt sa opasnim materijama itd.

U vezi sa tim  prioritet se mora dati merama koje eliminišu ili smanjuju rizik na izvoru i obezbeđuju kolektivnu zaštitu.

Od trenutka kada odlučite da preduzmete neki posao ili aktivnost bilo koje vrste, koja se razmatra u okviru građevinskih propisa, mora biti prisutna prevencija opasnosti na radu. Važnost je od suštinskog značaja da se od početka suočite sa bilo kojim nepredviđenim rizikom. Evo nekoliko osnovnih saveta o zdravlju i bezbednosti u građevinarstvu, kako biste sprečili nesreće radnika i onih koji to nisu.

Opšte mere predostrožnosti

Preventivne mere predstavljaju niz osnovnih saveta i njihovu primenu u praksi u oblasti  bezbednosti i zdravlja na radu tokom izgradnje objekata, kako bi se sprečile nesreće radnika i uopšte drugih ljudi van pojasa izvođenja radova. Imajući u vidu brojnost i kompleksnost u zavisnosti od vrste radova, navešćemo samo neke opšte mere prevencije:

1#   Informišite radnike o rizicima na poslu i kontrolnim merama koje se moraju pridržavati; obezbedite neophodnu obuku za izvršavanje svakog zadatka.

2#   Obavezno ogradite rejon izgradnje da biste sprečili pristup ljudima koji na njemu ne rade. Stvorite siguran pristup radnim površinama (skele, krovovi, rovovi itd.)

3#  Označite trakama sve poteze oko gradilišta i obeležite saobraćajnice. Označite na tlu područja prolaza i pešačke staze. Stavite vidljivo obaveštenje (znak) o zabrani ulaska svih koji nisu zaposleni kako bi se ograničio pristup gradilištu.

4#   Označite i definišite „sigurne“ prostore oko vozila za istovar i mašina za iskopavanje (rovokopač, utovarivač, buldožer itd.).

5# Posebno obučite vozače gorenavedenih vozila (moraju imati popratni dokument). Osim toga, potrebno je da radnik ima i ovlašćenje preduzeća.

6#  Koristite obavezne zaštitne uređaje na mašinama (zvučne signalizacija, štitnici) i proverite njihov ispravan rad.

7#   Omogućite higijenske prostorije za odmor i obedovanje, kabine za presvlačenje i druge neophodne prostorije koje zadovoljavaju potrebe svih zaposlenih. Uspostavite hitne procedure instalirajući neophodna sredstva i opremu protiv požara (aparati za gašenje požara, putevi za evakuaciju itd.) i obezbediti prvu pomoć (neophodan sanitetski materijal) u skladu sa zahtevima procene rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja i bezbednosti i zdravlja na radu

8#   Koristite viljuškare i liftove tako da je zagarantovana njihova čvrstoća i stabilnost.

9#   Dodelite montažu, demontažu i modifikaciju skela obučenim osobama. Redovno proveravajte svoj bezbednosne uslove na istima, posebno nakon lošeg vremena. Na njih postavite ograde, lajsne i mreže kako biste sprečili pad ljudi i predmeta sa visine.

10#  Koristite mehaničku opremu za rukovanje teretom i izbegavajte ručno rukovanje što je više moguće. Izvršte obuku ljudi – kako bezbedno podizati teret.

11#   Preduzeti mere u cilju smanjivanja stepena izloženosti buci. Kao prioritet, tražiće se izolacija mašina koje proizvode buku i upotreba OZO (štitnika za uši i čepova za uši). Bezbedno skladištite opasne supstance prateći standardne smernice.

12#  Koristite neophodnu ličnu zaštitnu opremu : kacigu, rukavice, obuću, kaiš, maske protiv izlaganja prašini (drvo, silikati itd.).

13#   Instalirajte kolektivnu zaštitu od padova na svim potrebnim mestima (ograde, pokrivenost praznina, zaštitne mreže). Detektovati kritične tačke, na primer zaštitite rupe označenim i fiksnim poklopcima kako biste sprečili padove.

14#  Postavite zaštitu koja sprečava ljude ili vozila da padnu u iskope : označene ograde (crvene i bele pruge) najmanje 1,50 m od ivice odvoda; rukohvati u zonama prolaza 0,60 m od ivice odvoda; sigurnosna zaustavljanja vozila itd.

Prevencija požara

Zaštita od požara je veoma važna tačka u organizaciji gradilišta. Nepoštivanje istog može dovesti do katastrofalnih posledica: smrt ljudi, gubitak delova i celokupne opreme, oštećenja zgrade koja je u izgradnji.

Glavni uzroci požara na gradilištima:

  • neoprezno rukovanje zapaljivim materijalima i otvorena vatra;
  • kršenje pravila za projektovanje i rad električne opreme;
  • kršenje pravila o rukovanju opremom za proizvodnju toplote;

Da bi se rizik od požara sveo na minimum, neophodno je najstrože poštovanje pravila zaštite od požara od strane zaposlenih. Takođe neophodno je da lica odgovorna za bezbednost u kompaniji i stručna lica za zaštitu požara redovno sprovode preventivne mere na gradilištima, tokom kojih sa rukovodiocima i radnicima gradilišta održavaju brifing o bezbednosti od požara sa prezentacijom i simulacijom.

Da bi bio primljen na rad, svaki zaposleni mora proći obuku o zaštiti od požara. Za obavljanje radova koji mogu dovesti do požara potrebno je poštovati pravila zaštite od požara posebno kada je reč o radovima koji uključuju:  zavarivanje, lemljenje, rad sa bojama i lakovima i drugim zapaljivim materijama. Prostori i radni prostori podložni pojavi vatre i eksplozivnih para, kao i oni koji uključuju radove koji mogu dovesti do požara, moraju biti dobro provetreni. Oprema za ovakve poslove mora biti ispravna, u suprotnom je njena upotreba neprihvatljiva. Postoji potreba za stalnim praćenjem stanja gradilišta i susednih područja, uključujući proveru dostupnosti svih sredstava i primarnih sredstava za gašenje požara.

Glavnu odgovornost za osiguranje uslova zaštite od požara objekta u izgradnji snosi njegov rukovodilac. Međutim, svako od zaposlenih mora znati i pridržavati se utvrđenih pravila kako bi rad bio bezbedan.

5/5 - (3 votes)