checkpoint

Impressum

IZDAVAČ MAGAZINA:

SecuritySEE d.o.o.
Trg Oslobođenja 10
11000 Beograd

PIB 110360875
MB 21342696

Upisani u registar medija
Registarski broj: IN000686
Naziv medija: SecuritySEE.com

Email: [email protected]
Web: www.securitysee.com

DIREKTOR I UREDNIK:

Mladen Raonić
Milica Milosavljević

REDAKCIJSKI SAVET:

Mladen Raonić
Milica Milosavljević
Vladimir Tošić
Goran Despotović
Ana Milosavljević