Balkan Security EXPO 2024

Osnovne informacije o pravnim uslovima korišćenja portala securitysee.com u daljem tekstu portal.

MOLIMO VAS, SLEDEĆI TEKST PAŽLJIVO PROČITAJTE PRE KORIŠĆENJA NEKOG DELA PORTALA.

Pravila i uslovi korišćenja

Korišćenjem bilo kog dela portala, saglasni ste i prihvatate sve navedene uslove korišćenja. Ukoliko se ne slažete s uslovima koji su ovde navedeni, molimo Vas da ne koristite ovaj portal.

Ni jedan deo portala ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, niti za promovisanje istih. Korišćenje govora mržnje, ružnih reči, vređanje i diskriminacija na rasnoj, nacionalnoj, verskoj, polnoj i bilo kojoj drugoj osnovi smatra se kršenjem pravila i uslova korišćenja portala.

Svi posetioci imaju pravo da besplatno (osim ako nije drugačije navedeno) koriste servise portala, ukoliko ne krše uslove korišćenja.

Servis pretrage i agregacije vesti

Portal pruža svojim korisnicima servis agregacije i pretrage vesti u dobroj nameri. Portal linkuje vesti i tekstove sa drugih sajtova uz uredno navođenje izvora. Portal nema autorska prava nad sadržajima koje linkuje i nije odgovoran za njihovu sadržinu iako se apstrakti tekstova mogu pročitati i na portalu.

Portal nije odgovoran za sadržaje drugih sajtova, čak iako ste na neki sajt upućeni linkom sa portala.

Ukoliko smatrate da je portal povredio vaša autorska prava linkovanjem i objavljivanjem apstrakta vašeg sadržaja, molimo vas da nas kontaktirate.

Informacije i servisi

Informacije koje se nalaze na portalu su javne, preuzete iz drugih medija i kao takve bez modifikacija objavljene, te portal ne može preuzeti odgovornost za njihov sadržaj.

Autorski tekstovi u vlasništvu portala bi trebalo da su tačni i javnosti su ponuđeni u najboljoj nameri. Portal ima neotuđivo pravo da menja autorske sadržaje koji su u njegovom vlasništvu po sopstvenom nahođenju.

Informacije objavljene na portalu mogu biti zastarele, a korisnik portala ima obavezu da proveri tačnost navoda koji se pominju u sadržajima.

Ukoliko preuzimate informacije za objavljivanje na drugom mediju obavezni ste da portal navedete linkom kao izvor.

Oglašavanje i linkovanje

Portal ne snosi odgovornost za istinitost i kvalitet sadržaja reklamnih poruka, oglasa, kao i video sadržaja koji su linkovani na adrese drugačije od adresa u sklopu portala.

Istovremeno, portal ne snosi odgovornost za eventualnu neistinitost navoda autora koji nisu u sastavu portala ili njegovih saradnika.

Sadržaji do kojih se dolazi putem linkova i nalaze se na drugim sajtovima su van jurisdikcije portala bez obzira što su u pitanju autorski prikazi ili navodi vlasnika sadržaja.

Portal nema obavezu bezuslovnog linkovanja nekog Internet sadržaja.

Video sadrzaji

Portal prikazuje video snimke, igrice i ostali zabavan sadržaj. Nijedan video snimak koji se može videti na portalu nije u vlasništvu portala, niti se hostuje na našem serveru. Svi video sadržaji hostuju se na sajtovima poput YouTube, Vimeo, Google, Yahoo, i sl… Samim tim portal nije odgovoran za legalnost istih i kršenje autorskih prava.

Ukoliko ima snimaka za koje smatrate da krše autorska prava molimo vas da se obratite drugim sajtovima na kojima se hostuju takvi snimci i prijavite ih kako bi isti bili uklonjeni. To će prouzrokovati i uklanjanje sa našeg portala.

Vaše lozinke i bezbednost naloga

Slažete se i razumete da ste odgovorni za očuvanje poverljivosti lozinki koje su u vezi sa bilo kojim nalogom koji koristite da biste pristupili uslugama portala. U skladu sa tim, slažete se da ćete jedino vi biti odgovorni za sve aktivnosti na vašem nalogu. Ako primetite bilo kakvo neovlašćeno korišćenje svoje lozinke ili naloga, slažete se da ćete odmah obavestiti portal.

Privatnost korisnika

Zaposleni i saradnici portala poštuju privatnost korisnika portala. Ukoliko u skladu sa zakonom i zahtevom od strane nadležnog Suda ili zahtevom od strane drugih nadležnih organa za sprovođenje zakona bude zahtevano da otkrijemo lične podatke, portal će stajati na usluzi pravnim oragnima Republike Srbije.

Pored toga, ukoliko koristite linkove za sajtove trećih strana koji nisu pod kontrolom portala preporučujemo da proverite posebna saopštenja o privatnosti za te sajtove, pre nego što date bilo kakav lični identifikacioni podatak. Ne možete pretpostaviti da naša politika o privatnosti pokriva te druge sajtove.

Servisi za webmastere

Portal pruža pojedine servise vlasnicima web sajtova u dobroj nameri. Servise koristite na vlastitu odgovornost i portal ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem servisa na vašem sajtu. Korisnik je u obavezi da pored servisa koji preuzme postavi i link ka izvornoj stranici tog sadržaja na portalu.

Odricanje od odgovornosti

Portal pruža informacije i svoje servise korisnicima u dobroj nameri. Vi se izričito slažete da je upotreba servisa i korišćenje informacija portala isključivo na vaš rizik i da se portal ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu nastalu korišćenjem ovih informacija i servisa.

Mada pokušavamo da održavamo informacije, softver i sve ostale usluge na ovom sajtu ispravnim, bezbednim i što je moguće tačnijim, sajt može da sadrži zastarele informacije, greške ili propuste za koje mi ne priznajemo nikakvu, ni delimičnu ni potpunu zakonsku odgovornost. Materijal i sadržaji postavljeni na ovom portalu su obezbeđeni bez bilo kakve garancije.

Portal zadržava pravo promene sadržaja bez prethodne najave, uključujući i promenu ove strane.

Zakonski sporovi

Za svaki spor koji nastane povodom korišćenja ovog portala ili tumačenja odredbi Pravila i uslova korišćenja primenjivaće se zakoni Republike Srbije i biće nadležni odgovarajući sudovi na teritoriji Republike Srbije.

KORIŠĆENJEM PORTALA SMATRAMO DA STE U POTPUNOSTI UPOZNATI I SAGLASNI SA GORE NAVEDENIM PRAVILIMA I USLOVIMA KORIŠĆENJA.

securitysee.com, hereinafter the Portal Warning Notice.

PLEASE, READ THE FOLLOWING TEXT CAREFULLY BEFORE USING ANY PART OF THE PORTAL.

Terms of Use

By using any part of the Portal, you agree and accept all of the terms and regulations hereon. If you disagree with any of the terms hereon, please refrain from using this Portal.

Unauthorized and illegal use of the Portal is strictly prohibited. Abusive language, insults, curses, discrimination on race, national, religion, gender, sex, or any other basis shall be considered the breach of the rules and terms of the portal.

Everyone has the right to use the Portal free of charge (unless otherwise stated) in accordance to the rules and regulations of the Portal.

Research Service and Aggregation of Information

The Portal offers its customers research and aggregation of information in good faith. The Portal links news and articles from other sites with transparent list of sources and references. The Portal does not own the copyrights of contents of linked information and is not responsible for their context, although the texts is published on the Portal.

The portal is not responsible for the contents of other websites, even if links of those websites are published on the Portal.

If you believe there is a copyright infringement with publication of your context please contact us so we can address the issue accordingly.

Information and Services

The information contained on the Portal are public, taken from other media and as such without any modification published, and the Portal cannot take responsibility for their content.

Articles published by the Portal shall be accurate and are offered to the public in the best faith. The Portal has an inalienable right to change its contents which are in its property at its own discretion.

The information published on the Portal may be obsolete, and the user of the Portal is responsible to check the accuracy of the contents.

If you use any information published on the Portal in any other media, you are responsible to provide the source and link to the Portal where information is retrieved.

Advertising and Linkage

The Portal is not responsible for the accuracy and quality of the content of advertising messages, ads, and video contents that are linked on addresses different from the address within the framework of the Portal.

Additionally, the Portal is not responsible for possible falsity allegation of authors who are not part of the Portal team and/or its associates.

The content reached by provided links, published on other websites are beyond the jurisdiction and responsibility of the Portal, regardless if it is about authors’ views or Portal owner’s contents.

Portal is not bind with unconditional linkage of any Internet material.

Video Contents

The Portal publishes videos, games, and other entertainment content. None of the videos is the Portal property, neither is hosted on our server. All the videos are hosted on sites such are YouTube, Vimeo, Google, Yahoo, etc. Therefore, the Portal is not responsible for legality thereof and infringement.

If you believe there are videos breaching the copyrights, please contact the sites that host such videos for their removal. This action with result in removal from our Portal too.

Passwords and Account Security Statement (User Agreement)

I understand I am responsible for protection of the passwords associated with any account I am using to access the Portal.

I understand I am solely responsible for all activities on my account.

I am responsible to report unauthorized access and I shall report such activity to the Portal immediately.

User Privacy

Employees and Associates of the Portal respects the privacy of the users. If in accordance with the law and the request by the Court or request by other authorized agency in charge for implementation of the law we are required to disclose personal information, the Portal will obey the legislation of the Republic of Serbia.

In addition, if you use links of third party websites that are not under the Portal regulation we recommend that you check the specific privacy statements of those websites before you provide any personal identification information. You cannot assume that our privacy policy applies to these other websites.

Services for Webmasters

The Portal provides specific services to owners of the websites in good faith. Service users utilize services at their own responsibility and the Portal is not responsible for any damage caused by using the service on your website. The service user is responsible to link the used service to the original page on the Portal.

Liability Disclaimer

The Portal provides information and services to its users in good faith. You solely agree that use of the service and use of the information on the Portal is your own responsibility and that the Portal cannot be held responsible for any direct or indirect damage caused by using the information and service provided on the Portal.

We are committed to provide information, software, and other services on the Portal correct, safe, and truthful in the best faith, the Portal may contain obsolete information, errors, and/or omissions for which we don’t assume any partial and/or full legal responsibility. The material and content posted on the Portal are provided without any warranty.

The Portal keeps the right to make changes to the content without prior notice, including the change of this page.

Legal Disputes

For any dispute arising from the use of the Portal or the interpretation of the provisions of the rules, conditions, and regulations of usage of the Portal, the laws and applicable courts of the Republic of Serbia will take precedence and exclusive jurisdiction.

BY ACCESSING THIS WEBSITE, I HEREBY ACKNOWLEDGE THE ABOVE AND CONSENT TO STATED RULES, CONDITIONS, AND REGULATION.