Bezbednost gradilišta: Kako izbeći nesreće na građevini?

Građevinski sektor karakteriše visoka stopa nesreća na radu, koja se nalazi na vrhu liste nesreća. Mnoge studije o stopi nesreća u ovom sektoru ukazuju da je 80% nesreća uzrokovano greškama u organizaciji, planiranju i kontroli, a da preostalih 20% nastaju zbog grešaka u izvršenju zadataka.

531
- Sponzor članka -hikvision srbija

Građevinski sektor karakteriše visoka stopa nesreća na radu, koja se nalazi na vrhu liste nesreća. Stope nesreća na radu stavljaju građevinski sektor na prvo mesto po broju nesreća u odnosu na ostale delatnosti. U celom svetu, građevinski radnici imaju tri puta veću verovatnoću da će poginuti i dva puta veće šanse da budu povređeni od radnika u drugim industrijama. Ove nesreće povlače veliku štetu i  troškove za osobu koja je doživela nesreću, za poslodavca i društvo u celini.

Mnoge studije o stopi nesreća u ovom sektoru ukazuju da je 80% nesreća uzrokovano greškama u organizaciji, planiranju i kontroli, a da preostalih 20% nastaju zbog grešaka u izvršenju zadataka.

Otuda važnost integrisanja prevencije u projekat, poštovanje propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i potreba da svi ljudi uključeni u proces izgradnje imaju informacije o rizicima i njihovoj prevenciji.

Rad na gradilištima povezan je sa mnogim rizicima koji mogu izazvati nesreće različitih vrsta, čak i smrtonosne: pad sa visine; povrede ili smrt prouzrokovani materijalima i alatima koji padaju sa visine; posekotine od mehaničkih, oštrih predmeta i uređaja za rad, modrice, uganuća, problema sa leđima pri rukovanju teretom; kontakt sa opasnim materijama itd.

U vezi sa tim  prioritet se mora dati merama koje eliminišu ili smanjuju rizik na izvoru i obezbeđuju kolektivnu zaštitu.

Od trenutka kada odlučite da preduzmete neki posao ili aktivnost bilo koje vrste, koja se razmatra u okviru građevinskih propisa, mora biti prisutna prevencija opasnosti na radu. Važnost je od suštinskog značaja da se od početka suočite sa bilo kojim nepredviđenim rizikom. Evo nekoliko osnovnih saveta o zdravlju i bezbednosti u građevinarstvu, kako biste sprečili nesreće radnika i onih koji to nisu.

Opšte mere predostrožnosti

Preventivne mere predstavljaju niz osnovnih saveta i njihovu primenu u praksi u oblasti  bezbednosti i zdravlja na radu tokom izgradnje objekata, kako bi se sprečile nesreće radnika i uopšte drugih ljudi van pojasa izvođenja radova. Imajući u vidu brojnost i kompleksnost u zavisnosti od vrste radova, navešćemo samo neke opšte mere prevencije:

1#   Informišite radnike o rizicima na poslu i kontrolnim merama koje se moraju pridržavati; obezbedite neophodnu obuku za izvršavanje svakog zadatka.

2#   Obavezno ogradite rejon izgradnje da biste sprečili pristup ljudima koji na njemu ne rade. Stvorite siguran pristup radnim površinama (skele, krovovi, rovovi itd.)

3#  Označite trakama sve poteze oko gradilišta i obeležite saobraćajnice. Označite na tlu područja prolaza i pešačke staze. Stavite vidljivo obaveštenje (znak) o zabrani ulaska svih koji nisu zaposleni kako bi se ograničio pristup gradilištu.

4#   Označite i definišite „sigurne“ prostore oko vozila za istovar i mašina za iskopavanje (rovokopač, utovarivač, buldožer itd.).

5# Posebno obučite vozače gorenavedenih vozila (moraju imati popratni dokument). Osim toga, potrebno je da radnik ima i ovlašćenje preduzeća.

6#  Koristite obavezne zaštitne uređaje na mašinama (zvučne signalizacija, štitnici) i proverite njihov ispravan rad.

7#   Omogućite higijenske prostorije za odmor i obedovanje, kabine za presvlačenje i druge neophodne prostorije koje zadovoljavaju potrebe svih zaposlenih. Uspostavite hitne procedure instalirajući neophodna sredstva i opremu protiv požara (aparati za gašenje požara, putevi za evakuaciju itd.) i obezbediti prvu pomoć (neophodan sanitetski materijal) u skladu sa zahtevima procene rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja i bezbednosti i zdravlja na radu

8#   Koristite viljuškare i liftove tako da je zagarantovana njihova čvrstoća i stabilnost.

9#   Dodelite montažu, demontažu i modifikaciju skela obučenim osobama. Redovno proveravajte svoj bezbednosne uslove na istima, posebno nakon lošeg vremena. Na njih postavite ograde, lajsne i mreže kako biste sprečili pad ljudi i predmeta sa visine.

10#  Koristite mehaničku opremu za rukovanje teretom i izbegavajte ručno rukovanje što je više moguće. Izvršte obuku ljudi – kako bezbedno podizati teret.

11#   Preduzeti mere u cilju smanjivanja stepena izloženosti buci. Kao prioritet, tražiće se izolacija mašina koje proizvode buku i upotreba OZO (štitnika za uši i čepova za uši). Bezbedno skladištite opasne supstance prateći standardne smernice.

12#  Koristite neophodnu ličnu zaštitnu opremu : kacigu, rukavice, obuću, kaiš, maske protiv izlaganja prašini (drvo, silikati itd.).

13#   Instalirajte kolektivnu zaštitu od padova na svim potrebnim mestima (ograde, pokrivenost praznina, zaštitne mreže). Detektovati kritične tačke, na primer zaštitite rupe označenim i fiksnim poklopcima kako biste sprečili padove.

14#  Postavite zaštitu koja sprečava ljude ili vozila da padnu u iskope : označene ograde (crvene i bele pruge) najmanje 1,50 m od ivice odvoda; rukohvati u zonama prolaza 0,60 m od ivice odvoda; sigurnosna zaustavljanja vozila itd.

Prevencija požara

Zaštita od požara je veoma važna tačka u organizaciji gradilišta. Nepoštivanje istog može dovesti do katastrofalnih posledica: smrt ljudi, gubitak delova i celokupne opreme, oštećenja zgrade koja je u izgradnji.

Glavni uzroci požara na gradilištima:

  • neoprezno rukovanje zapaljivim materijalima i otvorena vatra;
  • kršenje pravila za projektovanje i rad električne opreme;
  • kršenje pravila o rukovanju opremom za proizvodnju toplote;

Da bi se rizik od požara sveo na minimum, neophodno je najstrože poštovanje pravila zaštite od požara od strane zaposlenih. Takođe neophodno je da lica odgovorna za bezbednost u kompaniji i stručna lica za zaštitu požara redovno sprovode preventivne mere na gradilištima, tokom kojih sa rukovodiocima i radnicima gradilišta održavaju brifing o bezbednosti od požara sa prezentacijom i simulacijom.

Da bi bio primljen na rad, svaki zaposleni mora proći obuku o zaštiti od požara. Za obavljanje radova koji mogu dovesti do požara potrebno je poštovati pravila zaštite od požara posebno kada je reč o radovima koji uključuju:  zavarivanje, lemljenje, rad sa bojama i lakovima i drugim zapaljivim materijama. Prostori i radni prostori podložni pojavi vatre i eksplozivnih para, kao i oni koji uključuju radove koji mogu dovesti do požara, moraju biti dobro provetreni. Oprema za ovakve poslove mora biti ispravna, u suprotnom je njena upotreba neprihvatljiva. Postoji potreba za stalnim praćenjem stanja gradilišta i susednih područja, uključujući proveru dostupnosti svih sredstava i primarnih sredstava za gašenje požara.

Glavnu odgovornost za osiguranje uslova zaštite od požara objekta u izgradnji snosi njegov rukovodilac. Međutim, svako od zaposlenih mora znati i pridržavati se utvrđenih pravila kako bi rad bio bezbedan.

5/5 - (3 votes)
IZVORDavid Guisado
Prethodni članakNOĆNI IZLASCI I TREĆE SMENE: Top saveti za Vašu bezbednost
Sledeći članakInternet igralište: Koji su rizici i kako zaštititi decu na mreži?