OD 7. JULA OBAVEZAN PRISTUP CRNOJ KUTIJI U VOZILU – EVO ŠTA VOZAČI TREBA DA ZNAJU

Automobili u Srbiji će od 7. jula morati da imaju omogućen pristup crnoj kutiji koja beleži poslednjih pet sekundi podataka pre udara – da li su radile kočnice, farovi, gas, da li je vozač okretao volan, kao i brzinu kojom se kretao i usporenje tokom kočenja. Većina novih automobila već ima crne kutije, ali omogućavanje pristupa ovim podacima predstavlja novinu koja stupa na snagu od 7. jula.

80
OD 7. JULA OBAVEZAN PRISTUP CRNOJ KUTIJI U VOZILU - EVO ŠTA VOZAČI TREBA DA ZNAJU
Photo: Tomorrow.city
- Sponzor članka -hikvision srbija

Automobili u Srbiji će od 7. jula morati da imaju omogućen pristup crnoj kutiji koja beleži poslednjih pet sekundi podataka pre udara – da li su radile kočnice, farovi, gas, da li je vozač okretao volan, kao i brzinu kojom se kretao i usporenje tokom kočenja. Većina novih automobila već ima crne kutije, a ovo pravilo omogućavanja pristupa podacima je novina koja stupa na snagu od 7. Jula.

Crna kutija, ili Event Data Recorder (EDR), je sastavni deo modernih automobila, naročito onih koji poseduju sigurnosne sisteme poput vazdušnih jastuka. Većina novih vozila je opremljena ovim uređajem koji beleži ključne podatke o vožnji pre, tokom i posle nesreće. U nekim slučajevima, crna kutija može biti naknadno ugrađena u starije modele vozila.

Ovaj uređaj koristi senzore unutar vozila za prikupljanje podataka o različitim parametrima vožnje. Ovi senzori su povezani sa vitalnim delovima automobila, uključujući sistem kočenja, ubrzanja, vazdušne jastuke i druge zaštitne sisteme u vozilu.

Konkretno, EDR prikuplja podatke kao što su brzina vozila, pritisak na papučicu gasa, položaj volana, status kočnica, i aktivacija vazdušnih jastuka (IEEE Spectrum)​​ (Findlaw)​.

Do 101 i nazad: Top lista bezbednosne opreme za vozila

Prikupljanje podataka i zakonska usklađenost (ZZPL/GDPR)

Prikupljanje podataka putem crne kutije podrazumeva da proizvođači vozila moraju biti usklađeni sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), poznatim kao GDPR (General Data Protection Regulation), koji je na snazi u Evropskoj uniji.

GDPR zahteva da svi podaci koji se prikupljaju budu adekvatno zaštićeni i da se koriste isključivo u svrhe za koje su prikupljeni. Ovo znači da proizvođači moraju obezbediti transparentnost u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem podataka iz crnih kutija, kao i omogućiti vlasnicima vozila pristup tim podacima i kontrolu nad njima. Takođe trebalo bi da postoji ne samo usklađenost već i stručni kadar sa adekvatnim obukama za „čitanje“ podataka iz crne kutije u slučaju saobraćajnih nesreća kako bi se utvrdio uzrok. Ključno pitanje je ko treba da „očitava“ podatke, kako se čuvaju, ko ima pristup i drugo.

Evo šta sve beleži crna kutija u toku vožnje

  1. Rad kočnica: beleži da li su kočnice bile aktivirane.
  2. Funkcija farova: registruje da li su farovi bili uključeni.
  3. Korišćenje gasa: evidentira pritisak na papučicu gasa.
  4. Pokreti volana: beleži pravac i stepen okretanja volana.
  5. Brzina kretanja: registruje brzinu vozila u trenutku nesreće.
  6. Usporavanje: meri usporenje vozila tokom kočenja.

Standardno dobri: Top 10 najbezbednijih automobila za 2022!

Kako crna kutija “zna” da niste ukočili i da li se može “štelovati”?

Crna kutija je dizajnirana da bude sigurna i otporna na manipulaciju, čime se osigurava tačnost i pouzdanost prikupljenih podataka. Podaci su važni za rekonstrukciju nesreća i analizu bezbednosnih sistema, a pristup im je strogo kontrolisan kako bi se zaštitila privatnost vozača. Proizvođači automobila moraju implementirati odgovarajuće zaštitne mere kako bi sprečili neovlašćen pristup podacima.

Uvođenjem crnih kutija, bezbednost na putevima se značajno poboljšava, omogućavajući precizne analize nesreća i unapređenje bezbednosnih sistema. Međutim, važna je adekvatna regulacija kako bi se osigurala zaštita privatnosti vozača i usklađenost sa zakonima o zaštiti podataka.

Senzor meri pritisak na papučicu kočnice i beleži vreme i intenzitet aktivacije kočnice. Ovi podaci su povezani sa sistemom za upravljanje kočnicama u vozilu, što omogućava precizno beleženje svih događaja.

Podaci iz crne kutije su dizajnirani da budu otporni na manipulaciju. EDR je čvrsto integrisan sa sistemima vozila, uključujući kočnice, što otežava ili onemogućava neovlašćeno menjanje podataka. Manipulacija podacima iz crne kutije bila bi vrlo složena jer bi zahtevala duboku tehničku intervenciju i verovatno bi ostavila tragove.

Da li može biti dokaz na sudu?

Podaci prikupljeni od strane crne kutije mogu se koristiti kao dokaz u sudskim postupcima ukoliko je to zakonski predviđeno. U mnogim zemljama, uključujući Sjedinjene Američke Države i Evropu, EDR podaci se koriste u krivičnim i građanskim sudskim postupcima. Sudovi često prihvataju ove podatke kao naučno pouzdane, ali njihova upotreba može biti osporena na osnovu zakonskih procedura kao što je potreba za nalogom za pretragu. (Findlaw)​​ (Maine | Fales & Fales Law)​.

DŽABA BRZA KOLA: Kamere snimaju na 50 LOKACIJA duž AUTO-PUTA, snimaće čak i pojaseve i telefone

Praksa u Evropi – gde je Srbija?

U Srbiji se, kao i u Evropi, primenjuju slični standardi zaštite podataka. Iako specifični zakon o crnim kutijama još nije detaljno regulisan, praksa nalaže da se podaci koriste za analizu nesreća i unapređenje sigurnosnih sistema. U Evropskoj uniji, GDPR reguliše način na koji se podaci iz crnih kutija prikupljaju, skladište i koriste, čime se osigurava zaštita privatnosti vozača i to je ono na šta treba staviti akcenat,

Bezbednost crnih kutija – Mogući negativni aspekti i posledice

Crne kutije su dizajnirane da budu sigurne i otporne na manipulaciju. One beleže podatke koji su ključni za rekonstrukciju nesreća i analizu sigurnosnih sistema. Međutim, kao i svaki elektronski uređaj, postoje potencijalni rizici. Na primer, podaci iz crne kutije mogu biti kompromitovani ukoliko dođe do neovlašćenog pristupa. Zato je važno da proizvođači implementiraju adekvatne mere zaštite kako bi zaštitili ove podatke.

Jedan od potencijalnih negativnih aspekata upotrebe crnih kutija je pitanje privatnosti. Vozači mogu biti zabrinuti zbog mogućnosti da njihovi podaci budu korišćeni protiv njih, na primer, u pravnim sporovima. Takođe, postoji rizik od neovlašćenog pristupa podacima, što bi moglo ugroziti privatnost vozača. Hakeri bi mogli pristupiti podacima kako bi pratili kretanje vozila ili rekonstruisali vozačke navike, što bi moglo biti iskorišćeno u različite zlonamerne svrhe​

Uprkos ovim potencijalnim rizicima, crne kutije imaju značajnu ulogu u unapređenju sigurnosti na putevima i pružanju vrednih podataka za analizu nesreća

Ne može se deaktivirati, ali se može ugraditi

Ugradnja crne kutije će biti obaveza samo za novije modele, ne i za modele koji su od ranije na tržištu. Oni će sisteme morati da uvedu prilikom narednog redizajna ili predstavljanja novog modela ukoliko se to uvede kao zakonska obaveza, a sve u skladu sa proizvođačkim praksama i standardima.

Za nova vozila, od 7. jula 2024. godine, svi novi modeli automobila koji su opremljeni crnim kutijama (Event Data Recorder – EDR) prema evropskim regulativama moraju dozvoliti pristup – čitanje podataka poslednjih 5 sekundi. Ovi uređaji su standardno ugrađeni u fabrički proces proizvodnje vozila i povezani su sa ključnim sigurnosnim sistemima, poput vazdušnih jastuka i sistema za kočenje​.

Crna kutija ne može biti deaktivirana jer je čvrsto integrisana u sistem vozila i povezane sa sigurnosnim sistemima poput vazdušnih jastuka. Može se samo isključiti kada je vozilo isključeno. Prilikom pokretanja motora i crna kutija se aktivira.

Manipulacija podacima iz crne kutije je izuzetno teška i zahtevala bi značajne tehničke intervencije koje bi ostavile tragove. Ovi uređaji su dizajnirani da budu otporni na manipulaciju i da pružaju tačne i pouzdane podatke, što je ključno za njihovu upotrebu u analizama nesreća i pravnim postupcima​ (American Civil Liberties Union)​​ (Maine | Fales & Fales Law)​.

OTPORNI NA METKE: 10 brutalnih vozila za maksimalnu zaštitu

Neizbežno! – Moguća ugradnja u starija vozila

Za vozila koja su već u upotrebi i nemaju crnu kutiju, postoji nekoliko opcija:

  1. Fabrike i autorizovani servisi: Vlasnici starijih vozila mogu se obratiti ovlašćenim servisima proizvođača automobila koji će izvršiti ugradnju crne kutije. Ovi uređaji će biti prilagođeni da rade sa postojećim sistemima vozila.
  2. Specijalizovane radionice: Postoje specijalizovane radionice koje nude uslugu naknadne ugradnje crnih kutija u vozila. Ove radionice koriste kompatibilne EDR uređaje koji se mogu povezati sa postojećim senzorskim sistemima vozila.
  3. Postavljanje od strane proizvođača dodatne opreme: Neki proizvođači automobilske opreme nude univerzalne EDR uređaje koji se mogu instalirati u razne modele vozila. Ovi uređaji se obično povezuju na OBD-II port vozila, koji se koristi za dijagnostiku i monitoring.

EDR = RED ?

EDR uređaji – funkcionalno su slične crnim kutijama u avionima i nisu crne već izuzetno jarkih boja, beleže podatke pre, tokom i posle nesreće, ali ne mogu kontinuirano prikupljati podatke niti snimati razgovore u vozilu​ – tako bar kažu. (Fleet Management & GPS Tracking)​​ (Fleet Europe)​.

Da ponovimo još jednom. EDR može pomoći u analizi nesreća, identifikaciji uzroka i smanjenju fingiranih nezgoda, što je korisno za osiguravajuća društva. Podaci koje beleži uključuju brzinu, ubrzanje, kočenje i aktivaciju vazdušnih jastuka, omogućavajući preciznu rekonstrukciju događaja​.

5/5 - (1 vote)
IZVORSputnik
Prethodni članakBrži od munje: CATL najavljuje električne avione dalekog dometa do 2028.
Sledeći članakNevoljno u kadru: Nova saobraćajna kamera vidi sve