Lični identitet – Imidž radnika obezbeđenja

Složenost uslova u kojima egzistiraju moderni poslovni sistemi, praćen je i veoma širokim spektrom potencijalnih opasnosti i pretnji, koji se veoma često negativno odražavaju na poslovanje i uspešnost preduzeća

1093
licni identitet radnika obezbedjenja
- Sponzor članka -hikvision srbija

Imajući u vidu aktuelne potrebe regionalnog tržišta i sve veći broj kompanija, kojima je potreban adekvatan sistem obezbeđenja i zaštite, nameće se pitanje: Da li postoje realni resursi za izgradnju i funkcionisanje jednog takvog sistema koji može odgovoriti zahtevima klijenata? Centralni resurs na kome počiva kompletan sistem obezbeđenja je prvenstveno čovek. Ljudski faktor je osnovni element u sistemu bezbednosti i njegovim razvojem i unapređenjem stvara se bezbednije okruženje.

Kakav imidž treba da imaju zaposleni u službama za fizičko – tehničko obezbeđenje?  Da li postoji jedinstveni profesionalni kodeks službenika fizičkog obezbeđenja i kakav je lični identitet zaposlenih u privatnoj bezbednosti (pivate security)? Neće nam biti lako da dobijemo odgovore na ova pitanja, posmatrajući radnike obezbeđenja koje susrećemo, sa kojima smo u poslovnoj ili neformalnoj komunikaciji. Razlog za to se krije u lošem i nedefinisanom stanju privatne bezbednosti u regionu a naročito u Srbiji, nepostojanju zakonskih okvira za njeno delovanje, niskoj svesti o potrebi razvoja bezbednosnog menadžmenta, izuzetno malim zaradama zaposlenih u ovoj oblasti, nestručnosti rukovodećeg kadra i neobučenosti direktnih izvršilaca fizičkog obezbeđenja i mnogim drugim detaljima.

Pored brojnih stavki, koje u negativnom kontekstu formulišu službu fizičkog obezbeđenja, ipak se moraju naglasiti profesionalne karakteristike i svojstvenosti koje su prepoznatljive za zaposlene u preduzećima i agencijama za fizičko – tehničko obezbeđenje.

Zakonom se propisuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava pre stupanja na poslove obezbeđenja, ali retko gde možemo naći sistematizovane, nužne i suštinske uslove, odnosno osobine koje treba da ispune zaposeleni na poslovima SFO[*]. Imajući u vidu specifičnosti datog zanimanja i činjenicu da je privatna bezbednost jedan od stubova javne bezbednosti, lica koja se bave ovim poslovaima moraju biti emotivno zrele i stabilne osobe sa jasno izraženim karakternim osobnama, kao što su: poštenje, čestitost, hrabrost, odvažnost, budnost, samokontrola, lojalnost. Započeti karijeru u sektoru privatne bezbednosti nije baš tako jednostavan posao, kao što deluje na prvi pogled.

Svedoci smo da ljudi različitih, zanimanja i profila ulaze u poslove koji zahtevaju visoku odgovornost, psiho – fizičku spremnost i svesnost uloge pojedinca koji je upoznat sa radnim aktivnostima i obavezama koje će svakodnevno ispunjavati. Stoga se može reći da je veliki broj zaposlenih u SFO, sticajem raznih okolnosti i dešavanja u proteklim godinama (uglavnom političko – ekonomske prirode), koje su bitno poremetile tržište rada i poslovnu klimu u regionu, bukvalno „zalutao“ u poslove privatne bezbednosti. Mada odgovornost ne treba prebacivati isključivo na nestručnost i neupućenost zaposlenih, već i na bezbednosni menadžment, koga takođe odlikuje nestručnost u organizacijskom smislu i neupućenost u savremene zahteve korporativne bezbednosti.

Krize i ratna dešavanja, koja su obeležila period 90-tih godina prošlog veka, u većoj meri su ostavila trag i na poimanje secururity menadžmenta na Balkanu. Tada je došlo do prvih inicijacija i začetaka privatne bezbednosti, ali modeli po kojima se ona gradila nisu bili komplementarni sa ciljevima i  suštinskim postavkama svog postojanja. Nosioci prvog talasa privatne bezbednosti su uglavnom lica sa kriminogenom prošlošću, koji su utemeljili negativne trendove i pogrešne modele u ovu oblast, što se može prostim posmatranjem identifikovati i danas.

Rambo tip“ je reprezentativan primer službenika obezbeđenja prvog talasa. Odlikuje ga fizička snaga i grub spoljašnji izgled, štura komunikacija, facijalna ekspresija koja izražava nervozu, shvatanje da se sve može rešiti primenom fizičke sile, nasilničko ponašanje. Službenici obezbeđenja ovog tipa preferiraju poslove pratnje lica, body guard-a i vrlo često ulaze u ne zakonite radnje radi sticanja protiv pravne imovinske koristi. Mora se naglasiti da je dosta zaposlenih ne svesno, po modelu, počeo preuzimati ovakav pristup poslovima obezbeđenja, a neki su postali Rambo tipovi iz pomodarstva i osećajem sigurnosti pripadanjem navedenoj grupi.

Drugi tip zaposlenih koga je bitno spomenuti je „bivši policajac“. Za njega je karakterističano da se od ranije bavi poslovima bezbednosti u javnom sektoru. Biografija policajca mu daje značajan autoritet u vrlo ne uređenom i zakonski ne definisanom prostoru delovanja privatne bezbednosti. Zaposleni ovog tipa uglavnom predstavljaju srednji i viši menadžment u preduzećima za fizičko – tehničko obezbeđenje, a neretko su i sami osnivači agencija slične namene. Za njih je svojstveno da su okončali karijeru u policiji, zbog ne usaglašenosti rada sa pravilima službe ili iz drugih sumnjivih okolnosti, pa su uhlebljenje našli u sektoru privatne bezbednosti. Karakteristike ovog tipa su: Ne fleksibilnost, stereotipije, nadmenost, loša kadrovska politika, slaba vertikalna komunikacija na distanci izvršilac obezbeđenja – security manager, dobar kontakt sa lokalnim i državnim službama, veze sa kriminalnim grupama.

Pored svih pomenutih negativnih konotacija, očigledna je potreba za promenom na individualnom planu zaposlenih u SFO, koju mora inicirati bezbednosni menažment preduzeća.

Lični identitet zaposlenog ogleda se u stavu koji oslikava uljudnost, učtivost, uzdržljivost, interesovanje i pažnju.

Spoljašnji izgled je izuzetno važan činilac, koji sa ponašanjem predstavlja profesionalno držanje radnika.

SFO najčešće uspostavlja i obavlja prvi kontakt sa licima koji dolaze u preduzeće, na ovaj način služba svojim imidžom predstavlja kompletan sistem obezbeđenja a samim tim i čitavo preduzeće. Prostorije u kojima obavljaju svoj posao ne treba da liče na javnu telefonsku govornicu, već treba da budu pristojne, zaštićene tako da posetiocima i poslovnim prijateljima ulivaju poverenje i poštovanje.

Kodeks ponašanja SFO bi trebao biti ekvivalentan sa izvršavanjam profesionalne obaveze u skladu sa zakonom i najvišim moralnim principima. Negovanje i širenje iskrenosti, poštenja i integriteta, odanost, kompetentnost i dobra motivacija pri obavljanju poslova, čuvanje tajni i poverljivih informacija osnovni su elementi koji jačaju kohezione veze unutar sistema obezbeđenja i prave dobru atmosferu za rad i uspeh kompletnog tima. Izuzetno treba voditi računa da se ne povrede profesionalna reputacija ili praksa kolega, klijenata ili zaposlenih.

Promocija ovih vrednosti stvara uslove za kvalitetniju realizaciju sve zahtevnijih poslova privatne bezbednosti. Ne očekuju se promene preko noći, ali smena generacija i primena novih standarda će siguno doneti osveženje i prostor za rad i razvoj novih bezbednosnih trendova.

4.7/5 - (6 votes)
Sledeći članakTerorizam – Igra mačke i miša: Evolucija bezbednosti vazdušnog saobraćaja