U Grčkoj kazna od 150.000 eura za kršenje GDPR-a

U Grčkoj je Uprava za zaštitu podataka izrekla novčanu kaznu u iznosu od 150.000 eura kompaniji Price Waterhouse Coopers Business SA (PWC BS) zbog ilegalne obrade ličnih podataka svojih zaposlenih.

281

Uprava za zaštitu podataka, kao odgovor na žalbu, sprovela je istragu po službenoj dužnosti nad zakonitošću procesuiranja ličnih podataka zaposlenih koji rade u kompaniji PWC. Utvrđeno je da je konsultantska kuća PWC nezakonito obrađivala lične podatke svojih zaposlenih, ostavljajući im lažni utisak da se njihovi podaci obrađuju po zakonskoj osnovi, u skladu sa GDPR-om.

Lični podaci se zakonito obrađuju jedino u skladu sa zahtevima Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i kada su ispunjeni svi uslovi u vezi sa primenom i poštovanjem principa iz člana 5(1) GDPR-a, što kompanija PWC nije poštovala.

Grčka Uprava za zaštitu podataka je nakon istrage zaključila da je kompanija PWC nezakonito obrađivala lične podatke svojih zaposlenih suprotno odredbama GDPR-a, koristeći neprikladnu pravnu osnovu obrade podataka. Kompanija je obrađivala lične podatke svojih zaposlenih na nepošten i netransparentan način protivno odredbama člana 5 (1) GDPR-a, a pritom je odavala lažnu sliku da to obavlja na zakonit i legalan način u skladu sa članom 6 (1) GDPR-a, dok su podaci zaposlenih obrađivani pravnim načinima o kojima zaposleni nikada nisu bili obavešteni. Takođe DPA je u ovom slučaju utvrdio da je kontrolor prekršio princip odgovornosti prema članu 5 (2) GDPR-a, pa kompanija sa jedne strane nije ispunila svoju relevantnu obavezu, a posebno zahtev DPA da pruži internu dokumentaciju u vezi sa izborom korišćene pravne osnove i sa druge strane, kompanija je tražila od zaposlenih da potpišu izjavu prema kojoj su upoznati da su njihovi lični podaci koje kompanija čuva i obrađuje bili su u direktnoj vezi sa potrebama radnog odnosa.

Grčki organ za zaštitu podataka izrekao je sankciju kompaniji PWC od 150.000 evra i dao joj rok od tri meseca da uskladi svoje operacije obrade ličnih podataka zaposlenih u skladu sa odredbama GDPR-a.

5/5 - (1 vote)