Balkan Security EXPO 2024
Home Usluge Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) definisana je obaveza privrednih društava da realizuju procenu rizika kao bazični dokument koji prethodi daljim radnjama kao što su planiranje obezbeđenja sa planom tehničke zaštite, projektovanje, izvođenje, nadzor, servisiranje i održavanja opreme za tehničku zaštitu.

Opis

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja predstavlja primarnu stratešku aktivnost u izgradnji i funkcionisanju sistema bezbednosti svake uspešne kompanije. Kroz proces procene rizika identifikuju se i sagledavaju opasnosti po organizaciju i njene interese te se u odnosu na konstatovane nivoe rizika određuju i propisuju adekvatne mere za njihovo minimiziranje i eliminaciju. Shodno zaključcima procene rizika vrši se planiranje obezbeđenja kroz definisanje proceduralnih, operativnih i taktičkih  radnji u cilju efikasnog tretiranja identifikovanih pretnji po imovinu i poslovanje subjekta.

Zahtevi za instalacijom sistema tehničke zaštite su sve veći i jasno je da bez adekvatnih tehničkih rešenja nema ni bezbednosti, ali svakako poručivanje opreme i postavljanje kamera samo po sebi ne rešava ništa bez procene rizika, definisanih bezbednosnih politika i procedura kako za službenike obezbeđenja tako i za zaposlene i menadžment u kompaniji koja je predmet zaštite.

Akt procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja po standardu SRPS A.L2.003 (Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika) obrađuje više grupa rizika u organizaciji i to:

 • procenu rizika opštih poslovnih aktivnosti;
 • procenu rizika po bezbednost i zdravlje na radu;
 • procenu pravnih rizika;
 • procenu rizika od protivpravnog delovanja;
 • procenu rizika od požara;
 • procenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
 • procenu rizika od eksplozija;
 • procenu rizika od neusaglašenosti sa standardima;
 • procenu rizika po životnu sredinu;
 • procenu rizika u upravljanju ljudskim resursima;
 • procenu rizika u oblasti informaciono – komunikaciono – telekomunikacionih (IKT) sistema.

Budite u toku sa zakonskim obavezama i savremenim trendovima u poslovanju

PROCENA RIZIKA: Alat strateškog planiranja

INTERVJU

IVAN TRIŠOVIĆ: „Najvažnija je sopstvena odgovornost u zaštiti podataka o ličnosti“

"Društvene mreže, internet i nove tehnologije čine da veoma često na dnevnom nivou iza sebe ostavimo sijaset digitalnih tragova koji su par ekselans podaci o ličnosti. Nešto činimo potpuno nesvesno, dok na nešto pristajemo potpuno svesno..."