Nasilje nad ženama se mora iskoreniti

U Srbiji je u porodičnom nasilju ubijeno preko 350 žena u poslednjoj deceniji, dok svaka druga trpi neku vrstu nasilja. Ovakva stastistika, nažalost, ne zaobilazi ni region, ali ni svet. U Hrvatskoj je, na primer, na svakih 15 minuta jedna žena fizički zlostavljana, dok je u Kanadi svaka deseta žena žrtva nasilja svog partnera

745
Nasilje nad ženama se mora iskoreniti
- Sponzor članka -hikvision srbija

Ovi poražavajući podaci nas uvek iznova obeshrabre, ali ono čega svi moramo postati svesni je da žene ne smeju postati statistika. O ovom problemu, i o ženama koje trpe nasilje, ne sme se pričati „od slučaja do slučaja”, već uvek kada za to imamo priliku.

Prenosimo vam 10 efikasnih preporuka UN Women (Agencija Ujedninjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena), da se nasilju nad ženama stane na put.

  1. Uskladiti zakone svake zemlje sa međunarodnim preporukama

Neophodno je da nacionalna zakonska regulativa štiti prava žena, ali i da se nadležne institucije upoznaju sa međunarodnim standardima ljudskih prava, i da ih implementiraju.

  1. Nije dovoljno usvojiti zakone, potrebno je sprovoditi ih

Potrebno da se okonča nekažnjivost koja nasilnike ohrabruje da čine krivična dela. To je moguće jedino efikasnim pravnim sredstvima.

  1. Borba protiv nasilja je obaveza svih

Kolektivni front u borbi protiv nasilja moraju napraviti vlade zemalja i nadležna ministarstva, ali i organizacije civilnog društva, kao i mediji koji imaju veoma važnu ulogu.

  1. Pravda treba biti dostupna svim ženama

Veoma je bitno svim potencijalnim žrtvama, ali i onima koje su nasilje već doživele, pružiti pravnu, psihološku i svaku drugu vrstu stručne pomoći.

  1. Osigurati stalnu dostupnost najbitnijih institucija za pomoć

Policija, centri za socijalni rad, kao i zdravstvene ustanove trebalo bi da budu dostupni 24h dnevno, zbog toga što njihova brza i ispravna reakcija može da spase ljudski život.

  1. Osobe koje rade sa žrtvama nasilja moraju proći obuku

Naročito je bitno da policajci, zdravstveni i socijalni radnici, ali i sudije i advokati, poštuju standarde i protokole za rad sa žrtvama. Njihov odnos prema žrtvama mora biti odgovarajući i empatičan, kako bi one stekle poverenje.

  1. Prikupljati i detaljno analizirati nacionalne podatke o nasilju nad ženama

Analizom podataka može se saznati mnogo o uzrocima i posledicama, ali i o rasprostranjenosti nasilja nad ženama. Na osnovu ovih saznanja se može napraviti napredak i mogu se popuniti sve „pukotine” u postojećim mehanizmima protiv nasilja.

  1. Investirati u ravnopravnost polova

Jedino samostalna, i žena koja ima jednake mogućnosti kao i muškarac, može da se izbori sa problemom nasilja. Obrazovanje, podsticanje brige o zdravlju, zaposlenost, učešće u političkom i ekonomskim životu, su samo neki od koraka ka većoj ravnopravnosti i prevenciji nasilja nad ženama.

  1. Raditi na ekonomskom osnaživanju žena

Ekonomsko osnaživanje žena i mogućnost zaspošljavanja, glavni su korak sa izlazu iz začaranog kruga nasilja, eksploatacije i zloupotreba. Pravo na imovinu, na nasleđivanje, kao i pravo da budu plaćene kao muškarci za poslove koje obavljaju, doprineće smanjenju nasilja.

  1. Povećati javnu svest i javnu odgovornost

Socijalno uključivanje u prevenciji nasilja nad ženama, kao i stalna priča o prevenciji istog, učiniće da tolerancija prema nasilju ne postoji. Žrtve će na taj način shvatiti da u ovoj borbi nisu same, i da imaju prava na pomoć i podršku.

4.8/5 - (6 votes)
IZVORunwomen.org
Prethodni članakOne dolaze: Bezbednost više nije „svet muškaraca”
Sledeći članakIz istorije službi bezbednosti: Prljave tajne Gestapoa