MEĐUNARODNI SAJAM ENERGETIKE, ECOFAIR I 112 EXPO na BEOGRADSKOM SAJMU: Zaštita na svaki način, trajno i svugde

Ne događa se često u sajamskoj industriji da se sinergijski efekti grupe specijalizovanih manifestacija pokažu znatno snažnijim od očekivanih. Iskustvo pokazuje da je upravo to neizbežan epilog 14. Međunarodnog sajma energetike, 15. Međunarodnog sajma zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair i 41. Međunarodnog sajma vanrednih situacija 112 EXPO, koji su se održali na istom mestu i u isto vreme, na Beogradskom sajmu od 3. do 5. oktobra 2018. godine. Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu – 112 EXPO počeo je dan ranije, 2. oktobra 2018.

315
MEĐUNARODNI SAJAM ENERGETIKE, ECOFAIR I 112 EXPO na BEOGRADSKOM SAJMU: Zaštita na svaki način, trajno i svugde
- Sponzor članka -hikvision srbija

Koncept ove multidisciplinarne manifestacije i ove godine pošao je od naglašene organske i funkcionalne povezanosti, međusobne uslovljenosti i kompatibilnosti njenih celina, kao osnove sveukupnog održivog razvoja i domaće i šire regionalne privrede. Energija, energetska efikasnost, ekologija, životna sredina, upravljanje otpadom i reciklažna delatnost, upravljanje pametnim gradovima, realnim i potencijalnim vanrednim situacijama i ostalim vitalnim urbanim servisima (bezbednošću, saobraćajem, parkingom, transportom, e-servisima) – bili su tematski okviri ove manifestacije opisani zajedničkim funkcionalnim sloganom „Nova energija – Pametni gradovi“.

Prateći program trojca Energetika – Ekologija – 112 Expo u sredu, 3. oktobra dobio je pun zamah.

Obimna agenda pratećeg konferencijskog programa sajma EcoFair 2018 obuhvatila je teme poput ulaganja u ekologiju kao ulaganje u zdravlje, finansiranje i upravljanje projektima u sektoru zaštite prirodne sredine, investicioni projekti i upravljanje otpadom u lokalnim sredinama, studije slučaja u komunalnoj privredi regiona, prečišćavanje i upravljanje otpadnim vodama u Srbiji, industrijska bezbednost i prostorno planiranje, održiva urbana mobilnost, a poseban tretman imala je promocija bicikla kao ekološki odgovornog urbanog saobraćajnog sredstva.

112 expo 2018 Belgrade Serbia

Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair je epicentar regionalnog godišnjeg okupljanja najrazličitijih i najodgovornijih činilaca iz sistema zaštite životne sredine – institucija, proizvođača opreme, distributera, reciklera, operatera, deponija, lokalnih samouprava, komunalnih preduzeća, generatora otpada i stručne javnosti. Etabliran je kao privredno-edukativna manifestacija sa visokim autoritetom i kao najreprezentativniji skup te vrste u ovom delu Evrope. EcoFair je posvećen sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine sa posebnim akcentom na „cirkularnoj“ i „zelenoj“ ekonomiji“, industriji reciklaže, upravljanju otpadom, komunalnim tehnologijama, zaštiti prirode i zaštiti prirodnih resursa od zagađenja.

Ova manifestacija ima naglašen međunarodni karakter, kako zbog velikog broja inostranih učesnika, tako i zbog domaćeg zakonodavnog konteksta (sa kapitalnim finansijskim efektima), jer se čak 30 odsto normativnog dela pregovaračkog procesa u hodu približavanja Evropskoj uniji odnosi na ekološku problematiku.

Programsku okosnicu sajma Energetika 2018. ove godine činili su proizvodnja i eksploatacija, obogaćivanje, distribucija, transport, skladištenje ili neposredno korišćenje i postojećih i potencijalnih prirodnih resursa i izvora energije, ali i naučno-istraživački rad, pametne tehnologije, ušteda energije, energetska efikasnost, obrazovna podrška i sve druge oblasti koje su deo energetskog temelja i pokretač celokupnog privrednog i javnog života zemlje i regiona.

Međunarodni sajam energetike je visokorespektabilna sajamska manifestacija sa UFI licencom, najveći i najrespektabilniji godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima električne energije, uglja, nafte i gasa, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i rudarstva, regionalni je i integrativni predvodnik u povezivanju svih segmenata i faktora energetskog sektora u ovom delu Evrope.

U ovogodišnjem izlagačkom i naročito konferencijskom programu bile su potencirane teme kao što su obnovljivi izvori energije (tržište električne energije, pametne mreže – Smart Grid), investicije u energetici, problematika potencijala biomasa, javno osvetljenje u funkciji energetske efikasnosti, stanje sistema za daljinsko grejanje, E-mobility itd.

medjunarodni-sajam-energetike-ecofair-i-112-expo-na-beogradskom-sajmu

U različitim formatima, kao direktni ili indirektni učesnici, u izlagačkom ili konferencijskom programu, na Energetici 2018. okupili su se predstavnici oko 150 domaćih i inostranih energetskih aglomerata, firmi, institucija i organizacija iz dvadesetak zemalja.

Značajnu ulogu u međunarodnom energetskom kontekstu i naglašen poslovni karakter ovog sajma potvrdilo je i više od 8000 domaćih i inostranih posetilaca i profesionalaca, ali i oko 2000 registrovanih poslovnih posetilaca na B2B portalu. Preko 50 sati međunarodnog konferencijskog programa u sajamskom konferencijskom centru, te oko 1500 učesnika u tim programima govori i o tržišnom karakteru ove manifestacije i naglašava prilika da se predstave i povežu investitori, proizvođači opreme, resorna administracija, finansijske institucije, lokalna samouprava i svi drugi relevantni pa i oni najbitniji činioci.

Otvarajući sajam, ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, održao je nadahnut govor o ekologiji kao svojevrsnom rodoljublju, uveren da je dosadašnji nonšalantan i neodgovoran odnos svih i svugde prema očuvanju prirodne sredine – prošlost. Napravio je paralelu između energetske i ekološke bezbednosti, potcrtavajući presudnu ulogu čoveka na vetrometini generacija, prošlosti i budućnosti, potrebnog i faktičkog stanja.

Ministarstvo je posvećeno i pronalaženju optimalnih zakonskih okvira, koji bi išli u prilog i proizvođačima i potrošačima energije. Razvoj tržišta energije, korišćenje konvencionalnih goriva na prihvatljiv način, optimizacija regionalne interkonekcije, povećanje energetske efikasnosti – zahtevi su koji pred Vladom i Ministarstvom stoje kao imperativ.

Sajam 112 Expo takođe je, drugog dana posetiocima ponudio obiman izbor tema. U okviru bloka „Prevencija i reagovanje u vanrednim situacijama“, od 11 do 12.45 h, u hali 2, u programu se diskutovalo o tri teme: „Primeni inoviranih zakonskih procedura u postupku izdavanja lokacijskih uslova, rešenja o davanju saglasnosti na tehničku dokumentaciju i rešenja kojima se utvrđuje podobnost objekata za upotrebu aspekata mera zaštite od požara i eksplozija“, „Primeni Zakona o inspekcijskom nadzoru u praksi u domenu inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem mera zaštite od požara i eksplozija“ i „Primeni Nacrta zakona o eksplozivnim materijama“.

A u bloku „Bezbednost i zdravlje na radu“, od 13 do 15.30 na programu je bila veoma posećena panel diskusija na temu „Diskusija o izveštaju – Bezbednost i zdravlje na radu u građevinarstvu u Republici Srbiji“, a od 15.30 do 17.00 govorilo se na temu „Uloga medicine rada u unapređenju bezbednosti i zdravlja na radu“. Organizacija i moderacija pripala je Upravi za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Na panelu pod nazivom „Diskusija o izveštaju- Bezbednost i zdravlje na radu u građevinarstvu u Republici Srbiji“, prof. dr Petar Bulat se osvrnuo na veliki broj povreda i smrtnih ishoda na gradilištima Srbije u poslednjih nekoliko meseci, a statistika nije bila na strani malih i srednjih firmi koje se bave ovom vrstom delatnosti. Na panelu su predstavljeni aktuelni problemi poput nedostatka kvalifikovane radne snage, nedostatka edukacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zanemarivanje tehnološke discipline, kao i stavovi ključnih aktera o ovim i sličnim problemima sa kojima se inspektori svakodnevno susreću u praksi.

Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu

Kao preporuka navedena je revizija nacionalnih standarda u građevinarstvu, češći periodični pregledi radnika kao i unapređenje funkcionisanja Inspekcije rada kroz obezbeđenje kadrova, edukacije i opreme te bolje saradnje građevinske inspekcije sa pravosuđem, kao i društvene podrške u borbi protiv „rada na crno“.

Petak rezervisan za stručno finale

Kao i prethodne godine, i ove godine poslednji dan održavanja sajmova Energetika, Ekologija i 112 Expo obeležio je zanimljiv stručni prateći program.

Tako je, u petak, 5. oktobra, u Svečanoj sali upravne zgrade Beogradskog sajma, u okviru Energetike 2018. održan II E-Mobility Forum, događaj pod pokroviteljstvom Vladine Kancelarije za IT i eUpravu.

Organizatori su bili NAEV – Nacionalna asocijacija električnih vozila i UDIES – Udruženje inženjera elektrotehnike Srbije, a Forum je otvorio direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu doc. dr Mihailo Jovanović, koji  je ovom prilikom govorio o podršci Kancelarije za IT i eUpravu projektima digitalne mobilnosti Srbije.

Cilj ovog događaja bilo je predstavljanje stručnog potencijala i projektne aktivnosti NAEV-a, saradnja javnog, poslovnog i civilnog sektora, koji su predstavljeni kao najbolji strateški put ka značajnom tehnološkom napretku i uspešnom  i održivom rastu privrede u Srbiji. U okviru svojih aktivnosti, asocijacija NAEV je aktivna na projektima istraživanja, razvoja i promovisanja upotrebe električnih vozila, hibridnih, fuel cell i autonomnih vozila i izgradnji neophodne e-infrastrukture.

Na Forumu su se, pored prezentacije dva velika projekta i predstavljanja inicijative „10 Predloga za električnu mobilnost Srbije“, obratili i eminentni naučni i stručni članovi i partneri koji su se dotakli najznačajnijih delova ove aktuelne i kompleksne teme.

Takođe u okviru Energetike, u Plavoj sali hale 1, od 10.30 do 11.30 na programu je bio panel pod nazivom „Stanje sistema za daljinsko grejanje“ u organizaciji Udruženje toplana Srbije, a od 11.40 do 16.40 ista sala pripala je Inženjerskoj komori Srbije, koja je otvorila teme kao što su „Sistem energetskog menadžmenta u Srbiji – iskustva“, „Primena kogeneracionih postrojenja sa gasnim motorima“, „Savremeni koncepti biogasnih postrojenja sa rešenjima za proizvodnju toplotne i električne energije“, „Sistem za daljinsko upravljanje potrošnjom i video nadzor mernih mesta“, „Tipovi i primeri implementacije kontrolnih sistema u tunelskom osvetljenju“.

Ni EcoFair nije ostao bez aduta poslednjeg dana. Od 10.20 do 13.20 u Zelenoj sali hale 1 bile su aktuelne „Industrijska bezbednost i prostorno planiranje u Republici Srbiji“, „Obnovljivi izvori energije i zaštita prirode“, film o upravljanju hemikalijama „Opuštanje“, u organizaciji Ministarstva zaštite životne sredine. Na istom mestu, od 13.30 do 15.30 usledio je panel pod naslovom „Održiva urbana mobilnost – strategija ili alat“.

Za sve to vreme, od 10 do 17, u hali 1A nastavljena je promocija E-prime bicikla kao ekološki odgovornog urbanog saobraćajnog sredstva, uključujući i takmičenje za posetioce „Najsporije trke bicikala“.

U okviru 112 EXPO, od 11.00 do 12.45, u hali 2, na programu su bile teme kao što su „Priprema i reagovanje jedinica lokalne samouprave na vanredne situacije“, „Privredna društva i druga pravna lica u sistemu zaštite i spasavanja“, „Zbrinjavanje u vanrednim situacijama“, „Izmena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi u delu međuopštinske saradnje – zajedničko upravljanje rizicima gradova i opština – SLIV“. Na istom mestu, od 13 do 14  na programu je održana panel diskusija na temu rezultata rada socijalnih partnera na unapređenju bezbednosti i zdravlja na radu, a od 14.00 do 14.30 usledile su „Dobra praksa – dobitnici nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu „Povelja 28. april“ i dodela nagrada za takmičenje za izbor najboljih fotografija „Bezbednost i zdravlje na radu svuda oko nas“. Konačno, od 14.30 do 15.00 održan je javni čas „Meni su moja bezbednost i zdravlje baš važni“, kojim je Sajam zatvoren.

5/5 - (3 votes)
Prethodni članakPOČEO 112 EXPO 2018: 41. Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu
Sledeći članakHAKERI KAO HEROJI: Kako je etičko hakovanje promenilo svet