Obaveze pravnih lica iz oblasti zaštite od požara!

Subjekti zaštite od požara u obavezi su da postupaju u skladu sa ovim zakonom i drugim podazkonskim i opštim aktima i dosledno primenjuju mere! Prevencija je ipak najbolja investicija!

3158
Obaveze pravnih lica iz oblasti zaštite od požara!
- Sponzor članka -hikvision srbija

Zakon o zaštiti od požara  propisuje obaveze pravnih lica u domenu  uređivanja sistema zaštite od požara. Svrha propisanih mera zaštite od požara, pre svega, je  zaštita života i zdravlja ljudi, materijalnih dobara i životne sredine. Vršene su izmene i dopune Zakona 2015. i 2018. godine, te su u određenim segmentima proširene i eksplicitno porpisane obaveze subjekata u domenu zaštite od požara kako bi se  podigla svest o značaju i preventivnim aktivnostima zaštite od požara.

Zakon zaštite od požara obuhvata: skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom. Subjekti zaštite od požara u obavezi su da postupaju u skladu sa ovim zakonom  i drugim podazkonskim i opštim aktima i dosledno primenjuju mere. Pravno lice je dužno da poseduje Plan zaštite od požara i druge akte koje se odnose na svaku aktivnost kojom se utiče na povećanje bezbednosti u pomenutoj oblasti

Koje su obaveze pravnih lica?

Zakon uvodi obaveznu kategorizaciju objekta prema ugroženosti od požara i u zavisnosti od  toga propisuje određene obaveze za pravna lica i druge subjekte. Postoje tri osnovne kategorije  ugroženosti od požara:

  1. prva kategorija ugroženosti od požara – visok  rizik od izbijanja požara

  2. druga kategorija ugroženosti od požara – povećani rizik od izbijanja požara

  3. treća kategorija ugroženosti od požara –  izvesni rizik od izbijanja požara

Ko vrši kategorizaciju objekta?

Kategorizaciju objekta vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova koje donosi rešenje o kategorizaciji. Po sonovu dobijene kategorizacije prozilaze i obaveze:

  1. Za prvu kategoriju – sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara, obezbeđivanje tehnički opremljene i obučene vatrogasne ekipe sa potrebnim brojem vatrogasaca i adekvatne opreme i uređaja za gašenje požara.

  2. Za drugu kategoriju – sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i i organizovanje stalnog dežurstva stručno osposobljenih lica  za sprovođenje mera i  obezbeđivanje adekvatne opreme za gašenje požara.

  3. Za treću kategoriju – organizovanje i sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara stručno osposobljenih lica u potrebnom broju, za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbeđivanje adekvatne opreme za gašenje požara.

Za prvu i drugu kategoriju obavezno je  donošenje Plana zaštite od požara. Plan zaštite od požara je akt koji je koncipiran tako da treba da opiše postojeće stanje, procenu ugroženosti, koncept organizacije za zaštitu od požara, predložene mere za otklanjanje nedostataka, finansijksu analizu, proračun vatrogasnih ekipa, makismalan broj ljudi koji se mogu evakuisati u slučaju požara i sl.

Za treću kategoriju obavezno je donošenje Pravila zaštite od požara.  To je akt kojim se  koji opisuje način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite, planovi evakuacije, uputstva, proračun broja ljudi koji se mogu evekuisati itd.

Zakonska obaveza

*Punovažnost ovih dokumenata  potvrđuje se po osnovu saglasnosti koju daje  Ministarstvo unutrašnjih poslova.

*Planovi evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara su zakonska obaveza privrednih društava. Planovi i uputstva moraju biti istaknuta na vidljivom mestu.

Za ispunjavanje obaveza propisanih zakonom, postoji mogućnost angažovanja eksternog lica koje poseduje odgivarajuće ovlašćenje od strane MUP-a.

Krucijalnu ulogu  u domenu zaštite od požara ima ljudski faktor, tako da je sva pažnja usmerena na osposobljavanje zaposlenih. Shodno zakonu, osposobljavanje se vrši odmah nakon stupanja zaposlenog na rad, a  najkasnije u roku od 30 dana od zasnivanja radnog odnosa. Obuku obavlja lice koje radi na poslovima zaštite od požara ili eksterno pravno lice sa licencom za obavljanje poslova zaštite od požara. Testiranje i provera znanja iz oblasti ZOP-a vrši se jednom u 3 godine.

Kolike su kazne za nepoštovanje zakona?

Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši nadzor i kontrolu nad sprovođenjem obaveza propisanih zakonom. Prema ovom zakonu kazne za pravna lica kreću se u rasponu od 300.000 – 1.000.000 dinara i uglavnom se odnose na neispunjavanje pomenutih obaveza!

Prevencija je ipak najbolja investicija!

5/5 - (1 vote)
Prethodni članakFOTOKLOPKE – Pametna zaštita Vaše imovine!
Sledeći članak6G MREŽA – VIŠE OD REALNOSTI!