Korporativna bezbednost – čuvar svih funkcija kompanije!

Razmišljati o starom konceptu bezbednosti koji je bio ograničen samo na kontrolu pristupa i neka sredstva tehničke podrške kao što su televizijske kamere zatvorenog kruga, bez razmatranja novonastalih trendova zaštite koje je neophodno ugraditi u poslovanje predstavlja ozbiljnu grešku za one koji razmišljaju o maksimiziranju dobiti i poboljšanju svojih proizvodnih procesa. Bezbednost obuhvata mnogo više od puke funkcionalne šeme fizičkog i tehničkog obezbeđenja. Svaka komponenta ima svoju funkciju u organzaciji, pa i bezbednosnu ulogu koju treba pokrenuti...

1699
Korporativna bezbednost - čuvar svih funkcija kompanije!
- Sponzor članka -hikvision srbija

Širom sveta bezbednosni rizici, izazovi i pretnje konstantno se uvećavaju iz dana u dan, od najviših nivoa u međunarodnoj areni do samog pojedinca, što se pripisuje brzom protoku komunikacija i informacija, povećanim neprekidnim ekspanzivnim razvojem tehnologije, takođe kriminalne mreže koriste sve prednosti koje ti procesi nude. Upravo ovakva situacija dovelo do stavranja novih i drugačijih preventivnih mera koje su usvojene na nivou transnacionalnih i multinacionalnih kompanija kako bi se zaštitila njihova najvažnija imovina, poslovanje i ljudi. Takve mere predstavljavljaju i efikasno sredstvo za smanjenje štetnih efekata izazvanih ovim novim pretnjama.

Sa druge strane, sada se postavlja i pitanje koliko kompanija treba da uloži u bezbednost? Odgovor je sledeći: ulog podrazumeva detaljnu analizu svakog rizika posebno. To će omogućiti dobijanje početnog rendgenskog snimka kako bi se procenio bezbednosni sistem koji najbolje odgovara poslu, potrebama kompanije i poslovanju.

Potrebno je preduzeti dalje korake u kontekstu produktivnog poslovanja i maksimiziranja profita, na primer u proizvodnim oblastima preduzeća, imajući u vidu Ahilovu petu organizacija: operativni rizik, kontrolu – gubitaka i kontrolu gubitaka u kontekstu optimizacije kontrolnih procesa u svim administrativnim i operativnim fazama.

Inovacija visokotehnoloških tehničkih sredstava i zamena mesta u bezbednosti na svim nivoima doveli su do stalne profesionalizacije onih koji rade kao savetnici za bezbednost u poslovnim i organizacionim strukturama koje postoje u današnjem svetu. Tako menadžer bezbednosti i direktor korporativne bezbednosti danas moraju da imaju čvrsto znanje koje im omogućava da podržavaju poslovno upravljanje kako bi funkciju bezbednosti postavili u „linijsku odgovornost zasnovanu na osoblju “. To znači da bezbednost  mora biti prisutna u svim procesima kompanije, a u svakoj oblasti se vrši prema riziku i delovanju istih.

Razmišljati o starom konceptu bezbednosti koji je bio ograničen samo na kontrolu pristupa i neka sredstva tehničke podrške kao što su televizijske kamere zatvorenog kruga, bez razmatranja novonastalih trendova zaštite koje je neophodno ugraditi u poslovanje predstavlja ozbiljnu grešku za one koji razmišljaju o maksimiziranju dobiti i poboljšanju svojih proizvodnih procesa.

Ako uzmemo u obzir gore navedeno, bezbednost obuhvata mnogo više od puke funkcionalne šeme fizičkog i tehničkog obezbeđenja. Svaka komponenta ima svoju funkciju u organzaciji, pa i bezbednosnu ulogu koju treba pokrenuti.

Bezbednost kao čuvar svih poslovnih funkcija, treba da bude prisutna u sledećim oblastima:

Operacije i opšte poslovne aktivnosti

 • Sigurnost u poslovanju i transakcijama kompanije
 • Operativni rizici i rizici povezani sa funkcijom preduzeća
 • Krizno upravljanje – plan kontinuiteta poslovanja BCM
 • Sklapanje partnerstava
 • Dizajn politika zapošljavanja i sl

Administracija

 • Administrativni procesi
 • Kontrola inventara
 • Kontrola procesa isporuke i prijema imovine
 • Kontrola izlaznih prolaza i ulaza u proizvodna područja ili objekte kompanije.

 Finansije

 • Finansijski procesi
 • Izbor osetljivih profila osoblja koje deluje u ovim oblastima i drugo

Ljudski resursi

 • Postojanje politike upravljanja ljudskim resursima
 • Procesi regrutovanja, odabira i prekida
 • Obuka i uvođenje novih zaposlenih
 • Obuka za sprečavanje rizika
 • Istorija štetnih događaja – sagledavanje i drugi aspekti

Bezbednost i zdravlje na radu

 • Poštovanje zakonske regulative
 • Posedovanje i primena internih dokumenata
 • Obučenost ljudstva za pružanje prve pomoći i drugo

Informacije i tehnologija

 • Zaštita IKT sisitema
 • Definisanje akta o bezbednosti informacija
 • Poslovna tajna i mehanizmi zaštite
 • Zaštita privatnosti ličnih podataka, poštovanje GDPR regulative
 • Angažovanje kvalifikovanih i stručnih ljudi
 • Upravljanje u krzinim situacijama
 • Fizička bezbednost servera
 • ….

Takođe od suštinskog značaja su i drugi domeni u organizaciji u cilju identifikacije i analize rizika poput zaštite od požara i eksplozija, upravljanje u vanrednim situacijama na nivou kompanije, posedovanje standarda, rizici koji se tiču pravnog i protivpravnog delovanja, implikacije na životnu sredinu i drugo. U tom kontekstu ključnu ulogu ima Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Način na koji možemo posmatrati bezbednost  mora ići paralelno sa ostalim funkcijama kompanije kako bi se smanjili gubici bilo koje vrste. Samo na ovaj način može se obezbediti optimizacija profita preduzeća i kontinuitet poslovanja, umanjujući rizike u svim segmentima.

5/5 - (5 votes)
IZVORForo de seguridad
Prethodni članakNaloženo brisanje snimaka zbog nezakonitog snimanja građana
Sledeći članakZAŠTO KORPORACIJE SVE VIŠE USVAJAJU MODEL ZERO TRUST?