Bezbednost kao osnovna karakteristika kritične infrastrukture

Objekti kritične infrastrukture su od vitalnog značaja za svaku državu, i tu se prvenstveno misli na telekomunikacione objekte, objekte za proizvodnju i prenos električne energije, finansijski i bankarski sistem, skladištenje i transport nafte, gasa i drugih derivata, vodosnabdevanje, saobraćaj, kao i  ostale objekte vitalnih državnih institucija

1195
Bezbednost kao osnovna karakteristika kritične infrastrukture
- Sponzor članka -hikvision srbija

Remećenje njihovog rada, dovelo bi do ozbiljnih i dugoročnih oštećenja po socijalni i ekonomski život ljudi. Imajući u vidu važnost ovih objekata, njihova zaštita je od presudnog značaja za funkcionisanje, i predstavlja kompleksan sistem bezbednosne opreme, ljudi i procedura koje se moraju poštovati da bezbednost bila na najvišem mogućem nivou.

U sprovođenju mera zaštite kritične infrastrukture neophodno je:

  1. Identifikovati kritičnu infrastrukturu
  2. Napraviti mapu
  3. Razmeniti informacije sa relevantnim subjektima
  4. Osposobiti i obučiti ljude – menadžere, radnike i specijalne službe
  5. Usavršiti sistem zaštite kritične infrastrukture ili oporavak u slučaju nastanka vanredne situacije

Tehničko bezbednosni sistem

Video nadzor

Prva linija bezbednosti objekata kritične infrastrukture je zaštita okruženja objekta, i postiže se kombinacijom sistema protivprovalne zaštite i video nadzora sa inteligentnom video analitikom. Celokupni prostor deli se na određeni broj sektora, iza kojih se postavljaju fiksne kamere za sektorsko praćenje. Njihov rad prati pokretna kamera, koja u slučaju narušavanja bezbednosti objekta prati dalje ponašanje potencijalnog napadača. Video analitika u ovom slučaju igra važnu ulogu, radi smanjivanja broja lažnih alarma.

Kontrola pristupa

Osnovni zadatak ovog sistema je dozvola pristupa – ulaza ili prolaza – isključivo ovlašćenim osobama. Pristup se omogućava ili sprečava automatskim delovanjem sistema, najčešće električnim bravama koje se ugrađuju u okvir vrata. Na ovaj način se onemogućava pristup neovlašćenim osobama ili prati kretanje ljudi u određenom prostoru. Praćenjem kretanja ljudi i proizvodnih procesa na objektima kritične infrastrukture kontroliše se poštovanje procedura.

Dojava požara

Ključni aspekt zaštite objekata od požara je identifikovati požar u njegovom samom začetku i upozoriti ljude u objektu i neposrednoj blizini na opasnost. Upravo to je uloga sistema za ranu detekciju i dojavu požara.

Evakuacioni sistem

Evakuacije velikih razmera oduzimaju vreme i situacija može vrlo brzo postati opasna ukoliko dođe do panike. Jasna obaveštenja pomažu da evakuacije budu potpuno pod kontrolom. Sistemi ozvučenja igraju vrlo važnu ulogu u situacijama opasnosti, zbog toga što postoji veliki rizik da ljudi neće moći bezbedno da izađu iz opasne zone. Kada dođe do potrebe za zaštitom, visokokvalitetan i pouzdan „voice alarm system” predstavlja pravo rešenje za brzu i neophodnu evakuaciju.

Bitno je naglasiti da se integracijom sistema video nadzora, protivpožarne zaštite, kontrole pristupa i evakuacionog ozvučenja, poboljšava efikasnost i smanjuje potrebno vreme za evakuaciju ljudi iz objekta.

Jedna od osnovnih karakteristika kritične infrastrukture je da su one međuzavisne i povezane na različitim nivoima, zbog čega se poremećaj jedne lako može preneti na funkcionisanje ostalih kritičnih infrastruktura.

Iako svetska privreda prolazi kroz velike finansijske izazove, u područje nacionalne i javne bezbednosti u smislu zaštite kritične infrastrukture ulažu se velika sredstva sa stalnim trendom rasta, što govori o stepenu njene važnosti.

Evropska unija je 2006. godine pokrenula Evropski program za zaštitu kritične infrastrukture, i navela da opasnosti potiču od terorističkih akcija, kriminalnih aktivnosti, prirodnih katastrofa ali i drugih pretnji.

Zakon o privatnom obezbeđenju obavezuje obezbeđivanje objekata od strateškog značaja za Republiku Srbiju i njene građane, a pod obavezno obezbeđenim objektima podrazumeva se i prostor na kojem se oni nalaze.

4.9/5 - (7 votes)
Prethodni članakKo su lake mete: Šta stručnjaci mogu da nauče iz terorističkog napada u Mančesteru?
Sledeći članakAsocijacaija medicinskih sestara zahteva nultu toleranciju prema nasilju na radnom mestu