Asocijacaija medicinskih sestara zahteva nultu toleranciju prema nasilju na radnom mestu

Američko udruženje „The American Nurses Assosiation” usvojilo je regulativu koja se odnosi na zlostavljanje zaposlenih u sektoru  zdravstva.

229
Asocijacaija medicinskih sestara zahteva nultu toleranciju prema nasilju na radnom mestu
- Sponzor članka -hikvision srbija

Predstavnici ove organizacije su izjavilili da žele i zaslužuju potpuno drugačiji odnos prema zdravstvenim radnicima, pozivajući se na istraživanje koje pokazuje da je gotovo četvrtina zaposlenih u zdravstvu bar jednom doživela fizički napad od strane pacijenta ili nekog pacijentovog člana porodice.

Istraživanje je takođe pokazalo da je čak polovina medicinskih radnika doživela neku vrstu maltretiranja od strane kolege ili nadređene osobe u kolektivu.

„The American Nurses Assosiation” definiše zlostavljanje na radnom mestu kao – ponavljanje neželjenih i štetnih postupaka, sa namerom da se osoba uvredi, ponizi i da joj se nanese bol.

Nova politika delovanja ove organizacije uključuje preporuke za sprečavanje i reagovanje u slučaju nasilja na radnom mestu u cilju poboljšanja položaja svih zaposlenih u zdravstvu. Neke od ovih mera su motivisanje zaposlenih da prijave napad na radnom mestu, sprečavanje da oni budu odgovorni za nasilje koje počine pacijenti,  kao i usaglašavanje programa prevencije nasilja sa federalnim zdravstenim i sigurnosim upustvima.

– Zauzimanje jasne i snažne pozicije po pitanju ovog problema, od ključnog je značaja da bi se osigurala bezbednost svih. Kako pacijenata, tako i medicinskih sestara i ostalih zaposlenih u zdravstvu, izjavila je Pamela F. Cipriano, predsednica udruženja „The American Nurses Assosiation”. Ona je dodala da tolerisanje fizičkog ili verbalnog zlostavljanja ne sme biti deo njihovog posla.

3.5/5 - (2 votes)
IZVORsecuritymagazine.com
Prethodni članakBezbednost kao osnovna karakteristika kritične infrastrukture
Sledeći članakZaštita kritične informacione infrastrukture od presudnog značaja