Da li je merenje temperature pre ulaska u objekat pitanje obrade podataka u kontekstu GDPR-a i kada?

Pri ulasku u poslovne i druge objekte u kojima je prisutna visoka koncentracija i fluktuacija ljudi, kao što je i poznato uvedena je preventivna mera kontrole pristupa – merenje temperature tehničkim uređajima (termalnim kamerma) u cilju zaštite života i zdravlja. Često se smatra da ova mera nije u skladu sa Evropskom uredbom za zaštitu podataka o ličnosti - GDPR na kome se temelji Zakon o zaštiti podataka o ličnosti -ZZPL. Ipak jeste, a evo i zašto.

263
Da li je merenje temperature pitanje obrade podataka u kontekstu GDPR-a i kada?
- Sponzor članka -hikvision srbija

Merenje temperature prilikom ulaska u polsovni prostor NE podleže GDPR regulativi niti se kosi sa bilo kakvim pravnim odredbama iste u slučaju kada se rezultati merenja ne beleže. Tada ne postoji obrada ličnih podataka. Međutim, ono što se čini sa podatkom pojedinca kada se  izmeri povišena temperatura predstavlja obradu u kontekstu GDPR i takva obrada treba imati svoju utemeljenost i u skladu sa time utvrđenu proceduru.

Najjednostavnije rečeno, pitanje je šta se čini i kako se postupa sa takvim podacima da bi obrada bila valjana, a privatnost pojedinca zaštićena.

Uzmimo za primer situaciju u kojoj je uređaj za merenje temperature postavljen tako da svi ostali koji se nalaze u blizini vide rezultate merenja. To je apsoulutno neprihvatljivo, kao ni postupci koji indirektno ukazuju na sumnju da osoba ima povišenu temperaturu. Time se narušava privatnost pojedinca i vrši stigmatizacija istog.

Pitanje je kako postupati dalje sa tim evidentiranim podatkom, kome  i na koji način saopštiti, da li se osoba upućuje na rad od kuće i na koji način se obezbeđuje da su pojedinac i njegovi ličnii podaci zaštićeni.

Ono što je od izuzetne važnosti je infomrisanost. Od ključnog značaja je da osoba čiji se podaci obrađuju bude informisana, odnosno da joj se pruže sve infomracije u skladu sa ZZPL- GDPR regulativom pre početka same obrade, u ovom slučaju merenja.

Iz navedenog, zaključuje se da samo merenje temperature bez evidentiranja rezultata merenja ne predstavlja obradu u kontekstu GDPR-a. No, treba naglasiti, da postupanje sa podatkom – izmerenom temperaturom već zalazi u kontekst obrade podataka, te je potrebno na valjan način regulisati ovo pitanje, a evo i kako:

  • Obezbediti privatnost pri očitavanju rezultata temperature
  • Osigurati poverljivost rezultata
  • Propisati postupanja sa sumnjivim osobama kako bi se osigurala svrha obrade, a pri tome zaštitila i privatnost istih
  • Pravovremeno informisati o takvim obradama u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno GDPR – Opštom uredbom i obezbediti ostvarivanje prava.
5/5 - (2 votes)
IZVORGlas Istre
Prethodni članakNovi Zakon o vatrogastvu pun nejasnoća! Koliko je (ne)primenjiv u praksi?
Sledeći članakEvo šta treba da znate: Favorizovane metode lopova u krađi vozila!