O značaju bezbednog i zdravog rada bi trebalo učiti još tokom školovanja

Problem sa kojim se svakodnevno susrećem je nedovoljno razvijena svest kod ljudi o značaju bezbednosti i zdravlja na radu, i o važnosti korišćenja sredstava lične zaštite. Zaposleni često ne shvataju moguće posledice po njihovu bezbednost i zdravlje, kada recimo, ne nose odgovarajuće zaštitne cipele, zaštitne naočare ili zaštitne rukavice

1121
Nikolina Gordić
- Sponzor članka -hikvision srbija

Takođe, velika greška kod nas je sto se tokom školovanja nigde ne spominje bezbednost i zdravlje na radu, i ljudi se ne susreću sa tim sve dok se ne zaposle, kada je već prilično teško da im  „promenite svest”, kaže u razgovoru za SecuritySEE Koordinator za kvalitet i bezbednost i zdravlje na radu, Nikolina Gordić.

Nikolina Gordić je završila master studije na Fakultetu bezbednosti i više od 3 godine obavlja poslove Koordinatora za kvalitet i bezbednost i zdravlje na radu u preduzećima Srboauto iz Beograda i Pneumatik flex iz Nove Pazove. Poseduje licencu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, i serifikate za interne i eksterne proveravače standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Pre svega, koja su Vaša zaduženja od kada ste zaposleni kao lice za bezbednost i zdravlje na radu?

Zaduženja lica za bezbednost i zdravlje na radu (BZR) su prilično obimna i odgovorna. Prvenstveno sam učestvovala u izradi akta o proceni rizika i dopuni istog kao ključnog elementa svakog kvalitetnog sistema bezbednosti i zdravlja na radu. Uređujem radna mesta tako da budu u skladu sa BZR, organizujem periodično i preventivno ispitivanje uslova radne okoline, organizujem periodično i preventivno ispitivanje opreme za rad, sarađujem sa medicinom rada. Veoma bitan segment mojih zaduženja je i vođenje evidencije o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima kao i bolestima u vezi sa radom, kako bismo na adekvatan način preventivno reagovali. Takođe, predlažem poslodavcu mere za poboljšanje u vezi sa uslovima rada, pripremam uputstva za bezbedan i zdrav rad, vršim obuku zaposlenih za bezbedan i zdrav rad.

Kakve su kvalifikacije potrebne da bi neko postao lice za bezbednost i zdravlje na radu u određenoj firmi?

Da bi neko bio lice za BZR potrebno je da ima položen ispit o praktičnoj osposobljenosti za BZR, i da ga poslodavac pismenim aktom odredi za obavljanje tog posla. Inače, načini i uslovi za dobijanje licence propisani su Pravilnikom o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Pravno lice ili preduzetnik koji želi da dobije ovu licencu, mora da ima u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom bar jednog zaposlenog koji ispunjava sledeće uslove: visoka stručna sprema tehničkog smera, položen stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i minimum tri godine radnog iskustva na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu.

Koji su najveći izazovi i poblemi sa kojima se susrećete u obavljanju svog posla?

Najveći problem sa kojim se svakodnevno susrećem je nedovoljno razvijena svest kod ljudi o značaju bezbednosti i zdravlja na radu i o važnosti korišćenja sredstava lične zaštite. Zaposleni često ne shvataju moguće posledice po njihovu bezbednost i zdravlje, kada recimo, ne nose odgovarajuće zaštitne cipele, zaštitne naočare ili zaštitne rukavice. O tome se periodično misli samo kada se dogodi povreda na radu sa katastrofalnim posledicama. To se mora menjati. Takođe, velika greška kod nas je što se tokom školovanja nigde ne spominje BZR i ljudi se uopšte ne susreću sa tim sve dok se ne zaposle, kada je već prilično teško da im  „promenite svest”.

S obzirom na to da se čini da lice za bezbednost i zdravlje na radu firmi ne donosi konkretan profit, kao što je na primer slučaj sa zaposlenima u proizvodnji, kako prevazilazite taj problem u obavljanju svojih zaduženja?

Činjenica je da su poslodavci pretrpani brojnim obavezama i potrebno ih je uputiti koliko je bitno ulaganje u BZR za preduzeće i produktivnost radnika. To nije lak proces, ali čvrsto verujem da se situacija menja na bolje i da poslodavci ne gledaju ulaganje u BZR kao na nepotreban trošak. Postoje brojna istraživanja na ovu temu, i jedno od njih je dokazalo da 1 evro uložen u BZR, donosi minimum 2 evra profita. Srećom, moji poslodavci razumeju važnost bezbednog rada i zdravog okruženja, tako da mi nije teško da ostvarim ono sto je predviđeno Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i Pravilnicima.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, koja bi bila Vaša 3 osnovna saveta za bezbedan i zdrav rad koje svako može usvojiti?

Moj savet radnicama je da se pridržavaju obaveza koje su propisane Zakonom o BZR, a sa kojima ih je prilikom zapošljavanja upoznalo lice za BZR. Obavezno je  korišćenje sredstva lične zaštite koja su zadužili, jer je ta obaveza propisana upravo zbog njih, kako si se zaštitilo njihovo zdravlje i stvorilo povoljnije radno okruženje. Takođe, za sva pitanja, nedoumice i nepoznanice bi trebalo da se obrate svom licu za BZR, kako bi se edukovali, informisali i sebi omogućili bezbedan rad i zdravo okruženje.

Zašto ISO 45001?

Ovaj dobrovoljni standard, inače sledbenik standarda OHSAS 18001, koji je trenutno u fazi razvoja, pomoći će organizacijama širom sveta da poboljšaju svoje performanse zdravlja i bezbednosti na radu kreiranjem bezbedne radne sredine u kojoj postoji prevencija povreda na radu i oboljevanja, i u kojoj se čuvaju ljudski životi. ISO 45001 je namenjen svim organizacijama, bez obzira na njihovu veličinu ili delatnost, i može se integrisati sa drugim programima zaštite zdravlja i bezbednosti na radu koji se tiču zdravlja i dobrobiti radnika. Objavljivanje konačne verzije standarda se očekuje u februaru 2018. godine.

4.7/5 - (17 votes)
Prethodni članakALARMANTNI PODACI: Koliko zaista koštaju povrede na radu?
Sledeći članakCarinici za 14 sekundi pronašli skriveni tovar!