Bezbednost je dužnost svih nas: Ovo su obaveze poslodavaca i zaposlenih u cilju zaštite od požara

Iako se čini da je situacija iz godine u godinu sve bolja, moramo još mnogo raditi na sistemu preventivne zaštite od požara, imajući u vidu da je ova tema od vitalnog značaja za čitavo društo. Veoma je značajno da zaposleni budu bezbedni na poslu, gde u proseku provode trećinu svog dana. Zakonom o zaštiti od požara, propisima donetim na osnovu Zakona, kao i Uputstvom o protivpožarnoj zaštiti se organizuje i sprovodi zaštita od požara u svim delovima firme ili preduzeća

1606
Bezbednost je dužnost svih nas: Ovo su obaveze poslodavaca i zaposlenih u cilju zaštite od požara
- Sponzor članka -hikvision srbija

Za organizaciju zaštite od požara je odgovoran direktor, odnosno vlasnik firme, dok zaposleni predstavljaju osnovne nosioce poslova zaštite od požara.

Značaj shvatanja ovog problema, kao i preduzimanje svih mera da do požara ne dođe, je prvi i najznačajniji korak u sveopštoj zaštiti. Prevencija i jačanje svesti o zaštiti od požara obezbeđuje se planiranjem i sprovođenjem preventivnih mera, radnji i stalnih edukacija, tako da se što efikasnije spreči izbijanje požara, a da ujedno bezbednost i zdravlje zaposlenih bude na najvišem nivou.

Zakon o zaštiti od požara propisuje i da firme mogu angažovati pravno lice za obavljanje poslova zaštite od požara.

Uputstvom o protivpožarnoj zaštiti definisane su obaveze zaposlenih:

 • Organizacija i zaštita svih vrednosti kojima raspolažu, na način koji obezbeđuje potpunu ličnu i imovinsku sigurnost ljudi i sigurnost imovine preduzeća;
 • Preduzimanje, sprovođenje i pridržavanje propisanih mera zaštite;
 • Osposobljavanje, obučavanje i vršenje provera znanja za neposredno primenjivanje mera zaštite, otklanjanja uzroka i pojava ugrožavanja, kao i njihovih posledica;
 • Obaveza da u toku radnog vremena stalno prate i kontrolišu rad, funkcionisanje i ispravnost mašina, uređaja i instalacija u neposrednoj i široj radnoj okolini, i da svaki kvar ili neispravnost odmah prijave nadležnoj službi, u cilju otklanjanja njihove neispravnosti, koja bi mogla da ugrozi bezbednost ljudi i imovine preduzeća;
 • Da u toku i po završetku radnog vremena u svojim radnim prostorijama i na svojim radnim mestima otklone sve moguće uzročnike požara (na primer, da isključe struju, da isključe grejalice, sklone zapaljive tečnosti na unapred određeno mesto, i sl.);
 • Stalno upotpunjavanje svojih znanja u oblasti zaštite od požara i obavezno prisustvovanje predavanjima i obukama koje se organizuju u vezi sa zaštitom od požara;
 • Služenje propisanom opremom i sredstvima za zaštitu od požara;
 • Obaveštavanje neposrednog rukovodioca i zaposlenog odgovornog za slučaj požara o svim kvarovima ili nedostacima i drugim pojavama koje bi mogle izazvati požar;
 • Neposredno učestvovanje u gašenju požara  i obaveštavanje vatrogasnih lica o izbijanju požara;
 • Da se brinu da pristup njihovim radnim mestima bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano pristupilo korišćenju sredstva za gašenje požara i drugih sredstava zaštite i otklanjanja posledica ovih i drugih pojava;

Osim osećaja odgovornosti za sebe i kolege, koju bi svaki zaposleni prirodno trebalo da poseduje, zaposleni su dužni da se pridržavaju svojih obaveza, jer nepridržavanje predstavlja povredu radnih obaveza, kao i pomenutog Zakona.

Takođe, treba istaći da je svaki zaposleni u okviru određene firme ili preduzeća dužan da prođe obuku za zaštitu od požara, zasnovanu na posebnom Programu koji je sačinjen iz teorijskog i praktičnog dela.

 • Teorijski deo obuke se sastoji iz zakonskih obaveza i opštih znanja iz oblasti zaštite od požara.
 • Praktični deo obuke obuhvata upoznavanje sa propisanim merama zaštite od požara, izvođenje pokaznih vežbi gašenja požara, kao i neposredno upoznavanje zaposlenih sa sredstvima i opremom za gašenje i dojavu požara.

Program obučavanja iz oblasti zaštite na radu donosi direktor, odnosno vlasnik firme.

5/5 - (15 votes)
Prethodni članakNaučni skup Instituta za međunarodnu politiku i privredu: Kakva je pozicija sile u međunarodnim odnosima?
Sledeći članakZastrašujući podaci UNICEF-a: Milioni dece širom sveta su žrtve nasilja