Tehničko obezbeđenje finansijskih institucija: Primena u praksi

Rok za usaglašavanje sa Uredbom o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim institucijama ističe uskoro, ali kakva je situacija u praksi?

599
Tehničko obezbeđenje finansijskih institucija: primena u praksi
- Sponzor članka -hikvision srbija

Pre deset dana, uz pretnju pištoljem nepoznato lice opljačkalo je banku u Ulici Ratka Mitrovića u naselju Čukarica u Beogradu. Naoružani razbojnik odneo je tom prilikom nekoliko miliona dinara iz ekspoziture Unikredit banke u beogradskom naselju Filmski grad. Samo tri dana kasnije, opljačkana je još jedna banka u Beogradu. Maskirani razbojnik je, naoružan pištoljem, opljačkao NLB banku u Ulici Vojvode Stepe.

Pljačke i incidenti koji se dešavaju u bankama i drugim finansijskim institucijama postaju sve učestaliji. Čini se da je obezbeđivanje ovih objekata nedovoljno efikasno, a postavlja se i pitanje koliko se ovakva vrsta finansijskih institucija zapravo pridržava Uredbe o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim institucijama, kao i pitanje njene primene u praksi dve godine nakon njenog donošenja.

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o privatnom obezbeđenju, Vlada je u decembru 2016. godine donela Uredbu o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama. Ova uredba propisuje minimalne tehničke uslove kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama.

Banke i druge finansijske institucije, uključujući i kladionice i organizacije igara na sreću, moraju što pre da se usaglase sa Uredbom i urade procenu rizika jer je sama Uredba je predvidela da su banke i finansijske organizacije koje delatnost obavljaju na dan stupanja na snagu ove Uredbe, dužne da usklade svoje poslovanje sa njenim odredbama, u roku od dve godine od dana njenog stupanja na snagu. Međutim, podaci ukazuju na činjenicu da je do sada procenat izrađenih procena rizika poražavajuće mali, i iznosi ispod 10 procenata.

Tehnička zaštita, u smislu ove uredbe, predviđena je da se sprovodi u skladu sa zakonom, na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, koji će se ažurirati periodično, u skladu sa promenom unutrašnjih i spoljnih uslova kojima se menja nivo rizika, najmanje jednom u tri godine.

Međutim, odredbe ove uredbe ne odnose se na poslovnice finansijskih organizacija, koje se nalaze u objektima koje obezbeđuju organizacione jedinice vojske, policije ili pravosudne straže ili kod kojih je način tehničke zaštite uređen posebnim zakonom ili propisom donetim na osnovu posebnog zakona.

Banke, uključujući i Narodnu banku Srbije, kao i druge finansijske organizacije, koje su na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, navedene kao prva kategorija objekata sa najvišim stepenom zaštite, dužni su da koriste uređaje, opremu i sisteme tehničke zaštite precizirane ovom Uredbom, koji omogućavaju signalizaciju neovlašćenog ulaska u štićeni prostor i dojavu kontrolnom centru, kao i praćenje kretanja u štićenom prostoru, te praćenje kretanja u pojedinačno štićenim prostorijama (kontrola pristupa i video obezbeđenje) uz video zapis, koji se čuva najmanje 30 dana. Uredba predviđa i zaštitu pojedinačnih vrednosti pomoću sistema elektrohemijske zaštite (koferi, kontejneri, kase, trezori i dr.), integrisanu zaštitu s najmanje jednim lokalnim nadzornim mestom (kontrolna soba) i sistemom veze sa službenicima obezbeđenja na štićenom objektu, kao i pisane procedure za slučajeve nastupanja rizika.

Poslovnice banaka, platne institucije, institucije elektronskog novca, zatim velike poslovnice javnog poštanskog operatora sa preko 10 uplatno-isplatnih mesta, kao i druge finansijske organizacije koje su na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kategorizovane kao druga kategorija objekata sa visokim stepenom zaštite, dužne su da koriste uređaje, opremu i sisteme tehničke zaštite propisane ovom Uredbom, koji će omogućavati signalizaciju neovlašćenog ulaska u štićeni prostor i dojavu kontrolnom centru, kao praćenje kretanja u štićenom prostoru (kontrola prolaza i video obezbeđenje) uz video zapis, koji se čuva najmanje 30 dana. Uredbom je predviđeno da ovakva vrsta finansijskih organizacija ima i integralnu zaštitu s najmanje jednim lokalnim nadzornim mestom (kontrolna soba) i sistemom veze sa kontrolnim centrom.

Dok je za platne institucije, institucije elektronskog novca, srednje poslovnice javnog poštanskog operatora od pet do deset uplatno-isplatnih mesta, kao i druge finansijske organizacije koje su na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kategorizovane kao treća kategorija objekata sa višim stepenom zaštite, propisano da moraju koristiti uređaje, opremu i sisteme tehničke zaštite, koji minimalno omogućavaju praćenje kretanja oko prostora (video obezbeđenje) uz video zapis, koji se čuva najmanje 30 dana i signaliziranje neovlašćenog pristupa u štićeni prostor, kao  i dojavu kontrolnom centru.

Za finansijske organizacije koje na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja nisu kategorizovane kao štićeni objekti, poput malih poslovnica javnog poštanskog operatora sa manje od pet uplatno-isplatnih mesta, takođe je određeno da su dužne da koriste sisteme tehničke zaštite koji minimalno omogućavaju fizičko sprečavanje nedozvoljenog ulaska lica u štićeni objekat i prostor koji mu pripada, signaliziranje neovlašćenog pristupa u štićeni prostor, kao i dojavu kontrolnom centru.

Predviđene novčane kazne za finansijske organizacije koja ne donesu akt o proceni rizika ili ne izvrše periodično ažuriranje akta o proceni rizika na osnovu Uredbe i ne koriste uređaje, opremu i sisteme tehničke zaštite predviđene ovom Uredbom, iznose od 100.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara. Novčana kazna u iznosu od 25.000,00 dinara do 80.000,00 dinara predviđena je za odgovorno lice u finansijskoj organizaciji, ukoliko do takvog propusta dođe.

5/5 - (1 vote)
Prethodni članak8 načina da poboljšate Vaše liderske sposobnosti
Sledeći članakEUROPOL: 20 hakera uhapšeno zbog milionske phishing prevare!