U pripremi Nacionalna baza sa podacima o svim teroristima sveta

Nacrt zakona o Nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma, objavljen je na sajtu Ministarstva pravde radi javne rasprave. Nacionalna baza će sadržati podatke o teroristima, grupama ili organizacijama koje ih finansiraju.

313
u-pripremi-nacionalna-baza-sa-podacima-o-svim-teroristima-sveta
- Sponzor članka -hikvision srbija

Nacrt zakona o Nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma objavljen je na sajtu Ministarstva pravde radi javne rasprave, koja će trajati do 15. avgusta.

Tekst Nacrta zakona pripremila je Radna grupa obrazovana odlukom Vlade Srbije, a u skladu sa obavezama iz Akcionog plana za Pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbednost za pristupanje Srbije Evropskoj uniji (EU), i u skladu sa opštim naporima Srbije na unapređenju sistema za prevenciju i borbu protiv terorizma, navodi se u obrazloženju Nacrta zakona.

Prema preliminarnim rešenjima, Nacionalna baza će sadržati podatke o teroristima, grupama ili organizacijama koje ih finansiraju, tačnije o fizičkim i pravnim licima kako registrovanim tako i ne registrovanim, koja se nalaze na listi Ujedinjenih nacija ili Nacionalnoj listi terorista, terorističkih organizacija ili finansijera terorizma.

Takođe, Nacrtom je predviđeno da se u Nacionalnoj bazi nalaze podaci o licima evidentiranim u postojećim evidencijama nadležnih organa, a zbog postojanja informacija, saznanja ili obaveštenja o terorističkim delima ili terorističkim aktivnostima.

Dakle, ova jedinstvena Nacionalna baza podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizama biće platforma koja ce sadržati skup podataka – kao deo već uskladištenih podataka u postojećim bazama nadležnih organa.

Predviđeno je da će se Nacionalna baza uspostaviti u roku od jedne godine od dana stupanja Zakona na snagu, dok ce nadležni organi imati rok od godinu dana da po formiranju Nacionalne baze, u nju unesu potrebne podatke.

Ova jedinstvena baza ce omogućiti pristup podacima i kontrolisanu i bezbednu razmenu podataka između nadležnih organa, odnosno Ministarstava za unutrašnje poslove, spoljne poslove, odbrane, finansija, Bezbednosno-informativne agencije, Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije, Uprave za sprečavanje pranja novca, Republičkog javnog tužilaštva i Tužilaštva za organizovani kriminal.

Nacrt zakona predviđa da će pristup Nacionalnoj bazi imati i drugi državni organi “ako je to neophodno u cilju izvršavanja Zakonom uređenih poslova u oblasti sprečavanja i borbe protiv terorizma“.

Nacionalna baza ce se sastojati od osnovne platforme (hardvera i softvera) smeštene kod BIA i pojedinačnih servisa (linkova i terminala) za pristup osnovnoj platformi.

Cilj formiranja ove baze podataka je, kako se navodi u obrazloženju Nacrta zakona, efikasna razmena podataka i informacija između gore pomenutih organa.

Imajući u vidu da Nacionalna baza, između ostalog, sadrži i podatke o ličnosti, Nacrtom zakona je propisana svrha korišcenja podataka radi sprečavanja pretnje od terorizma, blagovremenog otkrivanja i dokumentovanja terorističke aktivnosti i krivičnog gonjenja.

U zvaničnom saopštenju navedeno je i da postoji ograničenje da se podaci iz Nacionalne baze mogu obrađivati samo na način kojim bi se postigla svrha obrade za koju su podaci i prikupljeni.

Nacrtom Zakona uređena je i oblast  zaštite podataka sadržanih u Nacionalnoj bazi. Predviđeno je da se podaci čuvaju u elektronskoj formi i štite u skladu sa odredbama Zakona koji uređuje zaštitu tajnih podataka, zatim Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i Zakona koji uređuje informacionu bezbednost.

Propisana je i obaveza nadležnih organa i administratora da preduzmu opšte i posebne mere zaštite. Takođe, predviđena je i odgovornost nadležnih organa koji unose podatke u bazu, kao i odgovornost administratora baze.

Nacrt zakona ovlašćuje Ministarstvo pravde za nadzor nad implementacijom Zakona. Propisuje se da kontrolu primene mera zaštite podataka o ličnosti vrši Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti, a da kontrolu primene mera informacione bezbednosti vrše nadležni organi u skladu sa odredbama Zakona koji uređuje informacionu bezbednost.

Ministarstvo pravde sprovodi javnu raspravu o tekstu nacrta Zakona o nacionalnoj bazi od 25. jula do 15. avgusta 2018. godine.

Pozivaju se predstvanici državnih organa, predstavnici civilnog društva, stučna javnost kao i druge zainteresovane strane da primedbe, predloge i sugestije za vreme trajanja javne rasprave dostavljaju Ministarstvu pravde putem elektronske pošte na e-mail: [email protected] ili poštom na adresu Nemanjina 22-26, Beograd sa naznakom “Javna rasprava – Nacrt zakona o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma”.

5/5 - (1 vote)
IZVORTanjug
Prethodni članakDahua Technology na izložbi Sedmog samita Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope „16 + 1″ u Sofiji
Sledeći članakOtvoren konkurs za godišnje nagrade Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti