Aktuelno stanje i perspektive razvoja korporativne bezbednosti

6. Međunarodna konferencija SAMKB pod nazivom „Korporativna bezbednost u Republici Srbiji 2018“, održaće će se 11. oktobra 2018. godine u hotelu Holiday INN u Beogradu. O aktuelnom stanju, perspektivama razvoja korporativne bezbednosti i predstojećoj Konferenciji razgovarali smo sa prof. dr Draganom Trivanom, predsednikom Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti.

311
dr Dragan Trivan, predsednikom Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti

Tradicionalno okupljanje struke menadžera korporativne bezbednosti predstavlja stručni skup sa međunarodnim učešćem menadžera korporativne bezbednosti iz javnog i privatnog sektora u Republici Srbiji i zemljama u regionu, sa ciljem razmene iskustava i primera dobre prakse, kao i ukazivanja na značaj uspostavljanja sistema korporativne bezbednosti u procesima upravljanja u javnim i privatnim kompanijama i drugim institucijama.

Stručni skup sa međunarodnim učešćem menadžera korporativne bezbednosti iz javnog i privatnog sektora u Republici Srbiji i zemalja regiona tradicionalno se održava i ove godine. 6. Međunarodna konferencija SAMKB pod nazivom „Korporativna bezbednost u Republici Srbiji 2018“, održaće se 11. oktobra 2018. godine u hotelu Holiday INN u Beogradu.

O aktuelnom stanju, perspektivama razvoja korporativne bezbednosti kao i Konferenciji koja će se održati 11. oktobra 2018. godine zagovarali smo sa prof. dr Draganom Trivanom, predsednikom Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti.

Tema ovogodišnje Konferencije je „Korporativna bezbednost u Republici Srbiji 2018″. Kakvo je aktuelno stanje i perspektiva korporativne bezbednosti?

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB) tradicionalno organizuje svoju godišnju konferenciju „Korporativna bezbednost u Republici Srbiji“. Ova Konferencija prevazilazi okvire Srbije, s obzirom da uvek imamo učesnike i predavače iz čitavog regiona.

Ove godine, pored predavanja kolega iz javnog i privatnog sektora bezbednosti Republike Srbije, imaćemo priliku da čujemo zanimljiva iskustva i kolega iz Hrvatske, Slovenije i Rumunije, a pored pomenutih zemalja, imaćemo i učesnike iz Makedonije, Republike Srpske i BiH. Ove godine nas očekuju i prezentacije proizvođača security opreme i naprednih rešenja.

Šta je novina u odnosu na prošle godine i šta posetioci mogu da očekuju na ovogodišnjoj Konferenciji?

Ove godine poseban akcenat stavljamo na više nego aktuelnu Evropsku GDPR uredbu, sa posebnim osvrtom na korporativnu bezbednost i video nadzor.

Takođe, prezentovaćemo aktuelni nacrt Zakona o kritičnoj infrastrukturi, za koji očekujemo da naredne godine da stupi na snagu. Biće reči i o vanrednim situacijama, korporativnoj bezbednosti i velikim energetskim sistemima…

Koliko rad Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti SAMKB doprinosi razvoju korporativne bezbednosti?

Naša Asocijacija je dala ogroman doprinos razvoju i popularizaciji korporativne bezbednosti u Srbiji i regionu, a posebno na  podizanju bezbednosne svesti kod top menadžera i vlasnika kapitala. Za samo 6 godina uspeli smo da pozicioniramo profesiju menadžera bezbednosti u top menadžment, gde mu je i mesto.

U kojoj meri akademska zajednica utiče pozitivno na razvoj korporativne bezbednosti, izučavanjem ove oblasti?

Teorija ne može bez prakse i obrnuto. Kao Asocijacija, imamo dugogodišnju saradnju sa visokoškolskim ustanovama u zemlji i regionu, a takođe i Savet SAMKB čine ugledni profesori. Na ovoj Konferenciji, kao i svake godine, pored nagrada najboljem menadžeru korporativne bezbednosti i kompaniji, nagradu tradicionalno dodeljujemo i za najbolju knjigu iz oblasti korporativne bezbednosti, čime podržavamo i podstičemo razvoj i izučavanje ove oblasti u akademskim krugovima.

Da li je, i u kojoj meri korporativna bezbednost prihvaćena kao ekonomski faktor, odnosno kao nešto što utiče na profit i poslovanje kompanija?

Apsolutno. Svetska a i domaća praksa govore u prilog tome da se jedan euro uložen u korporativnu bezbednost vraća 7 puta. Samo bezbedne kompanije mogu da pariraju konkurenciji i da prežive na tržištu sa mnoštvom izazova i pretnji.

Kakav je uticaj normativne regulative na razvoj korporativne bezbednosti, s obzirom na to da se poslednjih godina primenjuju zakoni koji ranije nisu postojali?

Naša Asocijacija je aktivno učestvovala u radnoj grupi Ministarstva za izradu nacrta Zakona o kritičnoj infrastrukturi. Takođe, naši članovi su bili aktivno uključeni u donošenje svih novih regulativa koje se odnose direktno ili indirektno na korporativnu bezbednost.

Koliko događaji poput Konferencije utiču i doprinose razvoju korporativne bezbednosti?

Praksa je pokazala da konferencije, edukacije i stručna okupljanja koje SAMKB organizuje izuzetno doprinose razvoju korporativne bezbednosti kako kroz podizanje svesti, tako i kroz jačanje znanja menadžera bezbednosti. Posebno ističem benefit snažnog network-a koji smo tokom godina rada izgradili, a koji čine svi menadžeri bezbednosti u srpskim kompanijama koji danas sarađuju, razmenjuju znanja i informacije i zajednički koordiniraju svoje poslove.

Kakva su uporedna iskustva u razvoju korporativne bezbednosti?

Kolege iz Slovenije i Hrvatske su osnovali svoje Asocijacije pre nas, dok smo mi direktno inicirali i podržali formiranje ovakve strukovne asocijacije u Republici Makedoniji. Svi zajedno smo članovi krovne Asocijacije menadžera bezbednosti Jugoistočne Evrope SECSA, čiji smo i jedan od osnivača. Imamo odličnu saradnju sa svom strukovnim udruženjima iz regiona i predstavnici svih asocijacija će  učestvovati u radu naše konferencije.

Kakvu poruku želite da prenesete struci?

Pozivam sve kolege da se prijave za učešće na našoj godišnjoj Konferenciji „Korporativna bezbednost u Republici Srbiji 2018“ 11. oktobara u Beogradu i da se na taj način upoznaju sa novinama i trendovima korporativne bezbednosti, ali i da upoznaju nove kolege i razmene svoja iskustva.

1.4/5 - (5 votes)