Implementacija procedura

U bilo kom poslovnom sistemu nije dovoljno samo napisati radno uputstvo ili proceduru, poslati je na nekoliko E-mail adresa i očekivati da će ona dati svoje pozitivne efekte dovodeći nas do planiranih rezultata. Sam proces izrade procedure koja treba da opiše i definiše određene mere i aktivnosti mora biti detaljan i analitičan kako bi svi učesnici aktivnosti imali jasne ciljeve, zadatke i odgovornosti. Isto tako uvođenje procedura u organizaciju zahteva dodatno angažovanje menadžmenta u domenu obuke, implementacije, kontrole i revizije čime određena radna aktivnost pored formalnog definisanja dobija i svoj suštinski karakter.

608
- Sponzor članka -hikvision srbija

Često se dešava da određeni procesi u kompanijama nisu uređeni procedurama ili radnim uputstvima, nego se isti odvijaju po ustaljenom režimu i usmenoj instrukciji koju je nekada neko izdao. U toj činjenici leže brojni rizici od mogućnosti paušalnog pristupa radnim obavezama zaposlenih do izbegavanja odgovornosti ili čak internih zloupotreba.

Ono što su uočili brojni menadžment konsultanti je da u radnim aktivnostima postoji veliki broj detalja koji ne stvaraju nikakve vrednosti (u praksi preko 50%), a navikli smo da ih smatramo neophodnim, jer tako se i pre radilo, tako i drugi rade i šta tu ima da se izmišlja i slično. Međutim, uočavanjem to jeste analizom koliko navedenih segmenata u procedurama predstavlja ,,rasipanje“ resursa, javlja se osnovana potreba za redukcijom datih aktivnosti čime se postižu drastična povećanja produktivnosti i konkurentnosti bez kapitalnih ulaganja.

Stoga je neophodno da sve kompanije izaberu adekvatnu i profesionalnu konsultansku kuću, koja će im pružiti kvalitetnu izradu i implementaciju bezbednosnih procedura nakon snimanja poslovnih procesa u organizaciji i usaglašavanje postojećih pravila i bezbednosnih politika sa već postojećim standardima.

Sledeći zajednički korak vašeg menadžmenta i stručnog tima jeste implementacija definisanih pravila, edukacija odgovornih lica, kao i svih učesnika u procesu za sprovođenje procedura i formiranje kompletne izlazne dokumentacije koja potvrđuje realizaciju operativnih aktivnosti.

Revizija postojećih procedura i njihovo usaglašavanje sa promenama u kompaniji, novim zahtevima menadžmenta ili izmenama zakonske regulative treba sprovoditi kontinuirano u cilju podizanja kvaliteta vaših usluga i boljeg tržišnog pozicioniranja.

Poslednje zakonske izmene i obaveze koje su definisane za privredna društva, takođe ukazuju na neophodnost izrade procene rizika i plana obezbeđenja, zatim planiranje i projektovanje tehničkih sistema zaštite, korišćenja sistema video nadzora, zaštitu podataka o ličnosti (GDPR), upravljanje kontinuitetom poslovanja BCM, što predstavlja samo neka od mnogih organizacionih prilagođavanja, koja su trenutno aktuelna kako u Republici Srbiji, tako i u regionu.

Samim tim, bez izrade i implementacije bezbednosnih procedura nije moguće objediniti sve gore navedene procese u kompaniji i aktivnosti menažmenta bi bile haotične u ovom domenu.

 

5/5 - (1 vote)
Prethodni članakKonferencija: „Snaga SME – Podsticaj i rast preduzeća“ 2019
Sledeći članakOPREZNO 1. MAJA: Opasnosti prvomajskog uranka