RAZORUŽAJTE NAPADAČA – UPOTREBITE SREDSTVA SAMOODBRANE

Svedoci smo teških vremena, u kojima jednostavno morate brinuti o svojoj sigurnosti do dolaska pomoći. Budući da je u Republici Srbiji zakonom legalizovana upotreba nekih sredstava za samoodbranu za koje nije potrebna dozvola, postavlja se logično pitanje: Zašto jednostavno ne iskoristiti tu mogućnost?

849
biber sprej
- Sponzor članka -hikvision srbija

Kako se da primetiti, sve je učestali broj napada, otimanje torbica i drugih ličnih stvari, novčanika, mobilnih telefona, skidanje nakita,  pri čemu je ženska populacija nešto više izloženija istim, kao i težim krivičnim delima , poput silovanja, otmica…ubistava. Toliko je zastupljeno da više i ne predstavlja vest, već brutalnu i žalosnu svakodnevnicu modernog društva. Svedoci smo teških vremena, u kojima jednostavno morate brinuti o svojoj sigurnosti do dolaska pomoći.

Budući da je u Republici Srbiji zakonom legalizovana upotreba nekih sredstava za samoodbranu za koje nije potrebna dozvola, postavlja se logično pitanje: Zašto jednostavno ne iskoristiti tu mogućnost? Samoodbrana je pravo svake persone da zaštiti svoj lični integitret.

Hladne glave, svi znamo kako da reagujemo kada bi nas neko napao, ali kada se to zaista i dogodi, veliki procenat odreaguje suprotno od očekivanog iz straha i na taj način pomogne napadaču da ostvari svoj cilj. Sem fizičkih sredstava samoodbrane, stav o samoodbrani počinje iz glave. Ukoliko nemate jasnu sliku koja su vaša prava, da ne sme niko da napada vaš fizički ili psihički integritet, da morate ostati pribrani kako bi sačuvali sebe, onda vam nijedno sredstvo ne može pomoći.

U slučajevima napada, morate odreagovati brzo, efikasno i strah usmeriti u cilju samoodbrane. To znači sledeće: ukoliko se krećete neosvetljenim blokovima, ulicama, ulazima u zgradu bez obzira da li je to vaš komšiluk ili deo grada koji ne poznajete, budite na oprezu. To važi i za mračnije delove u samom centru grada. Mnogi ljudi su stava da se nalaze u samom centru i da su zbog toga bezbedni, što predstavlja jednu od zabluda, jer se najrazličitije scene upravo događaju naočigled drugih i u neposrednoj blizini lokala, drugih objekata, odnosno mesta okupljanja i veće koncentracije ljudi. Napadača možete veoma lako razoružati upotrebom biber-spreja u oči ili ga onesvestiti upotrebom elektro šokera. Naime, do 2016. godine za nošenje pomenutih sredstava samoodbrane postojala je zatvorska kazna, dok se sada mogu nabaviti legalnim putem i koristiti u cilju samoodbrane bez ikakvih pravnih konsekvenci.

 

Koji pravni osnov uređuje ovaj domen i kako?

Zakon o oružju i municiji čija je primena počela od 2016. godine propisuje da navedena sredstva samoodbrane mogu da se primenjuju u slučaju napada, i to ih mogu posedovati i upotrebiti sva lica strarija od 16 godina izuzev elektrošokera za čije posedovanje je potrebno da lice bude punoletno. Članom 5. navedenog Zakona predviđeno je da se oružje za ličnu bezbednost može nabaviti i držati bez obaveze prijave nadležnom organu, što ide na ruku ženskoj populaciji koja je uglavnom fizički slabija i češće meta napasnika,  te se smatra poželjnim da u svojoj tašni, pored regularnih  „stvarčica“ , uvrste i “tejzer”ili biber sprej.

 

Zašto je biber sprej dozvoljen, a suzavac nije?

Prema Zakonu, elektro šoker i biber sprej, pripadaju D kategoriji koja nema negativne dugoročne zdravstvene implikacije, već ima  “instant“ dejstvo koje vam omogućava da “kupite“ vreme zadajući napadaču neugodan osećaj koji momentalno blokira njegovu dalju aktivnost ka vama, pri čemu vam omogučava da se udaljite i obavestite policiju ili pomoć potražite od drugog najbližeg lica.  Kao deluje?

Biber-sprej pripada kategoriji gasnih sprejeva i  najčešče je na bazi bibera i ljute paprike  i u momentu izazivaju iritaciju i suze u očima, privremeno slepilo,  kašalj.  Dakle, glavna svrha ovih sredstava je da onesposobe napadača.

Suzavac se svrstava u hemijsko oružje, i stoga nije dostupno običnom svetu. Koristi ga vojska i policija u slučaju kontrole nemira, u ratu, prilikom izvođenja operacija, terorističkih akcija i slično. Suzavac izaziva oštru iritaciju očiju, slepilo, bol i oštećenje pluća, ozbiljnu iritaciju kože, krvarenje i slično, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posledica u zavisnosti od vsrte suzavca i izloženosti.

 

Kako radi elektro šoker?

Prilikom napada jedno peckanje u trajanu od 1-2 sekudne je sasvim dovoljno da onesposobite napadača. Tada dolazi do kontrakcje mišića tog dela tela i osoba pada na zemlju. Veoma često i sam zvuk tejzera ume da zastraši drugu stranu. Pstoje elektro šokeri u obliku kozmetičkih proizvoda, karmina, parfema, ili pak u obliku telefona.

Veoma često, smatraju se  “ženskim“ sredstiva za ličnu zaštitu, ali to nije egzaktno, niti je zaista tako jer se koristi i od strane muškaraca i od strane žena svuda u svetu.  Izuzetno je popularno jer je malih dimenzija, kompaktno i lagano staje u žensku torbicu, a ne koštaju puno.

Kupovina ovih sredstava je dobra investicija za vašu sigurnost, a većina njih ima domet i do 4 metara.

5/5 - (3 votes)
Prethodni članakOD 11. JULA VAŽE NOVA PRAVILA ZA POSLODAVCE I ZAPOSLENE
Sledeći članakSituacija svuda ista: Obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru i na radnom mestu!