OD 11. JULA VAŽE NOVA PRAVILA ZA POSLODAVCE I ZAPOSLENE

Od subote, 11. jula za poslodavce i zaposlene važe nova pravila pri čemu je poslodavac dužan da za sva radna mesta donese Plan primene mera za sprečavanje epidemije, da organizuje rad u smenama, sprovodi pojačanu higijenu i dezinfekciju svih radnih prostorija i druge propisane obaveze.

459
Novi propisi za zaposlene i poslodavce
- Sponzor članka -hikvision srbija

Ministarstvo za rad donelo je Pravilnik za poslodavce i zaposlene sa preventivnim merama za sprečavanje širenja epidemije korona virusa koji će stupiti na snagu 11. jula, od kada će važiti nova pravila za poslodavce i zaposlene.

U kontestu sa Pravilnikom, Poslodavac je dužan da za sva radna mesta donese:

 1. plan primene mera za sprečavanje epidemije
 2. izvrši preraspodelu radnog vremena (ukoliko nije organizovan rad u smenama)
 3. sprovodi pojačanu higijenu
 4. dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija…

Pravilnik o preventivnim merama, za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti propisuje preventivne mere koje je poslodavac dužan da primeni u cilju sprečavanja nastanka žarišta i širenja virusa, i na gaj način ispunjava obavezu otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i svih onih lica koja se zateknu u neposrednoj blizini – radnoj okolini, kao i primenu svih mera u kontekstu proglašavanja epidemije zarazne bolesti od strane nadležnih organa.

Primena pravilnika odnosi se na sva radna mesta u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad  *izuzev rada na terenu i rada od kuće.

Obaveze poslodavca

Poslodavac je dužan da, za sva radna mesta u radnoj okolini, donese Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, koji je sastavni deo Akta o proceni rizika saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Plan primene mera, poslodavci su dužni da donesu najdalje 10.avgusta. Takođe, poslodavac je dužan da plan primene mera, usled nastalih promena koje utiču na bezbedan i zdrav rad tokom trajanja epidemije usaglašava sa odlukama nadležnog organa.

Plan treba da sadrži:

 • preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti
 • zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti
 • mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.

Poslodavac je dužan da na svakom radnom mestu u radnoj okolini obezbedi primenu preventivnih mera, kao i pisane instrukcije i uputstva bližem naćinu primene merama i postupcima za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, koji sadrže informaciju o simptomima zarazne bolesti.

Dalje, ukoliko nije organizovan rad u smenama, potrebno je izvršiti preraspodelu radnog vremena u skladu sa mogućnostima uvođenjem novih smena (druga i treća) u kojima će biti manji broj zaposlenih.

Obaveze poslodavca u pogledu održavanja higijene: da sprovodi pojačanu higijenu i dezinfekciju svih radnih i pomoćnih prostorija što uključuje redovnu dezinfekciju i često provetravanje,da obezbedi zaposlenima dovoljne količine sapuna, ubrusa, tekuće vode i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje ruku, da obezbedi redovno čišćenje svih površina koje se često dodiruju na radnom mestu, posebno prostorija i opreme kao što su toaleti, kvake na vratima, fiksni telefoni, računarska oprema i druga oprema za rad, da uredi način vođenja evidencije o dezinfekciji radnih i pomoćnih prostorija koju organizuje i sprovodi.

Poslodavac treba da obezbedi izradu uputstava za bezbedan i zdrav rad sa izvođačima radova, dobavljačima, distributerima i spoljnim saradnicima, organizuje i obezbedi redovno uklanjanje otpada i smeća (kante za smeće obložene plastičnom kesom) iz prostorija tako da se mogu isprazniti bez kontakta sa sadržajem.

Poslodavac je dužan da obezbedi primenu propisanih mera u slučaju pojave zarazne bolesti kod svojih zaposlenih, a naročito da izvrši fizičku i hemijsku dezinfekciju i provetravanje prostora u kome je boravio zaposleni koji je zaražen. Da se u kontekstu sa tim poštuju procedure ulaska i izlaska u prostorije poslodavca, koriste propisana sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu i druge mere zaštite tokom trajanja procesa rada.

Takođe je propisano da treba defininisati pravce kretanja zaposlenih kroz radne i pomoćne prostorije, i sprovođenje stroge kontrole kretanja zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je radio zaraženi  zaposleni, da se kontakti zaposlenih u organizacione jedinici u kojoj je boravio zaraženi zaposleni  sa drugim zaposlenima svode na nužne uz propisane mere zaštite. Predviđa se i primena svih drugih mere po preporuci epidemiologa.

Poslodavac je dužan da u Planu primene mera uredi obaveze i odgovornosti u vezi sa praćenjem i kontrolom primene mera bezbednosti i zdravlja na radu. Zatim, proveru efikasnosti primene mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu kod poslodavca vrši lice za bezbednost i zdravlje na radu.

Lice za bezbednost i zdravlje na radu u saradnji sa poslodavcem:

 • planira
 • sprovodi
 • podstiče primenu preventivnih mera

a posebno:

 • učestvuje u izradi plana primene mera
 • priprema pisana uputstva i instrukcije za bezbedan i zdrav rad u cilju zaštite zdravlja zaposlenih od epidemije zarazne bolesti
 • kontroliše primenu mera koje su utvrđene u planu primene mera koji donosi poslodavac
 • vrši kontrolu korišćenja sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 • kao i da sarađuje sa državnim organima i daje potrebna obaveštenja o primeni preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Takođe dokumentom je predviđeno ispunjavanje obaveza i zaposlenih lica koja uključuju obaveze vođenja higijene, obaveze postupanja u pogledu pojave simpotma virusa i u slučaju napuštanja radnog mesta usled nastupanja zarazne bolesti:  

 • da sprovodi sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi sačuvao svoje zdravlje, kao i zdravlje drugih zaposlenih,
 • namenski koristi propisana sredstva i opremu za licnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuje, da ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje kao i bezbednost i zdravlje drugih lica,
 • dodatno brine o svojoj higijeni tako što ce redovno i pravilno prati ruke, ličnu odeću drži odvojenu od sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i radnog odela.
 • obavezno da obavesti poslodavca ukoliko posumnja na simptome zarazne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice,
 • pre početka rada pregleda svoje radno mesto uključujući i sredstva za rad koja koristi, kao i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da u slučaju uočenih nedostataka izvesti poslodavca ili drugo ovlašćeno lice.
 • pre napuštanja radnog mesta, da radno mesto i sredstva za rad ostavi u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene,
 • u skladu sa svojim saznanjima odmah obavesti poslodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih
 • sarađuje sa poslodavcem i licem za bezbednost i zdravlje na radu, kako bi se sprovele dodatne neophodne mere za bezbednost i zdravlje na radu.
5/5 - (1 vote)
IZVORResurs
Prethodni članakNAJMOĆNIJE SPECIJALNE JEDINICE SVETA: ELITA NAD ELITAMA!
Sledeći članakRAZORUŽAJTE NAPADAČA – UPOTREBITE SREDSTVA SAMOODBRANE