NAJMOĆNIJE SPECIJALNE JEDINICE SVETA: ELITA NAD ELITAMA!

Specijalne jedinice su policijske ili vojne formacije koje se osnivaju u okviru regularnih policijskih i vojnih snaga za izvršenje posebnih zadataka koji zahtevaju specifična znanja i veštine, prolaze obuku i koriste opremu koje regularne jednice ne poseduju u tom kapacitetu. U vojnim, novinarskim i ekspertskim krugovima često se vode debate na temu čije specijalne jedinice zavređuju da budu na vrhu globalne liste. Konačnu odluku ostavićemo ekspertima, a vama u daljem tekstu predstavljamo specijalne jedinice koje su strah i trepet u svetu, oni koji su najbolji od najboljih, oni koji su elita...

13439
NAJMOĆNIJE SPECIJALNE JEDINICE SVETA: ELITA NAD ELITAMA!
- Sponzor članka -hikvision srbija

Specijalne jedinice su policijske ili vojne formacije koje se osnivaju u okviru regularnih policijskih i vojnih snaga za izvršenje posebnih zadataka koji zahtevaju specifična znanja i veštine, prolaze obuku i koriste opremu koje regularne jednice ne poseduju u tom kapacitetu.

Angažuju se prvenstveno u borbi protiv terorizma, za sprovođenje visokorizičnih hapšenja, u cilju obezbeđenja poznatih domaćih i stranih ličnosti, kao i za obezbeđenje važnih lokacija, manifestacija i izvođenja drugih specijalnih operacija prema potrebi.

„Specijalci“ se upućuju na različite i veoma opasne destinacije i lokacije u cilju izvršenja specijalnih zadataka. Otuda i svojstveni naziv. Odlikuje ih velika doza optimizma, hrabrosti, srčanosti, psiho-fizička spremnost, snalažljivost, promoćurnost, moral, poslušnost, sposobnost na brzo reagovanje i delovanje pod pritiskom različite prirode snažnog inteziteta. Moraju biti dobri stratezi, taktičari i metodičari koji će sveobuhvatno analizirati vreme, mesto, situaciju, međusbone korelacije eksternog i internog okruženja i koncipirati i sprovoditi akcije.

U vojnim, novinarskim i ekspertskim krugovima često se vode debate na temu  čije specijalne jedinice zavređuju da budu na vrhu globalne liste. U vezi sa tim, najčešće se odmeravaju snage između ruskih i američkih specijalaca, premda postoji i veliki broj eksperata koji se ne priklanja ni jednoj od dve “struje”. Postoje mnogi koji drže do stava da su specijalne jedinice nekih drugih zemalja daleko kvalitetnije u pogledu principa  funkcionisanja i efikasnosti ljudstva u sporvođenju zadataka, pri čemu važnu ulogu i gra cilj misije, koncept i stepen uspešnosti realizacije.

Iako ih je veoma teško rangirati zbog  sličnosti prirode posla, ipak se neke jedinice izdavajaju po broju izvedenih visokorizičnih akcija i veličini opasnosti kojoj se izlažu. Najspremnije specijane jedinice, karakterišu najrigoroznije obuke, kontrole, specijalne operacije, iznad prosečni rezultati na poligonima.

Konačni odluku ostavićemo ekspertima, a vama u daljem tekstu predstavljamo specijalne jedinice koje su strah i trepet u svetu, oni koji su najbolji od najboljih, oni koji su elita…

Pakistanske specijalne snage SSG

Pakistanska specijlana jedinica poznatija kao „Crne rode“ ime je dobila zbog karakterističnih šlemova koje nose njeni  pripadnici. SSG podvrgnuti su napornim obukama koje uključuju marš od 60km koji treba prehodati u roku od 12 sati. Takođe u obavezi su da za manje od 50 minuta pretrče 8 kilometara i sve to pod punom vojnom opremom. Čuvena akcija iz 2009. još više ih je lansirala i učinila prepoznatljivim. Naime, Crne rode upale su u poslovnu zgradu koju su okupirali talibanski militatnti i spasili 39 osoba.

SSG CRNE RODE

Španske specijalne snage UOE

 ‘Unidad de Operaciones Especiales’ – Unija specijalnih operacija ili Mornarička specijalna ratna jedinica proslavila se od 2009. godine kao jedna od najelitnijih i najcenjenijih specijalnih snaga u Evropi. Osnovana je 1952. godine od strane volontera ‘Amfibijske alipinističke jedinice’ i od tada sledi  primer Britanske specijalne vazdušne snage kako bi postala elitna borbena sila.  Veoma je teško priključiti se  „zelenim beretkama“ jer većina ne ispunjava uslove za prijem, u proseku između 70 i 80% kandidata ne bude prilmljeno, čak se  dešavalo  da svi novi regruti budu odbijeni.

spanish uoe

Poljska specijalna formacija GROM

JW GROM – Jednostka Wojskowa GROM (Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego). Vojna jedinica GROM – operativna i manevarska grupa za dejstva – Protivteroristička jedinica poljskih oružanih snaga koja se angažuje u različitim akcijama nekonvencionalnog ratovanja uključujući protivterorističke akcije i projekciju sile iza neprijateljskih redova.

Jedinica je formirana 8. Jula 1990. Godine, a 4. Avgusta 1995.  zvanično usvaja tradiciju legendarne poljske padobranske Jedinice za Specijalne Operacije iz vremena Drugog Svetskog Rata – Cichociemni Spadochroniarze Armii Krajowej koji čiji su pripadnici obučavani u Britaniji za izvođenje saboterske specijalnih operacije u okupiranoj Poljskoj i koja je svojim delovanjima zadobila posebne nazive koji i opravdavaju njeno dlovanje –  “Silent Unseen” i “Slient and Dark Ones”.

grom poljska sj

Ruski ALFA odred

Ruska Alfa grupa osnovana je od strane KGB obaveštajne službe 1974.godine  i jedna je od najpoznatnijih specijalnih snaga na svetu. Ova elitnu antiteroristička jedinica i dalje je pod šapom  KGB-a i – FSB-a.  Namenjena je prevashodno za borbu protiv terorizma, za hapšenje terorističkih gurpa, realizovanje visokorizičnih i kompleksnih talačkih situacija u otetim avionima, vozovima, objektima, i zaštitu važnih ličnosti. Operativu čini izuzetno dobro obučeni kadar uglavnom regrutovani slektivnim konkursom, pripadnici policije, specijalnih vojnih jedinica, starosne dobi 21- 27 godina, dok se na strateškim i rukovodećim položajima i logistici zadržavaju veterani  koji obučavaju mlađe naraštaje. Ruski specijalci ALFA grupe predstvaljaju čuvare  ruske države i njene bezbednosti, i zato su najmoćnija jedinica u državi. Takođe su jedna od glavnih snaga koje su obezbedile Olimpijadu u Sočiju.

alfa

Francuska formacija GIGN

Franscuska nacionala interventna žandarmerija predstavlja antiterorrističke specijalne  snage Francuske koja broji preko 200 obučenih psiho-fizički spremnih ljudi koji su sposobni da reaguju u kompleksnim talačkim situacijama, a čija se baza nalazi nedaleko od Pariza, u mestu Satori. Osnovani su 1973. godine koja je ujedno bila i prekretnica ka njihovom uspehu, kada su u jednoj akciji oslobodili preko 600 ljudi. Jedna od najneobičniji akcija GIGN-a je ulaz u Veliku džamiju u Meki 1979. godine budući da su tada angažovani da izvrše operaciju oslobo]enja džamije.  Kako u muslimanskom svetu nemuslimansko življe ne može ući u sveti hram, pripadnici GIGN jedinice „na kratko su prihvatili“ islam kako bi mogli sa saudijskim vojnim snagama da povrate džamiju od terorista.

Ovu specijalnu jedinicu odlikuju izuzetno visoki kriterijumi za prijem kao i visokorizične obuke o čemu u prilog govori da je za vreme trajanja obuke čak 8 pripadnika nastradalo. GIGN ne pravi razliku da li je primljeno 2 ili 20 čoveka, bitno je da u jedinicu uđe kvalitet.

gign (1)fr

Izraelski „Sayeret Matkal“

Još jedna od najelitnijih jedinica sveta. Njihova primarna svrha je obaveštajne prirode –  prikupljanje tajnih podataka i metod infltracije na protivničku stranu. Formirana 1957.godine  deklarisana je za jednu od verovatno najboljih  antiterorističkih jedinica ikada. O njihovoj izvedenoj  akciji, u Egiptu, Libanu, Jordanu i na Entebeu, i dalje se priča. Za vreme ‘takmičenja’ u selekcijskom kampu (Gibbushu), novajlije moraju da izdrže izuzetno naporne treninge tokom kojih su pod stalnim nadzorom lekara i psihologa, pri čemu samo najbolji postaju deo ekipe.

Sayeret-Matkal

Britanski specijalni odred SAS

Britanski “Special Air Service” (SAS), u prevodu “specijalna vazduhoplovna služba”, jedna je od najelitnijih borbenih jedinica za specijalna dejstva. SAS datira od Drugohg svetskog rata i ima dugu tradiciju. Najpoznatija akcija koju su izvele SAS jedinice izvedena je 1980.godine – upad u zauzetu Ambasadu Irana u Londonu. Šest naoružanih terorista, lojalnih tadašnjem vrhovnom vođi Irana – Homeiniju, su zaposele ambasadu i uzele 26 talaca. Nakon što regularna policija nije uspela da reši kriznu situaciju, SAS je dobio zaduženje koje je uspešno obavljeno,  o čemu svedoče i mas mediji budući  da je čitava akcija direktno prenošena preko malih ekrana.

british-sas-commandos

Američki SEAL

Jedinica je nastala 1962.godine preformiranjem dotadašnje jedinice za podvodna rušenja (Underwater demolition teams – UDTs). U cilju izvođenja pomorskih operacija na području Tihog okeana i Atlantika, za potrebe flote formirana su 2 tima– Seal tim 1 i Seal tim 2 čija je namena bila:

  • izvođenje podvodnih dejstava
  • izvođenje dejstava u obalnom pojasu
  • učestvovanje u klasičnim pomorskim operacijama i
  • suzbijanju gerilskih aktivnosti

Seals je glavna udarna snaga komande u specijalnom ratovanju. Komanda je osnovana u Koronadu u Kaliforniji u bazi mornaričke pešadije 1987. godine kada je i dobijeno odobrenje za njeno  osnivanje čija je namena sledeća:

  • zvođenje borbenih dejstava na moru, kopnu i iz vazduha.
  • specijalne izviđacke operacije
  • nekonvencionalni rat
  • protivterorističko delovanje.
  • talačke situacije

Najčešće se regrutuju mladi kadrovi starosti 18 do 28 uz pismenu saglasnost roditelja ukoliko je regrut maloletan. SEAL traži kvalitet, pa tako u ovu jedinicu mogu ući samo oni koji su psiho-fizički, mentalno, sposobni i stabilni, visokooobrazovani, odličnog zdravstvenog stanja, pri čemu kandidati imaju samo 2 pokušaja da im se pridruže. Koji su još zahtevi? Neophodno je napraviti 42 skleka uroku od 2 minute, 50 trbušnjaka u istom roku,  za 11 minuta pretrčati 2,5 kilometra i sve to pre početjka obuke.

seal american

Američki „Delta Force“

Još je elitnija jedinica od „SEAL-a“. Antiteroristička grupa osnovana sredinom 1970-ih vrlo je tajnovita i proces selekcije je vrlo ozbiljan. Bivši Delta operater Pol Hovs rekao je da samo 12 ili 14 regruta bude kvalifikovano, od ukupno  240 muškaraca koje je on testirao.

Delta force

Ruska specijalna jedinica “Specnaz”

Vojni eksperti se slažu da je ruska specijalna  jedinica “Specnaz” oduvek smatrana fizički najspremnijom na svetu. Načelnik ruske obaveštajne službe Vazdušno–desantne vojske general-major Oleg Poljgujev kaže da su ruski specijalci obučeniji i spremniji nego vojnici iz specijalnih jedinica NATO–a i SAD, a istovremeno dodaje da su pripadnici Specnaza najbolji na svetu i kada je reč o borbama “prsa u prsa”.

Istovremeno, ovaj visoki oficir ruskih Oružanih snaga dodaje da je “u svetu priznato da su najkvalifikovanije, najbrojnije i najefikasnije specijalne jedinice Rusije i Sjedinjenih Država”.

Prema njegovim rečima, glavne razlike između ruskog Specnaza i specijalnih jedinica NATO–a i SAD su ciljevi koji se pred njih stavljaju i načini ostvarivanja tih ciljeva.

“Obuka specijalnih snaga u Rusiji je teža, surovija nego u NATO–u, iako ovi drugi imaju tehnološku prednost u oružju i specijalnoj opremi. Ruski specijalci su dobro obučeni i mogu da koriste praktično svako oružje strane proizvodnje. Važno je i to što naši (ruski) vojnici mogu da se bore i samostalno, dok se strani specijalci više oslanjaju na tim.”

“Specnaz”
4.9/5 - (10 votes)
IZVORLife Hacker
Prethodni članakTOP SAVETI TAJNIH AGENATA: KAKO “ČITATI” LJUDE TRAGOM ZEČJE ŠAPE
Sledeći članakOD 11. JULA VAŽE NOVA PRAVILA ZA POSLODAVCE I ZAPOSLENE