NEDELJA PRIVATNOSTI PODATAKA 2022: Koje lekcije nismo naučili?

Pitanje privatnosti dece je dobilo povećanu pažnju na međunarodnom nivou u poslednjih nekoliko godina, posebno 2020. godine za vreme pandemije kada je seksualna eksploatacija dece na internetu porasla za čak 28%, zbog čega su Organi za zaštitu podataka iz celog sveta nedavno usvojili Rezoluciju o digitalnim pravima dece.

181
- Sponzor članka -hikvision srbija

24 – 28.  Januar –  nedelja privatnosti podataka

Mnoge zemlje širom sveta obeležavaju Nedelju privatnosti podataka. Za Dan privatnosti podataka zvanično je određen  28. januar u znak sećanja na potpisivanje Konvencije 108. 1981. godine, prvog pravno obavezujućeg međunarodnog akta koji se bavi privatnošću i zaštitom podataka. Taj dan je zvanični dan zaštite privatnosti koji je prvi put ove godine proširen u inicijativu u trajanju od nedelju dana u rasponu od 24 – 28 januara.

Nedelja privatnosti podataka naglašava uticaj koji tehnologija ima na naša prava na privatnost i naglašava važnost vrednovanja i zaštite ličnih podataka kako od strane kompanija koje vrše obradu podataka, posebno tehnološke korporacije, tako od strane pojedinaca koji još uvek nisu upućeni kako da zaštite svoje sopstvene podatke.

Nedelja privatnosti podataka je prilika da istaknu ključna pitanja, uloga  nadzornih tela, resursa, uspešnost primene zakonske regulative, ugroženost dece na internetu i kršenje prava na privatnost. Ujedno predstavlja i međunarodni napor da se stvori svest o važnosti digitalnih podataka i njihove privatnosti, način na koji ih preduzeća koriste i ponekad iskorišćavaju. Cilj je da se ostvari poštovanje privatnosti  pojedinaca – zaposlenih / korisnika usluga i da preduzeća budu transparentnija u pogledu načina na koji rukuju korisničkim podacima. U vezi sa tim, na panelima je diskutovano na sledeće teme:

  • Primena standarda zaštite podataka o ličnosti
  • Diskriminacija kao posledica povreda prava na privatnost osetljivih grupa
  • Zaštita privatnosti dece žrtava nasilja i eksploatacije
  • Zaštita privatnosti u zdravstvenom sektoru
  • Marketing i nova era privatnosti.
  • Izazovi zaštite podataka u savremenom obrazovanju
  • Zaštita podataka o ličnosti u otkupu potraživanja
  • Lična trgovina – Zaštita podataka o ličnosti u elektronskoj trgovini
  • Primena veštačke inteligencije u Srbiji – društvena dilema

Milioni ljudi nisu svesni kako se njihove digitalne aktivnosti i lični podaci prikupljaju i dele sa velikim korporacijama. Nedelja privatnosti podataka daje korisnicima moć kontrole privatnosti.

U okviru Nedelje privatnosti. akcenat je stavljen i na kršenje prava na privatnost dece što predstavlja sve veću pretnju u onlajn komunikaciji, na društvenim mrežama i uopšte na internetu. Kako se navodi  seksualna eksploatacija dece na internetu u porastu, a naročito je intenzivirana tokom 2020. godine za vreme covida u kojoj je  broj prijava sumnji na seksualnu eksploataciju dece porastao  za 28% u odnosu na prethodnu godinu.

Pitanje privatnosti dece je dobilo povećanu pažnju na međunarodnom nivou u poslednjih nekoliko godina. Organi za zaštitu podataka iz celog sveta nedavno su usvojili rezoluciju o digitalnim pravima dece. Rezolucija napominje da je digitalno okruženje posebno važno za pružanje mogućnosti deci, ali digitalna sfera sa sobom nosi posebne rizike kršenja njihovih prava, a posebno njihovog prava na privatnost.

Preporuka Saveta OECD- a o deci u digitalnom okruženju poziva vlade da pokažu liderstvo u zaštiti najboljih interesa dece u digitalnom okruženju. Na primer, navodi se da vlade treba da promovišu digitalnu pismenost kao suštinsko sredstvo i podstaknu usvajanje mera koje predviđaju bezbednost dece koja je prilagođena uzrastu.

5/5 - (1 vote)
Prethodni članakPROFIT OD PRIVATNOSTI: Google može da prati svaki vaš korak iako ste isključili lokaciju
Sledeći članakFIZIČKO OBEZBEĐENJE U ŠKOLAMA: Luksuz ili potreba?