NEMATE IZBORA: Lična zaštitna oprema na radu je zakonska obaveza!

Lična zaštitna oprema nije stvar izbora kompanije - “hoću”, ili “neću”, već je definisana zakonskom regulativom, standardima i izradom Akta o proceni rizika. Ovim aktom ne vrši se samo puko usaglašavanje sa zakonom već se stavlja akcenat na zdravlje i bezbednost zaposlenog na radnom mestu kao primaran cilj.

1010
- Sponzor članka -hikvision srbija

Poslodavci imaju zakonsku obavezu u vezi sa obezbeđivanjem i upotrebom lične zaštitne opreme (LZO) na radu. LZO je oprema koja može uključivati razne predmete kao što su zaštitne kacige, rukavice, zaštita za oči, odeća visoke vidljivosti, zaštitna obuća i sigurnosni pojasevi. Takođe uključuje respiratornu zaštitnu opremu (RPE).

Takva oprema je dizajnirana da smanji izloženost zaposlenih hemijskim, biološkim i fizičkim opasnostima kada su na radnom mestu. Koristi se za zaštitu zaposlenih kada inženjerske i administrativne kontrole nisu izvodljive za smanjenje opasnosti na prihvatljiv nivo.

KOJI JE Značaj lične zaštitne opreme?

Prema hijerarhiji Nacionalnog instituta za bezbednost i zdravlje na radu (NIOSH), lična zaštitna oprema se preporučuje kao poslednji nivo odbrane za sprečavanje povreda, bolesti i smrti koje mogu nastupiti u toku radnog procesa / na radnom mestu, što svakako zavisi i od prirode delatnosti. Njeno korišćenje garantuje bezbedno i zdravo okruženje kompanijama za njihove radnike.

Omogućavanje bezbednog radnog mesta ne uključuje samo nabavku opreme, već uključuje pružanje uputstava, procedura, obuke, nadzora, vođenje evidencija, kako bi se ljudi podstakli da rade bezbedno i odgovorno.

Čak i tamo gde su primenjene sve moguće kontrole i bezbedni sistemi rada, neke opasnosti shodno prirodi posla ostaju. LZO je NEOPHODNA u sledećim slučajevima kako bi se smanjila štetna izloženost:

 • Pluća – od udisanja kontaminiranog vazduha (rad u raznim pogonima i industrijama, vatrogasnim brigadama – gašenje ekstremnog požara u nepristupačnim uslovima)
 • glave i stopala, npr. od materijala koji pada (gradilište najčešće)
 • oči, npr. od letećih čestica ili prskanja korozivnih tečnosti
 • kože, npr. od kontakta sa korozivnim materijalima
 • tela, npr. od ekstremne toplote ili hladnoće

Prednosti korišćenja LZO

 • Sprečava nepotrebne povrede na radnom mestu, bespotrebna bolovanja, troškove kompanije;
 • Štiti zaposlene od prekomernog izlaganja hemikalijama ili drugim opasnostima koje se mogu javiti
 • čuva zdravlje zaposlenih i kompanijama zdrav radnik predstavlja i “zdravo poslovanje“
 • Pomažu kompanijama da se pridržavaju regulatornih zahteva – firme nisu u prekršaju, nema straha od kontrole i prijave od strane konkurenata zbog neadekvatne bezbednosti zaposlenih
 • Poboljšavaju produktivnost i efikasnost zaposlenih jer im firma pruža osećaj brige, zaštite i sigurnosti – što je primarni zadatak i temelj dobrog poslovanja svake organizacije.

Šta kaže naš Zakon?

Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu jesu odeća, obuća, pomoćne naprave i uređaji koji služe za sprečavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja, bolesti u vezi sa radom i drugih štetnih posledica po zdravlje zaposlenog (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017). To znači da je lična zaštitna oprema svaka oprema koju nosi ili drži korisnik radi sopstvene zaštite od jedne ili više opasnosti po njegovo zdravlje i bezbednost.

Propisano je da se lična zaštitna oprema deli na sledeće kategorije:

 1. Kategorija I (jednostavna) obuhvata LZO za koju proizvođač ili njegov zastupnik predviđa da korisnik te opreme može sam da proceni stepen zaštite od minimalnih rizika i ako dejstva tih rizika, pod uslovom da ona nastupaju postepeno, korisnik može bezbedno i pravovremeno da utvrdi.
 2. Kategorija II (obična) obuhvata LZO koja nije LZO kategorije I niti LZO kategorije III.
 3. Kategorija III (zahtevna) obuhvata LZO koja je namenjena zaštiti od smrtnih opasnosti, kao i opasnosti koje mogu ozbiljno i trajno da oštete zdravlje i čija trenutna dejstva koja predviđa proizvođač ili njegov zastupnik, korisnik te opreme ne može pravovremeno da utvrdi.

Sledeća ključna pitanja opredeljuju koliko ste brižni za svoje zaposlene i svoj biznis. Evo šta treba da znate kada birate LZO za svoje zaposlene:

Ko je izložen i čemu?

Koliko dugo su izloženi?

Koja zaštita je neophodna i u kojoj meri?

Da li treba da se konsultujem sa sertifikovanim agencijama za BZR?

Gde se može kupiti najkvalitetnija oprema za moje zaposlene?

 • Izaberite proizvode prema standardima i odgovarajućim oznakama
 • Izaberite opremu koja odgovara radniku uzimajući u obzir veličinu, pristajanje i težinu LZO.
 • Ako se istovremeno nosi više od jednog predmeta LZO, uverite se da se mogu koristiti paralelno, npr. nošenje zaštitnih naočara može poremetiti korišćenje kiseonika, što za posledicu može imati curenje vazduha. Oprema mora biti kompatibilna
 • Naučite i obučite ljude kako da je pravilno obuku, koriste, skinu i odlože nakon upotrebe, što se postiže sprovođenjem obuke zaposlenih, na primer kako da skinu rukavice bez kontaminacije kože. Recite im zašto je potrebno, u kojim slučajevima mogu da ih koriste i koje su posledice ako se oprema koristi suprotno pravilima

Vrste Lične zaštitne opreme

Zaštita za oči

Opasnosti: Prskanje hemikalija ili metala, prašina, projektili, gas i para, zračenje.

Opcije zaštite: Zaštitne naočare, ekrani za lice, štitnici za lice, viziri.

Uverite se da odabrana zaštita za oči ima odgovarajuću kombinaciju zaštite od udara/prašine/prskanja/rastopljenog metala  i da pravilno odgovara korisniku.

Zaštita za glavu i vrat

Opasnosti: Udar od predmeta koji padaju ili lete, rizik od udaranja glavom, zapetljanje kose u mašine, hemijska kapanja ili prskanja, nepovoljna klima ili temperature

Opcije zaštite: Industrijske zaštitne kacige, zaštitne kape, mreže za kosu i vatrogasne kacige. Neki zaštitni šlemovi uključuju ili mogu biti opremljeni posebno dizajniranom zaštitom za oči ili sluh. Ne zaboravite na zaštitu vrata, npr. šalove za upotrebu tokom zavarivanja.

Napomena: ne nastavljajte rad sa oštećenom opremom – obavezno prijavite i zamenite!

Zaštita za uši

Opasnosti: Buka – kombinacija nivoa zvuka i trajanja ekspozicije, zvuci veoma visokog nivoa predstavljaju opasnost čak i sa kratkim trajanjem.

Opcije za zaštitu: Čepići za uši, štitnici za uši, polu-umetci/kape za ušne kanale.

Obezbedite odgovarajuće štitnike za sluh prema vrsti posla i uverite se da radnici znaju kako da ih postave. Izaberite štitnike koji smanjuju buku na prihvatljiv nivo, istovremeno omogućavajući bezbednost i komunikaciju.

Zaštita za ruke 

zaštitne rukavice

Opasnosti: Abrazija, ekstremne temperature, posekotine i ubodi, udar (fizički), hemikalije, strujni udar, zračenje, biološki agensi i produženo uranjanje u vodu.

Opcije zaštite: Rukavice, rukavice sa manžetnom, rukavice i rukav koji pokriva deo ili celu ruku.

Napomena: Izbegavajte rukavice kada radite sa mašinama kao što su bušilice jer bi se u određenim okolnostima rukavice mogle zakačiti za mašinu. Prilikom izloženosti suncu ili nekim drugom zračenju, zaštitne kreme jesu dobre, ali nisu 100% pouzdane i nisu zamena za odgovarajuću LZO.

Dugotrajno nošenje rukavica može učiniti kožu vrućom i znojnom, što može dovesti do dermatoloških i drugih zdravstvenih problema. Korišćenje posebnih pamučnih unutrašnjih rukavica može pomoći da se ovo spreči

Zaštita za stopala i noge

Opasnosti: Vlažni, topli i hladni uslovi, nakupljanje elektrostatike, klizanje, posekotine i ubodi, padajući predmeti, teški tereti, prskanje metala i hemikalija, vozila.

Opcije zaštite: Zaštitne čizme i cipele sa zaštitnim kapama i čizmama sa srednjim đonom otpornim na prodiranje i specifična obuća.

Obuća može imati različite dezene i materijale koji pomažu u sprečavanju klizanja u različitim uslovima, uključujući đonove otporne na ulje ili hemikalije. Takođe može biti antistatički, električno provodljiv ili toplotno izolacioni. Za identifikovane rizike treba izabrati odgovarajuću obuću.

Zaštita za pluća

Opasnosti: Atmosfere sa nedostatkom kiseonika, prašina, gasovi i isparenja.

Opcije zaštite – respiratorna zaštitna oprema (RPE).

Neki respiratori se oslanjaju na filtriranje zagađivača iz vazduha na radnom mestu. To uključuje jednostavne maske za filtriranje, respiratore i respiratore sa električnim pogonom.

Uverite se da pravilno stoji, npr. za respiratore koji dobro pristaju (filterske maske za lice, polu- i pune maske). Postoje i tipovi aparata za disanje koji daju nezavisno snabdevanje vazduhom za disanje, npr. crevo za svež vazduh, komprimovani vazdušni vod i samostalni aparat za disanje. Mora se koristiti pravi tip filtera za respirator jer je svaki efikasan samo za ograničen spektar supstanci.

Filteri imaju samo ograničen vek trajanja. Tamo gde postoji nedostatak kiseonika ili bilo kakva opasnost od gubitka svesti usled izlaganja visokim nivoima štetnih isparenja, koristite samo aparat za disanje – nikada nemojte koristiti filter uložak.

Zaštita za celo telo

Opasnosti: Toplota, prskanje hemikalija ili metala, prskanje od curenja pritiska ili pištolja za prskanje, kontaminirana prašina, udar ili prodor, prekomerno habanje ili zaplitanje sopstvene odeće.

Opcije: Konvencionalni kombinezoni ili kombinezoni za jednokratnu upotrebu, bojlerice, kecelje, hemijska odela. Izbor materijala uključuje vatrootporne, antistatičke, hemijski nepropusne i materijle visoke vidljivosti (fluorescentna odeća)

Ne zaboravite drugu zaštitu, poput sigurnosnih pojaseva ili prsluka za spašavanje. Pažljiv odabir, održavanje i redovna i realistična obuka korisnika / zaposlenog je potrebna za opremu koja se koristi u hitnim slučajevima, kao što su aparati za disanje sa kompresovanim vazduhom, respiratori i sigurnosni užad ili pojasevi.

Lična zaštitna oprema nije stvar izbora kompanije “hoću”, ili “neću”, već je definisana zakonskom regulativom, standardima I izradom Akta o proceni rizika. Ovim aktom ne vrši se samo puko usaglašavanje sa zakonom već se stavlja akcenat na zdravlje i bezbednost zaposlenog na radnom mestu kao primaran cilj.

5/5 - (5 votes)
Prethodni članak“TRADICIJA NA UDARU SEKTI”: Održana tribina „Savremeni pristup problematici sektnog i manipulativnog delovanja“
Sledeći članakBezbedniji uz video nadzor: Top 7 CCTV kamera za vaš poslovni prostor