TOP 10 NAJTRAŽENIJIH I NAJPLAĆENIJIH POSLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI

Najplaćeniji i najtraženiji poslovi u bezbednosnoj branši zahtevaju napredne veštine i tesno su povezani sa IT tehnologijom. Kao i računarsko programiranje, industrija bezbednosti je jedno od onih oblasti u kojima vaš kvalitet i rezultat igra ključnu ulogu!

2186
- Sponzor članka -hikvision srbija

Najplaćeniji i najtraženiji poslovi u bezbednosnoj branši zahtevaju napredne veštine i tesno su povezani sa IT tehnologijom. Kao i računarsko programiranje, industrija bezbednosti je jedno od onih oblasti u kojima je vaš kvalitet i rezultat važniji od toga koga poznajete ili koje diplome imate. Najbolji način da dobijete visoko plaćene poslove je da steknete iskustvo. Čak su i ljudi sa krivičnim dosijeom povremeno uspeli da dobiju pristojno plaćene poslove u obezbeđenju. Iako su sa druge strane zakona, činjenice govore da su imali dokazanu stručnost u bezbednosnim pitanjima, pa su uprkos tome imali poslovne angažmane. Naravno, ne preporučujemo da idete baš tim putem.

Jedan od najboljih načina da se uđe u bezbednosne strukture je preko vojske. Svako u vojsci ima određeni stepen bezbednosne obuke – čak i ljudi koji su radili poslove u kancelariji. Većina poslodavaca će poštovati nekoga sa vojnim iskustvom i biće ponosni što ste u njegovom timu. Naravno, vojno iskustvo nije jedini put do visoko plaćenog posla u privatnoj bezbednosti.

Postoje mnogi drugi kanali, kao što je izbor fakulteta ili pak programi obuke za civile i sticanje licenci, u zavisnosti od toga koja je interesna oblast u pitanju: na primer selekcija i zapošljavanje kadrova na poziciji informatičara ili neke druge u IT sektoru najčešće zahteva  ljude sa visokim obrazovanjem iz te struke, nosioci diplome elektrotehničkog i matematičkog  fakulteta, ali i ljudi koji su stekli znanje na sasvim neki drugi način – u praksi ili kroz posebne programe privatnih institucija. Sa druge strane, za izradu procene rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja zahtevaće se sasvim drugačiji profil, zakonom predviđena licenca i naravno znanje i iskustvo, koje se mahom stiče kroz poslovnu praksu.

RANGIRANJE NAJPLAĆENIJIH BEZBEDNOSNIH POZICIJA U SVETU

Teško je sa sigurnošću reći koliko profesionalci u bezbednosnoj branši mogu da zarade – plata varira od države do države, a drugi faktori kao što su godine iskustva, veze i specijalizovane veštine mogu da naprave zaista ogromnu razliku. Pa da vidimo, koji su to najtraženiji i najplaćeniji bezbednosni poslovi u svetu.

1.CISO

Glavni službenik za bezbednost informacija (CISO -Chief Information Security Officer ) je pozicija višeg izvršnog nivoa i jedan od najbolje plaćenih poslova u svetu. Ovi profesionalci su odgovorni za razvoj i primenu planova i politika sajber bezbednosti u kompaniji, za upravljanje rizicima (ublažavanje i smanjenje potencijalnih rizika) u okviru  informacione tehnologije.

ciso1

CISO je odgovoran za:

 • Reviziju i pregled postojećih politika sajber bezbednosti
 • Usmeravanje zaposlenih za IT i sajber bezbednost
 • Izradu i unapređenje nove politike sajber bezbednosti
 • Angažovanje IT tima
 • Održavanje naprednog znanja o postojećim i novim pretnjama po sajber bezbednost
 • Pripremu finansijskih izveštaja

Minimalni nivo obrazovanja CISO-a je diploma iz računarskih informacionih sistema, informacionih sistema upravljanja ili IT menadžmenta i upravljanja projektima. Kao pozicija na nivou izvršnog nivoa, može biti potrebna i master studija poslovne administracije (MBA).

CISO zarađuje od 154.000 i 380.000 dolara godišnje. Prosečna godišnja plata iznosi 249.000 dolara.

2.ARHITEKTA SAJBER SISTEMA

Arhitekta sajber bezbednosti (SA – Security Architect ) je jedan od najplaćenijih poslova. SA dizajnira, gradi, testira i implementira bezbednosne sisteme unutar mreže. SA mora da razume IT sisteme i sve najnovije bezbednosne sisteme, standarde i protokole za autorizaciju, pored najboljih bezbednosnih praksi.

security-architect

Dužnosti arhitekte bezbednosti uključuju:

 • Sprovođenje planiranih testova sistema i praćenje bezbednosti mreže
 • Izrada vremenskih rokova za tekuće nadogradnje sistema i povezane projekte
 • Izradu i predstavljanje kompletnih sažetaka o novim i postojećim programima, potencijalima i odgovarajućim odgovorima
 • Izrada protokola hitnog oporavka i izvođenje vežbi ugrožavanja bezbednosti
 • Autorizacija da odgovarajući zaposleni ima pristup sistemu
 • Reagovanje na sve bezbednosne incidente blagovremeno i pružanje izveštaja nakon događaja
 • Pregled postojećih bezbednosnih mera, preporuka i implementacija poboljšanja i nadogradnji

Kao viši nosilac funkcije za sajber bezbednost, SA treba da bude spreman da se konsultuje sa menadžmentom i rukovodiocima organizacije i isporučuje prezentacije prema potrebi. Prosečna plata : 124.600 dolara.

3.MENADŽER/ PROCENITELJ RIZIKA

Posao menadžera rizika (RM – Risk Manager) je da radi sa kompanijama klijentima da identifikuje i proceni sve potencijalne rizike za kompaniju koji bi mogli da ugroze bezbednost, reputaciju, imovinu ili finansijsku dobrobit organizacije, lica i poslovanje. Nakon što su svi potencijalni rizici identifikovani i procenjeni, posao RM je da kreira i implementira procese dizajnirane da ublaže ove rizike. Ovo je jedan od najplaćenijih poslova u oblasti bezbednosti.

risk-manager-

Kao konsultantska pozicija, posao RM je da kreira detaljne informacije o proceni rizika. Preporuke koje daje RM kompaniji u većini slučajeva, kompanija klijent može implementirati sama bez stalnog prisustva RM-a. RM prisustvuje sastancima, održava prezentacije i izveštava klijenta i svoje nadređene u firmi. Prosečna plata : 101.404 dolara. Zašto je bitna procena rizika i šta zapravo procenitelj rizika radi, pročitajte OVDE.

4.TESTER PENETRACIJE SISTEMA, MREŽE I/ILI VEBA

Jedan od najtraženijih i najplaćenijih poslova je “tester“ penetracije sistema, mreže i/ili veba ili „PenTester“. To je konsultant za mrežnu bezbednost koji hakuje i pronalazi kritične tačke u računarskim sistemima i softveru kompanije. Drugačije se zovu etički hakeri  ili „beli šeširi“. Od njih se očekuje da sprovedu brojne testove sa ciljem postizanja prodora u mrežu. Nakon odrađenog posla PenTester sačinjava izveštaj o proceni ranjivosti koje je otkrio.

hacker-accessing-remotely

Iako će često u svom radu koristiti već postojeće matrice i tipove testova, oni takođe mogu dizajnirati sopstvene testove. Ovaj posao zahteva veliku dozu kreativnosti, mašte i odlučnosti, kao i visok stepen tehničkog znanja.

Ispitivač penetracije mora u potpunosti biti upoznat sa svim rizicima i načinom rada korporacijskog  sistema. Uvek moraju biti u toku sa onom drugom stranom – crnim šeširima koji zadaju glavobolje kompanijama, što će reći da treba da budu korak ispred hakera i da svojim znanjem i iskustvom maksimalno zaštite sistem organizacije. Prosečna plata : 83,137 dolara. Za više infromacija o etičkom hakovanju pročitajte u našem prethodnom članku: Etičko hakovanje VS test penetracije.

5.INŽENJER MREŽNE BEZBEDNOSTI

Inženjer mrežne bezbednosti (NSE – Network security engeneer) je IT i softverski inženjer koji je među najplaćenijim poslovima u sajber bezbednosti. NSE je odgovoran za održavanje računarskog hardvera i softvera. NSE se bavi „zdravljem“ kompletne mreže, upotrebom i implementacijom servera i njihovom zaštitom. Od NSE se očekuje da obezbedi da mrežno povezivanje bude u skladu sa parametrima koje je propisao IT menadžment organizacije.

engineer-businesswoman-network-server-room-young-tablet-64103074

Dužnosti i odgovornosti NSE uključuju;

 • Instaliranje, konfigurisanje i održavanje računara, uređaja, mrežne opreme i operativnih sistema
 • Dizajn mreže, bezbednost i posebno rešavanje problema
 • Obezbeđivanje IT infrastrukture za pružanje merljivih, pouzdanih, doslednih i bezbednih mrežnih usluga
 • Odvraćanje i sprečavanje sajber napada
 • Rukovanje bezbednosnim kršenjima, sprečavanje upada, analiza mrežnog saobraćaja i šifrovanje
 • Održavanje autorizacione infrastrukture i mrežnih rezervnih sistema
 • Održavanje mrežnih objekata, uređaja, drajvera i podešavanja uređaja
 • Održavanje mrežnih servera, fajl servera, VPN-ova, otkrivanje upada

Prosečna plata : 82,760 dolara

6. ADMINISTRATOR MREŽNE BEZBEDNOSTI

Administrator mrežne bezbednosti (NSA – network security administrator) ima slične zadatke kao njegov prethodnik. NSA je IT stručnjak koji je odgovoran za održavanje računarskog hardvera i softvera koji čine računarsku mrežu i za potrebe sajber bezbednosti. NSA se prvenstveno bavi bezbednim funckionisanjem mreže, postavljanjem servera i sprovođenjem bezbednosnih mera. NSA osigurava da mrežno povezivanje zadovoljava potrebe organizacije i da je usklađeno sa potrebnim tehničkim mrežnim standardima i parametrima.

security-administrator

Dužnosti NSA uključuju:

 • Instalacija, konfiguracija i održavanje računara, opreme i softvera
 • Dizajn mreže i bezbednost, rešavanje problema i otklanjanje grešaka u mreži
 • Održavanje infrastrukture za autorizaciju sistema i rezervnih sistema
 • Dodeljivanje IP adresa uređajima
 • Uvođenje i ugradnja nove opreme
 • Izvođenje korektivnih/preventivnih mera na postojećim uređajima
 • Održavanje fajl servera, gatevai-a, sistema za otkrivanje napada itd.
 • Sistemi za aplikacije i sistemi za zaključavanje kada je potrebno

NSA može očekivati da će zaraditi između 63.000 i 90.000 dolara godišnje. Prosečna plata : 76.500 dolara

7.ISTRAŽITELJ SAJBER KRIMINALA

CCI – cyber crime investigator prikuplja dokaze iz digitalne imovine i resursa koristeći specijalizovanu ekspertizu koja se može koristiti na sudu za krivično gonjenje ili odbranu osumnjičenog. CCI takođe može da bude pozvan od strane suda da dostavi veštačenje koje sud može koristiti za izradu i donošenje odluka.

cyber-investigation

Istražitelj sajber kriminala (CCI) ili istražitelj kompjuterskog kriminala, može se još nazvati i digitalni forenzičar, budite uvereni da je još jedan od najplaćenijih poslova u sektoru bezbednosti. Ovi profesionalci istražuju najrazličitija krivična dela u sajber prostoru, od oporavka sistema datoteka koji su hakovani, namerno korumpirani ili ukradeni do istrage zločina počinjenih nad decom posredstvom računara.

Dužnosti CCI-a uključuju:

 • Analiziranje krivičnog dela u okviru kompjuterskih sistema
 • Konsultovanje se sa klijentima, supervizorima i menadžerima
 • Razvijanje forenzičkih veština kroz istraživanje i obuku
 • Prikupljanje dokaza i informacija
 • Maksimiziranje performansi računarskog sistema
 • Izrada stručnih izveštaja
 • Oporavak podataka
 • Svedočenje na sudu

Može se očekivati da će CCI zarađivati između 50.000 i 100.000 dolara godišnje. Prosečna plata : 75.000 dolara

8. ANALITIČAR INFORMACIONE BEZBEDNOSTI

Posao analitičara informacione bezbednosti (ISA – Information security analyst) je da sprovodi mere za zaštitu računarskih mreža, informacija i imovine i jedan je od najplaćenijih bezbednosnih poslova. Od ISA se takođe može očekivati da unapredi postojeće mere, izradi i revidira nove mere po potrebi i nadgleda sve mere i politike. Obezbeđuje primenu odgovarajućih bezbednosnih kontrola i štiti digitalne datoteke i infrastrukturu podataka kritične za misiju. Ovi profesionalci treba da budu spremni da odgovore na sajber napade, narušavanje bezbednosti i da se bave malverom.

Dužnosti ISA uključuju:

 • Obuka korisnika i promocija svesti o bezbednosti
 • Razvijanje planova za zaštitu računarskih datoteka
 • Dogovaranje sa korisnicima radi razgovora o potrebama pristupa podacima, ugrožavanju bezbednosti i promenama u programiranju
 • Nadgledanje izveštaja o kompjuterskim virusima
 • Modifikovanje bezbednosnih datoteka radi ugradnje novog softvera, ispravljanja grešaka ili promene statusa pristupa
 • Koordinacija implementacije plana računarskog sistema sa zaposlenima i dobavljačima
 • Praćenje korišćenja datoteka sa podacima i regulisanje pristupa

Prosečna plata : 71,309 dolara

9.ANALITIČAR BEZBEDNOSTI

Bezbednosni analitičar (SA – security analyst) je ključan za očuvanje celovitosti, tačnosti i ažurnosti informacija koje su ključne za misiju i vlasništvo organizacije i jedan je od najplaćenijih poslova bezbednosti. Ovi profesionalci sarađuju sa različitim odeljenjima u organizaciji kako bi preporučili specifične mere i procedure za stvaranje i održavanje optimalne bezbednosne infrastrukture.

information_security_analyst

SA ima odgovornost da obezbedi da sredstva informacione tehnologije kompanije budu propisno zaštićena od neovlašćenog pristupa. Njegov posao uključuje sveobuhvatan rad i sa fizičkim uređajima i sa softverom kako bi kreirao kompletan IT bezbednosni sistem ili plan. Ako dođe do napada ili fizički ili hakovanjem, SA je glavni profesionalac odgovoran za kreiranje i sprovođenje odgovarajućeg i efikasnog odgovora na napad.

Dužnosti SA uključuju:

 • Sprovođenje bezbednosnih procena kroz testiranje ranjivosti i analizu rizika
 • Nadgledanje bezbednosnog pristupa
 • Izvođenje internih i eksternih bezbednosnih revizija
 • Provera bezbednosti dobavljača treće strane

Prosečna plata : 67,419 dolara

10. MENADŽER BEZBEDNOSTI

Security-Manager-blog

Menadžer bezbednosti (SM – Security Manager) upravlja bezbednosnim sredstvima i bezbednosnim funkcijama klijentske organizacije, uključujući bezbednost fizičke imovine i bezbednost gostiju, kupaca, zaposlenih, objekata i imovine i jedan je od najplaćenijih iz grupe poslova obezbeđenja. SM je zadužen za bezbednost svih lica i upravljanje rizicima, upravljanje i koordinaciju fizičkog i tehničkog obezbeđenja, odnosno za procenu rizika i sprovođenje kompletnog plana obezbeđenja. Takođe odgovoran je za upotrebu, funkciju i rad bezbednosnih alata i uređaja. On je Rukovodilac obezbeđenja koji određuje rute patroliranja službenika obezbeđenja i poštovanje svih bezbednosnih protokola. Od SM će se očekivati da piše i/ili pregleda dokumente koji se odnose na zaštitu kompanije kao što su izveštaji, taktičke i strateške inicijative i predlozi.

Detaljnije o ovom profilu možete pročitati u našem tekstu DA LI SE ISPLATI BITI MENADŽER BEZBEDNOSTI

Menadžeri bezbednosti zarađuju prosečnu godišnju platu u rasponu od 42.000 do 68.000 dolara. Prosečna plata : 55.000 dolara

5/5 - (2 votes)
IZVORsecurity degree hub
Prethodni članakDIREKTORI, GDE STE? Uz ove liderske osobine zaposleni će vas voleti još više
Sledeći članakNapadnuti serveri Parlamenta BiH – SIPA i OSA u akciji