„Menadžer bezbednosti po meri“ – najveći benefit u korporativnom svetu

Upravljanje bezbednošću pokriva sve aspekte zaštite imovine organizacije od rizika – uključujući računare, ljude, zgrade i drugu imovinu. Menadžeri bezbednosti nadgledaju sve bezbednosne operacije u kompaniji, razvijaju bezbednosne strategije, primenjuju bezbednosne procedure i nadgledaju službenike obezbeđenja.

447
- Sponzor članka -hikvision srbija

Često se susrećemo sa činjenicom da potražnja za uslugama progesionalaca u oblasti bezbednosti, konkretno Security menadžera stagnira, obzirom da problemi koji nastaju unutar organizacije bivaju rešeni delegiranjem na tehničke službe koje nisu specijalizovane za upravljanje bezbednošću u korporativnom svetu.

Angažovanje menadžera bezbednosti se u velikom delu sveta već pokazao kao efikasno i veoma racionalno rešenje upravljanja korporativnom bezbednošću, poslovnim rizicima i kontinuitetom poslovanja. Banke, telekomunikacije, proizvodni sektor podižu svoju “igru“, kao i škole koje su nedavno identifikovale nove rizike i angažovale stručnjake u ovoj sferi kako bi adekvatno odgovorili na bezbednosne potrebe.

Zašto postoji potreba za korporativnom bezbednošću?

Bezbednost je postala neophodna za rast poslovanja. Ranije su jedini poznati faktori proizvodnje bili zemlja, kapital, ljudski resursi i preduzetništvo. Bezbednost je od tada dodata kao vitalni faktor za uklanjanje rizika za prve faktore.

Koncept outsource menadžera bezbednosti na svetskom nivou svakodnevno dobija sve više potvrda uspešnosti jer ga menadžment kompanija sve više prepoznaje kao sopstveni benefit, a aktivnosti direktno sprovode visokospecijalizovane agencije i stručni konsultanti sa relevantnim iskustvom i adekvatnim stručnim znanjima.

Krađa i curenje

Ogromna krađa proizvedene robe ili sirovina direktno utiče na prihode i prihode kompanija u kratkom roku i takođe u velikoj meri utiče na dobit nakon oporezivanja, na kraju svake finansijske godine. Da bi sprečile ove krađe i curenja, kompanije angažuju službenika za obezbeđenje ili menadžera koji vrši procenu rizika i pretnji i savetuje menadžment o postojećim prazninama i kako da ih popravi. Krađe ne samo da oduzimaju kompanijama očekivani prihod, već i ometaju glatke proizvodne linije, posebno kada su sirovine ukradene.

Rad i održavanje bezbednosnih sistema

Stručnjaci za bezbednost pomažu korporativnim i drugim kompanijama u nabavci bezbednosnih sistema tako što daju tehničke specifikacije, nadgledaju instalaciju, upravljaju istim sistemima i obezbeđuju da se oni servisiraju, popravljaju i zamene na vreme. Ovi bezbednosni sistemi stvaraju i bezbedno okruženje, koje omogućava optimalnu produktivnost radnika.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Rukovodioci bezbednosti sprovode procenu rizika i pretnji i savetuju menadžment koje mere za ublažavanje treba preduzeti.  Svaki posao ili poduhvat ima osnovne rizike i stručnjak za bezbednost ih može identifikovati na vreme i sprečiti, pre nego što negativno utiču na poslovanje. Neki poslovi su dobri, ali propadaju zbog neidentifikovanih rizika.

„Treće oko“ menadžmentu

Menadžeri bezbednosti pružaju „treće oko“ menadžmentu. Menadžeri imaju tendenciju da prijave samo ono što njihovi šefovi žele da čuju. U nekim slučajevima, menadžeri bezbednosti pripremaju sažete izveštaje visokog nivoa za menadžment i odbor sa činjenicama i brojkama. Ovo ne znači da menadžeri lažu ili da nisu činjenični, ali je uobičajeno da izostavljaju činjenice bilo propustom ili nekim drugim razlogom. Menadžer bezbednosti obezbeđuje proveru i ravnotežu.

Provere

Većina poslodavaca, kako državnih tako i privatnih, želi da se izvrši provera njihovih zaposlenih na visokim pozicijama. Dužnost menadžera bezbednosti bi bila da vodi ovu misiju i sačini nezavisan izveštaj, a zatim dostavi HR-u ili odboru sa nalazima u vezi sa biografijom koju je dostavio budući zaposleni.

Pravna služba za podršku

Menadžer bezbednosti bi podržao odeljenje za pravna pitanja i usklađenost tokom sudskih sporova ili sprovođenja pravila i procedura kompanije. Identifikacija svedoka, sprovođenje korporativnih istraga, prijavljivanje slučajeva nacionalnoj policiji i tako dalje. Sve su ovo osnovne funkcije menadžera bezbednosti ili službenika.

Rad sa nadležnim državnim organima

Ponekad postoje prekršioci zakona u korporativnom i poslovnom svetu. Policija se ponekad može osloniti na profesionalce za bezbednost unutar organizacija da dobrovoljno daju informacije kako bi mogli da reaguju na osnovu njih. Odsustvo bezbednosnog osoblja može stvoriti ovaj jaz. Službenici za bezbednost takođe prate bezbednosne događaje na lokalnom nacionalnom i međunarodnom nivou i vode rukovodstvo. Kroz koordinaciju sa nacionalnim bezbednosnim agencijama, informacije se dele i stoga će kompanije biti obaveštene i ažurirane.

Unutrašnje istrage

Unutrašnja bezbednost istražuje unutrašnje incidente i dolazi sa relevantnim detaljnim izveštajima. Takvi izveštaji pomažu u usmeravanju rukovodstva o uzrocima incidenata i preporučuju moguće preporuke i rešenja.

Generalno, od vitalnog je značaja ugraditi profesionalce za bezbednost u organizacije. Kontinuitet poslovanja je često garantovan time koliko je bezbedno poslovno okruženje u kome posluje.

Ranije su kompanije imale penzionisane policajce da upravljaju njihovim poduhvatima. Trenutni broj specijalizovanih menadžera bezbednosti na tržištu je dobar i ima potencijal da ponudi vrednost za novac.

Svaki poduhvat, posao, kompanija koja ne uspe da angažuje profesionalce za bezbednost može zažaliti. Oni vam mogu dati mir da razmišljate o sledećem nivou vašeg poslovanja. Za profesionalce u oblasti bezbednosti, kako nadolazeće tako i one sa iskustvom, postoji potreba da nastave da se usavršavaju.

U jednom od američkih časopisa, pisalo je da je među pet oblasti koje će pokretati svet, bezbednost je bliska veštačkoj inteligenciji i robotici.

Angažovanje „menadžera po meri“ je najbolje rešenje.

Budite i Vi jedna od uspešnih organizacija koja efikasno realizuje sve zahteve iz oblasti korporativne bezbednosti koristeći naš partnerski servis i dobijajući kvalitetna gotova rešenja bez skupih kadrovskih i tehničkih investicija.

Budućnost je svakako u rukama onih koji vladaju bezbednošću.

 

5/5 - (2 votes)
Prethodni članakUspešno održan osmi Međunarodni forum „Bezbednost za budućnost“ 2022
Sledeći članakZaštita podataka u radnom odnosu – Pregled važećih zakona u jugoistočnoj Evropi 2022.