Evo koju opremu nose službenici obezbeđenja – Da li bi ste nešto dodali?

Prilikom obavljanja visokorizičnih aktivnosti i u zonama sa visokim stepenom rizika, službenici obezbeđenja često su naoružani kako bi zaštitili sebe, svoj tim, imovinu ili lica na čijoj zaštiti su i angažovani.

1496
evo-koju-opremu-nose-sluzbenici-obezbedjenja-da-li-bi-ste-nesto-dodali
- Sponzor članka -hikvision srbija

ZAŠTITA IMOVINE, LICA I POSLOVANJA odvija se na različite načine: snagama i sredstvima fizičke zaštite (službenici obezbeđenja) organizaciona i administrativna ograničenja (uvođenje pravila za pristup poslovnoj tajni, mera kontrole kretanja i bezbednosti imovine, propisa za ograničenje ulaza lica i vozila i dr.); opremanje objekta elektronskom tehničkom i inženjerskom opremom (sistemi video nadzora, sigurnosni i protivpožarni sistemi, sistemi kontrole pristupa I dr.),  uz eventualnu upotrebu pasa, oružja, specijalne opreme; kao i primene kombinovanih ili složenijih metoda zaštite.

Službenici obezbeđenja i telohranitelji (u zavisnosti ko i šta je predmet zaštite) su angažovani da rade dve stvari: čuvaju ljude i imovinu i prijavljuju događaje svojim klijentima. Oni su ključni u zaštiti preduzeća, proizvodnih pogona, kritične infrastrukture, maloprodajnih centara, banaka, restorana od ilegalnih aktivnosti. Ponekad ih oko laika smatra nevažnim, ali su kritični za obezbeđenje zaposlenih, posetilaca, potrošača, celokupne poslovne infrastrukture (objekti, radna i druga oprema).

Ko štiti službu obezbeđenja?

Ono što se često zaboravi su koraci koji se moraju preduzeti u cilju zaštite službe obezbeđenja. Jasno je da mnogi FTO obavljaju zadatke u smenama niskog rizika. No, ne treba zanemariti činjenicu da je pozamašan broj onih koji imaju rizična radna mesta i učestvuju u opasnim zadacima i patrolama. Prilikom obavljanja visokorizičnih aktivnosti i u zonama sa visokim stepenom rizika, službenici obezbeđenja često mogu naoružani da zaštite sebe, svoj tim i imovinu ili lica na čijoj zaštiti su i angažovani.

Služba obezbeđenja se štiti sama. Od toga koliko je ljudstvo kvalitetno, obučeno, sposobno i opremljeno, u najvećoj meri zavisi će i ishod, uzimajući i drugu stranu (karakteristike i stepen opasnosti). Sreća igra samo malu ulogu. Hajde da vidimo koja je to oprema kojom fiziko-tehničko obezbeđenje treba da bude opremljeno.

Kontrolna lista opreme za obezbeđenje

 1. Lampica

Baterijska lampa je uvek dobrodošao i izuzetno koristan deo opreme u  zonama slabe osvetljenosti (parkinga, stepeništa, poteza oko ograda), rutinskih patrola i kontrola, a ponekad za zaštitu od napada. Lampa koju nosi SFO treba da ima emituje više svetlosti i da bude otporna na fizička oštećenja (padove). Lampe su važne za obezbeđenje, posebno kada je reč o noćnim smenama.

 1. Uniforma

Zakon o privatnom obezbeđenju propisuje da svi pripadnici fizičkog obezbeđenja moraju da nose uniforme sa odgovarajućim logom firme.

Šta kaže Pravilnik o boji i sastavnim delovima uniforme službenika obezbeđenja („Službeni glasnik RS“, broj 49 od 8. jula 2019.) donet na osnovu Zakona o privatnom obezbeđenju?

Član 2.

Sastavne delove uniforme službenika obezbeđenja čine: košulja ili majica sa kragnom dugih ili kratkih rukava, pantalone ili suknja, jakna ili bluza, čarape, kaiš, plitke ili poluduboke cipele ili patike.

Pored sastavnih delova iz stava 1. ovog člana, delove uniforme službenika obezbeđenja mogu da čine: kačket ili kapa, džemper, prsluk, šal, kravata, rukavice, jednodelni kombinezon, kišni mantil i čizme ili duboke patike.

Uniforma iz stava 1. ovog člana svojim delovima i sastavom materijala prilagođava se zimskom i letnjem periodu.

Član 3.

Majica, košulja, kombinezon, jakna ili drugi gornji deo uniforme službenika obezbeđenja mora da sadrži jasno uočljiv logo i natpis „Obezbeđenje”, a dodatno i reč „Security”.

Logo i natpis „Obezbeđenje” nose se na rukavima ili u predelu grudi gornjih delova uniforme iz stava 1. ovog člana, tako da budu jasno vidljivi, a mogu se nositi i na kapi ili kačketu.

Štampani fluorescentni natpis „Obezbeđenje”, a dodatno i reč „Security” nosi se na leđima gornjih delova uniforme iz stava 1. ovog člana.

Kada službenik obezbeđenja preko uniforme ili dela uniforme nosi zaštitnu opremu (balistički prsluk, zaštitne kombinezone i dr) kojom zaklanja logo i natpise ,,Obezbeđenje” i ,,Security”, isti moraju biti istaknuti i na toj opremi.

Na uniformi službenika obezbeđenja, u skladu sa zakonom, ne mogu se nositi državna obeležja Republike Srbije.

Član 4.

Uniforma službenika obezbeđenja ne može biti tamno-plave boje.

Pri izboru boje i izgleda uniforme i izboru sadržine i izgleda logoa pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje dužni su da vode računa da se boja i izgled uniformi, odnosno logoa moraju razlikovati od uniformi, odnosno obeležja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Srbije, carine i drugih državnih organa koji nose uniformu i primenjuju ovlašćenja, kao i da se na uniformi ne nalaze obeležja, odnosno natpisi koji nisu u skladu sa ovim pravilnikom, a naročito reč: policija, žandarmerija, milicija, vojska ili bilo koja druga reč, na srpskom ili drugom jeziku, koja može da navede druge osobe na zaključak da se radi o pripadniku državnog organa.

Šta još nalaže pravilnik, pročitajte OVDE

Obavezno pročitajte: Evo šta treba da poseduje kvalitetan službenik obezbeđenja!

 1. Odeća visoke vidljivosti

Odeća visoke vidljivosti (fluorescentni prsluci, trakaste pantalone) je takođe neophodna da bi se povećala vidljivost prilikom kretanja u opasnim ili manje osvetljenim zonama, kako za njegovu zaštitu, tako i za obaveštavanje svih potencijalnih kriminalaca koji planiraju da provale u oblast ili imovinu koju nadgleda.

Zamislite dinamično radno mesto gde se koriste teške mašine i kamioni. Da bi izbegli povrede, potrebna je odeća koja je dobro vidljiva. Odeća visoke vidljivosti takođe može poslužiti kao uniforma u situacijama upravljanja gužvom.

odeća visoke vidljivosti

 1. Zaštitna obuća

Ljudstvo koje radi u obezbeđenju stoji satima, vrše brojne patrole obezbeđujući područje. Udobna obuća  čini da duge smene prođu brzo i lako. Takođe ima zaštitnu funkciju. U opasnim situacijama (tuče i slično) manje je verovatno da će noge FTO biti oštećene. Štit i oružje u jednom. Ključno je da i funkcionalno i estetski odgovaraju prirodi područja koje se štiti.

 1. Sredstva za vezivanje

Mogu se upotrebiti prema licu koje se privremeno zadržava do dolaska policije, radi sprečavanja otpora. Pod upotrebom sredstava za vezivanje smatra se vezivanje, po pravilu ruku, ispred ili iza leđa, službenim lisicama, plastičnim zategama ili drugim sredstvima koja su za to namenjena.

 1. Gasni sprej

Biber sprej je veoma efikasan nesmrtonosan pristup za lako odbijanje i savladavanje napadača. Prilikom upotrebe raspršuju nadražujuća hemijska jedinjenja (CS, CN, OC) Ovaj sprej, kada se pravilno koristi, može da reši potencijalno kritičan problem za nekoliko sekundi. Gasni sprej se usmerava ka očima i licu uljeza i izaziva ogromnu nelagodnost, peckanje i povremeno privremeno slepilo.

 1. Posebno dresirani psi

Predstavljaju jedan od metoda fizičke zaštite koju koriste pripadnici SFO prilikom vršenja obezbeđenja objekata, sprečavanja otpora / odbijanja napada. Službenik obezbeđenja mora biti posebno obučen – Vodič pasa. Upotreba pasa  se ne može koristiti protiv građana nit van zone koja se štiti, niti na način kojim bi izazvao nepotrebne povrede lica protiv koga se upotrebljava.

Napomena: Redari ne mogu da upotrebljavaju gasni sprej, sredstva za vezivanje i posebno dresirane pse kao ni vatreno oružje.

posebno dresirani psi

Zanimljivost:

U Američkim i nekim Evropskim zemljama službenicima obezbeđenja dozvoljeno je korišćenje palica sa bočnim rukohvatom– tonfe. Zakon o privatnom obezbeđenju dozvoljava jedino vatreno oružje i to pod određenim uslovom. Takođe, zabranjuje nošenje i korišćenje ličnog oružja službenika obezbeđenja. Gasni sprejevi i elektrošokeri koji su inače, po zakonu o oružju i municiji dozvoljeni za nošenje.

 1. Vatreno oružje

Koristi se samo u slučaju nužne odbrane i krajnje nužne i to prilikom obavljanja poslova fizičke zaštite sa oružjem (prenos vrednosnih pošiljki, obezbeđenje visokorizičnih objekata i ličnosti).

 1. Legitimacija

Službenik obezbeđenja nosi legitimaciju, po pravilu istaknuta na spoljnoj strani uniforme, izuzev kada se vrši obezbeđenje lica. Legitimacija treba jasno da pokazuje kojoj firmi za privatno obezbeđenje pripada.

 1. Radio veza

Izveštavanje o bezbednosnim pitanjima i međusobna komunikacija omogućava pravovremenu razmenu informacija i intervencije na suzbijanju pretnje.

 1. Grejni prsluk & neprobojni prsluk

Odeća obezbeđenja je jedan od najvažnijih delova njihove kontrolne liste i sastoji se od sledećeg:

Heated Vest“ – Grejni prsluk

Mnogi SFO rade u nepovoljnom klimatskom okruženju ili prostoru sa niskom temperaturom koja onemogućava potpunu operativnost i bezbedan rad.

Bulletproof Vest – Pancir

U zavisnosti od poslova koji su mu povereni u domenu obezbeđenja, neke aktivnosti zahtevaće pancir (ili prsluk otporan na metke/ ubode). Pancir je neophodan deo opreme za svakoga ko radi u bezbednosnim i vojnim profesijama jer pomaže u zaštiti od sile metaka i gelera.

pancir

 1. Sigurnosni pojas

Za svakog profesionalnog SFO, sigurnosni pojas je neophodan deo opreme. Pojasevi su neophodni za držanje brojne opreme. Kada je obezbeđenje u žurbi, poslednja stvar koju on ili ona želi da uradi je da petlja u potrazi za baterijskom lampom ili biber sprejom. Često su uključeni i dodatni delovi koji klize ili se spajaju na kaiševe tako da na njih možete pričvrstiti dodatne delove opreme.

 1. Komplet prve pomoći

Nesreće na poslu se dešavaju stalno. Ljudi mogu biti povređeni na poslu bez obzira na profesiju. Jednostavno, postoji daleko veća verovatnoća da će se to desiti upravo službenicima obezbeđenja. Zato je uvek dobra ideja imati pri ruci komplet prve pomoći. Kada je u pitanju lečenje manjih povreda na poslu, posedovanje pribora za prvu pomoć je dragoceno!

 1. „Cargo“ pantalone

Preporuka stručnjaka je da u određenim područjima i prema procenjenom okruženju i bezbednosnim potrebama pripadnici obezbeđenja nose tzv „cargo pantalone“ koje imaju više džepova, pa u kombinaciji sa pojasom mogu organizovati sve svoje „rekvizite“ – ključeve, lisice i drugu opremu neophodnu za obavljanje poslova obezbeđenja.

 1. Dopisnica

Veoma važan detalj prilikom vođenja smene su izveštaji i način na koji se oni sprovode – elektronski ili u papirnoj formi.

16. Službeno vozilo

U zavisnosti od toga na kojim poslovima obezbeđenja je raspoređen, službeniku će biti dodeljeno kompanijsko vozilo, koje između ostalog može imati GPS sistem za praćenje, mobilni sistem video nadzora i druge prateće tehničke uređaje i elemente propisane zakonom.

17. Panik taster

Nije rezervisan samo za službu obezbeđenja, već se može postaviti i na objektu, kako bi ugrožena lica dozvala pomoć. Svakako upotreba panik tastera podrazumeva pisanu proceduru kako, kada i pod kojim uslovima se može upotrebiti. Službeniku obezbeđenja može biti od velike koristi prilikom hitnih i iznenadnih intervencija, pogotovo na udaljenom području.

…Još po koja reč

U inostranstvu se uveliko praktikuju body kamere kao sastavni deo opreme za FTO, međutim, kako još uvek nema dovoljno svesti o korišćenju novih tehnologija i odredbama Zakona o zaštiti podatka o ličnosti kada je u pitanju običan Video nadzor na objektu, možda ćemo te body kamere još malo sačekati.

5/5 - (1 vote)
Prethodni članakNovi nacrt, nova pravila: OD PROLEĆA VELIKE PROMENE ZA VOZAČE I PEŠAKE!
Sledeći članakMoj TV me sluša!?