Zaštita od požara u stambenim zajednicama: Da li vaša zgrada ima protivpožarnu zaštitu?

Da li ste upoznati gde stoje protivpožarni aparati i hidranti u vašoj stambenoj zgradi? Da li znate da ih koristite? Da li vaša zgrada poseduje opremu za zaštitu od požara u skladu sa Zakonom?

2552
zastita-od-pozara-u-stambenim-zajednicama-da-li-vasa-zgrada-ima-protivpozarnu-zastitu
- Sponzor članka -hikvision srbija

Da li ste upoznati gde stoje protivpožarni aparati i hidranti u vašoj stambenoj zgradi? Da li znate da ih koristite? Da li vaša zgrada poseduje opremu za zaštitu od požara u skladu sa Zakonom?

U preko 80% svih požara čovek je uzročnik nastanka, direktno ili indirektno (neznanje, nemar, greške u radu i nepravilno postupanje pri nastanku požara). Ova činjenica ukazuje da fokus treba usmeriti na edukaciju ljudi.

Prema domaćim i svetskim statistikama, nema neke razlike – najveći uzročnik požara u stanu je ostavljena cigareta, nesmotrenost pri kuvanju, upotreba neispravnih elektro uređaja, neispravne elektro instalacije.

Najveći procenat ljudi nastrada od dima, pa tek onda od vatre. Za vreme vatrene stihije, panika je ključan faktor koji utiče na upravljanje situacijom, pa se često dešava da ljudi ne nastradaju od dima ili opekotina već od pada sa visine – iskakanje kroz prozor usled paničnog straha i zarobljenosti u vatrenom krugu.

zaštita od požara

Koliko smo bezbedni u stanu?

Većina stanara stambenih zajednica nije upoznata na koji način treba da se štiti od vatrene stihije. Brz tempo života, koncentracija sve većeg broja ljudi u urbane centre uslovljavaju sve brže širenje i izgradnju novih stambenih područja. Objekti stare gradnje na strateški boljim gradskim lokacijama u većini slučajeva poseduju deo ili kompletnu adekvatnu opremu za zaštitu od požara, dok objekti koji najčešće pripadaju novogradnji nemaju u potpunosti ispunjen zahtev. Nije nepoznanica da neke zgrade, posebno na periferijama uopšte i nemaju sredstva za zaštitu od požara, a zbog nekontrolisanog i neobezbeđenog ulaza, i one koje poseduju često su izložena krađama ili oštećenjima od strane nepozvanih lica.

Uostalom, PP aparati iako ih ima, ne služe nam ničemu ukoliko ne znamo da ih upotrebimo. Mnogi se iznenade kada saznaju da je na svakom spratu ili, na svakom drugom potreban 1 PP aparat. Tu dolazimo do zaključka da iako su zgrade propisno obezbeđene, stanari nemaju elementarno znanje i obuku gašenja početnog požara, niti su upoznati sa planom evakuacije. Pitanje je koji procenat građana zna da je vožnja liftom u slučaju požara strogo zabranjena!

Šta kaže Zakon?

Zakonom o zaštiti od požara svim poslovnim i stambenim zgradama su naložene mere da moraju imati vatrogasna creva, hidrantsku mrežu, vatrogasne aparate na svakom spratu, odnosno svakom drugom spratu prema odgovarajućim kriterijumima i normativima. Svi evakuacioni, putevi, izlazi i stepeništa moraju biti prohodni za hitno i bezbedno napuštanje objekta.

Glavnu ulogu u sprovođenju ovih aktivnosti imaju svi stanari na čelu sa upravnikom koji prvi treba biti upoznat sa svim zahtevima i postupkom gašenja, kako bi i ostali stanari zgrade reagovali adekvatno i pravovremeno.

Prema članu 28 Zakona o zaštiti od požara – Stambene zgrade su dužne da donesu Pravila zaštite od požara koja moraju da sadrže tačku 1 i tačku 3 ovog člana.

  1. Organizaciju tehnoloških procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja bude obezbeđena bezbedna evakuacija ljudi i imovine i sprečeno njegovo širenje;
  1. Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, moraju biti istaknuta na vidljivom mestu.

Kako se gasi požar?

kako se gasi požar

U slučaju pojave požara u stambenoj zgradi, vatra se gasi uz pomoć PP aparata i hidranta. PP aparat koristimo za početni požar koji je lokalizovan (nije se proširio na ostale delove stana ili zgrade). Na tržištu su prisutni PP aparati S klase – boca napunjena suvim prahom i “CO2” napunjen ugljen dioksidom. Ukoliko je veći deo ili čitav stambeni kompleks zahvaćen požarom, požar se gasi vodom iz hidranta i to onda kada je električna energija u zgradi ISKLJUČENA, kako voda ne bi došla u kontakt sa strujom!

Ako primetite požar, a ne znate da rukujete PP aparatom, ili nemate odgovarajuću opremu  za zaštitu na nivou stambene zgrade, ODMAH obavestite  vatrogasce, pozivom na broj 193. Ne zovite komšije, kolege, rodbinu, jer vam oni ne mogu pomoći. Ključan problem nastaje onda kada se početni požar ne lokalizuje na vreme i zahvati susedne stanove sa viših ili nižih nivoa, ili čak susednu zgradu.

Fatalne greške koje pravite u slučaju požara: Ovih 5 stvari ne radite NIKAKO!

Koje su obaveze stambene zajednice?

Skupština stanara dužna je da postupa po Zakonu o zaštiti od požara koji predviđa da svaka zgrada mora imati odgovarajuću protivpožarnu zaštitu i normativna dokumenta.

Pored PP aparata, neophodno je nabaviti creva i mlaznice za zgrade koje imaju hidrantsku mrežu. Takođe potrebno je da se izradi i na vidnom mestu istakne Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara. Svaki sprat bi trebalo da ima aparat za gašenje požara. Kanali evakuacije moraju biti čisti i obezbeđeni za brz protok ljudi koji se evakuišu.

Takođe neophodne su redovne kontrole pritiska u hidrantskoj mreži i ispravnosti aparata za gašenje ili drugih instaliranih sistema zaštite  – najmanje jednom godišnje.

Kazna za kršenje ovog zakona kreće se u rasponu od 300.000 do milion dinara za Skupštinu stambene zajednice.

Šta još predlažu stručnjaci?

zastita od pozara Pored osnovnih sredstava za gašenje požara, preporuka je da na nivou višespratnica (oblakodera) postoje sistemi za ranu dojavu i gašenje požara, alarmne sirene i sprinkleri (u stanovima ili hodnicima zgrade), panik rasveta. Takođe nameće se pitanje i instalacije protivprovalnih sistema na ulazima, sistem kontrole pristupa, video nadzora u cilju veće bezbednosti stanara, kompletne imovine, kao i zaštite postojeće opreme za ZOP. Na taj način ograničen je ulaz samo na stanare i dozvoljene posetioce uz preglednost nastanka i uzročnika eventualnih incidenata.

4.7/5 - (4 votes)
Prethodni članakUSKORO izmene Zakona o upravljanju otpadom
Sledeći članak10 zanimljivih činjenica o biometriji koje sigurno niste znali!