Trendovi u VIP zaštiti: Inovacije, taktike i strategije

VIP zaštita je vitalna komponenta bezbednosti za visoko profilisane osobe. Razumevanje najnovijih trendova u industriji, tehnoloških inovacija, taktika i strategija ključno je za vrhunsku zaštitu VIP lica.

403
Trendovi u VIP zaštiti: Inovacije, taktike i strategije
Izvor: Candycollectorsclub
- Sponzor članka -hikvision srbija

VIP – UVEK NA METI

VIP zaštita je područje koje se neprestano menja i prilagođava kako bi se bezbednost visoko profilisanih osoba, poznatih ličnosti, političara i poslovnih lidera podigla na najviši nivo.

Sveobuhvatan pristup VIP zaštiti uključuje fizičku zaštitu, korišćenje tehnologije i strategije koje se stalno razvijaju kako bi se odgovorilo na rastuće izazove i pretnje. U ovom tekstu, istražujemo najnovije trendove u industriji VIP zaštite, uključujući tehnološke inovacije, taktike i strategije koje pomažu u očuvanju bezbednosti VIP lica.

Zašto je VIP zaštita bitna?

VIP zaštita ima ključnu ulogu u uspostavljanju i očuvanju bezbednosti visoko profilisanih osoba. Osim što igra ključnu ulogu i fizičkoj zaštiti, VIP zaštita takođe igra važnu ulogu u očuvanju njihove privatnosti, fizičkog i psihičkog integriteta. Poznate ličnosti često su izložene raznim pretnjama, uključujući terorističke napade, napade od strane obožavatelja ili treće strane, praćenje od strane medija i cyber pretnje. Zbog toga je nužno osigurati najbolje moguće strategije za njihovu zaštitu.

VIP zaštita 01
Izvor: ripusa

Kako se obezbeđuju poznate ličnosti?

VIP osobe se obezbeđuju kroz kombinaciju fizičke zaštite, korišćenja tehnologije i taktika vrhunsko obučenih telohranitelja. U zavisnosti od rizika i potreba VIP osobe, mogu se primeniti različite strategije zaštite. Ovo uključuje obezbeđenje njihovih kuća  i vozila, praćenje komunikacije i kretanja putem naprednih tehnologija, planiranje i obezbeđenje putovanja i ruta i javnih nastupa.

PROTEKCIJA VIP LIČNOSTI U ERI DIGITALIZACIJE

Koji sve rizici postoje?

Rizici s kojima se suočavaju VIP osobe su raznoliki i dinamični. To uključuje fizičke pretnje poput napadača, terorističkih pretnji i obožavatelja, ali i onih sa lošim namerama. Takođe, postoji opasnost od cyber pretnji kao što su hakovanje e-pošte, krađa identiteta i uhođenje putem društvenih medija. Mediji također igraju veliku ulogu u stvaranju rizika, budući da medijska pažnja može privući neželjeni interes.

 • Fizički napadi: Ovo su možda najvidljivije pretnje. To uključuje napade od strane pojedinaca ili organizacija koje žele naštetiti VIP osobama iz političkih, ideoloških ili ličnih razloga. Fizički napadi mogu uključivati napade oružjem, napade na telo VIP osobe ili njihovo osoblje, kao i otmice.
 • Terorističke pretnje: Terorističke grupe često ciljaju VIP osobe, posebno političare, javne zvaničnike i osobe sa velikim uticajem. Ovo uključuje pretnje bombama, atentate i druge oblike terorističkih napada, i ovde treba imati nešto širu sliku, jer u takvim slučajevima VIP obezbeđenje može zaštiti njihovu glavu, ali ne i ljude iz okruženja. Javne ličnosti svojim delovanjem utiču i na bezbednost u svom okruženju. Ovde vidimo da VIP obezbeđenje mora imati kontinuiranu komunikaciju sa državnom gardom, službama i njihovim profesionalnim timovima koji će paralelno kooridinirati i raditi na očuvanju kako VIP bezbednosti tako i javne bezbednosti građana.
 • Napadi od strane obožavalaca: Poznate ličnosti često imaju strastvene obožavaoce, ali i opasne stalker-e. Ovi pojedinci mogu predstavljati ozbiljnu pretnju VIP osobama, uključujući pokušaje upada u njihovu privatnost ili nasilje.
 • Medijski pritisak: Medijska pažnja može biti dvostruka oštrica mača. Iako je medijska pažnja često poželjna za promociju, može dovesti i do ozbiljnih problema. To uključuje praćenje i otkrivanje privatnih informacija, praćenje VIP osoba od strane paparazza, kao i izveštavanje o njihovim aktivnostima koje mogu privući neželjenu pažnju.
 • Cyber pretnje: Sa porastom kibernetičkog kriminala, VIP osobe su izložene cyber pretnjama poput hakiranja e-pošte, krađe identiteta, praćenja na društvenim mrežama i iznošenja osetljivih informacija, ucena i kompromitacija u cilju narušavanja karijere i iznude novca.
 • Ekonomske pretnje: VIP osobe često poseduju značajno bogatstvo, što ih čini metom za ekonomske pretnje poput ucena, pretnji bankrotom, kao i pokušaja krađe imovine ili identiteta.
 • Nemiri i masovni događaji: Učestvovanje VIP osoba u javnim događajima, političkim skupovima ili manifestacijama može ih izložiti rizicima od nasilnih nemira, protesta ili masovnih okupljanja.
 • Kibernetička špijunaža: VIP osobe koje su u političkim ili poslovnim pozicijama mogu biti metom špijunaže od strane stranih država ili konkurenata. Ovo uključuje pokušaje prisluškivanja komunikacije i krađu poverljivih informacija.
 • Pretnje porodici: Ponekad se pretnje ne upućuju samo VIP osobi, već i njenim članovima porodice kako bi se izvršio pritisak ili prouzrokovala teskoba.
 • Okultne radnje: Nije nepoznanica da se brojne estradne zvezde u cilju podizanja popularnosti izbore za centar pažnje upravo okultnim radnjama, šteteći drugoj strani u kojoj vide pretnju za napredak u karijeri. Ova opasnost je perfidna, nevidljiva i teško dokaziva. Kao takva izuzetno delotvorna jer predstavlja savršen zločin. Smetnja je uklonjena, a izvršioca „nema“. Fizičko obezbeđenje nije tu samo da sačuva od fizičkog napada, već i da deluje preventivno čak i u ovakvim slučajevima, što je ključ svakog uspešnog angažmana.

VIP & SECURITY: Koliko poznate ličnosti ulažu u bezbednost?

Koje su strategije obezbeđenja?

Sveobuhvatan pristup: VIP zaštita zahteva holistički pristup, kombinirajući fizičku zaštitu, tehnologiju i obuku kako bi se osigurala najbolja moguća zaštita klijenta.

Saradnja i obaveštajna razmena: Saradnja sa drugim specijalizovanim agencijama i organizacijama kako bi se razmenile relevantne informacije o pretnjama i koordinirale akcije je od ključnog značaja.

Kontinuirano praćenje i procena rizika: Konstantan nadzor i praćenje okruženja i procena rizika kako bi se bezbednosne mere prilagodile promenljivim uslovima i situacijama.

Inovacije u VIP zaštiti

Najnoviji trendovi u VIP zaštiti uključuju integraciju naprednih tehnologija u sve aspekte zaštite.

To uključuje upotrebu pametnih kamera sa analitičkim softverom za rano otkrivanje pretnji, GPS praćenje za brzu lokaciju VIP osoba, biometrijsku autentikaciju za kontrolu pristupa te  upotreba dronova za praćenje iz vazduha. Korišćenje naprednih tehnologija u VIP zaštiti ima ključnu ulogu u unapređenju sigurnosti visoko profilisanih osoba. Evo detaljnijeg pregleda različitih aspekata tehnologije u VIP zaštiti: 

Pametne kamere i video nadzor

Inovacije: Pametne kamere su sve naprednije i opremljene analitičkim softverom.

Primena: Pametne kamere prate VIP osobe u stvarnom vremenu i automatski prepoznaju sumnjive aktivnosti ili osobe koje im se približavaju. Ovo omogućava brže otkrivanje potencijalnih pretnji i pravovremene reakcije obezbeđenja.

Biometrijska autentikacija

Inovacije: Biometrijske tehnologije kao što su prepoznavanje lica i otisci prstiju postaju sve preciznije.

Primena: Biometrija se koristi za kontrolu pristupa i identifikaciju VIP osoba. Samo ovlašćene osobe mogu pristupiti određenim prostorima ili informacijama.

GPS praćenje

Inovacije: GPS tehnologija je tačnija i dostupnija nego ikad prije.

Primena: VIP osobe koriste GPS uređaje ili pametne telefone kako bi njihova lokacija bila poznata u realnom vremenu i u svakom trenutku. Ovo je posebno važno tokom putovanja ili javnih pojavavljivanja i nastupa kako bi se obezbedila vrhunska zaštita.

Senzori za detekciju opasnosti

Inovacije: Senzori su postali sofisticiraniji i mogu otkriti razne opasnosti.

Primena: Senzori detektuju opasnosti poput požara, eksploziva ili toksičnih plinova te automatski alarmiraju osoblje za VIP zaštitu kako bi se brzo reagovalo na krizne situacije.

Kriptografija i zaštita podataka

Inovacije: Kriptografske tehnike postaju sve snažnije u zaštiti komunikacije i podataka.

Primena: Komunikacija i pohrana podataka VIP osoba su zaštićeni jakim kriptografskim metodama kako bi se spriečili cyber napadi i krađa informacija. 

Korišćenje dronova i bespilotnih letelica

Inovacije: Bespilotne letelice postaju sve popularnije za nadzor iz vazduha pružajući širu sliku i adekvatan fidbek za obezbeđenje u pogledu izbora mera i pravovremenih intervencija.

Primena: Dronovi se koriste za nadzor okoline i identifikaciju potencijalnih pretnji na većoj udaljenosti, što pruža brži uvid u situaciju. 

VIP zaštita
Izvor: VIP protection & Bodguarding blog

Aplikacije za pametne telefone

Inovacije: Razvoj bezbednosnih aplikacija na smart uređajima

Primena: VIP osobe koriste ove aplikacije za brzo pozivanje pomoći ili obaveštavanje svojih  timova o mogućim pretnjama.

Inteligentni sistemi upravljanja rizicima

Inovacije: Sofisticirani softver analizira različite izvore informacija.

Primena: Ovi sistemi pružaju relevantne informacije logističkoj podršci i operativi kako bi identifikovali potencijalne pretnje i doneli brze odluke. 

Šifrovani kanali komunikacije

Inovacije: Upotreba snažne šifrovane komunikacije kako bi se sprečilo prisluškivanje.

Primena: Svi komunikacijski kanali između VIP osoba i njihovog osoblja treba biti  šifrovano kako bi se osigurala privatnost, sigurnost komunikacije i konspirativnost.

Automatizovani sigurnosni sistemi

Inovacije: Upotreba automatiziranih sistema za nadzor i kontrolu prostora.

Primena: Pametne brave, alarmi i senzori omogućavaju osoblju za VIP zaštitu brži i precizniji nadzor i kontrolu prostora.

Kombinacija ovih tehnoloških inovacija, pravilne obuke osoblja i pametno planiranje igraju ključnu ulogu u unapređenju VIP zaštite i obezbeđenju VIP osoba.

„TRANSPORTER“ NA PUTU: Bezbedniji na točkovima uz ličnog vozača!

Taktike u VIP zaštiti

Planiranje: Detaljno planiranje ruta putovanja VIP osoba kako bi se minimizirala izloženost rizicima. Ovo uključuje procenu ruta, odabir sigurnih lokacija i koordinaciju sa drugim specijalizovanim agencijama.

Operativna faza

 • Faza direktne zaštite – gde klijent dobija blisku zaštitu pešice, npr. preuzimanje sa aerodroma, kretanje ka ili od pratećeg konvoja i pešačenje do sledećih mesta.
 • Faza mobilne zaštite – ovde klijent putuje vozilom, eventualno u konvoju.
 • Faza statičke zaštite – gde se klijent nalazi ili u mestu, boravištu ili privremenom smeštaju.

Prikupljanje informacija: deo faze planiranja –  detaljno prikupljanje informacija o klijentu i predloženom planu puta kako bi se identifikovale sve potencijalne pretnje.

Veza: svaki posao zaštite VIP-a uključuje vezu bilo da se radi o lokalnim organima za sprovođenje zakona, medijima, turističkim agencijama, lokalnom obezbeđenju, aerodromima…

Izviđanje: Cilj izviđanja je da se stekne temeljno taktičko uvažavanje područja operacija, njegove inherentne snage i ranjivosti. Mape i planovi, bez obzira na to koliko su detaljni, neće otkriti u kojoj meri je mesto zaista drugačije čemu doprinose okolne zgrade, drveće koje ometa pogled, ili sam drugačiji izgled u različitim godišnjim dobima.

Obuka: Obuka telohranitelja i logistička podrška treba biti na vrhunskom nivou – za brzo i efikasno delovanje i uklanjanje pretnje. Ovo uključuje simulacije kriznih situacija i pravila ponašanja u hitnim slučajevima.

Integracija tehnologije: Integracija naprednih tehnologija u sve aspekte VIP zaštite kako bi se osigurala efikasna upotreba. Osoblje mora biti obučeno za korišćenje napredne tehnologije, ne samo za korišćenje oružja.

Kako funkcioniše zaštitna formacija?

Profesionalni sigurnosni prsten se obično sastoji od 4 ili 5 sigurnosnih agenata postavljenih oko štićene osobe. U zavisnosti od potreba, mogu kreirati različite zaštitne nizove.

Najčešće je to jednostavna box mod koji se sastoji od 4 agenta bezbednosti, dijamant – 5 agenata, ili klin (V) napravljen od 3 ili 5 stručnjaka za bezbednost, poslednji je posebno koristan za vođenje klijenta kroz gomilu.

Box formacija
Izvor: Војциецх Косзцзински – БЕЗБЕДНОСТ ПОСЛОВАЊА // ПРИВАТНИ ИСТРАЖИТЕЉ, Linkedin
Diamant formacija
Izvor: Војциецх Косзцзински – БЕЗБЕДНОСТ ПОСЛОВАЊА // ПРИВАТНИ ИСТРАЖИТЕЉ, Linkedin
V formacija
Izvor: Војциецх Косзцзински – БЕЗБЕДНОСТ ПОСЛОВАЊА // ПРИВАТНИ ИСТРАЖИТЕЉ, Linkedin

Kada klijent želi da zaštita bude diskretna, može se koristiti zaštita za jednu ili dve osobe. U obezbeđenju pratnje (jednolična zaštita), obezbeđenje je uvek na leđima klijenta, najčešće na desnoj strani, udaljeno oko jedan metar. U slučaju mogućeg napada sa fronta, takva lokacija omogućava brzu reakciju, a istovremeno ne ometa kretanje štićenog lica.

U obezbeđenju od dva čoveka, jedan agent je smešten pozadi desno, a drugi napred levo. Jedan štiti od napada, a drugi je odgovoran za pokrivanje i evakuaciju klijenta u hitnim slučajevima. Na ovom principu radi i višečlani tim za obezbeđenje – deo tima se bavi mogućim napadačima, a druga grupa pokriva i evakuiše klijenta. Stoga, u posebno opasnim situacijama, zaštita jednog čoveka obično je nedovoljna. Više o obezbeđenju pročitajte OVDE.

Izvor: Global guardian

Suma summarum

VIP zaštita – tema nepresušne inspiracije, uvek atraktivna i intrigantna. Kao takva, VIP zaštita je vitalna komponenta bezbednosti za visoko profilisane osobe.

Razumevanje najnovijih trendova u industriji, tehnoloških inovacija, taktika i strategija ključno je za vrhunsku zaštitu VIP lica. Kombinacija fizičke zaštite, tehnologije i obučenih profesionalaca omogućuje najbolju moguću zaštitu u svim situacijama.

Profesionalac ili amater? 10 grešaka koje prave operativci bliske zaštite

5/5 - (9 votes)
Prethodni članakCopy paste lozinke ugrozile tone osetljivih podataka
Sledeći članakAI + Phishing NOVI NIVO ONLINE PREVARA – Evo šta treba znati!