Kako efikasno zaštititi podatke o ličnosti: Tehničke mere i najbolje prakse

Korisnici, klijenti, zaposleni i druga lica čiji se podaci masovno prikupljaju, shvataju značaj i postaju svesni potencijalnih rizika i posledica neovlašćenog pristupa, zloupotrebe i curenja njihovih podataka. Kao rezultat toga, kompanije moraju dati prioritet zaštiti podataka kako bi stekle i održale poverenje svojih korisnika. U ovom članku istraživaćemo pojam privatnosti podataka, njegov odnos sa bezbednošću podataka i važnost zaštite podataka o ličnosti.

240
Kako efikasno zaštititi podatke o ličnosti Tehničke mere i najbolje prakse
- Sponzor članka -hikvision srbija

U dobu visokih digitalnih dostignuća, ne može se dovoljno istaći važnost zaštite podataka o ličnosti. Široko prikupljanje i skladištenje ličnih i osetljivih informacija izazvalo je značajnu zabrinutost u vezi sa privatnošću podataka. Korisnici, klijenti, zaposleni i druga lica čiji se podaci masovno prikupljaju, shvataju značaj i postaju svesni potencijalnih rizika i posledica neovlašćenog pristupa, zloupotrebe i curenja njihovih podataka. Kao rezultat toga, kompanije moraju dati prioritet zaštiti podataka kako bi stekle i održale poverenje svojih korisnika. U ovom članku istraživaćemo pojam privatnosti podataka, njegov odnos sa bezbednošću podataka i važnost zaštite podataka o ličnosti.

Takođe, kao pojedinci i kompanije, naša je odgovornost da dajemo prioritet privatnosti podataka i primenjujemo snažne tehničke mere kako bismo zaštitili osetljive informacije; od enkripcije i bezbednih komunikacionih kanala do implementacije višefaktorskih autentifikacija i redovnog ažuriranja bezbednosnih softvera, u ovom članku, takođe, istražujemo efikasne strategije koje mogu sprečiti neovlašćen pristup i potencijalna curenja osetljivih podataka. Uvođenjem najboljih praksi i savremenih rešenja koja prate tehnološki razvoj, možemo biti sigurni da su naši podaci dobro zaštićeni od potencijalnih pretnji i rizika.

Značaj zaštite podataka o ličnosti

Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR), je sveobuhvatna regulativa o zaštiti podataka o ličnosti koju je donela Evropska unija (EU). Ona se primenjuje na organizacije koje obrađuju podatke o ličnosti stanovnika EU, bez obzira na njihovu lokaciju. GDPR postavlja stroge zahteve za rukovaoce i obrađivače podataka kako bi se obezbedila privatnost i bezbednost podataka o ličnosti. Ekvivalent GDPR-a u Srbiji je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Da bi postigli usklađenost sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, organizacije u Srbiji moraju da implementiraju tehničke mere koje idu ruku pod ruku sa principima i zahtevima ovog Zakona. Ove mere treba da obuhvataju različite aspekte zaštite podataka, uključujući enkripciju podataka, kontrolu pristupa, minimizaciju podataka, politike skladištenja i roka čuvanja podataka, i drugo.

Privatnost podataka je osnovno pravo koje pojedincima omogućava kontrolu nad njihovim ličnim podacima. U digitalnom dobu, veb stranice, društvene mreže i online resursi prikupljaju ogromne količine podataka o ličnosti, uključujući imena, kontakt podatke, adrese i online ponašanja. Takođe, poslodavci prikupljaju podatke o ličnosti kako bi ispunili pravne zahteve drugih zakona, bolje razumeli svoje zaposlene, unapredili radne uslove i prilagodili strategije zapošljavanja. Međutim, mi kao pojedinci često primećujemo da se naši podaci prikupljaju i koriste na načine koje nismo očekivali, ugrožavajući našu privatnost.

Zaštita podataka o ličnosti nije samo pitanje individualnih prava, već i zaštita od stalnog praćenja, digitalne opservacije i manipulacije. Privatnost podataka pojedincima omogućava da biraju kada, kako i u kojoj meri će njihovi podaci biti deljeni ili transferovani trećim licima. To je, na primer, osnovni korak u prevenciji krađe identiteta i očuvanju poverljivosti.

Kada klijenti, kupci ili zaposleni povere svoje podatke kompaniji, oni očekuju da će biti zaštićeni od neovlašćenog pristupa i korišćeni samo u svrhe za koje su prikupljeni. Kompanije moraju dati prioritet privatnosti podataka kako bi održale poverenje i lojalnost svojih korisnika i zaposlenih. To uključuje implementaciju stroge politike i procedura, redovno praćenje aktivnosti obrade podataka, imenovanje lica za zaštitu podataka i edukaciju zaposlenih o najboljim praksama u vezi sa bezbednošću podataka. I dok kompanije igraju ključnu ulogu, pojedinci takođe imaju odgovornost da obezbede sigurnost svojih podataka praksom dobrih onlajn navika i oprezom prilikom deljenja ličnih podataka.

mere 1Razumevanje razlike između bezbednosti podataka i privatnosti podataka

Iako se često koriste kao sinonimi, bezbednost podataka i privatnost podataka predstavljaju različite, ali međusobno povezane aspekte zaštite podataka. Bezbednost podataka fokusira se na sprečavanje neovlašćenog pristupa, krađe i narušavanja privatnosti, obezbeđujući poverljivost, integritet i dostupnost podataka. S druge strane, privatnost podataka odnosi se na sprečavanje neovlašćene upotrebe i otkrivanja ličnih i osetljivih podataka, čime se štite prava pojedinaca na privatnost. I bezbednost i privatnost podataka su ključni za održavanje poverenja korisnika i zaštitu njihovih ličnih podataka.

Veza između privatnosti podataka i bezbednosti podataka

Privatnost podataka i bezbednost podataka su integralne komponente šireg pojma poznatog kao zaštita podataka. Zaštita podataka obuhvata i privatnost podataka i bezbednost podataka i ima za cilj sprečavanje neovlašćenog pristupa, upotrebe i otkrivanja podataka. Implementacijom politika, procedura i tehnologija koje obezbeđuju poverljivost, integritet i dostupnost podataka, kompanije štite prava na privatnost pojedinaca i čuvaju poverljivost osetljivih informacija.

Pravni zahtevi za zaštitu podataka o ličnosti

Vlade i industrijska udruženja donose propise o zaštiti podataka kako bi se odgovorilo na rastuće rizike od sajber napada i curenja osetljivih podataka. Usklađivanje sa ovim zakonima je ključno za zaštitu prava na privatnost pojedinaca i sprečavanje curenja i zloupotrebe podataka. Značajni propisi o zaštiti podataka uključuju, pomenut, GDPR, Kalifornijski CCPA i CPRA.

Usklađivanje sa zakonodavstvom o zaštiti podataka o ličnosti je ključno za kompanije kako bi zaštitila lične podatke svojih korisnika i izbegle potencijalne pravne posledice. Takođe, važno je pratiti najnovije zakone o privatnosti i standarde, i prilagoditi pristup privatnosti podataka savremenim trendovima.

Rizici od povrede privatnosti podataka

Nemogućnost zaštite privatnosti korisnika može imati ozbiljne rizike i posledice kako za kompanije, tako i za pojedince. Jedan od osnovnih rizika je povećana verovatnoća curenja podataka, što može dovesti do krađe identiteta, finansijskih prevara i oštećenja ugleda. Curenje podataka ugrožava poverenje korisnika u sposobnost kompanije da sačuva njihove podatke. Dodatno, neusklađenost sa zakonima o zaštiti podataka može rezultirati novčanim kaznama i pravnim odgovornostima. Pojedinci takođe mogu preduzeti pravne korake protiv kompanija koja ne uspevaju da zaštite njihove podatke, što može dovesti do značajnih finansijskih i reputacionih šteta. Osim toga, curenje podataka zahteva od preduzeća da investiraju vreme i resurse u istraživanje i analizu curenja podataka, implementaciju novih bezbednosnih mera i suočavanje sa uticajem na pogođene pojedince u slučaju povrede podataka o ličnosti. Sve ovo može rezultirati gubicima produktivnosti i povećanim troškovima za kompaniju.

Tehničke mere za zaštitu podataka o ličnosti

Uzimajući u obzir sveobuhvatnu prirodu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, gde se naglasak stavlja na principima transparentnosti, odgovornosti i ograničenja svrhe obrade podataka, tehničke mere postaju ključan deo ukupnog pristupa zaštiti podataka. Njihova implementacija doprinosi izgradnji poverenja između organizacija i pojedinaca čije podatke obrađuju, čime se ostvaruje cilj Zakona da se uskladi pristup upravljanju podacima o ličnosti sa savremenim standardima privatnosti i bezbednosti.

Implementacija bezbednosnih tehnologija, enkripcija podataka, sistematsko praćenje pristupa informacijama i upotreba bezbednosnih protokola pomažu u očuvanju poverljivosti, integriteta i dostupnosti podataka. Ove tehničke mere ne samo da štite prava pojedinaca na privatnost, već i pridonose očuvanju ugleda organizacije, smanjujući potencijalne pravne posledice i finansijske gubitke usled neusklađenosti sa Zakonom.

Neke od najefikasnijih strategije za zaštitu podataka od ličnosti podrazumevaju:

Enkripcija i tehnike maskiranja podataka

Uz porast sajber napada i novih online rizika, kompanije moraju implementirati snažne mere kako bi zaštitila osetljive podatke. Dve često korišćene tehnike za zaštitu podataka o ličnosti su maskiranje podataka i enkripcija.

Razumevanje maskiranja podataka

Maskiranje podataka je proces koji uključuje zamagljivanje osetljivih informacija zamenom stvarnih podataka fikcionalnim, ali realnim podacima. Svrha maskiranja podataka je zaštita lično prepoznatljivih informacija (LPI) i ograničavanje pristupa takvim podacima.

Maskiranje podataka je posebno ključno u industrijama koje obrađuju velike količine LPI, poput finansija, zdravstva i zabave. Ovi sektori često su meta sajber kriminalaca koji teže da iskoriste lične podatke radi krađe identiteta, prevare ili drugih zlonamernih aktivnosti. Implementacijom tehnika maskiranja podataka, organizacije smanjuju rizik od curenja podataka, a istovremeno preduzimaju mere u pravcu usklađivanja sa propisima o zaštiti podataka.

Značaj zaštite lično prepoznatljivih informacija (LPI)

Lično prepoznatljive informacije (LPI) odnose se na podatke koji se mogu koristiti za identifikaciju pojedinca. To uključuje osetljive informacije poput punih imena, jedinstvenih matičnih brojeva, brojeva pasoša, e-adresa, brojeva telefona i finansijskih podataka.

Kako maskiranje podataka štiti LPI

Maskiranje podataka štiti LPI zamenom osetljivih podataka fikcionalnim, ali realnim vrednostima. Maskirani podaci zadržavaju isti format i strukturu kao originalni podaci, osiguravajući njihovu upotrebljivost za aktivnosti koje nisu za proizvodnju, poput razvoja softvera, testiranja ili analize.

Tehnike maskiranja podataka osiguravaju da maskirani podaci zadržavaju svoj integritet i korisnost za neproizvodne aktivnosti, omogućavaju organizacijama da vrše precizne analize i testiranje aplikacija bez izlaganja stvarnih LPI. Maskiranje podataka pomaže organizacijama da se usklade sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Zamena osetljivih podataka maskiranim vrednostima omogućava organizacijama da smanje rizik od neovlašćenog pristupa ili slučajnog izlaganja LPI trećim licima.

Takođe, tehnike maskiranja podataka značajno smanjuju verovatnoću curenja podataka. Čak i ako neovlašćena osoba pristupi maskiranim podacima, videće samo fikcionalne vrednosti koje ne mogu koristiti za identifikaciju pojedinaca ili ugrožavanje njihove privatnosti. Implementacijom tehnika maskiranja podataka, organizacije štite svoje poslovne i reputacione interese. Pokazuju posvećenost privatnosti i bezbednosti podataka, što može unaprediti poverenje i lojalnost lica čiji se podaci prikupljaju.

Postoje različiti alati za maskiranje podataka, a izbor najboljeg zavisi od specifičnih potreba, vrste podataka i okolnosti. Najpopularniji alati za maskiranje podataka koji se koriste u cilju zaštite privatnosti su:

Apache Nifi je otvoren kod i omogućava integraciju različitih sistema za obradu podataka. Pruža funkcionalnosti za anonimizaciju, maskiranje i druge tehnike zaštite privatnosti.

Talend je platforma za integraciju podataka koja pruža alate za upravljanje podacima, uključujući i maskiranje podataka. Omogućava kreiranje i izvršavanje maskiranja putem grafičkog korisničkog interfejsa.

Informatica Persistent Data Masking: Informatica nudi rešenje za maskiranje podataka koje pomaže organizacijama da zaštite osetljive informacije. Ovo rešenje pruža različite tehnike maskiranja, uključujući tokenizaciju, zamenu i šifrovanje.

IBM Guardium je rešenje za zaštitu podataka koje obuhvata funkcionalnosti poput otkrivanja i maskiranja osetljivih podataka. Pruža podršku za različite vrste baza podataka i platformi.

Redgate Data Masker je alat specifično dizajniran za SQL Server baze podataka. Pruža snažne funkcionalnosti za maskiranje podataka putem različitih pristupa, uključujući funkcionalnosti zamene i šifrovanja.

Oracle Data Masking: Oracle nudi sopstveno rešenje za maskiranje podataka koje pomaže u zaštiti osetljivih informacija. Omogućava korisnicima da definišu politike maskiranja i primenjuju ih na odabrane tabele i kolone.

Prilikom odabira alata, važno je uzeti u obzir specifične potrebe vaše organizacije, tehničke zahteve i vrstu podataka koju obrađujete. Takođe, treba pažljivo pristupiti implementaciji i konfiguraciji alata kako bi se postigla adekvatna zaštita privatnosti podataka.

Enkripcija podataka

Enkripcija podataka je još jedna ključna tehnika za zaštitu osetljivih informacija. Za razliku od maskiranja podataka, koje uključuje zamagljivanje podataka, enkripcija podrazumeva kodiranje podataka korišćenjem složenih algoritama. Kriptovani podaci se pretvaraju u nečitljiv format poznat kao šifrovani tekst. Da bi se dešifrovao podatak i vratio u originalni oblik, potreban je određeni ključ za dekripciju.

Enkripcija podataka se široko koristi za zaštitu podataka u stanju mirovanja ili u toku prenosa. Ona osigurava da čak i ako neovlašćene osobe pristupe kriptovanim podacima, ne mogu ih razumeti bez ključa za dekripciju. Enkripcija podataka pruža dodatni sloj sigurnosti, posebno kada su podaci smešteni na serverima ili se prenose preko mreža.

Enkripcija podataka u svetu (ne)bezbednosti

Kako radi enkripcija podataka

Enkripcija podataka uključuje nekoliko ključnih komponenti:

Enkripcijski algoritam: Enkripcijski algoritam je skup matematičkih pravila koja upravljaju procesima enkripcije i dekripcije. Definiše korake potrebne za transformaciju originalnih podataka u šifrovani tekst i obrnuto.

Enkripcijski ključ: Enkripcijski ključ je jedinstveni niz karaktera koji se koristi za enkripciju i dekripciju podataka. Enkripcijski ključ je potreban da bi se transformisali originalni podaci u šifrovani tekst i povratili originalni podaci iz šifrovanog teksta.

Proces enkripcije: Da bi se podaci kriptovali, enkripcijski algoritam koristi enkripcijski ključ kako bi transformisao originalne podatke u šifrovani tekst. Šifrovani tekst se generiše korišćenjem složenih matematičkih proračuna koji ga čine izuzetno teškim za rekonstruisanje i dešifrovanje bez enkripcijskog ključa.

Proces dekripcije: Da bi se podaci dekriptovali, koristi se dekripcijski ključ zajedno sa enkripcijskim algoritmom kako bi se obrnulo enkripcijski proces. Šifrovani tekst se transformiše nazad u originalni oblik, omogućavajući ovlašćenim osobama pristup i upotrebu podataka.

Neki od poznatih i široko korišćenih alata za enkripciju podataka u cilju zaštite privatnosti uključuju:

AES (Advanced Encryption Standard): AES je simetrični algoritam enkripcije koji se često koristi za šifrovanje podataka. Pruža visok nivo bezbednosti i efikasnosti, te se često koristi u različitim aplikacijama i sistemima.

OpenSSL je otvoreni izvor softvera koji pruža implementaciju SSL/TLS protokola za šifrovanje podataka. Često se koristi za obezbeđivanje sigurne komunikacije na web serverima.

PGP (Pretty Good Privacy) / GPG (GNU Privacy Guard): PGP i GPG su alati za šifrovanje podataka koji se često koriste za enkripciju e-pošte i datoteka. Ovi alati koriste asimetrični pristup šifrovanju. Jedina razlika između njih je to što je GPG otvoren dok PGP nije.

Microsoft BitLocker je alat za enkripciju diska koji se često koristi u operativnom sistemu Windows. Omogućava enkripciju celog diska kako bi se zaštitili podaci prilikom skladištenja na uređaju.

Vormetric Data Security Platform: Ovaj platforma pruža širok spektar bezbednosnih funkcionalnosti, uključujući enkripciju podataka. Ona se često koristi u poslovnim okruženjima kako bi se osigurala bezbednost osetljivih informacija.

Symantec Endpoint Encryption pruža alat za enkripciju podataka na nivou uređaja, uključujući radne stanice i prenosne uređaje.

Enkripcija podataka pruža snažnu zaštitu osetljivim podacima, posebno kada se kombinuje sa drugim sigurnosnim merama poput kontrole pristupa i sigurnih protokola prenosa. Posebno je korisna za podatke u statusu mirovanja (skladišteni podaci) i podatke u procesu prenosa (preneseni podaci), osiguravajući da čak i ako podaci budu presretnuti ili im se pristupi bez odobrenja, ostanu nerazumljivi.

Maskiranje podataka i enkripcija podataka: Saradnja za unapređenje sajber-bezbednosti

Maskiranje podataka i enkripcija podataka dopunjuju se u pogledu svojih primena i prednosti. Dok se maskiranje podataka uglavnom koristi za zaštitu podataka u okruženjima koja nisu za proizvodnju i minimiziranje rizika od neovlašćenog pristupa, enkripcija podataka se široko koristi za zaštitu podataka u stanju mirovanja i u procesu transfera. Kombinovanjem ovih tehnika, organizacije mogu postići sveobuhvatnu zaštitu podataka tokom celog životnog ciklusa obrade podataka.

Korišćenjem tehnika maskiranja podataka i enkripcije podataka, organizacije pokazuju svoju posvećenost privatnosti i bezbednosti podataka, što je ključno za održavanje usklađenosti i izbegavanje pravnih posledica.

mere 2Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je još jedna tehnika koju organizacije mogu koristiti za zaštitu podataka o ličnosti. Pseudonimizacija podrazumeva zamenu identifikacionih informacija pseudonimima ili elijesima, čime se smanjuje rizik od prepoznavanja podataka. Iako se pseudonimizovani podaci i dalje mogu povezati sa pojedincima korišćenjem dodatnih informacija, oni pružaju dodatni sloj zaštite i doprinose snažnijoj zaštiti privatnosti podataka.

Postoji nekoliko alata za pseudonimizaciju podataka, a izbor najboljeg zavisi od specifičnih potreba, vrste podataka i konteksta u kojem se podaci koriste. Alati koji su često korišćeni u procesu pseudonimizacije podataka uključuju:

Google’s Differential Privacy Library: Google nudi biblioteku za diferencijalnu privatnost koja se može koristiti za pseudonimizaciju podataka. Ova biblioteka omogućava analizu podataka bez izlaganja individualnih identiteta.

ARX (Data Anonymization Tool): ARX je open-source alat dizajniran za pseudonimizaciju podataka. Pruža različite metode anonimizacije.

IBM Guardium Data Encryption: IBM Guardium pruža funkcionalnosti za šifrovanje podataka, kao i za pseudonimizaciju. Omogućava organizacijama da primene politike zaštite podataka i pseudonimizacije u različitim okruženjima.

Cryptomathic Pseudonymisation Tool nudi alat za pseudonimizaciju podataka koji se koristi za zamenu originalnih identifikatora pseudonimima. Ovaj alat posebno cilja na zadovoljenje zahteva Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Privitar je platforma za zaštitu podataka koja uključuje alate za pseudonimizaciju. Pruža napredne metode zaštite privatnosti podataka, posebno u okviru analitike podataka.

Prilikom odabira alata za pseudonimizaciju, važno je pažljivo razmotriti funkcionalnosti, skalabilnost, pridržavanje zakonskih regulativa, kao i jednostavnost integracije sa postojećim sistemima. Takođe, treba sprovoditi redovne procene efikasnosti pseudonimizacije kako bi se osiguralo održavanje visokog nivoa zaštite privatnosti podataka.

Minimizacija podataka: Prikupljanje i skladištenje samo neophodnih podataka

Princip minimizacije podataka naglašava prikupljanje i zadržavanje samo onih podataka neophodnih za jasno određene svrhe. Smanjenjem količine sačuvanih podataka o ličnosti, organizacije mogu smanjiti potencijalnu mogućnost curenja podataka i neovlašćenog pristupa.

Da bi implementirale prakse minimizacije podataka, organizacije treba da:

Identifikuju potrebe za podacima: Sprovedu temeljnu procenu kako bi odredile specifične podatke o ličnosti neophodne za postizanje poslovnih ciljeva i zakonskih obaveza.

Pseudonimizacija: Pseudonimizacija uključuje zamenu identifikacionih elemenata podataka pseudonimima, čime se otežava povezivanje podataka sa određenim pojedincima.

Politike skladištenja podataka: Ustanove jasne politike za zadržavanje podataka i redovno ih revidiraju, brišući nepotrebne ili zastarele podatke.

Usvajanjem praksi minimizacije podataka, organizacije smanjuju rizik povezan sa čuvanjem i upravljanjem velikim količinama podataka o ličnosti.

Firewall-ovi: Prva linija odbrane

Firewall-ovi su ključna komponenta mrežne sigurnosti i služe kao prva linija odbrane protiv neovlašćenog pristupa i zlonamernih aktivnosti. Oni deluju kao barijera između internih i eksternih mreža, filtrirajući dolazni i odlazni mrežni saobraćaj na osnovu unapred utvrđenih pravila. Praćenjem i kontrolisanjem mrežnog saobraćaja, firewall-ovi pomažu u sprečavanju neovlašćenog pristupa osetljivim podacima i zaštiti od potencijalnih pretnji.

Firewall-ovi rade na različitim slojevima Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO OSI) modela, uključujući „data link layer, network layer, transport layer, session layer, and data layer“. Na svakom sloju, firewall-ovi analiziraju i donose odluke u vezi sa prolaskom mrežnog saobraćaja. Na primer, na sloju mreže (network layer), firewall može blokirati ili proslediti saobraćaj na osnovu Internet protokola (IP) adrese unutar paketa.

Važno je pravilno konfigurisati firewall-ove kako bi se osigurala njihova efikasnost u zaštiti podataka o ličnosti. Implementacijom pravila firewall-a koja dozvoljavaju samo određeni saobraćaj ka poznatim servisima i blokiraju sav ostali saobraćaj po default-u, organizacije mogu unaprediti sigurnost svoje mreže i sprečiti neovlašćeni pristup osetljivim informacijama.

Intrusion detection systems i intrusion prevention systems (IDS/IPS)

Intrusion Detection Systems (IDS) i Intrusion Prevention Systems (IPS) su sigurnosni alati dizajnirani da otkriju i spreče neovlašćen pristup i zlonamerne aktivnosti unutar mreže. IDS-ovi pasivno prate mrežni saobraćaj, identifikuju sumnjive obrasce ili anomalije i generišu upozorenja radi daljeg istraživanja. IPS-ovi, s druge strane, aktivno reaguju na otkrivene pretnje blokiranjem ili umanjivanjem istih u realnom vremenu.

Implementacijom rešenja IDS/IPS, organizacije mogu proaktivno otkrivati i reagovati na potencijalne sigurnosne incidente, čime se smanjuje rizik od curenja podataka i neovlašćenog pristupa. Ovi sistemi pružaju dodatni sloj odbrane i unapređuju ukupni bezbednosni položaj mreže organizacije.

Prevencija gubitka podataka

Rešenja za prevenciju gubitka podataka pomažu organizacijama da spreče neovlašćeno otkrivanje ili gubitak osetljivih podataka, uključujući podatke o ličnosti. Alati za prevenciju gubitka podataka prate i kontrolišu kretanje podataka unutar mreže, obezbeđujući usklađenost sa politikama i propisima o zaštiti podataka.

Rešenja za prevenciju gubitka podataka koriste različite tehnike za prevenciju gubitka podataka, uključujući inspekciju sadržaja, enkripciju i sprovođenje politika. Analizom podataka u toku prenosa i podataka u stanju mirovanja, ovi alati mogu identifikovati i sprečiti neovlašćeno prenošenje ili otkrivanje osetljivih informacija. Organizacije mogu prilagoditi politike za prevenciju gubitka podataka kako bi se uskladile sa specifičnim zahtevima zaštite podataka, smanjujući rizik od curenja podataka i obezbeđujući usklađenost sa regulativnim okvirom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Kontrola pristupa podacima

Kontrola pristupa podacima je ključni element za obezbeđivanje sigurnosti, privatnosti i usklađenosti podataka o ličnosti sa Zakonom. Sa povećanjem obima podataka koji se čuvaju i obrađuju od strane organizacija, ključno je imati snažne mere za kontrolu načina na koji korisnici pristupaju i postupaju sa ovim podacima.

Kontrola pristupa podacima odnosi se na metode i mehanizme korišćene za upravljanje i regulisanje pristupa podacima unutar organizacije, uključuje definisanje i sprovođenje sistema koji određuje ko može pristupiti određenim podacima, kako to mogu učiniti i koje radnje mogu izvršiti sa podacima. Cilj kontrole pristupa je da se obezbedi da samo ovlašćene osobe ili entiteti mogu pristupiti i koristiti podatke, istovremeno sprečavajući neovlašćeni pristup i zloupotrebu.

Postoje različite metode i pristupi u implementaciji kontrole pristupa podacima, uključujući kontrolu pristupa fokusiranu na korisnika, kontrolu pristupa fokusiranu na podatke i kontrolu pristupa fokusiranu na kontekst.

Kontrola pristupa centrirana na korisnika: Kontrola pristupa centrirana na korisnika podrazumeva dodeljivanje dozvola za pristup na osnovu atributa korisnika ili entiteta koji traži pristup podacima. To se može postići definisanjem uloga i dodeljivanjem određenih dozvola svakoj ulozi. Drugi pristup je dodeljivanje dozvola na osnovu atributa korisnika, kao što su sektor, radno mesto ili radni staž. Ovaj pristup obezbeđuje da korisnici imaju pristup samo podacima koji su neophodni za njihove uloge i odgovornosti.

Kontrola pristupa centrirana na podatke: Kontrola pristupa centrirana na podatke fokusira se na kontrolisanje pristupa određenim skupovima podataka ili vrstama podataka. Ovaj pristup uključuje postavljanje pravila i uslova koji određuju ko može pristupiti podacima i koje radnje mogu izvršiti nad njima. Na primer, skupu podataka koji sadrži osetljive informacije o klijentima može se pristupiti samo putem posebne aplikacije, i to samo ovlašćeni korisnici te aplikacije. Kontrola pristupa centrirana na podatke posebno je korisna za sprovođenje jedinstvenih kontrola prema više korisnika koji pristupaju istom skupu podataka. Ova metoda omogućava organizacijama da definišu dozvole za pristup na nivou detalja podataka, obezbeđujući da se podaci pristupaju i koriste u skladu sa zakonodavstvom i politikama organizacije.

Kontrola pristupa centrirana na kontekst: Kontrola pristupa centrirana na kontekst uzima u obzir okolnosti u kojima se pristupa podacima. Razmatra faktore poput vremena, lokacije, uređaja i ponašanja korisnika kako bi odredila dozvole za pristup. Kontrola pristupa centrirana na kontekst može se koristiti za kontrolu pristupa određenim objektima baze podataka na osnovu njihove trenutne faze u radnom toku ili ograničavanje iznošenja velikih količina podataka samo u određenom delu dana.

Implementacija efikasne kontrole pristupa podacima zahteva pažljivo planiranje i razmatranje. Organizacije treba da sprovedu temeljnu procenu rizika, definišu politike kontrole pristupa, implementiraju jake mehanizme autentifikacije, redovno ažuriraju i revidiraju kontrole pristupa, prate i beleže aktivnosti pristupa i obučavaju korisnike o politikama pristupa podacima.

Najbolje prakse za implementaciju kontrole pristupa podacima

Implementacija efikasne kontrole pristupa podacima zahteva pažljivo planiranje i razmatranje.

Nekoliko najboljih praksi koje treba razmotriti:

Sprovesti temeljnu procenu rizika: Identifikuj i proceni rizike povezane sa pristupom podacima i prioritizuj ih na osnovu njihovog potencijalnog uticaja na organizaciju.

Definisati politike kontrole pristupa: Razvij jasne i sveobuhvatne politike kontrole pristupa koje opisuju pravila i postupke za dodelu uloga i ovlašćenja prilikom pristupa podacima.

Kontrola pristupa zasnovana na ulogama: Implementiraj kontrolu pristupa zasnovanu na ulogama, koja dodeljuje dozvole na osnovu unapred definisanih uloga i odgovornosti. Redovno pregledaj i ažuriraj ove uloge kako bi se osiguralo da se slažu sa promenama u organizaciji.

Klasifikacija podataka: Klasifikuj podatke na osnovu njihove osetljivosti i dodeli mere kontrole pristupa prema tome. Ovo osigurava da se osetljivi podaci štite sa strožim kontrolama pristupa.

Implementiranje jakih mehanizme autentifikacije: Koristi jake metode autentifikacije kao što su višefaktorska autentifikacija (MFA) kako bi se proverio i utvrdio identitet korisnika pre dodeljivanja pristupa podacima.

Redovno ažuriranje i revidiranje kontrole pristupa: Sprovodi redovne revizije kontrole pristupa kako bi se identifikovali eventualni propusti ili ranjivosti. Tretiraj sve probleme odmah kako bi se održala sigurnost pristupa podacima.

Praćenje i beleženje aktivnosti pristupa: Implementiraj mehanizme praćenja i beleženja kako bi se pratile aktivnosti pristupa i detektovalo neovlašćeno ili sumnjivo ponašanje. Ovo pomaže u identifikaciji potencijalnih sigurnosnih incidenata i preduzimanju odgovarajućih mera.

Edukacija korisnike o politikama pristupa podacima: Pruži obuke i programe razvoja svesti kako bi se korisnici obrazovali o politikama pristupa podacima, o značaju bezbednosti podataka i njihovim odgovornostima u zaštiti osetljivih podataka.

mere 3Rezervne kopije podataka / Backup-ovi

U današnjem poslovnom svetu koji se oslanja na podatke, podaci su postali jedno od najvrednijih sredstava za poslovanje organizacija svih veličina. Povećani obim i složenost podataka, zajedno sa rastućim pretnjama od sajber napada i ljudskih grešaka, čine esencijalnim da kompanije imaju dobar plan rezervnih kopija podataka i obnove.

Rezervne kopije podataka podrazumevaju generisanje kopija važnih poslovnih informacija i njihovo čuvanje na bezbednom mestu. To uključuje podatke o klijentima, evidenciju o zaposlenima, finansijske informacije i intelektualnu svojinu. Obnova, s druge strane, odnosi se na proces vraćanja podataka iz rezervnih kopija kada originalni podaci budu izgubljeni ili oštećeni. Imajući rezervne kopije pri ruci, kompanije mogu smanjiti vreme prestanka rada i brzo nastaviti normalne poslovne aktivnosti.

Postoji nekoliko faktora koji mogu doprineti gubitku podataka. Virus i malver su značajna pretnja, jer mogu kompromitovati podatke i učiniti ih neupotrebljivim. Kvarovi hardvera, poput oštećenja hard diska i udara struje, takođe mogu rezultirati gubitkom podataka. Kvarovi softvera, uključujući bagove i rušenje sistema, mogu dovesti do oštećenja ili gubitka podataka. Dodatno, ljudske greške, poput slučajnog brisanja ili nepravilnog rukovanja podacima, mogu imati ozbiljne posledice. Prirodne katastrofe, poput požara, poplava i zemljotresa, takođe mogu uništiti fizičku infrastrukturu i dovesti do gubitka podataka.

Implementacija rešenja za rezervne kopije podataka i obnovu nudi nekoliko prednosti za poslovanja, uključujući pouzdanost, dostupnost, sigurnost, smanjenje radnog opterećenja i ekonomsku efikasnost.

Pouzdanost

Pružaoci usluga za Backup-ove i obnovu nude pouzdana i automatizovana rešenja koja se mogu prilagoditi specifičnim potrebama poslovanja. Redovno kreiranje rezervnih kopija može se zakazivati u određenim rokovima, što obezbeđuje doslednu zaštitu podataka. Ova praksa eliminiše rizik od ljudske greške i garantuje da su podaci uvek dostupni za obnovu i korišćenje.

Dostupnost

Cloud-based rešenja za rezervne kopije podataka i obnovu pružaju jednostavan pristup rezervnim kopijama podataka sa bilo kog mesta gde postoji internet veza. To omogućava kompanijama brzo povlačenje i obnavljanje podataka, čak i u udaljenim ili mobilnim radnim okruženjima. Dostupnost je ključna za smanjenje vremena prestanka rada i obezbeđivanje kontinuiteta poslovanja.

Sigurnost

Ugledni pružaoci rešenja za Backup-ove i obnovu primenjuju napredne sigurnosne mere kako bi zaštitili podatke. To uključuje enkripciju, sigurne data centre i stroge kontrole pristupa. Poveravanje podataka stručnjacima omogućava kompanijama sigurnost, znajući da su njihovi podaci bezbedno smešteni i zaštićeni od neovlašćenog pristupa.

Smanjenje radnog opterećenja

Upravljanje rezervnim kopijama podataka može biti zadatak koji zahteva puno vremena za interni IT tim. Outsorsovanje rezervnih kopija podataka i obnove pouzdanom pružaocu oslobađa IT resurse kako bi se fokusirali na strategijske inicijative. Ovakav pristup smanjuje radno opterećenje internog osoblja i garantuje da rezervnim kopijama upravljaju stručnjaci.

Ekonomska efikasnost

Izgradnja i održavanje interne infrastrukture za Backup-ove zahteva značajne investicije, kao što su investicije u hardver, softver i kontinuirano održavanje. Nasuprot tome, pretplata na uslugu za rezervne kopije podataka i obnovu nudi ekonomično rešenje. Kompanije plaćaju samo usluge koje im trebaju, bez inicijalnih troškova i kontinuiranih troškova održavanja povezanih sa internim rešenjem.

Ključna razmatranja pri izboru pružaoca Backup usluga i obnove podataka

Prilikom odabira pružaoca usluga rezervnih kopija podataka i obnove, postoji nekoliko važnih faktora koje treba razmotriti:

Pouzdanost i prilagodljivost (skalabilnost)

Izaberite pružaoca koji nudi pouzdane usluge sa minimalnim vremenom prestanka rada. Osigurajte da infrastruktura pružaoca može pratiti potrebe vašeg poslovanja, prilagođavajući se rastućim obimima podataka i budućem rastu.

Mere bezbednosti

Procenite sigurnosne protokole i sertifikate pružaoca kako biste bili sigurni da će vaši podaci biti adekvatno zaštićeni. Tražite pružaoce koji nude enkripciju, sigurne data centre i usklađenost sa industrijskim standardima.

Politike retencije podataka i vreme obnove

Razmotrite politike zadržavanja podataka i ciljna vremena obnove pružaoca. Razmotrite zahteve vašeg poslovanja i osigurajte da pružalac može zadovoljiti vaše željene politike skladištenja i povlačenja za različite vrste podataka.

Zaštita podataka o ličnosti na Cloud-u

S obzirom na sve veći prelazak poslovanja na rešenja zasnovana na cloud-u, postaje ključno implementirati snažne tehničke mere zaštite osetljivih informacija. Postoje različite strategije i najbolje prakse za zaštitu podataka o ličnosti, sa posebnim osvrtom na poštovanje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Pored tehničkih mera pomenutih ranije, nekoliko najboljih praksi doprinosi efikasnoj zaštiti podataka o ličnosti na Cloud-u.

Ove prakse uključuju:

Redovne rezervne kopije podataka

Redovno pravljenje rezervnih kopija podataka ključno je kako bi se osigurala njihova dostupnost i mogućnost oporavka u slučaju gubitka. Organizacije bi trebalo da uspostave procedure za rezervne kopije koje se slažu sa njihovim ciljevima oporavka i redovno testiraju procese rezervnih kopija i obnove kako bi proverili njihovu efikasnost.

Obuka i svest zaposlenih

Obuka zaposlenih o praksama zaštite podataka, uključujući bezbedno postupanje sa podacima o ličnosti, od suštinskog je značaja za održavanje snažnog bezbednosnog položaja. Zaposleni treba da budu obučeni o značaju privatnosti podataka, rizicima povezanim sa nepravilnim postupanjem i politikama i procedurama organizacije za zaštitu podataka.

Plan reagovanja na incidente i pripremljenost za povrede podataka

Razvijanje plana reagovanja na incidente i redovno testiranje radi provere njegove efikasnosti od suštinskog je značaja za brz i efikasan odgovor na povrede podataka ili bezbednosne incidente. Organizacije treba da uspostave jasne uloge i odgovornosti, definišu kanale komunikacije i detaljno opišu korake koje treba preduzeti u slučaju povrede podataka.

Redovna bezbednosna procena i revizije

Sprovođenje redovnih bezbednosnih procena i revizija pomaže u identifikaciji ranjivosti i slabosti u merama zaštite podataka. Ove procene mogu uključivati skeniranje ranjivosti, testiranje proboja/penetracije i revizije usklađenosti kako bi se obezbedila stalna usklađenost sa relevantnim propisima i standardima.

Upravljanje rizikom trećih strana

Prilikom korišćenja usluga trećih strana za Cloud-zasnovane servise, organizacije treba da sprovedu adekvatnu procenu rizika kako bi ocenile bezbednosne prakse i mere zaštite podataka pružaoca usluge. Ugovori sa dobavljačima trećih strana treba da sadrže odgovarajuće klauzule koje se odnose na zaštitu podataka, poverljivost i usklađenost sa relevantnim propisima.

mere 4Napredne tehnologije zaštite privatnosti

Tehnologije zaštite privatnosti obuhvataju širok spektar tehničkih rešenja dizajniranih da štite privatnost i bezbednost podataka o ličnosti. Ove tehnologije imaju za cilj minimiziranje prikupljanja, upotrebe i otkrivanja podataka, omogućavajući organizacijama istovremeno upravljanje i uvid u podatke. Tehnologije zaštite privatnosti se mogu klasifikovati u dve glavne vrste: tehnologije tvrde privatnosti i tehnologije meke privatnosti.

Tehnologije tvrde privatnosti

Tehnologije tvrde privatnosti fokusiraju se na smanjenje ovlašćenja trećih strana i smanjenje prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

Homomorfna enkripcija: Omogućava obradu kriptovanih podataka bez potrebe za dešifrovanjem. Ova praksa omogućava analizu podataka uz očuvanje njihove privatnosti.

Bezbedna višestrana obrada: Omogućava da više strana sarađuje i vrši obradu na svojim individualnim unosima bez otkrivanja osnovnih podataka. Ova tehnologija obezbeđuje privatnost omogućavajući zajedničku analizu podataka.

Diferencijalna privatnost: Dodaje nasumično zamagljivanje skupova podataka, čineći teškim identifikaciju pojedinačnih tačaka podataka. Omogućava statističku analizu uz očuvanje privatnosti.

Nulti dokazi: Omogućavaju jednoj strani da dokaže poznavanje činjenice bez otkrivanja dodatnih informacija. Ova tehnologija se često koristi za autentifikaciju i proveru identiteta.

Tehnologije meke privatnosti

Tehnologije meke privatnosti fokusiraju se na obezbeđivanje usklađenosti, saglasnosti, kontrole i revizije u obradi podataka o ličnosti.

Kontrola pristupa: Mehanizmi kontrole pristupa određuju ko može pristupiti i upravljati podacima unutar organizacije. To pomaže u sprečavanju neovlašćenog pristupa i štiti privatnost pojedinaca.

Minimizacija podataka: Minimizacija podataka podrazumeva prikupljanje i skladištenje samo neophodnih podataka o ličnosti potrebnih za određeni cilj i jasno definisanu svrhu. Smanjenjem količine prikupljenih podataka, organizacije mogu smanjiti rizik od povreda podataka i neovlašćenog pristupa.

Maskiranje: Tehnike maskiranja uključuju prikrivanje ili zamenu osetljivih podataka zavaravajućim ili ometajućim informacijama što pomaže u zaštiti privatnosti pojedinaca čineći teškim za razumevanje ili zloupotrebu podataka od strane neovlašćenih lica.

Anonimizacija: Anonimizacija podrazumeva uklanjanje ili izmenu ličnih identifikatora iz skupova podataka kako bi se zaštitila privatnost pojedinaca, osiguravajući da se podaci ne mogu povezati sa određenim ili odredivim pojedincima.

Najčešća upotreba naprednih tehnologija u zaštiti podataka o ličnosti

Sada kada imamo jasno razumevanje tehnologija koje se koriste u zaštiti privatnosti, istražićemo neke od najčešćih slučajeva upotrebe gde se ove tehnologije mogu primeniti kako bi se poboljšala zaštita podataka o ličnosti:

Finansijske institucije

Finansijske institucije obrađuju velike količine osetljivih podataka o ličnosti, uključujući finansijske transakcije i informacije o klijentima. Implementacijom naprednih tehnologija povećavamo zaštitu tih podataka od neovlašćenog pristupa istovremeno obezbeđujući usklađenost sa propisima o zaštiti podataka.

Homomorfna enkripcija se može koristiti za obrađivanje kriptovanih finansijskih podataka, omogućavajući analizu bez otkrivanja osnovnih podataka.

Mehanizmi kontrole pristupa mogu ograničiti pristup osetljivim finansijskim podacima, obezbeđujući da samo ovlašćene osobe mogu videti ili manipulisati podacima.

Tehnike diferencijalne privatnosti mogu se primeniti na prikupljanje i sumiranje finansijskih podataka čuvajući privatnost pojedinačnih transakcija.

Zdravstvene institucije

Zdravstvena industrija ima posla sa visoko osetljivim podacima o ličnosti, poput medicinskih dijagnoza i informacija o pacijentima. Implementacija naprednih tehnologija u zdravstvenim uslugama može pomoći u zaštiti privatnosti pacijenata i omogućiti sigurno deljenje podataka u svrhe istraživanja i analize.

Sigurno višestrano obrađivanje podataka može omogućiti saradnju između pružaoca zdravstvenih usluga čuvajući privatnost podataka pacijenata.

Tehnike diferencijalne privatnosti mogu se koristiti za prikupljanje, sumiranje i anonimizaciju podataka pacijenata, omogućavajući istraživanje i analizu bez ugrožavanja privatnosti.

Mehanizmi kontrole pristupa mogu ograničiti pristup medicinskim kartonima, obezbeđujući da samo ovlašćeni zdravstveni radnici mogu pregledati ili modifikovati podatke.

E-trgovina i online maloprodaja

Platforme e-trgovine i online trgovci prikupljaju i obrađuju ogromne količine podataka o ličnosti, uključujući profile kupaca, istoriju kupovine i informacije o plaćanju. Implementacija savremenih tehnologija može pomoći u zaštiti privatnosti kupaca i obezbediti osetljive podatke.

Tehnike maskiranja mogu se koristiti za prikrivanje ili zamenu osetljivih informacija o kupcima, čineći teškim neovlašćenim stranama pristup ili zloupotrebu podataka.

Tehnike anonimizacije mogu se primeniti na profile kupaca i istoriju kupovine, obezbeđujući da se podaci ne mogu pratiti do pojedinačnih kupaca.

Mehanizmi kontrole pristupa mogu ograničiti pristup podacima o kupcima, obezbeđujući da samo ovlašćeno osoblje može pregledati ili koristiti podatke.

Istraživanje i analiza podataka

Organizacije koje se bave istraživanjem i analizom podataka često rade sa velikim skupovima podataka koji sadrže i podatke o ličnosti. Implementacija naprednih tehnologija u ovom kontekstu može pomoći u zaštiti privatnosti pojedinaca omogućavajući istovremeno korišćenje vrednosti iz podataka bez njihovog otkrivanja.

Homomorfna enkripcija može omogućiti analizu kriptovanih podataka bez potrebe za dešifrovanjem, čuvajući privatnost podataka.

Tehnike diferencijalne privatnosti mogu se primeniti na prikupljene, sumiranje i anonimizirane skupova podataka, obezbeđujući čuvanje privatnosti pojedinaca.

Mehanizmi kontrole pristupa mogu ograničiti pristup osetljivim podacima, obezbeđujući da samo ovlašćeni istraživači mogu pristupiti i analizirati podatke.

Implementacija naprednih tehnologija: Izazovi i razmatranja

Iako tehnologije zaštite privatnosti nude značajne prednosti u pogledu zaštite podataka o ličnosti, njihova implementacija podrazumeva i određene poteškoće u praksi.

Nekoliko ključnih razmatranja prilikom implementacije naprednih tehnologija:

Složenost:

Napredne tehnologije često zahtevaju specijalizovano tehničko znanje za implementaciju i održavanje. Organizacije treba da obezbede potrebne resurse i veštine kako bi efikasno implementirale ove tehnologije.

Kompatibilnost:

Napredne tehnologije treba da budu kompatibilne sa postojećim sistemima i procesima unutar organizacije. Važno je proceniti kompatibilnost napredne tehnologije sa postojećom infrastrukturom i obezbediti besprekorno integrisanje.

Usklađenost sa propisima:

Organizacije moraju da se uvere da je upotreba napredne tehnologije usklađena sa relevantnim propisima o zaštiti podataka, kao što su GDPR, odnosno Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. To uključuje dobijanje neophodnog pristanka, obezbeđivanje transparentnosti i implementaciju odgovarajućih mera bezbednosti.

Upravljanje podacima:

Implementacija naprednih tehnologija zahteva snažne prakse upravljanja podacima kako bi se obezbedila privatnost i bezbednost podataka o ličnosti. Organizacije treba da uspostave jasne politike i postupke za rukovanje podacima, kontrolu pristupa i deljenje podataka.

Tačnost i korisnost podataka:

Napredne tehnologije ponekad mogu zamagliti ili ograničiti analizu podataka, što može uticati na tačnost i korisnost uvida i vrednosti dobijenih iz podataka. Organizacije treba pažljivo proceniti kompromise između zaštite privatnosti i korisnosti podataka.

mere 5Zaštita podataka o ličnosti je kritična odgovornost kako za pojedince tako i za organizacije u digitalnom dobu. Implementacijom snažnih tehničkih mera i najboljih praksi, kompanije mogu zaštititi osetljive informacije i obezbediti usklađenost sa propisima o zaštiti podataka. Enkripcija, maskiranje podataka, kontrola pristupa, sistemi za detekciju i prevenciju upada, prevencija gubitka podataka i Backup-ovi i obnova podataka su esencijalni elementi snažne strategije zaštite podataka. Dodatno, napredne tehnologije zaštite privatnosti mogu pomoći organizacijama da postignu ravnotežu između korisnosti podataka i privatnosti, omogućavajući im da koriste vrednosti iz podataka dok istovremeno čuvaju privatnost pojedinaca. Postavljanjem zaštite podataka o ličnosti kao prioriteta, organizacije grade poverenje sa svojim korisnicima, smanjuju rizik od curenja podataka i obezbeđuju usklađenost sa regulatornim okvirom.

mere 6

5/5 - (3 votes)
Prethodni članakNovi talas: Škole i vrtići opet na meti dojava o bombama
Sledeći članakObeležena proslava GLOSEC-ove osmogodišnjice: Dosadašnji uspesi i pogled u budućnost!