Video nadzor, privatno obezbeđenje, kontrola pristupa: Koliko su deca u školi bezbedna?

Gotovo 90% škola u Beogradu ima video nadzor, dve trećine školskog policajca, a samo trećina je angažovala privatno obezbeđenje. Od 202 osnovne škole u prestonici, njih 175 ima video nadzor, 129 školskog policajca, a 55 privatno obezbeđenje

676
Video nadzor, privatno obezbeđenje, kontrola pristupa: Koliko su deca u školi bezbedna?
- Sponzor članka -hikvision srbija

Prema podacima Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, nabavka video opreme za osnovne škole je zadatak opština na čijoj se teritoriji nalaze, dok su srednje škole same odgovorne za nabavku video nadzora.

Kada je reč o srednjim školama, od njih 87 u Beogradu, 81 je već instaliralo sigurnosne kamere, a ostale će to morati da urade najkasnije u toku sledeće godine.

Koliko su odgovarajuće mere bezbednosti u školama neophodne i značajne, potvrđuje i činjenica da su se neke od obrazovnih ustanova odlučile da angažuju privatno obezbeđenje, jer su na taj način učenici najsigurniji.

Obrazovne institucije na raspolaganju imaju različita bezbednosna rešenja, pa su se neke od njih, poput Zemunske gimnazije, uz sva navedena sigurnosna rešenja odlučile i za kontrolu pristupa. Kako kažu, elektronska kontrola ulaska u zgradu za učenike i nastavnike je najbolji način da se škola osigura od neželjenih gostiju i spreče incidenti.

Pojava vršnjačkog nasilja je nešto o čemu se dosta pričalo prethodnih godina, a što je i danas naša svakodnevica. Ništa manje aktuelne teme nisu prodavanje narkotika u školskim dvorištima, vrbovanje dece od strane pedofila, ili obračuni adolescenata inspirisani različitim pobudama.

Benefiti postavljanja video nadzora i angažovanja službenika privatnog obezbeđenja u školama

U nekim opštinama, na primer, postoji centralni monitoring u policijskoj stanici umrežen sa video nadzorom u svim osnovnim školama na toj teritoriji.

Postojanje sistema zatvorene televizije ima tri funkcije: odvraćanje, osmatranje i snimanje. Prva od navedenih ima preventivni karakter treba da obeshrabri nasilnike i da bude prva linija odbrane od inkriminisanih aktivnosti. Osmatranjem se omogućava sagledavanje stanja nad prostorom koji se obezbeđuje, odnosno samih hodnika unutar zgrade i dvorišta škole.

Radnik fizičkog obezbeđenja na monitorima ispred sebe ima celokupan štićeni prostor, što mu značajno olakšava posao. I na kraju, funkciju snimanja sistem zatvorene televizije ostvaruje arhiviranjem materijala i njegovom reprodukcijom kasnije, kada je neophodna detaljnija analiza događaja. Na ovakav način, ova tehnička komponenta zaštite školskog prostora ima komplementarni momenat delovanjem na psihu potencijalnog izvršioca krivičnog dela, ona ga odvraća i destimuliše i omogućuje da se nadgleda celokupan prostor škole. Na kraju, ako ipak dođe do incidenta u školi, postoji mogućnost da se sporna situacija naknadno analizira i prosledi policiji, ukoliko je neophodno.

Ukoliko su spoljašnje i unutrašnje kamere dobro postavljene, ako su odabrani tehnički najadekvatniji uređaji, sistem zatvorenog kruga može biti od velike pomoći u zaštiti dece u školama.

Naravno, on nije dovoljan, tako da je ljudski element neophodan. U mnogim školama je zbog toga primetno prisustvo službenika fizičkog obezbeđenja. On, shodno odredbama Zakona o privatnom obezbeđenju ima ovlašćenja da:

  • utvrdi identitet lica koje ulazi ili izlazi iz objekta, kao i u samom štićenom prostoru
  • pregleda lice ili vozilo na ulazu ili izlazu iz objekta ili prostora i u samom štićenom prostoru
  • zabrani neovlašćenim licima ulaz i pristup u objekat ili prostor koji se obezbeđuje
  • naredi licu da se udalji iz objekta ili prostora koji obezbeđuje, ako se lice tu neovlašćeno nalazi
  • upozori lice koje svojim ponašanjem može ugroziti svoju i tuđu bezbednost
  • privremeno zadrži lice koje je zatekao u objektu ili prostoru u vršenju krivičnog dela, do dolaska policije
  • upotrebi sredstva prinude: sredstva za vezivanje, fizičku snagu, posebno dresirane pse, ili vatreno oružje

Pre upotrebe sile, službenik fizičkog obezbeđenja mora upozoriti lice da će protiv njega biti upotrebljena sila, osim ako bi na taj način ugrozio sebe ili drugog. Službenik fizičkog obezbeđenja može upotrebiti vatreno oružje samo u slučaju nužne odbrane i krajnje nužde.

Dakle, postoje zakonske osnove po kojima službenik fizičkog obezbeđenja ima ovlašćenja da na adekvatan način obavlja svoj posao u određenom pravnom licu, u ovom slučaju, u školi. Kao i za sistem zatvorene televizije, tako i ovde možemo reći da je velikim delom posao službenika fizičkog obezbeđenja preventivan zbog toga što je prisutan na punktu na ulazu u dvorište ili zgradu škole, on deluje demotivišuće na nasilnike.

Praksa pokazuje da je angažovanje službenika obezbeđenja i uvođenje sistema video nadzora u školama dobar postupak. Deluje se proaktivno, a ukoliko do incidenata ipak dođe, karakteristike kamera i ovlašćenja koja su data službeniku obezbeđenja omogućuju da se krizna situacija efikasno reši.

Bezbednost dece u školama je prioritet i na njihovoj zaštiti treba raditi konstantno, a jedan deo puta je kroz stvaranja povoljnijeg bezbednosnog okruženja u školama. Korišćenje novih znanja i savremenih tehnologija bezbednosti je krupan korak u tome.

5/5 - (4 votes)
AUTORAleksandar Stojanović
Prethodni članakPodaci na obdukciji: Šta je digitalna forenzika?
Sledeći članakOvo je ključna osobina uspešnih menadžera bezbednosti