CARINSKI PROPISI: Kada se oružje može preneti preko granice?

Na filmovima smo videli da se preko granice prenose najneverovatnije stvari, ali da li je tako i u praksi? Od početka 2018-e godine, Uprava Carina Srbije i Odeljenje za suzbijanje krijumčarenja su imale pune ruke posla

5515
Naoružani preko granice
- Sponzor članka -hikvision srbija

Pored droge i cigareta, preko granice pokušava da se prenese i oružje, razni antikviteti, zaštićene vrste životinja, ali i novac. Za poslednje 3 godine, carinici su otkrili čak 13 miliona evra neprijavljenog novca, a u prethodnoj godini – skoro 4.5 miliona evra. Da li znate šta i u kojoj meri smete da prenesete preko granice, bilo da ulazite ili izlazite iz Republike Srbije?

Ako želite da Vam prelazak granice ostane u prijatnom sećanju, i da ne provedete nepotrebno sate i sate čekajući da je pređete, potrebno je da znate da možete da koristite tzv. zelene kontrolne prelaze odnosno prelaze za ljude koji ne poseduju robu koja podleže plaćanju uvoznih dažbina. Sa druge strane, imamo crveni kontrolni prelaz gde se roba u vrednosti do 3000 evra može ocariniti u tzv. skraćenom postupku.

Kada treba da koristite zeleni, a kada crveni kontrolni prelaz na državnoj granici?

Unos deviza u Srbiju je slobodan. To znači da možete uneti novca koliko god želite, ali ako je reč o sumi iznad 10.000 evra (u dinarima ili drugoj stranoj valuti), dužnost vam je da to prijavite. Pitajte carinika da Vam da da popunite Obrazac prijave prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice koji je dostupan svakom putniku (kako na ulasku, tako i na izlasku iz zemlje). Važno je da to uradite, jer ukoliko kasnije neutrošenim delom novca (iznad 10.000 evra) budete želeli da izađete iz zemlje, a nemate potvrdu da ste ga prethodno uneli, rizikujete da Vam on bude oduzet. Sa druge strane, iznos deviza iz zemlje je ograničen. To znači da svi putnici mogu slobodno iz zemlje izneti do 10.000 evra.

Lični prtljag ne podleže naplati carine. Sadržaj ličnog prtljaga se procenjuje prema konkretnom slučaju koji zavisi od godišnjeg doba, zanimanja putnika, svrhe, trajanja putovanja i slično. Prema opšte usvojenoj praksi lični prtljag predstavljaju odeća, obuća, sredstva za ličnu higijenu, hrana, razna tehnička roba, sportski rekviziti koji su potrebni za to putovanje, lekovi i slično.

Deo ličnog prtljaga može biti i:

 • 1 boks cigareta (200 komada) ili 50 cigara ili 100 cigarilosa ili 250 grama duvana ili kombinacija svih ovih proizvoda u količini od ukupno 250 grama;
 • 1 litar žestokog alkoholnog pića ili 2 litre vina ili 1 litar penušavih i likerskih vina;
 • 1 parfem i 1 toaletna voda;
 • 1 laptop računar.

Kada je u pitanju hrana, putnik sa sobom može unositi/iznositi hranu u razumnoj količini, za koju je očigledno da je namenjena za lične potrebe i potrebe članova porodice, a koja je fabrički upakovana.

Putnicima je dozvoljeno da sa sobom vode kućne ljubimce koji nisu namenjeni prodaji ili drugi vid prenosa trećim licima. Putovanje kućnih ljubimaca moguće je ako ih prati uverenje (sertifikat) kojim se potvrđuje da su zdravi, redovno vakcinisani, čipovani i sl. To uverenje se izdaje u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine (Uprava za veterinu) na osnovu uredne dokumentacije dobijene od veterinara. Uz propisani sertifikat, psi, mačke i krznašice moraju biti i trajno obeleženi (čipovani). Međutim, ukoliko vaš kućni ljubimac spada u divlje ugrožene i zaštićene vrste životinja, uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je priložiti i Dozvolu za prekogranični promet životinja u ličnom vlasništvu, koju na zahtev vlasnika izdaje Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Grupa za sprovođenje CITES konvencije. Ta dozvola se odnosi samo na jedan primerak životinje i važeća je samo ako životinju prati vlasnik na čije ime i glasi dozvola.

Putnicima je dozvoljen unos male količine bilja i biljnih proizvoda, bez obaveze vršenja fitosanitarnog pregleda, pod uslovom da:

 • su poreklom iz evropskih zemalja;
 • se koriste u neindustrijske i nekomercijalne svrhe ili da se koriste za konzumaciju tokom putovanja;
 • nema opasnosti od širenja štetnih organizama.

Pod malim količinama bilja i biljnih proizvoda se podrazumeva:

 • do pet kilograma plodova svežeg voća i povrća (isključujući krtole krompira);
 • jedan buket ili venac od rezanog cveća i delova bilja;
 • do 100 grama ili do pet pakovanja semena cveća i povrća u originalnom pakovanju;
 • do tri kilograma lukovica i gomolja ukrasnog bilja;
 • do tri sobne biljke i lončanice (isključujući bonsai);
 • do deset balkonskih biljaka i neodrvenjenih ukrasnih grmova.

Oružje

Prenošenje oružja preko granice nije dozvoljeno. Iznošenje oružja moguće je jedino ako posedujete dozvolu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Drugi slučaj kada je putnicima dozvoljeno da u našu zemlju privremeno unesu oružje i municiju je kada dolaze u organizovani lov, i to u organizaciji Lovačkog saveza Srbije ili druge za to ovlašćene organizacije, kao i radi učestvovanja na sportskoj manifestaciji.

Umetnički predmeti

Da biste izneli bilo koji umetnički predmet iz zemlje, potrebno je da imate dozvolu za iznos predmeta od kulturnog, umetničkog i istorijskog značaja. Dozvolu izdaje Republički zavod za zaštitu spomenika kulture (osim za publikacije) i Narodna biblioteka Srbije (za publikacije). Dozvolu za izvoz navedenih predmeta sa područja Vojvodine izdaje Pokrajinski sekretarijat za kulturu.

Budući da je u pripremi projekat za uvođenje automatizovanih postupaka uvoza i izvoza koja je od suštinske važnosti za unapređenje poslovanja Uprave carina pod pokroviteljstvom EU, očekuje se da će se i ovaj donekle komplikovani postupak pun papirologije na granicima olakšati i da će se uvozni i izvozni carinski postupci odvijati elektronskim putem.

5/5 - (10 votes)
Prethodni članakPovećana kontrola lakog naoružanja u jugoistočnoj Evropi
Sledeći članakZbog primanja mita uhapšeno 14 policijskih službenika