Bezbednosna provera kandidata za prijem u radni odnos: Potreba tržišta ili trend Zapada?

Bezbednosna provera kandidata uobičajeni je deo procedure prijema u radni odnos u razvijenim zemljama sveta. Otvaranje srpskog tržišta inostranim poslodavcima, naročito zapadnom tržištu, otvorilo je brojna pitanja koja do danas nisu razjašnjena

6055
Bezbednosna provera kandidata za prijem u radni odnos – Potreba tržišta ili trend Zapada?
- Sponzor članka -hikvision srbija

Praksa je pokazala da se neretko i na menadžerskim pozicijama nađu ljudi sa, najblaže rečeno, upitnim diplomama, istorijom incidenata i zloupotreba kod prethodnog poslodavca, zloupotrebe psiho-aktivnih supstanci itd. Iz tog razloga, bezbednosna provera se ni u kom slučaju ne može smatrati pomodarstvom, već nužnom merom predostrožnosti u poslovanju na tržištu koje je preplavljeno izazovima i rizicima personalne prirode kao što su neki od gore navedenih.

Treba napomenuti da se niko do danas u Srbiji nije profesionalno bavio selekcijom kandidata, a brojne HR kompanije koje posluju na ovom tržištu, u najvećoj meri obavljaju, nazovimo, ulogu svojevrsnog posrednika; selektujući kadar po procedurama koje se svode na prikupljanje i čitanje biografija, prikupljanje dokumenata, obavljanje intervjua, retko psihološkog testiranja, i na tome se ceo proces selekcije završava. Neprovereni kadar, plasira se krajnjem klijentu tj. poslodavcu. Iz dosadašnjeg iskustva i saradnje sa ovim kompanijama, pitanjem istinitosti navoda u biografijama i verodostojnosti dokumentacije, niko se zapravo i ne bavi, a to su nažalost najveći rizici u našoj zemlji.

Značaj tzv. bezbednosne provere kandidata za prijem u radni odnos, pa i zaposlenih je očigledan. Samo profesionalna i sveobuhvatna bezbednosna provera i selekcija osnov je željenog kvaliteta rada, ali i unapređenja sigurnosti, smanjenja rizika i gubitaka.

Proces provere obuhvata provere kod prethodnog poslodavca, poziciju, radni učinak, preporuke; provere verodostojnosti podataka navedenih u biografiji kao i verifikaciju dostavljenih dokumenata. Bezbednosna provera ima za cilj da otkrije eventualne karakteristike kandidata koje u budućnosti mogu ugroziti poslodavca, odnosno kompaniju, njenu reputaciju, imovinu, ali i bezbednost, reputaciju i produktivnost ostatka kolektiva. Drugim rečima, bezbednosna provera ima za cilj da identifikuje bezbednosne smetnje pojedinca/kandidata koje na bilo koji način mogu ugroziti organizaciju.

Praksa u svetu pokazuje da se bezbednosna provera kandidata u privatnom sektoru poverava outsourcing kompanijama specijalizovanim za pružanje ovakve vrste usluga. U razvijenim zemljama sveta, sa velikim brojem emigranata, jedan od ključnih i prvih koraka bezbednosne provere podrazumeva proveru identiteta i proveru pravnog osnova boravka, odnosno statusa kandidata, gde se proverava da li određeno lice ima pravo na rad, odnosno da li ima validnu radnu dozvolu. Imajući u vidu da se Srbija još uvek ne suočava sa ovakvom vrstom problema i u tom obimu, fokus i pažnja bezbednosne provere kod nas u kompaniji Protecta MCI, orijentisana je na proveru integriteta kandidata kroz verifikaciju navoda u biografiji i verodostojnosti dostavljene dokumentacije; diploma, sertifikata, nagrada, potvrda o članstvu u profesionalnim i drugim organizacijama i asocijacijama, Izveštaja iz Kreditnog biroa, Uverenja da se protiv lica ne vodi krivični postupak niti istraga izdato od strane nadležnog suda, Uverenja iz kaznene evidencije izdato od strane policijske stanice po mestu prebivališta.

Pored opštih, nazovimo administrativnih i operativnih procedura i mera, bezbednosna provera obuhvata i pretrage javno dostupnih informacija; medija, društvenih/poslovnih mreža na internetu, publikacija, članaka, sa akcentom na bezbednosno interesantne sadržaje.

Viši nivoi bezbednosne provere, odnosno provera kandidata za prijem na visoke pozicije, podrazumeva i dodatne metode kao što su bezbednosni i psihološki intervjui, psihološko testiranje, pa i poligrafsko ispitivanje za najosetljivije pozicije sa najvišim ovlašćenjima kod poslodavca. Bezbednosni intervju obavlja stručno lice detektivske agencije po principima i metodama kriminalistike. Psihološki intervju i psihološko testiranje izvode stručnjaci iz psihologije. Pojedini poslovi, u skladu sa zakonskom regulativom, podrazumevaju obavezno dostavljanje lekarskog uverenja kojim se potvrđuje sposobnost kandidata za obavljanje poslova u okviru sistematizovanog radnog mesta.

Kandidat, neupitno, ima pravo na zaštitu i poštovanje svoje privatnosti, pa u tom smislu, bezbednosna provera i testiranje kandidata vrši se isključivo uz pismenu saglasnost kandidata, a kandidat ima pravo uvida u celokupni tok, kao i prirodu i cilj bilo kog istražnog izveštaja koji se odnosi na njega. Takođe, kandidat može dobiti pismeni rezime izveštaja ukoliko to zatraži. Kandidat takođe ima pravo da dostavi, odnosno ne dostavi dokumenta po izboru. Kao primer možemo uzeti „Uverenje iz kaznene evidencije“, koje kandidat može i da izostavi, a takva radnja ni u kom slučaju ne znači diskvalifikaciju kandidata, već se kao činjenica „Uverenje nije dostavljeno“ unosi u Izveštaj. Ovde je važno napomenuti da Protecta MCI ne donosi odluku o kandidatu i njegovom angažovanju, već da ovlašćena lica sačinjavaju izveštaj na osnovu prikupljenih činjenica, okolnosti i saznanja do kojih dođu tokom vršenja provere, bez subjektivnih zaključaka i mišljenja, osim kada je reč o rezultatima psihološkog i poligrafskog testiranja. Odluka o angažovanju određenog kandidata dakle, isključivo je u nadležnosti poslodavca.

Bezbednosna provera kandidata za prijem u radni odnos preduzima se u skladu sa Zakonom o detektivskoj delatnosti, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i pravilima struke, metodama i sredstvima kriminalistike i psihologije.

Pored malobrojnih različitosti u metodologiji vršenja bezbednosne provere kod nas, u Protecta MCI, i u svetu, valja istaći da ključna zajednička karakteristika svih zemalja širom sveta jeste da nema bezbednosne provere, niti bilo koje njene mere, bez pismene saglasnosti kandidata. Takvu činjenicu, nažalost, naši konkurenti i druge kompanije koje se bave obradom ličnih podataka, vrlo često, svesno ili nesvesno zanemaruju.

Bezbednosna provera kandidata treba da bude integralni deo regrutne procedure i procedure prijema u radni odnos kod svakog poslodavca bez obzira na industriju, konkretnu poziciju i stepen pristupa poverljivim i osetljivim informacijama u organizaciji. Da bi se to postiglo, bilo je neophodno usvojiti najsavremenije standarde i klasifikacije bezbednosne provere, zbog proste činjenice da različite pozicije i ovlašćenja kod poslodavca zahtevaju različite modalitete i nivoe bezbednosne provere. Ovo je važno ne samo zbog principa svrsishodnosti, nego i zbog ušteda koje nastojimo da obezbedimo našim klijentima, kako materijalnih, tako i nematerijalnih, poput uštede vremena.

Protecta MCI je trenutno na srpskom tržištu jedina licencirana kompanija za istražnu delatnost koja pruža uslugu bezbednosne provere kandidata za prijem u radni odnos u skladu sa najsavremenijim standardima u svetu; kombinujući brojne aspekte istražne delatnosti (bezbednosna provera lica, bezbednosni intervjui, psihološko testiranje, poligrafsko testiranje, prikupljanje i analiza podataka iz javno dostupnih izvora, operativni rad na terenu, prikupljanje i obrada podataka itd.) u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom, a pre svega u skladu sa Zakonom o detektivskoj delatnosti Republike Srbije, pridržavajući se Kodeksa detektivske etike.

Protecta MCI je u potpunosti posvećena najboljem kvalitetu usluge koje plasira na tržište, profesionalni kadar i stručnjaci iz različitih oblasti garantuju našim klijentima da sve mere koje preduzimamo, preduzimamo u njihovom najboljem interesu i u skladu sa zakonskom regulativom.

4.3/5 - (3 votes)
Prethodni članakALARMANTNO: Učenici pronašli drogu u školskom dvorištu!
Sledeći članakNE NASEDAJTE: Internet prevare su ponovo aktuelne!