Security Manager kao Outsource rešenje

Trendovi korporativne bezbednosti sa zapada došli su i u Srbiju gde se već nazire početak usluge outsourcing-a funkcije korporativne bezbednosti i pozicije security manager-a. Ovaj koncept se u velikom delu sveta već pokazao kao efikasno i veoma racionalno rešenje za upravljanje korporativnom bezbednošću, poslovnim rizicima i kontinuitetom poslovanja.

975
Security Manager kao Outsourcing rešenje
- Sponzor članka -hikvision srbija

Firme koje angažuju (autsorsuju) eksternog part-time menadžera bezbednosti dobijaju mnogo više od internog rešenja koje samo po sebi generiše formiranje kompletnog sektora bezbednosti u okviru kompanije, što predstavlja glomazan i prevaziđen model. Vlasnik kompanije u tom slučaju mora da ulaže novac u plate, poreze i doprinose, službena vozila, kancelarije, računare, telefone, obuke, licence, bolovanja, odmore, amortizaciju što evidentno uzrokuje brojne skrivene troškove i visoku cenu. Kod outsource security rešenja ukupni troškovi su osetno manji i jasno se mogu projektovati, a prednost je i što specijalizovana agencija preuzima sve aktivnosti u tom segmentu, tako da se top i srednji menadžment, u kompanijama koji koriste ovaj model bezbednosti, isključivo bavi svojim osnovnim zaduženjima bez delegiranih obaveza iz domena koji im nije primaran i dovoljno poznat, a koje danas u mnogim preduzećima obavljaju pravnici, inženjeri, menadžeri srodnih sektora, tehnička lica itd…

Svetska praksa eksternog rešenja za menadžment bezbednosti svoju punu primenu doživela je u Izraelu, Velikoj Britaniji i Americi, a počinje uspešno da se primenjuje i širom evorpe i sveta tako da mnoge multinacionalne kompanije koje posluju u Srbiji već koriste jedan vid bezbednosnog konsaltinga uglavnom uvezenog iz matičnih zemalja ili regionalnih predstavništava, jer domaće tržište još nije dovoljno spremno i razvijeno da ponudi adekvatna rešenja. Zasigurno će se i kod nas nakon ozbiljnih Cost Benefit analiza, koje da budemo iskreni malo koja kompanija i radi u domenu sopstvenih Security troškova, stvoriti realan prostor za outsource rešenja čime se vrši i transfer rizika jer se on izmešta iz sopstvene kuće na partnera koji vodi menadžment bezbednosti.

Sve su prilike da će je tržište veoma dobro prihvatiti ovaj model upravljanja bezbednosno – zaštitnom funkcijom jer će se na taj način kompletan posao prepustiti profesionalcima koji već poseduju veliko iskustvo i imaju „best practice“ rešenja tako da bi njihovo angažovanje ubrzalo sve strateške procese bez dodatnih troškova koji se interno dešavaju kao obavezne obuke, licence, uvođenje menadžera u posao i slično.

Treba naglasiti da je slična situacija do pre desetak godina bila sa sektorima za ljudske resurse i sa HR menadžerima, koji su tada bili novitet u poslovnim sistemima, a danas je redovna pojava da kompanije angažuju agencije koje se primarno bave upravljanjem ljudskim resursima, selekcijom, regrutacijom i procenom i obukom kadrova.

Zadatak outsource security managera može biti, na primer, da dvaput nedeljno provede po nekoliko sati u određenom preduzeću, gde sopstvenim sredstvima obavi procenu rizika, uradi set bezbednosnih procedura i sprovede internu kontrolu pojednih segmenata preduzeća nakon čega šalje izveštaj bordu direktora ili vlasniku kompanije koja ga je angažovala.

Menadžer bezbednosti prilikom posete kompaniji prati implementaciju bezbednosnih politika i protokola, analizira sistem rada, detektuje neusaglašenosti i razgovara sa šefovima sektora o eventualnim problemima, tražeći zajedničko optimalno rešenje za situacije u kojima se kompanija nalazi. Njegovo je da kvalitetno identifikuje rizike, uradnji njihovu analizu i procenu, a zatim predloži odgovarajuće modele za zaštitu poslovanja koje će implementirati uz asistenciju i subordinaciju menadžmenta u matičnoj firmi.

Neosporno je da postoji potreba, najviše malih i srednjih kompanija, za ovom vrstom usluge što pokazuju i ispitavanja tržišta. Takođe, problem je što vlasnici kapitala još dovoljno ne razumeju SM funkciju i ne mogu rešiti ovaj problem jednostavnom objavom oglasa za posao kroz kojeg bi primili novog menadžera koga organizacija ne bi prepoznala.

Cilj svake kompanije je da za što manje novca dobije profesionalnog “bezbednjaka”, dakle treba voditi računa o racionalizaciji troškova i na taj način stvarati prostor za transparentnost ulaganja i veću zaradu komoanije.

Absolut Support je prva agencija na teritoriji Republike Srbije koja je razvila uslugu eksternog menadžera bezbednosti i na taj način njeni klijenti imaju kompletnu security uslugu na jednom mestu na jedinstvenoj konsultantskoj platformi koja pored konkretnih organizacionih rešenja realizuje i usaglašavanja kompanija sa zakonom o privatnom obezbeđenju i zakonom o zaštiti podataka o ličnosti / GDPR.

To podrazumeva i krizni PR, obaveštavanje javnosti u slučaju neke vanredne situacije kao i ceo program korporativne bezbednosti čime se menadžment kompanije klijenta može u potpunosti posveti core businessu.

Na ovaj način vrši se unapređenje zaštite organizacije u celini, jer je trenutna situacija takva da određene kompanije u Srbiji imaju delimično formirane sektore korporativne bezbednosti ili ih uopšte nemaju tako da se mora krenuti bukvalno od nule i napraviti ceo sistem od početka. Takve kompanije se nisu bavile rizicima sve dok vlasnici nisu shvatili da im takav pristup na godišnjem nivou donosi mnogo više gubitaka, nego što bi bilo ulaganje u sektor bezbednosti.

Obzirom da je veliki broj kompanija doživeo nagli rast prethodnih godina i a da iste nemaju definisan sektor bezbednosti i nisu uradile procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja pred nama je period u kome će bezbednosni konsalting imati veliku primenu u izgradnji bezbednosne strukture i uvođenju menadžera bezbednosti koji bi upravljali ovom funkcijom.

3.9/5 - (15 votes)
Prethodni članakPLAN OBEZBEĐENJA: 5 ključnih uslova
Sledeći članakPametne biblioteke