Rizici sa kojima se susreću službenici obezbeđenja

Pisali smo u prethodnom članku o ovlašćenjima službenika obezbeđenja i koja su njihova prava u okviru posla koji obavljaju, važno je spomenuti i to da je njihov posao izuzetno težak i da nosi sa sobom veliki rizik, jer su oni neposredno odgovorni za održavanje bezbednosti i prvi koji reaguju u hitnim situacijama. Službenici obezbeđenja odbijaju kriminalne aktivnosti kao što su krađa, vandalizam i terorizam, štite imovinu svog poslodavca i sprovode pravila u objektu koji štite.

2147
- Sponzor članka -hikvision srbija

Evo nekih od najčešćih problema sa kojima se suočavaju službenici obezbeđenja:

Rizik od nasilja-Službenici obezbeđenja su svedoci neželjenih i nezakonitih aktivnosti u prostorijama koje štite, njihova dužnost je da intervenišu čim primete neku od ovih radnji koja bi mogla da ugrozi bezbednost štićenog objekta. To ponekad stavlja službenike u tešku poziciju jer se moraju nositi sa neljubaznim, besnim, sumnjivim, neposlušnim, agresivnim ili opasnim ljudima. Česte su situacije da pojedinac ili pojedinci koji krše pravila ne žele da prestanu sa istim nakom opomene službenika obezbeđenja, jer na njih gledaju kao na nekoga ko nema autoritet da im bilo šta zabrani. Ovakve situacije se često završavaju vrbalnim napadom na službenika obezbeđenja, a u gorem slučaju i fizičkim napadom. Službenici obezbeđenja stavljaju svoj život na liniju svaki put kada idu na posao. Prema tome, oni su meta za kriminalce koji žele da ukradu, unište, naude ili na drugi način izvrše ilegalnu aktivnost prema štićenom objektu. Nenaoružani službenici obezbeđenja se suočavaju sa rizikom da dođu u kontakt sa naoružanim napadačima, dok radnici koji obavljaju posao privatnog obezbeđenja sa oružjem moraju biti oprezni sa rukovanjem istim da ne bi došlo do povreda, neplaniranog ispaljivanja metka ili rikošeta.

Fizičko opterećenje-Jedna od loših strana ovog posla jeste ta što službenici obezbeđenja svoj posao uglavnom obavljaju u stojećem položaju. Loše držanje, neadekvatni radni prostor i drugi fizički rizici u radu mogu izazvati bolove u mišićima, lošu cirkulaciju krvi i druge rizike koji se mogu kasnije odraziti na zdravlje radnika i biti uzročnici mnogih hroničnih bolesti. Rizik od oštećenja vida, kao i čestih glavobolja preti službenicima obezbeđenja koji rade u kontrolnoj sobi i provode sate i sate prateći nadzorne kamere.

Rizici od psihosocijalnog opterećenja– Opšte je poznato da je posao fizičkog obezbeđenja izuzetno stresan, zbog opasnosti koju nosi sa sobom. Ovaj posao zahteva potpunu koncentraciju i pažnju, koju je teško održati tokom celog radnog dana, jer su njihove smene uglavnom duge, a česte su i noćne smene. Službenik obezbeđenja mora da bude oprezan bez obzira sat koji je često težak, naročito noću u mračnim i hladnim uslovima.

Stres zbog posla, nedostatak motivacije ili napete emocionalne ili mentalne aktivnosti mogu dovesti do umora i lošeg mentalnog zdravlja.

Rizici loše radne sredine-Mnogi rizici na poslu zavise od uslova radne sredine. Neki od uobičajenih bezbednosnih problema jesu opasnosti od požara, saobraćajne nesreće, padovi na radnom mestu. Štaviše, fizičke opasnosti, kao što su nedovoljno osvetljenje, buka i neodgovarajući nivoi temperature, ventilacije i vlažnosti, mogu ugroziti zdravlje i bezbednost radnika obezbeđenja. Biološke i hemijske opasnosti, kao što su korozivne ili toksične supstance, alergije ili otrov, takođe mogu da utiču na zdravlje radnika. Stoga je važno identifikovati ove rizike i pregledati prostorije u kojima mogu da postoje potencijalne opasnosti, da bi se radi smanjenja ovih rizika preduzele preventivne mere.

Fizičko opterećenje-Jedna od loših strana ovog posla jeste ta što službenici obezbeđenja svoj posao uglavnom obavljaju u stojećem položaju. Loše držanje, neadekvatni radni prostor i drugi fizički rizici u radu mogu izazvati bolove u mišićima, lošu cirkulaciju krvi i druge rizike koji se mogu kasnije odraziti na zdravlje radnika i biti uzročnici mnogih hroničnih bolesti. Rizik od oštećenja vida, kao i čestih glavobolja preti službenicima obezbeđenja koji rade u kontrolnoj sobi i provode sate i sate prateći nadzorne kamere.

Rizici od psihosocijalnog opterećenja– Opšte je poznato da je posao fizičkog obezbeđenja izuzetno stresan, zbog opasnosti koju nosi sa sobom. Ovaj posao zahteva potpunu koncentraciju i pažnju, koju je teško održati tokom celog radnog dana, jer su njihove smene uglavnom duge, a česte su i noćne smene. Službenik obezbeđenja mora da bude oprezan bez obzira sat koji je često težak, naročito noću u mračnim i hladnim uslovima.

Stres zbog posla, nedostatak motivacije ili napete emocionalne ili mentalne aktivnosti mogu dovesti do umora i lošeg mentalnog zdravlja.

Rizici loše radne sredine-Mnogi rizici na poslu zavise od uslova radne sredine. Neki od uobičajenih bezbednosnih problema jesu opasnosti od požara, saobraćajne nesreće, padovi na radnom mestu. Štaviše, fizičke opasnosti, kao što su nedovoljno osvetljenje, buka i neodgovarajući nivoi temperature, ventilacije i vlažnosti, mogu ugroziti zdravlje i bezbednost radnika obezbeđenja. Biološke i hemijske opasnosti, kao što su korozivne ili toksične supstance, alergije ili otrov, takođe mogu da utiču na zdravlje radnika. Stoga je važno identifikovati ove rizike i pregledati prostorije u kojima mogu da postoje potencijalne opasnosti, da bi se radi smanjenja ovih rizika preduzele preventivne mere.

4.4/5 - (8 votes)
Prethodni članakSLUŽBENICI OBEZBEĐENJA: Šta mogu, a šta ne?
Sledeći članakPOLIGRAF: Tehnika otkrivanja laži