BIZNIS STRATEGIJE VS COVID -19 IZAZOV! – Održite svoje poslovanje!

Suočavajući se sa novom globalnom stvarnošću – globalnom pandemijom i drugačijim načinom života, takođe smo suočeni i sa novonastalom, drugačijom poslovnom stvarnošću. Posledice će biti globalnih razmera i tek nam predstoje, te je od ključnog značaja primena strategije know how!

324
BIZNIS STRATEGIJE VS COVID - 19 IZAZOV! – Održite svoje poslovanje!
- Sponzor članka -hikvision srbija

Suočavajući se sa novom globalnom stvarnošću – globalnom pandemijom i drugačijim načinom života, takođe smo suočeni i sa novonastalom, drugačijom poslovnom stvarnošću. U vezi sa tim, postavlja se krucijalno pitanje od egzistencijalnog značaja: Koje poteze treba povući, kako bi lideri osigurali kontinuitet poslovanja i ovu krizu prebrodili na što bezbolniji način? Još uvek se ne zna koliko će ljudi, udruženja, gradova, zemalja upotrebiti najoštrije mere, kako bi se stanje stvari dovelo na „pozitivnu nulu“. Posledice će biti globalnih razmera i tek nam predstoje.

Za opstanak i jačanje poslovanja navešćemo nekoliko strategija koje u najvećoj mogućoj meri mogu ublažiti negativne konsekvence u sučeljavanju sa vanrednim stanjem COVID-19. Cilj primene strategija je da Vaše peduzeće nastavi sa kontinuitetom u radu, da se maksimizira mogućnost rasta i da iz ove pandemijske krize izađe usklađenije, rentabilno za dalji tok i uspon u poslovanju.

  1. Proaktivna fizička i digitalna sigurnost. Šta to znači u praksi?

Imajući u vidu da su objekti zatvoreni i da kancelarije ne rade, ili rade u potpuno drugačijem režimu, potrebno je obezbediti siguran rad od kuće, kako bi se nastavio kontinuitet rada i komunikacija sa kolegama, poslovnim partnerima, korisnicima. Međutim, pazeći na fizičku sigurnost (mere samoizolacije), može doći do kršenja digitalne bezbednosti usled pojačanih elektronskih  komunikacija. Količina lažnih e-mailova i prevara koje se lansiraju o korona virusu,  prilično je pogodno tlo za razvoj sajberkriminala. Utrka sajber kriminalaca oko pristupa ličnim podacima raste na uštrb straha kod ljudi  i na taj način dolaze do relevatnih informacija, provaljuju u korporativnu infrastrukturu, sisteme i naravno dolazi do krađa osetljivih podataka, što svakako narušava poslovne tokove i imidž firme.

Zaposleni u organizaciji moraju imati izgrađenu i pojačanu svest o bezbednosnoj kulturi. Treba naglasiti zaposlenima da nikako ne otvaraju sumnjive elektronske poruke, jer samo jedan klik može dovesti do upada u mrežu i dovesti do ugrožavanja digitalne infrastrukture. Zašto dozvoliti takav scenario? Predupredite ga, edukacijom zapolsenih i efikasnim timom IT stručnjaka.

  1. Proces nadogradnje

U poslovanju uvek postoji debalans između već postojećih procesa i uvođenja  novih mehanizama, novih sistema koji se uvode radi povećanja efikasnosti i produktivnosti. Ključno je, u celoj ovoj priči, napraviti balans, izvršiti reviziju prethodnog i trenutnog stanja stvari, sagledati šta funkcioniše, a šta ne i na osnovu toga sačiniti strateški koncept koji treba da predstavlja temelj funkcionisanja, na osnovu koga će se detektovati problemi i preduzeti neophodni koraci radi minimiziranja ili otklanjanja istih.  Takođe, omogućiće implementaciju rešenja u vidu procedura, osiguravajući uz to minimalane šanse za prekid, što dalje povlači kontinuitet kvaliteta pružanja usluga i poslovanja.

rad od kuće
  1. Dobra procena i unapređenje ljudskog kapitala!

Od izuzetnog značaja za opstanak i razvoj poslovanja je ljudski faktor, koji u najvećoj meri i doprinosi prosperitetu organizacije. Veoma je važno sa kakvim ljudima radite i koliko kao kompanija ulažete u svoju pokretačku snagu – čoveka. Suština valjanog kontinuiteta i razvoja je dobra procena saradnika, a sada je pravo vreme da se povedu razgovori, imajući u vidu  najbolje prakse društvenog distanciranja i iskorišćavanja virtuelnih tehnologija u tu svrhu. Održavanje i unapređenje komunikacije sa zaposlenima i partnerima je takođe preduslov uspeha. Napredovanje zaposlenih = napredak kompanije. Dakle, motivacija, zajedništvo, empatija, ključni trio današnjice.

  1. Kako tržište reaguje na Vaš vrednosni predlog?

S obzirom na izmenjene okolnosti, veoma je važno koliko ćete biti zanimljivi tržištu i kako ćete se kotirati. Ovaj postulat je veoma važan i ne treba ga shvaiti zdravo za gotovo, već podrobno istražiti koje su to ideje važne sa aspekta poslovanja i kako će tržište reagovati na taj predlog. Zašto je to pitanje važnije nego što je bilo juče i šta će nam doneti sutra u doba pandemije? Dakle, ključ je pronaći inovativnu formulu, ideju, nekonvencionalno rešenje koje će biti reper daljeg unapređenja u novonastaloj realnosti.

  1. U svemu vidite mogućnost za rast!

Svaka kriza iznedri nešto dobro! – To je stav lidera, koji i u najvećoj tami vide šansu za  preokret. Pronađite nove šanse za nastavak poslovanja bezobzira na delatnost! Rad preduzeća temelji se na pružanju usluga. Budite inovativni i vrednosni predlog iskoristite na pravi način. Pregledajte prethodne sklopljene ugovore, planski analizirajte koje su to potencijalne mogućnosti za dalje pregovore , sklapanje partnerstva. To je posao svakog lidera, bilo da je reč o državnoj ili privatnoj kompaniji.

Jednom je Steve Jobs rekao: „ Inovacije razlikuju lidera i sledbenika“.

Budite lider, sada je vreme za inovacije!

5/5 - (3 votes)
Prethodni članakGlineni golubovi pandemije
Sledeći članakPRETVORIMO KRIZU U NOVU POSLOVNU ŠANSU