Globalni trend – Integracija bezbednosnih sistema

Integracija sistema ima ključnu ulogu jer pruža instant i nedvosmislene informacije i uvezi sa tim obezbeđuje pravovremeno reagovanje na sve izazove i pretnje koje mogu ugroziti kompanijske resurse (lica, imovinu, poslovanje, finansije, informacije...)

369
Globalni trend – Integracija sistema tehničke zaštite
- Sponzor članka -hikvision srbija

Šta je zapravo integracija bezbednosnih sistema? Kako to funkcioniše? Kako utiče na poslovanje jedne kompanije?

Integracija bezbednosnih sistema podrazumeva spajanje više sistema u jedan, odnosno postojanje jedne hardversko- softverske platforme putem koje se vrši centralizovano upravljanje, komuniciranje i praćnje svih integrisanih sistema.

Zašto se vrši integracija sistema?

U kontekstu obezbeđivanja kompanija, integracija sistema ima ključnu ulogu jer pruža instant i nedvosmislene informacije i uvezi sa tim obezbeđuje pravovremeno reagovanje na sve izazove i pretnje koje mogu ugroziti kompanijske resurse (lica, imovinu, poslovanje, finansije, informacije..) Integracijom sistema obezbeđuje se brži protok informacija, integracija i interakcija fizičkog i tehničkog obezebeđenja kompanije, kvalitetnija inetrakcija elemenata  celokupnog sistema. Ovi sistemi su kompaktne celine i funkcionišu samostalno, ali prilikom bezbednosnih incidenata, kao integrativni deo imaju jaču ulogu, a samim tim i proaktivni feed back.

Koji su to sistemi?

  • Sistemi kontrole pristupa
  • Sistemi video nadzora
  • Alarmne sisteme
  • Antivandal sistemi
  • Sistemi automatske dojave i gašenje požara
  • Sistemi ozvučenja
  • Interfonski sistemi
  • Komunikacijski sistemi
  • Sistemi za kontrolu parkinga
  • Sistemi kontorle osvetljenje i temperature

Dakle sve što predstavlja sistem podložno je integraciji na jedinstvenu centralizovanu platformu. Reč je o integrativnom softveru koji prati i kontroliše sve bezbednosne aktivnosti na nivou kompanije.

Kako izgleda integracija u praksi?

Uzmimo za primer integraciju tri tehnička sistema koja su povezana sa Monitoring centrom: sistem kontrole pristupa, video nadzora i alarmni sistem.  Kontrola pristupa, kao jedan zaseban sistem jedna je od bezbednosnih komponenti koji ima ključnu ulogu u ograničavanju pristupa objektu ili pojedinim njegovim delovima. Ulaz u kompaniju kao i kretanje u okviru iste omogućen je samo onima koji imaju ovlašćenje u vidu kartice, tagova, ili očitavanja drugih (biometrijskih) parametara radi nesmetanog kretanja. Takođe kontrola pristupa se često povezuje sa sistemom evidencije radnog vremena zaposlenih i kao takav predstavlja polaznu osnovu za izgradnju integrisanog sistema kompanije.

Nakon završetka radnog vremena i izlaska poslednjeg zaposlenog, uloga alarmnog sistema se pojačava. U tu svrhu važnu ulogu igra povezanost alarmnog sistema sa sistemom video nadzora.  U momentu aktivacije alarma, signal se generiše i emituje sistemu video nadzora, pri čemu se odmah po prijemu signala vrši vizuelna provera štićenog objekta i utvrđivanje bezbednosnog stanja, pri čemu su pripadnici fizičkog obezbeđenja u pripravnosti za reagovanje.

Integracija sistema podrazumeva i definisanje integrisanog plana u organizaciji što povećava efikasnost, delotvornost i koordinaciju, ne samo na bezbednosnom planu već se ogleda i kroz produktivniji rad zaposlenih. Važnu ulogu u ovom domenu igra i planiranje projektovanje,instaliranje i održavanje tehničke zaštite kao i IT sektor koji takođe predstavlja deo sveoubuhvatne bezbednosne integracije.

5/5 - (4 votes)
Prethodni članakPolitika kontrole pristupa – ACS Policy
Sledeći članakEvo šta treba da poseduje kvalitetan službenik obezbeđenja!