Plan kontinuiteta poslovanja: Zašto treba da ga imate?

Plan kontinuiteta poslovanja omogućava brzo reagovanje u slučaju incidenata, nesreća ili vanrednih situacija. Planovi nepredviđenih okolnosti neophodni su u svakom sistemu i ne smeju se zanemariti, jer njihovo nepostojanje ili neadekvatna primena dovode do debalansa koji ugrožava bezbednost lica, imovine i poslovanja.

625
Plan kontinuiteta poslovanja: Zašto treba da ga posedujete?
- Sponzor članka -hikvision srbija

Plan kontinuiteta poslovanja, je plan za nepredviđene slučajeve – proaktivna strategija koja opisuje tok radnji ili koraka koje rukovodstvo i osoblje organizacije treba da preduzmu kao odgovor na događaj koji bi se mogao dogoditi u budućnosti. Igra značajnu ulogu u kontinuitetu poslovanja, upravljanju rizicima i oporavku od katastrofa.

Kao što i sam naziv govori, Plan kontinuiteta poslovanja pokriva domen nepredviđenih i iznenadnih dešavanja/ incidenata u orgnaizaciji. Njegova svrha je da omogući upravo nastavak vitalnih funkcija, čak i kada neke prestanu zbog internog i eksternog incidenta u organizaciji.

Sve institucije treba da imaju ažurirani plan koji je u biti veoma koristan i vredan  alat zasnovan na analizi i proceni rizika lica, imovine i poslovanja.

Omogućava usklađivanje sa setom neophodnih standarda, elementarnih postupaka/ reagovanja, sa kojima se treba blagovremeno na adekvatan i efikasan način pripremiti u slučaju incidenata, nesreća i / ili vanrednih situacija i stanja, koje se mogu dogoditi kako u objektima tako i van njih.

Rizici se mogu eliminisati, preneti, ublažiti ili prihvatiti. Ovo zavisi od nekolicine faktora, kao što su verovatnoća pojave ili uticaj rizika.

Ključni elementi Plana za održavanje kontinuiteta poslovanja su planiranje i opisivanje kapaciteta brzog reagovanja potrebnog za kontrolu u vanrednim situacijama. Paralelno sa planom, moraju se identifikovati različite vrste rizika koji bi se mogli pojaviti i za svaki od njih treba ugraditi strategiju odgovora, sa određenim ciljevima koji su usklađeni sa ciljevima organizacije:

  • Uspostaviti formalnu i pisanu proceduru koja ukazuje na radnje koje treba preduzeti u skladu sa određenim rizicima.
  • Optimizacija upotrebe ljudskih i materijalnih resursa
  • Adekvatna kontrola u skladu sa utvrđenim pravilima i procedurama.

U vezi sa tim ključnu ulogu igra Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Planovi nepredviđenih okolnosti neophodni su u svakom sistemu i ne smeju se zanemariti, jer njihovo nepostojanje ili neadekvatna primena dovode do debalansa koji ugrožava  bezbednost poslovanja.

 

Koncepcija plana

Praveći sintezu za njegovu razradu mogli bismo je podeliti u pet faza.

  • Evaluacija
  • Planiranje
  • Ispitivanja izvodljivosti
  • Izvršenje
  • Oporavak

Prve tri faze odnose se na preventivnu komponentu, a poslednja na izvršenje plana nakon što se dogodi incident, iznenadna neželjena dešavanja štetna po organizaciju (lica, imovinu i poslovanje).

Jasno je da jedina stvar koja omogućava instituciji, kompaniji ili osobi da adekvatno reaguju na bezbednosnu krizu jeste razvoj, testiranje i održavanje plana.

5/5 - (3 votes)
IZVORForo de seguridad
Prethodni članakPutovanje kroz digitalnu transformaciju i korporativnu bezbednost! Novi objektiv poslovanja kroz digitalna rešenja!
Sledeći članakODRŽANA 5. REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE SRPSKE ASOCIJACIJE MENADŽERA KORPORATIVNE BEZBEDNODSTI