- Sponzor članka -hikvision srbija

Industrijska postrojenja kao što su rafinerije, kamenolomi, elektrane, fabrike ili solarni parkovi se odlikuju zauzimanjem velikih površina sa velikim brojem pristupnih tačaka koje treba adekvatno obezbediti.  Iako je nešto drugačija situacija u kompanijama koje odlikuje klasično korporativno okruženje – višespratne  zgrade sa kancelarijama, bez okolnih površina koje treba zaštiti, postoje drugačiji rizici u pogledu pristupnih tačaka, a samim tim i prilagođena tehnička rešenja.

Ova security rešenja su dizajnirana da obezbede perimetar objekta ili kompleksa od neovlašćenog pristupa. Kada pomislite na spoljnu zaštitu, obično pomislite na visokokvalitetne kapije i ograde. Iako su ove komponente standard već dugi niz godina, vlasnici nekretnina i kompanija, koriste naprednu tehnologiju da dodaju još jedan nivo sigurnosti. Ove vrste tehnologije mogu se implementirati za osiguranje perimetra, kao što su video nadzor, kontrola pristupa i druga tehnička rešenja. Svi ovi koraci su od vitalnog značaja za zaštitu poseda od neželjenih posetilaca.

Kako treba da izgleda kvalitetna perimetarska zaštita?

Ako ste mislili da se postavljanjem jednog senzora ili ograde završava priča, onda ste debelo pogrešili.

 

Oni koji zaista brinu o svojoj ličnoj bezbednosti, zaštiti imovine i daljem toku razvoja poslovanja, imaće nešto ozbiljniji pristup i poželeće da dizajniraju i ulože u odličan perimetarski sigurnosni sistem koji treba da bude integracija različitih security rešenja. Odlika takvog tipa zaštite je non-stop nadzor, visokokvalitetna sigurnosna ograda. Brave i vrata, dobra osvetljenost lokacije, senzori i detektori, kontrola pristupa u vidu barijera na ulazima, alarmni sisitem i slično. Sve to zavisi od prostora koji se pokriva. Faktori rizika su specifični za svaku kompaniju i instalaciju i potrebna je individualna inženjerska studija i procena security timova za svaku od njih.

U ovom članku ćemo se fokusirati na upravljanje bezbednošću industrijskog postrojenja: nadzor perimetra.

VRSTE SISTEMA ZA ZAŠTITU PERIMETRA

Obezbeđenje perimetra je prva linija odbrane, jer predstavlja najraniju signalizaciju neovlašćenog ulaska na objekat ili kompleks. Treba da služi i kao metod odvraćanja za sve one koji planiraju da uđu. Evo koji sve uređaji mogu poslužiti za zaštitu perimetara:

CCTV sigurnosni sistem

Takođe se naziva televizija zatvorenog kruga-  uključuje nadzor imovine preko spoljašnjih kamera. Postoje različite vrste kamera (vidljive (analogne ili IP), konvencionalne, termalne, PTZ, kupolaste..).  Ako se nalazimo u oblasti sa potpunim mrakom, možemo koristiti termo kamere, koje formiraju sliku od toplote, tačnije, od toplotnog zračenja objekata, kako živih tako i inertnih.

Što se tiče vrste veze, ona može biti analogna ili IP . Trenutno je većina instalacija IP, iako postoji mnogo slučajeva u kojima se proširenja moraju napraviti u starim instalacijama.

Prilikom projektovanja instalacije, veoma je važno uzeti u obzir efikasnu stvarnu pokrivenost  izbegavajući loše dizajne koji stvaraju mrtve uglove. Na primer prostor koji se nalazi odmah ispod nadzorne kamere i koji ne možete da vidite na ekranu je mrtav ugao, tako isto postoje nepokriveni spoljašnji potezi uzrokovani nagibom terena itd. Taj prostor mora biti pokriven drugom kamerom kako se ne bi stvorila mrtva zona.

Optimalan dizajn će garantovati 100% pokrivenost perimetra, minimizirajući broj uređaja koji se instaliraju. Zbog toga je veoma važno da iskusna kompanija i obučeni inženjeri izvedu ovaj projekat, prema izvršenoj proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, planu obezbeđenja i planu tehničke zaštite.

Sistemi kontrole pristupa

Sistemi kontrole pristupa služe za ograničenje ulaska samo na ovlašćena lica. Sistemom identifikacije – čekiranja (kartice, šifre) ili putem otiska prsta ili nekog drugog biometrijskog uzorka , dozvoljen je pristup perimetru postrojenja i restriktivnim zonama samo onim licima koja treba da budu tu, sprečavajući pristup uljezama.

Senzori pokreta

To su senzori koji su postavljeni spolja da detektuju pokrete pomoću infracrvenih zraka . Sistem može biti aktivan, ako emituje izvor napajanja radi lakšeg otkrivanja, ili pasivan, ako je ograničen na slanje alarma kada dođe do promene temperature ili kretanja .

Sistemi detekcije optičkih vlakana

Koristi se za otkrivanje prisustva pomoću optičkog kabla. Pogodan je za zaštitu ograda i zidova , kao i za pokrivanje velikih proširenja perimetra.

Zemaljski radarski sistemi

To je veoma koristan perimetarski sigurnosni sistem. To su radari koji detektuju prisustvo ljudi ili vozila na srednjoj udaljenosti (1500 metara) i maloj udaljenosti (700 metara). Pogodni su za upotrebu u izolovanim pogonima okruženim poljima i sa otvorenim pristupima koje je teško kontrolisati drugim sistemom.

Mikrovalne barijere

Može otkriti potpuno skrivena prisustva i pokrete . Za ovo koristite mikrotalasnu emisiju. Ne morate imati direktan vid kao infracrveni detektor.

Električne ograde

Ograda je elektrifikovana i ako neko pokuša da je preseče ili se popne, šalje seriju obaveštenja ili aktivira alarm . Ovaj sistem izaziva strujne udare uljeza, tako da nije dozvoljen u svim zemljama, na primer u Evropi se može raditi samo u kritičnim instalacijama i uz posebne dozvole.

Mikrofon ograde

To je sistem zaštite perimetra kablom koji se proteže duž cele ograde. Kada pokušate da se popnete ili presečete žicu, ona postaje pravi mikrofon koji prenosi zvuk u komandni centar.

Senzori poremećaja elektrostatičkog polja

Stvaranjem električnog polja, korišćenjem provodnika i uzemljenja, prisustvo se može detektovati kada se to električno polje promeni.

Spot senzori vibracija

To je efikasan tip bežičnih perimetarskih alarma. Sastoji se od senzora koji se postavlja u vrata, prozore i druge moguće pristupe. Bežični senzor se aktivira kada detektuje vibracije u vratima ili prozorima i aktivira alarm.

Seizmički senzori

Ovi uređaji detektuju vibracije u svom polju delovanja i aktiviraju alarm. Oni ne služe za otkrivanje zemljotresa, već vibracije koje mogu imati više porekla. Moguće upozorenje bi bio pokušaj pljačke putem rupe u zidu za pristup trezoru ili protiv upotrebe termalnih zraka za prolaz kroz čelik ili beton.

5/5 - (2 votes)
IZVORMICROSEGUR
Prethodni članak“Veliki brat“ na putu: ŠTA SNIMAJU SAOBRAĆAJNE KAMERE U BEOGRADU?
Sledeći članakIVAN TRIŠOVIĆ: „Najvažnija je sopstvena odgovornost u zaštiti podataka o ličnosti“