„POČETNIČKE“ GREŠKE SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA

Ono što zabrinjava i narušava moral i epitet dobrog „zaštitnika“ je upravo nepoštovanje protokola ili pogrešna primena istih, nepostojanje procedura i pozicija od strane kompanije koja ih je angažovala kao i niz drugih „detalja“ koje odaju neprofesionalnost i nesigurnost.

1592
pocetnicke-greske-sluzbenika-obezbedjenja
- Sponzor članka -hikvision srbija

Svakodnevno se susrećemo sa pripadnicima privatnog obezbeđenja, da li u tržnim centrima, maloprodaji, poslovnim objektima, u transportu, od skoro i školama. Postali su neizostavni deo našeg života i veoma je važno ukazati na njihov značaj ali i na kobne greške koje se iznova i iznova ponavljaju.

Posao privatnog obezbeđenja je danas nažalost veoma potcenjen iako nosi težinu lanaca koju nije svako spreman da iznese: izloženost različitim opasnostima, niske plate, prekovremeni rad, nipodaštavanje od strane poslodavca, pokušaj korupcije i dovođenje sfo u nepovoljan položaj od strane eksternih subjekata radi postizanja nekog cilja, ali o tome drugom prilikom.

Njihova uloga je izuzetno značajna u našim životima, jer su zaduženi da nadgledaju i kontrolišu opšte stanje bezbednosti na objektu ili potezu za koji su angažovani, da spreče nastanak problema i budu neutralni koliko god priroda incidenta to dozvoljava, dakle ne bi smeli direktno da utiču naš svakodnevni život.

Ono što zabrinjava i narušava moral i epitet dobrog „zaštitnika“ je upravo nepoštovanje protokola ili pogrešna primena istih, nepostojanje procedura i pozicija od strane kompanije koja ih je angažovala kao i niz drugih „detalja“ koje odaju neprofesionalnost i nesigurnost.

Nažalost činjenica je da veliki broj ljudi koji nisu baš dovoljno obučeni ili nemaju dovoljno afiniteta za ovaj posao, pokazuju da nisu dostojni ove profesije, a samim tim etiketiraju čitavu branšu kao takvu.

Stav supermena

Česta pojava je stav da službenik obezbeđenja može sve i sam da obavi u slučaju intervencije. Delokrug rada i delovanja fizičkog obezbeđenja propisan je Zakonom o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) čiji su zadaci i protokol i štićene vrednosti definisane ili bi bar trebalo da budu definisane prethodnim planom obezbeđenja kao izlaznim aktom procene rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja. Ako kompanija sama propisuje protokole i sama zna gde su kritične tačke, onda privatno obezbeđenje gubi svoju svrhu, profesionalnost, a kada nastane problem u pomoć zovu eksperte za privatnu bezbednost. Sindrom takozvanog Supermena je i osioni stav da je sva moć kontrole skoncentrisana u njegovim rukama, a to bi značilo da ima pravo da postupa prema svom nahođenju zanemarujući pisana pravila, procedure i valjanu bezbednosnu praksu. Čemu onda Zakon i kvalifikovani stručnjaci? Iz toga proizilazi:

Nedovoljna obučenost i neadekvatna procena

uups security

Obzirom da je privatna bezbednost kod nas još uvek neshvaćena i nedovoljno primenjena, samim tim se ne pridaje ni veliki značaj u pogledu angažmana personala zaduženog za zaštitu lica, objekata i poslovanja. Kompanije su svesne da im je potrebna zaštita u nekom domenu, i angažujući čuvara smatraju da je to sav posao oko obezbeđenja, ne znajući da su zakoračili u još jedan prekršaj. Angažovanje lica bez licence već sugeriše da kompanija nije izradila Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, jer bi u suprotnom imala profesionalnu službu, ako bi se to aktom i propisalo.

Vrlo često preduzeća rade procenu koja samo predstavlja mrtvo slovo na papiru kako bi se ispunio zakonski uslov, a greške su svakako vidljive u praksi. To dalje povlači sledeću grešku.

Rad bez licence

Da bi se neko zaposlio na poziciji službenika obezbeđenja, mora ispuniti niz zakonskih zahteva, uključujući i licencu za fizičko obezbeđenje. Više o tome pogledajte u tekstu: KO MOŽE, A KO NE? Vrste i uslovi za izdavanje licenci u oblasti privatnog obezbeđenja.

Nenošenje uniforme

Kako nalaže zakon o privatnom obezbeđenju službenici obezbeđenja dužni su da nose uniforme. Nošenje crne majice i farmerice ne odaju baš utisak profesionalca posebno ako uključimo sve navedene greške.

Prema članu 60. Zakona o privatnom obezbeđenju, Službenici obezbeđenja, koji neposredno vrše poslove privatnog obezbeđenja, dužni su da nose uniformu.

Uniforma se može nositi samo za vreme vršenja posla.

U obavljanju poslova obezbeđenja lica, službenik obezbeđenja poslove može vršiti u građanskom odelu, na osnovu pisanog naloga pravnog lica i preduzetnika za privatno obezbeđenje.

Shodno članu 42., Službenici obezbeđenja tokom vršenja redarske službe moraju biti u uniformi i opremljeni jednoobraznim jaknama ili prslucima sa svetloodbojnim trakama i natpisom „Obezbeđenje“, a dodatno i „Security“.

Nepoštovanje protokola, neadekvatna procena, neprofesionalnost

Službeni protokoli propisani planom obezbeđenja mahom su univerzalni, ali dobar procenat koji se propisuje varira u odnosu na objekat koji se štiti. Zaduženja, stav i komunikacija službenika obezbeđenja biće drugačija ako je pozicioniran na ulazu u fabriku, na pultu korporacije ili maloprodajnih objekata.

Besmisleno je da se vrše evidencije i traže isprave svakog kupca u supermarketu ili da se lice zaustavlja iz nepoznatih razloga radi pregleda ili pretresa (za šta je posebno propisano zakonskim odredbama)  posebno ukoliko je štićeni prostor pokriven video nadzorom. Ako postoji sumnja na krađu, lice se upućuje sa strane, paralelno se vrše interne provere u kontrolnoj sobi putem video nadzora. Obezbeđenje se uljudno predstavlja i pokazuje legitimaciju, smireno i ljubazno komunicira i ukoliko prema protokolu utvrdi da nema krivičnog dela, dužan je da se izvini i poželi prijatan dan.

nepoštovanje protokola

Ovakva situacija može biti vrlo neprijatna za obe strane, i svi smo je, barem jednom doživeli i poželeli da više nikada ne uđemo u našu omiljenu radnju. Nedostatak na lokaciji sfo takođe može značiti i uključivanje zaposlenih koji nisu obučeni za prepoznavanje sumnjivog ponašanja i postupanje u takvim situacijama, pa to može otežati razvoj događaja. Tada dolazi do gubitka reputacije, jer će se ovakve početničke greške redovno dešavati. Zbog toga je važna konstantna obuka svih zaposlenih i kvalitetan odabir bezbednosnog personala.

Nepristojna komunikacija

Razume se da je posao SFO vrlo često napet, da nedostatak sna kao i prekor kolege ili šefa mogu negativno uticati na raspoloženje, koje se na žalost opet manifestuje prema posetiocima kao grubo, nedolično i uvredljivo. Zamislite situaciju u kojoj službenik obezbeđenja loše iskomunicira sa strankom koja je potencijalni strateški partner kompanije – investitor. Takva komunikacija odvija se svega par sekundi ili minuta, ali je dovoljna da poslovni partner više nikada i ne zakorači u firmu.

Naravno, ne treba da zanemarimo i zloupotrebe posetilaca i njihovo grubo ponašanje, provokacije ili pak poziv na tuču. Postavlja se pitanje kako u takvim situacijama SFO ostati suzdržan? Najbolje je pustiti kameru da odradi svoje, obratiti se nadležnom u liniji obezbeđenja, rukovodstvu i pozvati policiju i reagovati po zakonu u slučaju odbrane i samoodbrane.

PreGLED suprotnog pola

Kako nalaže član 49. Pregled lica mora vršiti službenik obezbeđenja istog pola, izuzev kada je neophodan hitan pregled lica radi oduzimanja oružja ili predmeta podobnih za napad ili samopovređivanje.

Zadržavanje lica i narušavanje prava korisnika

Sfo ne sme lišavati slobode bilo koje lice, posebno ako nema osnova. Ukoliko je lice osumnjičeno, ima dokaza za učinjeno krivično delo, postoji očevidac ili je otkriveno putem video nadzora, ili pak pokazuje elemnte nasilja, lice može zadržati jedino do dolaska policije.

Shodno članu 50. Zakona o privatnom obezbeđenju Službenik obezbeđenja privremeno će zadržati lice:

1) zatečeno u vršenju krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;

2) zatečeno u vršenju prekršaja sa elementima nasilja;

3) koje kod sebe ima predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom i prekršajnom postupku, odnosno za napad ili samopovređivanje.

O privremenom zadržavanju lica službenik obezbeđenja će odmah obavestiti policiju i lice zadržati do dolaska policije.

U vezi sa tim, da podsetimo još jednom SLUŽBENICI OBEZBEĐENJA: Šta mogu, a šta ne?

Takođe, usled neimplementirane politike zaštite ličnih podataka koja se temelji na Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, u Republici Srbiji u primeni od 2019. godine, SFO i zaposleni u kompaniji često ne dozvoljavaju da lice (posetilac, klijent) dođe do svojih podataka, bilo da su u papirnom bilo da su u digitalnom formatu. To znači, ako je lice pretrpelo štetu od strane drugog lica ili od strane zaposlenog za vreme boravka na štićenoj lokaciji, ima puno pravo da traži uvid u svoje podatke uključujući i materijal snimljen putem sistema video nadzora. Kompanije treba da imaju razvijene mehanizme upravljanja ličnim podacima i o tome da obaveste SFO kako bi postojala nesmetana komunikacija.

Ređanje robe na rafovima i PRAZAN HOD

a-security-guard-sitting-at-the-entrance-of-kootenay-co-op-in-nelson-b-cSlužbenik obezbeđenja ima svoja zaduženja, a slaganje kutija i aranžiranje prostora treba ipak ostaviti za neku drugu poziciju u okviru Akta o sistematizaciji radnih mesta. Jasno je da nekada neće biti gužve i da će biti „praznog hoda“, ali to ne znači da SFO treba da popunjava praznine nastale neodgovarajućom organizacijom.

Pretnje i nasilje

Ako je pripadnik obezbeđenja već na takvoj poziciji da ŠTITI ljude, imovinu, upravo to treba i da čini i da svojim delima da dobar primer i drugima. Iako nismo svi fizičko obezbeđenje, svakako bi trebalo da sledimo neke dobre prakse i budemo samo ljudi koji će drugima pomoći u nevolji.

Nedovoljna psihofizička sposobnost

Iako se po zakonu prolaze lekarski pregledi i procedure za dobijanje licence – parče papira nas neće zaštiti već kvalitet ljudstva koji bi trebalo da bude afirmisan odgovarajućom licencom!  Dok podižemo novac u banci, pitamo se da li službenik obezbeđenja može da garantuje našu sigurnost. Mora da postoji psihofizička spremnost, vispernost, budnost, spremnosti na reakciju. Neophodno je da postoji integracija iskustva i mladosti, jer jedino takvom sinergijom dobijamo bezbednost kakvu i zaslužujemo.

I za kraj, da ne budemo toliko nemilosrdni, ali kvalitet rađa sigurnost. Ukazivanje na greške je od krucijalnog značaja za napredak i zato obavezno pogledajte Šta treba da poseduje kvalitetan službenik obezbeđenja!

4.7/5 - (4 votes)
Prethodni članakUloga video nadzora na gradskim ulicama: Da li bezbednost isključuje privatnost?
Sledeći članakNE PROPUSTITE NAJVEĆU TECH HOSTED KONFERENCIJU DO SADA! – Banja Luka, 12 – 14. Oktobar 2022 by LANACO