GDPR EVOLUCIJA: Zašto je spajanje uloge DPO i ISO budućnost u upravljanju podacima o ličnosti?

Kako digitalni svet postaje složeniji, sve je verovatnije da će DPO (Lica za zaštitu podataka o ličnosti) preuzeti zadatke tradicionalno rezervisane za ISO (Stručnjak za informacionu bezbednost). Spajanje uloga DPO i ISO u jednu poziciju je potez koji “ubija dve muve jednim udarcem.” Ova uloga zahteva sveobuhvatno razumevanje kako Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, tako i praksi informacione bezbednosti, uključujući tehničko znanje o IT sistemima i praksama tehničke zaštite privatnosti podataka. Uloga DPO-a je više strateška, uključujući razvoj politika, procenu uticaja i nadgledanje usklađenosti. S druge strane, ISO je odgovoran za upravljanje i sprovođenje mera informacione bezbednosti unutar organizacije i orijentisan je na zaštitu poverljivosti, integriteta i dostupnosti informacija.

80
GDPR EVOLUCIJA: Zašto je spajanje uloge DPO i ISO budućnost u upravljanju podacima o ličnosti?
- Sponzor članka -hikvision srbija

Zakon o zaštiti opštih podataka (ZZPL/GDPR) preporučuje kompanijama da imenuju Lice za zaštitu podataka (DPO) i/ili Stručnjaka za informacionu bezbednost (ISO) kako bi osigurale usklađenost i zaštitile svoje podatke.

Uloga DPO i ISO je ključna u ispunjavanju pravnih obaveza koje je propisao Zakon. Oni su odgovorni za nadgledanje aktivnosti zaštite podataka, sprovođenje revizija i razvoj. Imajući DPO i ISO u timu, organizacije ne samo da obezbeđuju usklađenost sa Zakonom, već i stiču poverenje subjekata podataka o ličnosti. Ovi profesionalci igraju ključnu ulogu u zaštiti osetljivih podataka, podstičući kulturu privatnosti podataka, omogućavajući organizaciji da se prilagodi izazovima koje donose nove tehnologije i novi propisi.

Razumevanje uloge Lica za zaštitu podataka (DPO)

Lice za zaštitu podataka (DPO) ključna je figura u strategiji zaštite podataka organizacije. On deluju kao nezavisni autoritet unutar organizacije, osiguravajući da se propisi o zaštiti podataka poštuju i da se svi podaci o ličnosti pravilno obrađuju. DPO je odgovoran za praćenje usaglašenosti sa Zakonom, pružanje saveta o pitanjima zaštite podataka i delovanje kao kontakt tačke za subjekte podataka i nadzorne organe obezbeđujući transparentnost i odgovornost u aktivnostima obrade podataka.

Uloga DPO-a prevazilazi suštu usaglašenost; on je odgovoran za razvoj i primenu politika i procedura zaštite podataka, sprovođenje procena uticaja na privatnost i obezbeđivanje obuka i programa zaposlenih.

Uloga Lica za informacionu bezbednost (ISO)

ISO je odgovoran za upravljanje i sprovođenje mera informacione bezbednosti kako bi zaštitio podatke organizacije od neovlašćenog pristupa, povreda i drugih bezbednosnih incidenata. ISO razvija i sprovodi politike i procedure informacione bezbednosti koje se poklapaju sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. On obezbeđuje da su odgovarajuće tehničke i organizacione mere na snazi koje zadovoljavaju bar minimum uslova koje predviđa Zakon. Takođe, ISO sprovodi procene rizika informacione bezbednosti kako bi identifikovao potencijalne bezbednosne ranjivosti i pretnje, razvija strategije za umanjenje rizika i definiše odgovarajuće kontrole za tretiranje identifikovanih rizika.

ISO je takođe odgovoran za razvoj i sprovođenje plana reagovanja na incidente, uključujući povrede podataka o ličnosti. Pored toga, ISO koordinira odgovor organizacije na incidente, obezbeđujući brze reakcije kako bi se umanjila šteta i ispunili zahtevi za obaveštavanje subjekata prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

ISO pruža programe obuke i edukacije o bezbednosti, podižući svest zaposlenih o najboljim praksama u oblasti bezbednosti i njihovoj ulozi u zaštiti podataka. On se stara da zaposleni razumeju važnost bezbednosti podataka i da poštuju bezbednosne politike.

Ekspertiza ISO-a u oblasti informacione bezbednosti dopunjuje ulogu DPO-a, osiguravajući sveobuhvatan pristup zaštiti podataka i bezbednosti.

DPO vs. ISO

Iako se uloge Lica za zaštitu podataka (DPO) i Stručnjaka za informacionu bezbednost (ISO) danas preklapaju u određenim oblastima, ranije su ove dve funkcije imale različite odgovornosti i oblasti ekspertize.

Uloga DPO-a je više strateška, uključujući razvoj politika, procenu rizika i nadgledanje usklađenosti. S druge strane, ISO je odgovoran za upravljanje i sprovođenje mera informacione bezbednosti unutar organizacije. ISO je orijentisan na zaštitu poverljivosti, integriteta i dostupnosti informacija.

Iako se na prvi mah čini da se odgovornosti DPO-a i ISO-a drastično razlikuju, saradnja između njih je ključna za efikasnu usklađenost sa Zakonom. DPO i ISO treba zajedno da rade na usklađivanju praksi zaštite podataka i informacione bezbednosti, osiguravajući holistički pristup zaštiti podataka i bezbednosti.

organizaciono tehničke mere

Saradnja između DPO-a i ISO-a za efikasnu usklađenost sa ZZPL-om

Saradnja između DPO-a i ISO-a ključna je za organizacije kako bi postigle efikasnu usklađenost sa Zakonom. Zajedničkim radom oni obezbeđuju da prakse zaštite podataka i informacione bezbednosti budu usklađene, minimizirajući rizik od povreda podataka i neusklađenosti.

Udruženim snagama DPO i ISO mogu organizovati integrisane programe obuke i edukacije zaposlenima, koje pokrivaju kako zaštitu podataka, tako i informacionu bezbednost, pomažući zaposlenima da razumeju svoje obaveze u zaštiti podataka.

Zajedničkim delovanjem DPO i ISO stvaraju snažan okvir zaštite podataka i bezbednosti unutar organizacije, obezbeđujući ne samo usklađenost sa Zakonom, već i unapređenje sposobnost organizacije da zaštiti podatke od rastućih bezbednosnih pretnji i izazova.

Obuka i sertifikacija

I pored nesmotrene zakonske formulacije vezane za kvalifikacije DPO-a, a imajući u vidu ključnu ulogu koju imaju u organizaciji, DPO i ISO moraju proći kroz odgovarajuće obuke i sertifikaciju. Obuka i sertifikacije pružaju znanje i veštine potrebne za efikasno obavljanje ovih poslova. Tu su na primer, Međunarodna asocijacija stručnjaka za privatnost informacija (IAPP) koja nudi Sertifikat za stručnjaka za privatnost podataka (CIPP) ili druge brojne EU organizacije koje pružaju obuke i sertifikacije za DPO.

Kada je reč o ISO, sertifikacija ISO 27001 (međunarodni standard ISO 27001) pruža osnovna znanja u definisanju i implementiranju mera bezbednosti, osposobljavajući ISO za brz i efikasan odgovor u suzbijanju incidenata i poštovanje zahteva Zakona kako za ispunjenje elementarnih organizaciono-tehničkih mera, tako i procesa obaveštavanja subjekata podataka o ličnosti i nadzornog tela.

Uprkos izričitom zahtevu u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, koji naglašava važnost sertifikacije Lica za zaštitu podataka o ličnosti (DPO), trenutno u Srbiji ne postoji domaća institucija koja vrši sertifikaciju u ovoj oblasti. Ovaj manjak znači da profesionalci u Srbiji koji teže sertifikaciji moraju da se oslone na međunarodne institucije i programe sertifikacije kako bi potvrdili svoje veštine i kompetencije. Stoga, organizacije u Srbiji treba podstaći da podrže svoje DPO-e u sticanju ovih priznatih međunarodnih sertifikata. Na taj način, obezbeđuje se da zaposleni, pored lokalnih izazova, budu upoznati sa najnovijim znanjem, praksama i trendovima u svetu. Takođe, interni programi obuke i razvoja postaju još vitalniji u ovom kontekstu, jer predstavljaju ključni mehanizam za prevazilaženje izazova i držanje koraka sa evolucijom zaštite podataka i bezbednosti, što doprinosi usklađenosti sa nacionalnim i međunarodnim standardima.

DPO-ISO kao jedinstvena uloga

Povezivanje odgovornosti za zaštitu podataka i informacione bezbednosti postaje neizbežno, podstaknuto preklapanjem oblasti ekspertize i kohezivnom prirodom uključenih zadataka. Kako digitalni svet postaje složeniji, sve je verovatnije da će DPO preuzeti zadatke tradicionalno rezervisane za ISO, što zahteva duboko razumevanje i obrazovanje u obe oblasti. Ova konvergencija je ključna jer obezbeđuje da profesionalac koji obavlja ovu dvostruku ulogu bude opremljen da se nosi sa višestrukim izazovima privatnosti podataka i bezbednosti, čime se poboljšava sposobnost organizacije da zaštiti osetljive informacije od povreda podataka i neovlašćenog pristupa.

DPO vs ISO mapa

Organizacije sve češće prepoznaju efikasnost i ekonomičnost spajanja uloga Lica za zaštitu podataka (DPO) i Stručnjaka za informacionu bezbednost (ISO) u jednu sveobuhvatnu ulogu. Ova ujedinjena DPO-ISO uloga ne samo da smanjuje troškove konsolidacijom plata i troškova obuke, već i optimizuje procese za bolje prakse usklađenosti i bezbednosti.

Obrazovanje u oblastima zaštite podataka i informacione bezbednosti je od suštinskog značaja, jer postavlja osnovu za sveobuhvatno razumevanje pravnih, tehničkih i praktičnih aspekata usklađenosti sa ZZPL-om i priprema DPO-ISO-a da anticipira promene u propisima i da prilagodi svoje strategije u skladu sa tim. Obrazovanje obuhvata upoznavanje sa pravnim okvirima koji se odnose na privatnost podataka, tehničkim merama za bezbednost podataka i veštinom komuniciranja kompleksnih propisa i zahteva na efikasan način širom organizacije.

Na primer, nova funkcija oličena u objedinjenoj ulozi „DPO-ISO“ podrazumeva da tradicionalni DPO mora biti upućeno u tehničke mere poput enkripcije, kontrole pristupa i anonimizacije podataka, da razume kompleksnosti IT sistema i kako ih zaštititi od ranjivosti. Od DPO-a se danas očekuje da implementira i nadgleda procedure za redovne revizije i procene rizika i da obezbedi da aktivnosti obrade podataka budu usklađene sa zakonom o privatnosti. Štaviše, DPO igra ključnu ulogu u planiranju reagovanja na incidente, pripremajući organizaciju da brzo deluje u slučaju povrede podataka i minimizira potencijalnu štetu.

Ova kombinovana uloga naglašava neophodnost balansiranog skupa veština koji obuhvata poznavanje propisa o zaštiti podataka poput Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, GDPR-a, čvrstu pravnu pozadinu za navigaciju kroz složenosti usklađenosti, tehničke veštine za procenu i umanjivanje bezbednosnih rizika, analitičku sposobnost za rešavanje problema i snažne veštine komunikacije sa zainteresovanim stranama.

Značaj jedinstvene uloge DPO-ISO postaje sve očigledniji, stvarajući klimu u kojoj nije dovoljna usklađenost sa trenutnim propisima već i sposobnost organizacije da anticipira i bude spremna za izazove budućnosti.

5/5 - (2 votes)
Prethodni članakZaštita objekata: Koliko pažnje posvećujemo izboru sigurnosnih mera?
Sledeći članakVideo nadzor – prva linija odbrane