ZAŠTITA KRITIČNE INFRASTRUKTURE: Beogradska voda u sigurnim rukama

Objekti „Beogradskog vodovoda” čuvaju se sistemom najveće zaštite, u šta se uverila i ekipa časopisa Security SEE. Prema rečima Ivana Ćorića, direktora Sektora bezbednosti ovog javno-komunalnog preduzeća, svako lice koji ulazi u “Beogradski vodovod i kanalizaciju” prolazi bezbednosnu proveru

1301
Beogradska voda u sigurnim rukama
- Sponzor članka -hikvision srbija

Ovaj kompleksan sistem kritične infrastrukture, koji napaja preko 1.700.000 Beograđana, proizvodi 6700 litara vode u sekundi i predstavlja jedan od najvećih objekata za preradu i distribuciju vode na Balkanu.

Kako izgleda provera za ulazak u objekte „Beogradskog vodovoda“?

  • Svi zaposleni su bezbednosno provereni, kao i svi studenti koji dolaze na praksu. U slučaju stranih državljana potrebno je da pet dana unapred dobijemo ime prezime, broj pasoša i sliku iz pasoša, nakon čega se te osobe preko Vojno-bezbednosne agencije proveravaju i dobijamo saglasnost da li mogu da uđu na određeni Treća lica, izvođači radova, dužni su da pre ulaska u naš objekat dostave spisak sve opreme, vozila, imena i prezimena i matične brojeve radnika koji se takođe proveravaju preko bezbednostnih službi.

Kako su zaštićeni objekti vodosnabdevanja u Beogradu  i da li ste imali slučajeve neovlašćenog ulaska ili pokušaja sabotaže, terorističkog napada i slično?

  • Svi vitalni objekti „Beogradskog vodovoda i kanalizacije“ su zaštićeni 24-časovnim fizičkim obezbeđenjem. U Komandno-operativni centar se 24 časa slivaju sve informacije video obezbeđenja, alarma i informacije sa objekata sa fizičkim obezbeđenjem, a sve vitalne i manje bitne objekte obilaze i patrole „Beogradskog vodovoda i kanalizacije“ i to 24 časa. U slučaju bilo kakvog napada na objekte postoji utvrđena procedura – komandni centar obaveštava neposredne rukovodioce i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ako je u pitanju hemijski akcident obaveštava se MUP – Sektor za vanredne situacije. Ali za ovih 125 godina, koliko „Beogradski vodovod“ postoji, nije se desio nijedan teroristički napad na naše objekte. Devedesetih godina prošlog veka bilo je najava od obaveštajnih službi o mogućem ugrožavanju objekata, ali se sve završilo samo na pretnjama. Bilo je situacija neovlašćenog ulaska, ali bez namere da se nanese šteta. Imamo odgajivačnicu pasa i na velikom broju objekata imamo službene pse koji pomažu službenicima obezbeđenja u zaštiti vitalnih objekata i mislim da smo jedinstveni i  po tom pitanju.

Kako je organizovan Sektor bezbednosti u Vašem preduzeću?

  • U okviru Sektora bezbednosti nalaze se četiri službe: služba obezbeđenja, bezbednosti i zdravlja na radu, služba zaštite od požara i služba odbrane. Takođe, pod stalnim smo nadzorom Ministarstva odbrane Republike Srbije. Inspekcija ovog Ministarstva je pre dva meseca konstatovala da, pored „Srbija šuma“, „Beogradski vodovod i kanalizacija“ ima najbolje planove odbrane. U skladu sa Zakonom o odbrani i podzakonskim propisima Ministarstva odbrane dužni smo da pripremimo planove za funkcionisanje i kontinuitet rada i prozivodnje i u ratnom i vanrednom stanju, jer smo veliki tehnički sistem od značaja za odbranu zemlje.

Da li postoji  mogućnost da se voda u „Beogradskom vodovodu“ namerno ili nenamerno zatruje?

  • Kada voda stigne do Beograđana – ona je ispravna. U slučaju bilo kakvog pokušaja kontaminiranja vode za piće, ona ne bi došla do potrošača. Od trenutka kada uđe u proizvodne pogone, vrše se četiri kontrole vode. Prva kontrola je kontrola pogonske laboratorije u kojoj se voda kontroliše na svakih sat vremena. Druga kontrola je od strane nezavisne službe u preduzeću – Službe sanitarne kontrole. Treća kontrola je eksterna i nju sprovodi Gradski zavod za javno zdravlje, a četvrtu vrši Institut Batut.

Da li ste zaštićeni od potencijalnog hakerskog upada u vaše kompjuterske sisteme?

  • Apslutna zaštita od toga ne postoji, ali „Beogradski vodovod“ je preuzeo sve odgovarajuće mere. Čak smo, u skladu sa novim Zakonom o informacionoj bezbednosti, doneli Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema „Beogradskog vodovoda“ gde je tačno navedeno kako svi zaposleni treba da postupaju da bi eliminisali svaku mogućnost hakerskog upada. Smatram da trenutno Srbija nije ciljna grupa terorističkih napada, između ostalog zbog našeg veoma dobrog odnosa prema migrantima. Ali to ne znači da ne treba da budemo oprezni. Zato smo i preduzeli odgovarajuće mere i preduzimamo ih svaki dan. Ali čak i da se hakerski napad desi, to ne bi direktno ugrozilo ispravnost vode.

Da li imate prilike da pratite svetske trendove kada je u pitanje zaštita objekata vodosnabdevanja, da razmenjujete iskustva sa stranim kolegama i koliko često vaši zaposleni imaju edukacije kako bi proširivali svoja znanja?

  • Pratimo sve sajmove bezbednosti: u Bimingemu, Moskvi, Hanoveru, Kelnu, Mađarskoj i naravno u Beogradu i posećujemo inostrane kolege. Takođe „Beogradski vodovod i kanalizacija“ je prvo preduzeće iz samozaštitne delatnost koje je dobilo licencu za za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okuplajnja građana i još jednu licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja i sistema tehničke zaštite i obuke korisnika. Takođe, svaki naš zaposleni je licenciran. 

Zaštita kritične infrastrukture

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obrazovao je radnu grupu za izradu predloga zakonodavnog okvira za identifikaciju, određivanje i zaštitu kritične infrastrukture. Kao predsednik Grupacije zamozaštitne delatnosti u preduzećima Ivan Ćorić je član ove radne grupe koja će u toku godine formulisati tekst predloga zakona na osnovu koga će se održati javna rasprava.

5/5 - (5 votes)
Prethodni članak10 osobina koje službenici obezbeđenja moraju da poseduju
Sledeći članakBenefiti fizičkog obezbeđenja