Dr Nenad Komazec – U susret IX Međunarodnom forumu „Bezbednost za budućnost 2023“

Šta nam donosi IX Međunarodni forum „Bezbednost za budućnost“? Ko su učesnici? Koji su trendovi u oblasti korporativne bezbednosti? Saznajte iz prve ruke.

542
- Sponzor članka -hikvision srbija

U ekskluzivnom intervjuu za SecuritySEE, stručnjak iz oblasti korporativne bezbednosti, dr Nenad Komazec, pruža dubinski uvid u savremenu praksu i izazove sa kojima se suočava industrija bezbednosti.

Dr Nenad Komazec za naš magazin otkriva trenutno stanje korporativne bezbednosti i daje predviđanja o budućim trendovima, promenama i relevantne detalje o Međunarodnom forumu Bezbednost za budućnost.

Ako želite da saznate više, naučite više i budete u korak sa bezbednosnim trendovima, naoružajte se informacijama iz intervjua.

A šta nam donosi IX Međunarodni forum „Bezbednost za budućnost“? Ko su učesnici? Koji su trendovi i stanje u oblasti korporativne bezbednosti? Saznajte iz prve ruke.

 1. Gospodine Komazec, možete li nam ukratko reći koja je osnovna svrha i cilj IX Međunarodnog foruma „Bezbednost za Budućnost 2023“ koji će se održati 29. i 30. septembra?

IX Međunarodni forum „Bezbednost za budućnost 2023“, koji se održava 29. i 30. septembra u Hotelu M u Beogradu, predstavlja platformu za razmenu znanja i iskustava u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta. Deveta godina održavanja Foruma ukazuje na njegovu opravdanost u smislu potrebe za ovakvim događajem, a broj lica koja prođu kroz ovaj događaj pokazuje da je neophodno da se Forum širi i postane mesto okupljanja svih relevantnih naučnika i stručnjaka u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta. Naravno, kako je bezbednost sveobuhvatna i sveprisutna, stručnjaci iz svih drugih profesija su dobrodošli na Forumu. Samo smislena simbioza znanja iz svih oblasti društvenog života, omogućava razvoj bezbednosti.

Forum promoviše integraciju nauke i prakse, omogućavajući naučnicima da svoja teorijska znanja primene u konkretnim situacijama, a profesionalcima da uočene probleme predstave naučnicima. Kroz raznovrsne događaje i aktivnosti, učesnici dobijaju alate i resurse za rešavanje aktuelnih izazova u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Takođe, IX Međunarodni forum „Bezbednost za Budućnost 2023“ pruža priliku za diskusiju o aktuelnim temama. Ove godine smo se odlučili za bezbednost u obrazovnim ustanovama, zaštita podataka o ličnosti, rodna ravnopravnost u sektoru bezbednosti i  rad menadžera bezbednosti u savremenom poslovnom okruženju. Cilj je doprineti razvoju efikasnijih bezbednosnih rešenja u skladu sa savremenim potrebama. Forum takođe, promoviše i podržava umrežavanje i uspostavljanje važnih profesionalnih kontakata.

IX Međunarodni forum „Bezbednost za Budućnost 2023“ je prilika da se stvori most između nauke i prakse u cilju razvijanja svesti o potrebi razvoja bezbednog okruženja, razvoja i promocije bezbednosne kulture i ostvarivanja efikasnijih bezbednosnih rešenja za budućnost.

 1. Kako su RABEK & GloSec prepoznali potrebu za organizacijom ovakvog Foruma, posebno u ovom trenutku?

RABEK (Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment) i S4 GloSec Globalna bezbednost, kao organizatori IX Međunarodnog foruma „Bezbednost za Budućnost 2023“, prepoznali su potrebu za organizacijom ovakvog događaja iz nekoliko važnih razloga:

 • Prvo, stručnost i iskustvo u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta omogućili su da identifikuju aktuelne probleme i potrebe u toj oblasti. Kao regionalna organizacija i privredno društvo specijalizovano za ove oblasti, RABEK i GloSec imaju duboko razumevanje problema i prilika sa kojima se suočavaju organizacije i društvo u vezi sa bezbednošću.
 • Drugo, organizacija ovakvog foruma u ovom trenutku odražava potrebu za stalnim unapređenjem bezbednosnih rešenja i strategija u svetlu promenljivih izazova. Aktuelna dešavanja, tehnološki napredak i društvene promene zahtevaju kontinuiranu diskusiju i razmenu informacija između nauke i prakse u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta.
 • Treće, ovo je deveti po redu forum koji organizuju, što ukazuje na njihovu predanost i uspešnost u pružanju platforme za stručnjake i profesionalce iz oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta. Kontinuirana organizacija ovakvih događaja potvrđuje lidersku ulogu u promociji bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Kroz ove godišnje događaje, RABEK i GloSec omogućavaju korporativnim i društvenim subjektima da ostanu informisani o najnovijim dostignućima u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta i da zajednički rade na unapređenju bezbednosnih rešenja.

 1. Šta će učesnici Foruma moći da nauče tokom ovog dvodnevnog događaja? 

Tokom ovog dvodnevnog događaja, učesnici IX Međunarodnog foruma „Bezbednost za Budućnost 2023“ imaće priliku da nauče mnogo toga iz različitih tema koje su u fokusu ove godine. Ove godine smo se odlučili za sledeće događaje:

 1. Međunarodna naučno-stručna konferencija ,,Bezbednost i krizni menadžment – teorija i praksa (BeKMen)”: Konferencija će se baviti teorijskim i praktičnim aspektima bezbednosti i kriznog menadžmenta, omogućavajući učesnicima da se upoznaju sa najnovijim istraživanjima i najboljim praksama u ovoj oblasti.
 2. Predavanje ,,Bezbednost u obrazovnim ustanovama”: Na ovom predavanju će biti obrađena implementacija bezbednosnih rešenja u obrazovnim institucijama. Stručnjaci će razgovarati o identifikaciji rizika, preventivnim merama i upravljanju kriznim situacijama u školama, univerzitetima i drugim obrazovnim ustanovama.
 3. Okrugli sto ,,Zaštita podataka o ličnosti”: S obzirom na sve veću digitalizaciju i povezanost, zaštita podataka o ličnosti je od suštinskog značaja. Ova tema će pružiti uvid u najnovije trendove, zakonske regulative i praktične smernice za zaštitu podataka o ličnosti.
 4. Panel diskusija ,,Rad u sektoru bezbednosti – izazov za mušku i žensku populaciju”: Panel diskusija će istražiti aspekte rada u sektoru bezbednosti i izazove sa kojima se muškarci i žene suočavaju. Kroz dijalog i razmenu iskustava, stručnjaci izneti različite perspektive i istaknuti prepreke za rodnu ravnopravnost.
 5. Radionica ,,Menadžer bezbednosti u savremenom poslovnom okruženju”: Radionica će se fokusirati na izazove menadžera bezbednosti u savremenom poslovnom okruženju. Učesnici će naučiti ključne veštine i strategije upravljanja rizicima, implementacije bezbednosnih mera i unapređenja poslovnih procesa radi obezbeđivanja sigurnog radnog okruženja.
 6. Izložba kapaciteta, uređaja i opreme: U okviru izložbe, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa najnovijim tehnologijama, alatima i resursima koji se koriste u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta.
 7. Praktičan prikaz modela, istraživačkih rezultata i primene kapaciteta, uređaja i opreme: Učesnici će moći da se upoznaju sa konkretnim primerima primene bezbednosnih rešenja kroz praktične prikaze modela, istraživačkih rezultata i primene kapaciteta, uređaja i opreme. Ove demonstracije će pomoći učesnicima da bolje razumeju kako primeniti koncepte u realnom okruženju. Posebno naglašavam da će ove godine biti predstavljeni simulacioni modeli i način njihove primene u obuci  kriznih timova.
bekmen.rs/arhiva/konferencija-202
Arhiva – Beckmen konferencija-2022

Svi događaji za koje smo se ove godine odlučili omogućavaju učesnicima da steknu dublje razumevanje, pristupe najnovijim informacijama i tehnologijama, razmene iskustva sa kolegama i doprinesu razvoju efikasnijih bezbednosnih rešenja za budućnost.

 1. Kako je korporativna bezbednost evoluirala tokom poslednjih godina i kakve promene predviđate u budućnosti?

Korporativna bezbednost je tokom proteklih godina doživela značajne promene usled rapidnog tehnološkog napretka i promena u poslovnom okruženju. Sveprisutna digitalizacija poslovnih procesa donela je sa sobom izazove u vezi sa sajber bezbednošću, prisiljavajući kompanije da ulože u sofisticirane mere zaštite podataka i prevenciju sajber pretnji. Pored toga, pandemija COVID-19 ubrzala je transformaciju radnih modela, uvodeći rad na daljinu i stvarajući potrebu za novim pristupima bezbednosti informacija i zaštiti zaposlenih. U budućnosti, očekujem veću integraciju veštačke inteligencije u bezbednosne procese radi identifikacije rizika i pretnji. Takođe, globalna priroda poslovanja zahtevaće usklađenost sa sve složenijim regulatornim okvirom, dok će obuka i osveživanje znanja postati ključni faktor u zaštiti kompanija od pretnji. Etika i društvena odgovornost takođe će igrati sve veću ulogu u oblikovanju strategija korporativne bezbednosti. Jednostavno rečeno, budućnost korporativne bezbednosti zahtevaće kontinuirano prilagođavanje promenama i inovacije kako bi se održala zaštita kompanija u sve kompleksnijem poslovnom okruženju.

 1. Kako vaša specijalizacija u oblasti obuka, edukacija i seminara doprinosi ovom Forumu?

Naša specijalizacija u oblasti obuka, edukacije i seminara ima značajan doprinos IX Međunarodnom forumu „Bezbednost za Budućnost 2023“. Zahvaljujući stručnom znanju u kreiranju edukativnih sadržaja, omogućavamo da forum ponudi učesnicima relevantne sadržaje. Aktivno doprinosimo organizaciji edukativnih radionica, seminara, diskusija tokom foruma, stvarajući interaktivno okruženje za učesnike. Naš fokus na praktičnim veštinama i iskustvima podstiče učenje i omogućava učesnicima da primene naučeno. Takođe, sposobnost da prepoznamo aktuelne teme u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta obezbeđuje da su programi foruma edukativnog karaktera i prilagođeni savremenim potrebama organizacija i društva.

 1. Obzirom da je event međunarodnog karaktera, odakle sve možemo očekivati izlagače? Da li će to biti kolege iz regiona ili nešto udaljenijih i razvijenijih zemalja?

IX Međunarodni forum „Bezbednost za Budućnost 2023“ privukao je značajnu međunarodnu publiku, uključujući učesnike iz Velike Britanije, Italije, Francuske, Turske i drugih zemalja van regiona. Imali smo čast ugostiti izlagače iz zemalja kao što je Indija, čime je forum obogaćen pogledima i iskustvima iz različitih kulturnih i ekonomskih konteksta.  Ova raznovrsna prisutnost iz različitih delova sveta doprinela je bogatstvu i globalnoj perspektivi foruma. Kolege iz regiona pružaju vredan uvid u specifične izazove i pristupe koji su relevantni za naš region, dok učesnici iz udaljenijih i razvijenijih zemalja donose globalnu perspektivu i najnovije trendove u oblasti bezbednosti. Ova razmena iskustava i znanja iz različitih delova sveta čine Forum inspirativnim i predstavlja priliku za uspostavljanje globalnih veza u oblasti korporativne bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Arhiva – Beckmen konferencija-2022
 1. Na koji način se krizno upravljanje prepliće sa korporativnom bezbednošću, i kako kompanije mogu da se pripreme za neočekivane situacije?

Krizno upravljanje i korporativna bezbednost se međusobno prepliću kroz planiranje, prevenciju i reagovanje na rizike. Kompanije se pripremaju za neočekivane situacije tako što integrišu korporativnu bezbednost u svoje strategije kriznog upravljanja, omogućavajući efikasno upravljanje i reagovanje tokom kriznih događaja.

Saradnja kompanija sa eksternim partnerima, kao što su privredna društva koja se bave bezbednošću i kriznim menadžmentom, može značajno doprineti unapređenju njihovih sposobnosti za reagovanje na krizne situacije. Ovakva saradnja omogućava kompanijama pristup stručnom znanju i resursima koji su ključni za efikasno upravljanje kriznim situacijama.

 1. Šta biste preporučili kompanijama koje žele da unaprede svoj interni protokol i procedure vezane za bezbednost?

Savet za kompanije koje žele da unaprede svoje interne protokole i procedure vezane za bezbednost je da prvo sprovedu detaljnu procenu rizika. Ovim će identifikovati ključne pretnje specifične za svoju kompaniju i delatnost uopšte. Nakon toga, treba da razviju jasne bezbednosne politike i procedure koje obuhvataju sve aspekte bezbednosti.

Nakon uspostavljanja smernica, sprovesti obuku zaposlenih u cilju upoznavanja s bezbednosnim praksama i procedurama. Takođe je važno da ih nakon toga redovno testiraju I proveravaju. Ovo uključuje obuku za prepoznavanje krizne situacije i pravilno reagovanje tokom kriznih situacija. Koristiti tehnologiju i automatizaciju za praćenje i upravljanje bezbednosnim aspektima, a takođe biti u skladu s zakonskim regulativama  koje se odnose na vašu delatnost.

Razmotriti saradnju s eksternim stručnjacima ili bezbednosnim firmama kako bi dobili dodatno znanje i resurse. Kontinuirano unapređivati svoje procedure kako bi se prilagodili promenljivim rizicima.

Napredak u bezbednosti zahteva posvećenost i kontinuirane napore, ali investicija u bezbednost može zaštititi kompaniju od različitih rizika i očuvati njen ugled i stabilnost.

 1. Kako tehnološki napredak utiče na korporativnu bezbednost i krizno upravljanje? Možete li nam dati neki konkretan primer?

Sve veća prisutnost veštačke inteligencije omogućava razvoj naprednih sistema za upravljanje kriznim situacijama. Ovi sistemi koriste algoritme za analizu velikih količina podataka iz različitih izvora kako bi identifikovali potencijalne pretnje i obavestili relevantne aktere brže i preciznije nego što bi to ljudi mogli da učine.

Na primer, u slučaju prirodne katastrofe, veštačka inteligencija može analizirati informacije s društvenih medija, senzora, meteoroloških podataka i drugih izvora u realnom vremenu kako bi predvidela širenje katastrofe i procenila njen uticaj na određenu lokaciju. Ovo omogućava kompanijama i vlastima da preduzmu brze i tačne korake za evakuaciju, zaštitu lica, imovine i poslovanja.

S druge strane, kompanije moraju biti svesne rizika od prekomerne zavisnosti od tehnologije i razmotriti kako da održe operativnu sposobnost u slučaju problema sa tehnologijom. Sa sve većom integracijom tehnologije u poslovne procese, kompanije postaju sve više zavisne o njoj. To može dovesti do ozbiljnih problema u slučaju kvara, havarije ili sajber napada. Na primer, ako se ključni sistemi zaštite ili komunikacije oslanjaju na tehnologiju, njihov iznenadni zastoj u radu može dovesti do ozbiljnih rizika i prekida poslovanja.

 1. Kako RABEK & Glosec planiraju da implementiraju saznanja i preporuke sa konferencije u svojim budućim projektima i inicijativama?

RABEK i GloSec svake godine analiziraju i sintetizuju u zaključke i preporuke koje su proizašle iz foruma. Ovakav pristup nam omogućava da identifikujemo oblasti koje zahtevaju posebnu pažnju.

Saradnja i partnerstva sa zainteresovanim stranama imaju važnu ulogu. RABEK i GloSec će razmotriti mogućnosti saradnje sa drugim organizacijama, akademskim institucijama ili vladinim telima kako bi zajedno radili na implementaciji preporuka i smernica koje su proizašle iz foruma.

Na kraju, komunikacija i deljenje rezultata sa širom zajednicom bezbednosti i kriznog menadžmenta je od suštinskog značaja kako bi se promovisala transparentnost i razmena znanja.

Kultura kontinuiranog unapređenja je integralni deo organizacija RABEK i GloSec, I na taj način osiguravamo relevantnost svojih inicijativa. Zahvaljujući ovakvom pristupu, aktivno doprinosimo unapređenju oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta kroz primenu saznanja sa foruma u svojim budućim aktivnostima.

 1. Koji su najveći izazovi s kojima se danas suočavaju stručnjaci za korporativnu bezbednost i kako ih prevazići?

Brojni su  izazovi sa kojima se stručnjaci za korporativnu bezbednost se danas suočavaju. Navešću samo nekoliko…

Zaštita podataka o ličnosti postaje sve važnija, posebno zbog regulativa kao što je GDPR. Stručnjaci se suočavaju sa potrebom da obezbede visok nivo zaštite ličnih podataka, edukuju zaposlene i implementiraju rigorozne bezbednosne protokole kako bi ispunili ove regulative.

Ljudski faktor i nedovoljna svest zaposlenih o bezbednosnim procedurama mogu predstavljati rizik. Stručnjaci moraju organizovati obuke i podići nivo bezbednosne kulture kako bi osnažili svoje zaposlene da prepoznaju i reaguju na pretnje. Nedostatak finansijskih resursa može biti ograničavajući faktor, ali stručnjaci treba da budu kreativni u optimizaciji postojećih resursa i argumentaciji za investicije u bezbednost.

Globalno poslovanje predstavlja dodatni izazov, jer kompanije sve više posluju širom sveta, izlažući se različitim pravnim, kulturološkim i regulatornim ograničenjima. Stručnjaci moraju razviti globalne bezbednosne strategije koje uzimaju u obzir lokalne specifičnosti i uskladiti ih sa globalnim standardima. Saradnja sa međunarodnim partnerima i razmena informacija o bezbednosnim pretnjama postaju ključni za uspešno prevazilaženje ovog izazova.

Brza evolucija tehnologije zahteva kontinuirano ažuriranje bezbednosnih procedura. Stručnjaci moraju pratiti najnovije tehnološke trendove kako bi razumeli potencijalne rizike i prilagodili svoje strategije.

U prevazilaženju ovih izazova, stručnjaci za korporativnu bezbednost moraju da budu proaktivni, dobro informisani i spremni da kontinuirano unapređuju svoje znanje i veštine kako bi osigurali efikasnu zaštitu kompanija od savremenih bezbednosnih pretnji.

 1. S obzirom na vaše bogato iskustvo, koje bi tri saveta dali mlađim generacijama koje ulaze u svet korporativne bezbednosti?

Mlađim generacijama bih poručio sledeće:

Neprestana edukacija: Nikada ne prestajte da učite. Bezbednosni izazovi se neprestano menjaju. Važno je da ostanete dobro informisani i obrazovani. Učestvujte na konferencijama, seminarima, pohađajte kurseve, čitajte adekvatnu literaturu i aktivno razmenjujte iskustva sa kolegama. Kontinuirana edukacija će vam omogućiti da budete korak ispred pretnji. Takođe, učenje od iskusnih kolega može vam uštedeti vreme i pomoći vam da brže napredujete.

Budite proaktivni u rešavanju problema: Umesto da samo reagujete na incidente, radite na identifikaciji potencijalnih problema unapred i razvijanju strategija za njihovo sprečavanje. Proaktivno upravljanje rizicima je ključno za efikasnu bezbednost.

Budite fleksibilni i adaptivni: Bezbednosna situacija se može brzo promeniti. Budite spremni da se prilagodite novim izazovima i promenama okoline. Fleksibilnost i adaptivnost su ključni za uspeh u dinamičnom okruženju korporativne bezbednosti.

Evo i jedan dodatni savet…

Razvijajte kritičko razmišljanje: Veština kritičkog razmišljanja pomaže vam da analizirate složene probleme, identifikujete uzroke i razvijate efikasna rešenja. Ovo je neprocenjiva veština u oblasti bezbednosti.

 1. Možete li podeliti neko lično iskustvo ili anegdotu koja je kreirala vaš pristup korporativnoj bezbednosti i kriznom upravljanju?

Ispričaću vam jedno lično iskustvo koje je uticalo na moj pristup korporativnoj bezbednosti.

Radili smo sa jednom uglednom lokalnom firmom iz sektora energetike. Naša uloga je bila da pružimo stručnu pomoć za poslove zaštite lica, imovine i poslovanja u delu zaštite od požara. Tokom obilaska njihovih objekata, imao sam priliku da razgovaram sa zaposlenima kako bih ocenio njihovu obučenost i svest o bezbednosti kada su požarne opasnosti u pitanju. Jedan takav susret sa jednom od zaposlenih ostao mi je posebno urezan u sećanju i često ga koristim na svojim edukacijama.

Prema informacijama dobijenim od menadžera bezbednosti i lica koje stručno obavlja poslove zaštite od požara, obuka zaposlenih je izvedena prema zakonskim zahtevima i na konkretnim sredstvima. Naišla je jedna zaposlena, pitao sam je da li je prošla obuku o pravilnom rukovanju aparatom za gašenje požara (PP aparat). Nakon njenog da, upitao sam kako se aparat aktivira. Na to je odgovorila, „Jao, ne znam, čula sam da to jako pukne.“ Jasno je da obuka nije izvedena na konkretnim sredstvima već samo kao prezentacija ili eventualno pokazivanje na bezbednom rastojanju.

Ovaj trenutak mi je jasno pokazao da obuka zaposlenih nije dovoljna ukoliko ne podrazumeva praktičnu primenu znanja i veština. Bezbednost ne sme biti samo formalnost ili teorijsko znanje, već praktično primenljiva veština. Shvatio sam da je obuka sama po sebi nedovoljna, već da je potrebno kontinuirano vežbanje i testiranje kako bi se osiguralo da zaposleni znaju kako pravilno reagovati u kriznim situacijama. Pored zaključka da sistem obuke ne podrazumeva i nužno vežbanje u što realnijim uslovima, jasno je da postoji i iskrivljena slika na strategijskom noviu organizacije o kvalitetu i upotrebljivosti stečenih znanja.

Kao odgovor na ovo iskustvo, razvili smo personalizovane programe obuke za naše klijente koji uključuju i praktične simulacije i vežbe kako bi se osiguralo da zaposleni ne samo razumeju teoriju, već i da su sposobni primeniti svoje znanje u stvarnim situacijama. Ovo iskustvo nas je podsetilo na važnost pristupa bezbednosti koji uključuje kako obuku, tako i praktično vežbanje kako bi se stvorilo sigurno radno okruženje.

Arhiva – Beckmen konferencija-2022
 1. Na kraju, šta očekujete od ovog događaja i kako vidite budućnost korporativne bezbednosti u Srbiji i regionu?

Šta mogu da očekujem kada se na jednom mestu okupi više od 100 uspešnih ljudi sa fenomenalnim znanjima i iskustvima u oblasti bezbednosti i upravljanja krizama? Očekujem da će ovaj događaj biti izuzetna prilika za razmenu znanja i iskustava među stručnjacima iz oblasti korporativne bezbednosti i kriznog menadžmenta. Očekujem i da ćemo razmeniti iskustva sa kolegama iz različitih sektora, što će obogatiti razumevanje i pristupe bezbednosti. Takođe, verujem da će forum inspirisati mnoge za inovacije u oblasti bezbednosti i podstaći bolju saradnju između stručnjaka, kompanija i relevantnih institucija.

Što se tiče budućnosti korporativne bezbednosti u Srbiji i regionu, vidim potencijal za dalje unapređenje. Očekujem da će se kompanije sve više osvešćivati o važnosti ulaganja u bezbednost i prevenciju rizika. Ubrzan tehnološki napredak i globalna povezanost takođe će doneti nove izazove i pretnje, ali i mogućnosti za inovativna rešenja.

Kroz ovakve događaje kao što je IX Međunarodni forum ,,Bezbednost za budućnost 2023”, očekujem da ćemo zajedno raditi na razvoju efikasnih strategija za društvenu i korporativnu bezbednost, razmenjivati najbolje prakse i stvarati zajedničku viziju sigurnije budućnosti.

5/5 - (5 votes)
Prethodni članakKAKAV SPOJ! Spoljne kamere i veštačka inteligencija: Šta treba da znam pre kupovine?
Sledeći članakPrislušni uređaji na točkovima: Vozite li auto ili auto vozi vas?