Održan seminar na temu “Privatni detektivi u oblasti korporativne bezbednosti, krivičnog postupka i poslovno-obaveštajnoj delatnosti”

Prošle nedelje održan je jednodnevni seminar u Skoplju pod nazivom “Privatni detektivi u oblasti korporativne bezbednosti, krivičnog postupka i poslovno-obaveštajnoj delatnosti" sa ciljem stvaranja uslova za nesmetano korišćenje usluga privatnih detektiva u Makedoniji i regionu.

189
odrzan-seminar-na-temu-privatni-detektivi-u-oblasti-korporativne-bezbednosti-krivicnog-postupka-i-poslovno-obavestajnoj-delatnosti
- Sponzor članka -hikvision srbija

Jednodnevni seminar na temu “Privatni detektivi u oblasti korporativne bezbednosti, krivičnog postupka i poslovno-obaveštajnoj delatnosti“ je po broju gostiju, uspešnim prezentacijama i otvorenim debatama postigao svoj cilj. Asocijacija menadžera korporativne bezbednosti Makedonije  je izrazila nadu da da će na ovaj način doprineti poboljšanju detektivske aktivnosti u Makedoniji i regionu i ojačati ulogu diplomiranih detektiva u ovoj oblasti.

U organizaciji Asocijacije korporativne bezbednosti Makedonije i Evropskog Univerziteta Makedonije, u Skoplju je 17. Novembra 2018. godine održan jednodnevni seminar na temu „Privatni detektivi u oblasti korporativnog bezbednosti, krivičnog postupka i poslovno-obaveštajnoj delatnosti.“ Cilj seminara bilo je približavanje problematike javnosti, te stvaranje uslova za nesmetano korišćenje usluga privatnih detektiva u zemlji i regionu, a u skladu sa Zakonom o detektivskim poslovima i Zakonikom o krivičnom postupku od strane fizičkih i pravnih lica u građanskim i krivičnim postupcima, ali i za privatne potrebe.

Takođe, na seminaru je diskutovano i o položaju detektivske aktivnosti u praksi, kao i o sagledavanju određenih zakonskih slabosti u postojećoj regulativi; Cilj ovog jednodnevnog seminara bio je i motivisati diplomirane detektive da se suoče sa izazovima koje društvo nameće, pre nego što samostalno započnu sa obavljanjem ove aktivnosti i drugih važnih pitanja u ovoj oblasti.

Seminaru su prisustvovali predstavnici makednoske poslovne zajednice, eminentni stručnjaci iz akademskih krugova i stručne javnosti, studenti prve i druge godine studija na Fakultetu za detektive i kriminalistiku na EURM, kao i brojni gosti iz regiona.

Predsednik Asocijacije korporativne bezbednosti Makedonije sa sedištem u Skoplju, prof. dr Atanas Kozarev je naglasio da su ustavno opredeljenje zaštite osnovnih ustavnih vrednosti, kao što su ljudske slobode i prava, kao i pravna zaštita imovine doprineli razvoju sekundarnih oblika njihove zaštite, te u tom smislu i razvoju detektivske delatnosti .

Uspostavljanje privatne istražne profesije do 1999. godine nije bilo zasnovano na specifičnim zakonima, utvrđenim uslovima, kriterijumima i nadzoru. Detektivska aktivnost u Makedoniji se prvi put uspostavlja legalno Zakonom o detektivskoj delatnosti, iako interesovanje za otvaranjem detektivskih agencija datira nekoliko godina pre toga. Danas, iako postoji normativni okvir koji uređuje ovu oblast, nažalost moramo reći da i ova relativno nova profesija ima fundamentalne i pre svega sistemske slabosti.”

Brojni su razlozi koji su zaslužni za trenutnu situaciju, a naročito je primetan težak postupak dobijanja dozvole za privatnog detektiva, što je uslov za registraciju ove delatnosti u Centralnom registru, uprkos ustavnoj garanciji o slobodi tržišta i preduzetništvu. Takođe znatno je manji broj detektiva sa dozvolom u odnosu na velikih broj onih koji je nemaju itd.

“Postoji sumnja da veliki broj privatnih agencija za bezbednost, pored različitih bezbednosnih aktivnosti obavlja i istražne radnje, što podrazumeva i detektivsku delatnost prema klasifikaciji zanimanja. Sumnja je opravdana i zato što je aktom za registraciju ove aktivnosti za osnivača navedeno da je potrebno da ima samo srednjoškolsko obrazovanje, iako prema zakonu, privatni istražitelj može i mora biti lice sa visokom stručnom spremom i  koje ima dozvolu za obavljanje detektivske delatnosti, a koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Takođe, u zemlji postoji vrlo malo interesovanja za integrisanu vezu licenciranih detektiva odvojenim udruženjem – Komorom; nedostatak kontrole i slab interes za ovu aktivnost; finansiranje privatnih detektiva za koje postoje indikativne sumnje itd. Kako bi se poboljšali navedeni nedostaci potrebna je i akademska podrška. U tom smislu, doprinos Fakulteta za detektive I kriminologiju u okviru Evropskog univerziteta je nemerljiv. Formiranje kvalitetnih kadrova koji će u budućnosti biti priznati na tržištu i doprineti razvoju ove delatnosti je ključan”, zaključio je prof. dr Atanas Kozarev.

Prof. dr Dragan Trivan, osnivač detektivske agencije Protecta iz Beograda, istaknuti stručnjak iz oblasti korporativne i privatne bezbednosti u regionu, vlasnik kompanije Protecta Group iz Beograda i redovni profesor na Fakultetu za poslovne studije i pravo, u svojim prezentacijama osvrnuo se na novu ulogu privatnih detektiva u okviru korporativne bezbednosti kao faktora za jačanje ekonomske bezbednosti poslovanja.

Drugi deo njegovog predavanja se odnosio na poslovno-obaveštajnu delatnost: od njene pojave, razvoja pa do savremenih trendova sa aspekta njenog značaja i vrednosti za ostvarivanje zaštite svakodnevnog poslovanja modernih korporacija.

Jovan Cvetanovski, javni tužilac, objasnio je ulogu privatnih detektiva u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, a posebno članom 306. ZKP koji se odnosi na radnje koje mogu izvršiti branilac, njegov zamenik i ovlašćeni privatni detektivi kada se zahteva posebna stručnost od strane tehničkih savetnika.

Diplomirani detektiv Aleksandar Momirovski, međunarodni stručnjak za standard ISO 27001, sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u oblasti sajber bezbednosti, istakao je da se savremena sredstva komunikacije i sredstava rada u poslednje vreme koriste i od strane drugih lica, a ne samo vlasnika tih sredstava, te da se lako mogu zloupotrebiti.

Sajber bezbednost je neophodna zbog zaštite i sigurnosti sajberprostora od zlonamernih krađa tajnih informacija. Niko nije siguran da neće biti izložen sajber napadu. Informacije institucija, kompanija, industrije – sve su od posebnog interesa za sajber napade. Sajber bezbednost je korisna za društvo i neophodna za sigurnost zemlje u svim aspektima.

Jednodnevni seminar je po impresivnom broju gostiju, uspešnim prezentacijama i otvorenim debatama postigao svoj cilj. Asocijacija menadžera korporativne bezbednosti je izrazila nadu  da će ovakvim događajima doprineti poboljšanju uloge detektivske aktivnosti u zemlji i regionu, kao i jačanju uloge diplomiranih detektiva u ovoj oblasti.

2.2/5 - (4 votes)
Prethodni članakKako unaprediti saradnju i međuljudske odnose u kompaniji?
Sledeći članakHRVATSKI DANI SIGURNOSTI: Osnovana SEECSA, regionalna asocijacija menadžera korporativne sigurnosti