Kako zadržati kvalitetne ljude u oblasti zaštite lica, imovine i poslovanja?

Napredovanje u tehnologiji zaista je donelo sjajne promene i mogućnosti, ali sprečavanje krađe u kompaniji i inoviranje ideja prvenstveno zavisi od ljudskog faktora, bez obzira na kom smo stepenu tehnološkog razvoja. U te svrhe, od kljućnog je značaja da kompanija “neguje” talentovane ljude, posebno onih koji su angažovani na poziciji za sprečavanje gubitaka, odnosno zaštiti lica, imovine i poslovanja.

707
Kako zadržati kvalitetne ljude u oblasti zaštite lica imovine i poslovanja?
- Sponzor članka -hikvision srbija

Prema istraživanju iz 2016. godine koje su sproveli rukovodioci prevencije gubitaka, fluktuacija zaposlenih na pomenutim pozicijama identifikovana je kao zabrinjavajući problem. „Privlačenje i zadržavanje dobrog kalibra stručnjaka na području zaštite lica, imovine i poslovanja u cilju sprečavanja gubitaka na regionalnom i lokalnom nivou je problematično “, rekao je jedan ispitanik u izveštaju profesora Martina Gilla.

Izveštaj napominje da visoka fluktuacija zaposlenih kako na drugim pozicijama, tako i na pozicijama  za zaštitu imovine, lica i poslovanja, otežava sveukupne napore da se kvalitetno ljudstvo zaposli i zadrži. Tu se pre svega misli na sve one kojima je bezbednost primaran fokus i profesija, ali i na sve ostale u organizaciji.

Kako se navodi, ljudi i dalje igraju važnu ulogu u naporima za sprečavanje gubitka bez obzira na korišćenje tehnologije kao što su video i RFID. Ipak je ljudski faktor krucijalan kako u otkrivanju potencijalnog učinioca, tako i u intervenisanju radi njegovog sprečavanja.  „Najpopularnije sredstvo za sprečavanje kriminala i intervenciju bilo je najčešće zaposleni na pozicijama za sprečavanje gubitaka“, zaključeno je u izveštaju.

Iako tehnologija privlači puno pažnje, osnovni trošak kompanije su zaposleni, što predstvalja znak da je potrebno staviti akcenat na talenotvane kadrove i njihovo zadržavanje, jer gubitak dobrog zaposlenog produkuje više štete nego koristi. Fluktuacija kadrova, kompaniju  može da košta dva do tri puta više od plate zaposlenog da bi se zamenio odlazeći zaposleni, uključujući novo  zaposlenje, obuku, izgubljenu produktivnost i troškove otpremnina i slično. Zar nije bolja investicija u već zaposlene?

Nažalost, današnja, ne tako dobra praksa, je težnja da se uveća kapital, a da se ne uloži u ljudstvo,  a usputni troškovi (materijalni i nematerijalni) ne sagledavaju se sveobuhvatno, pa je kompanija finansijski, kadrovski, i prema poslovnim rezultatima veoma često u raskoraku. Taj raskorak povlači novi raskorak, jer kompanija ne pruža dovljno motivacije da se u njoj i ostane. Pogodite ko je na gubitku? Ipak, ulaganje u ljudski kapital je ulaganje u kapital kompanije.

Kako zadržati zaposlene?

Koje su to strategije privlačenja i zadržavanja kadrova?

Kako se navodi, najpopoularnije strategije su posvećenost kvalitetnom odabiru zasnovanom na stručnoj  analizi i proceni, orijentaciji, obuci zaposlenih.

Veoma je važno ko i na koji način motiviše svoje zaposlene, što nužno povlači još jednu ključnu komponentu, a  to je da li ste shodno tome dobar lider, koliko i kako ulažete u zaposlene, kakvi su njihovi benefiti, kako ih kompanija doživljava i da li se primenjuju posebne metode zadržavanja kvalitetnih zaposlenih u kombinaciji sa prethodno navedenim. Od ključnog zanačaja su sledeće strategije: motivacija, liderstvo, odmor i zadržavanje zaposlenog.

 1. Motivacija

Motivacija treba biti usklađena sa adekvatnom procenom ličnosti zaposlenog, radnoj pozicji, uslovima, potencijalima i željenim rezultatima. Motivacija je složen, zahtevan, sveobuhvatan procs, koji kvalifikuje lidera kao dostojnog ili nedostojnog date uloge. Šta je važno primeniti za dobru motivaciju?

 • Identifikujte specifične izazove – na primer smanjte vreme potrebno za proveru torbi zaposlenih – da bi se zaposleni efikasnije radili provere za kraće vreme. Dobrom motivacijom dobija se produktivnost.
 • Nagradite osoblje za prevazilaženje prepreka i za postizanje rezlutata, za trud…
 • Podelite pohvale sa zaposlenima. Ukoliko je bilo povratnih infomracija od strane klijenata ili partnera – iskazano zadovoljstvo i pohvala zaposlenih, obavezeno saopštiti zaposlenima, jer je pohvala i njihova. To je od ključnog značaja kako bi nastavili da rade svoj posao u još boljem maniru.
 • Saslušajte zaposlene da saznate šta žele. Zaposleni stalno šalju suptilne poruke o tome šta cene. Uvidom u ove tragove, supervizori mogu smisliti podsticaje koji nude veću motivaciju.
 1. Liderstvo.

Mnoge organizacije „imaju previše vodjstva“, izjavio je stručnjak za menadžment Henri Mintzberg. Previše vođstva obeshrabruje doprinos i guši dobre rezultate, kažu stručnjaci. Dobro vođstvo podrazumeva motivaciju i usmeravanje zaposlenog, ali na takav način da ima dovoljno samostalnosti, kreativnosti i slobode u donošenju odluka, što je presudno i za profesionalni razvoj. Šta više pružite mogućnost da polje delovanja zaposlenog bude raznoliko.

 1. Odmor

Odmor ima izuzetno važnu ulogu u efikasnosti, davanju rezltata, boljoj motivaciji, ali veoma se često dešava da odmor bude veće opterećenje nego rasterećenje jer nastaje briga da li posao „teče glatko“. Svakako ta činjenica ne može sprečiti direktora bezbednosnog ili bilo kog drugog sektora da iskoristi odmor. U kontekstu sa tim važno je koncipirati dobar plan kako njegova funkcija ne bi „patila“.

Treba napraviti adekvatan plan, obavestiti kolektiv o predstojećem odsustvu, zatim delegiranje osetljivih zadataka drugim zaposlenima, davanje smernica o tome kako će se vršiti kritične dužnosti.

Kao jedna od opcija održavanja veza sa kancelarijom za vreme odmora je da zaposlenima dostavite kontakt broj za hitne situacije u slučaju da se pojavi situacija koja zahteva pažnju  rukovodioca.

 1. Zadržavanje zaposlenih

Prethodno navedene stavke, motivacija, dobro liderstvo, benefiti koje organizacija nudi u najvećoj meri opredeljuju percepciju zaposlenog o njegovoj budućnosti u kompaniji. Navešćemo nekoliko naizgled jednostavnih, ali veoma delotvornih načina zadržavanja zaposlenog.

 • Zatražite doprinos zaposlenih u donošenju odluka i
 • Izrazite zahvalnost za njihove ideje i trud. “Recite hvala svojim zaposlenima.“
 • Dajte im vremena

Menadžeri moraju uticati na zadovoljstvo zaposlenog, produktivnost i zadržavanje, a to se najbolje postiže identifikacijom zaposlenog sa ciljevima organizacije. Prepoznavanje je najbolji alat svakog menadžera.  Supervizori mogu poboljšati sva tri pokazujući da im je lično stalo; pitati zaposlene za njihovo mišljenje i ideje; pružanje podrške i učešća; i podsticanje učenja i razvoja.

Odeljenja za sprečavanje gubitaka koje čine FTO, mendžeri bezbednosti, stručni timovi i svi zaposleni, treba ozbiljno da shvate svoju ulogu u doprinosu bezbednosti kompanije. Takođe menadžeri i supervizori treba da shvate da su navedene aktivnosti presudan deo njihovih dnevnih obaveza uz cilju zadržavanja dobrog kadra, a ne nešto što bi se moglo uštedeti za funkciju na kraju godine!

5/5 - (4 votes)
IZVORLoss prevention media
Prethodni članakSprečite krađu vašeg vozila!
Sledeći članakTehnički trendovi 2020: Tehnologija u borbi protiv COVID-19