CORONAVIRUS: KAKO SMANJITI PANIKU MEĐU ZAPOSLENIMA?

Mnogi rukovodioci su zabrinuti, ne samo zbog COVIDa-19, uzurpiranosti i straha zaposlenih, već zbog drugih pritisaka koje sa sobom vuče data funkcija, dugoročnih implikacija pandemije po poslovanje i jednostavno nisu u mogućnosti da na adekvatan način pristupe upravljanju kadrovima. Opšte je poznato da strah parališe sve funkcije, moždane, motoričke, volunatarističke, pa je neophodno preduzeti određene korake kako bi se upravljalo ljudskim resursima za vreme krize.

300
CORONAVIRUS: KAKO SMANJITI PANIKU MEĐU ZAPOSLENIMA?
- Sponzor članka -hikvision srbija

Panika, kao imanentna posledica COVIDa-19, raste među zaposlenima, imajući u vidu da se laganim korakom normalizuje situacija u pogledu nastavka poslovanja i odlaska u poslovni prostor.

Samim tim, sve je veći broj ljudi opet na svojim radnim mestima, a među zaposlenima javlja se sve veća prisutnost straha, zaziranja jednih od drugih, anksioznost i panika, a opšte je poznato da se panika lako širi, posebno ukoliko zaista i postoji opravdani razlog za to.

U ovakvim okolnostima, zaposleni koji ne mogu da obuzdaju strah, veoma često prave greške u pogledu obavljanja radnih zadataka, utiču na rad drugih zaposlenih i dovode do pada morala što je  nedopustivo jer je od krucijalne važnosti za kolektiv, zajedništvo i dostizanje poslovnih ciljeva.

Takođe, usled paničnog reagovanja smanjuje se nivo opreznosti, koncentracije, razložno i trezveno razmišljanje, pa se i smanjuju mogućnosti adekvatnog upravljanja krizom COVID-19 u poslovnom prostoru. Veoma često, zaposleni usled konstantne opterećenosti i straha prave početničke greške, dolazi do povreda na radu, ili nezamislivih povreda usled neopreznosti uzrokovane pojačanim strahom poput uganuća zglobova, padova i drugih povreda koje se u redovnim okolnostima ne bi dešavale.

Opšte je poznato da strah parališe sve funkcije, moždane, motoričke, volunatarističke, pa je neophodno preduzeti određene korake kako bi se upravljalo ljudskim resursima za vreme krize.

Mnogi rukovodioci su zabrinuti, ne samo zbog COVIDa-19, uzurpiranosti i straha zaposlenih, već zbog drugih pritisaka koje sa sobom vuče data funkcija, dugoročnih implikacija pandemije po poslovanje i jednostavno nisu u mogućnosti da na adekvatan način pristupe upravljanju kadrovima.

Da bi se dao prioritet bezbednosti (lica, imovine i poslovanja) u daljem tekstu izložićeno nekoliko ključnih preporuka i načina za rešavanje ovog problema.

 

*KOMUNICIRAJTE SA ZAPOSLENIMA

Imajući u vidu različitost stresnih situacija, trajanje epidemije, veoma je važno imati plan komunikacije sa zaposlenima u pogledu ohrabrivanja, smanjenja straha, uticanja na motivaciju, moral i produktivnost, pravovremeno infomrisanje o aktuelnostima COVIDa-19.

Naravno, ne treba ni pretereivati u pogledu učestalosti ponavljanja prisutnosti coronavirusa, niti to treba da bude svrha. Kontinuirano i previše učestalo ponavljanje o virusu, često stvara kontra efekat, i multiplikuje paniku u firmi. Dakle, informisanje samo o aktuelnim promenama.

**SMANJITE RIZIK- POJAČAJTE HIGIJENU

Kao vlasnik preduzeća možete preduzeti važan i početni  korak u izradnji sigurnosti: pojačana higijena Kada znate da se vaši zaposleni osećaju bezbednije i vi ste spokojniji.  Praktikovanje dobre higijene, poštovanje mera fizičke distance, uvođenje novih pravila za vreme boravka u kancelarijama je jedno od mogućih rešenja. U kontekstu sa tim, potrebno je izraditi set procedura čišćenja (ko čisti, kada, koliko puta dnevno, koje površine se čiste i kako)

Sve ovo umanjiće rizik izloženosti virusu zaposlenih. Ukoliko se neko od zaposlenih ne oseća dobro, obavezno je da ostane kod kuće, o čemu se strogo mora voditi računa, a to podrazumeva pre svega uspostavljanje Dokumenta na nivou organizacije kojim se koordinira kriza COVID-19 i obuhvata upravo i taj segment.

KOMUNICIRAJTE SA MENADŽERIMA BEZBEDNOSTI

**DONESITE POLITIKU UPRAVLJANJA KRIZOM COVID -19*

Na nivou organizacije, treba doneti i implementirati sveobuhvatni dokument kojim se postiže lakše koordiniranje kadrovima, procesima i kontrola nad situacijom i krizom. Takav dokument treba da obuhvati sve segmente poslovanja u domenu zaštite zaposlenih i poslovanja. Imajući u vidu da će određeni procenat zaposlenih raditi od kuće, neophodno je obuhvatiti sve bezbednosne aspekte rada na daljinu ili druge alternativne solucije koje neće uticati na efikasnost poslovanja. U vezi sa tim, od ključnog značaja je sledeća preporuka!

*** KOMUNICIRAJTE SA MENADŽERIMA BEZBEDNOSTI  ***

Intezitet i trajanje epidemije coronavirusa doveli su do nove, esencijalne potrebe u svakom poslovanju koja se posmatra kroz funkciju kriznog menadžmenta, jer nijedan segment, pa ni poslovni domen ne funkcioniše više isto, niti će. Nepohodna su drugačija, nekonvencionalana, kreativna, empirijska rešenja utemeljena na znanju, poverenju i dobroj praksi.

Zašto je bitno da menadžeri bezbednosti aktivno učestvuju u koordinaciji svih aktivnosti na nivou organizacije? Zato što se jedino tako ostvaruje funkcionalna i bezbedna primena istih, odnosno ostvaruje ključna funkcija – korporativna bezbednost. U kontestu epidemije coronavirusa, tim stručnjka svojim znanjem i iskustvom stoji na raspolaganju u cilju definisanja sveobuhvatne politike upravljanja krizom COVID-19, kojom se propisuju detaljne procedure kompanije i zaposlenih u cilju prevencije, unapređenja zdravlja i uspešnog poslovanja, minimizirajući rizike prenošenja virusa, pojačavanje mentalne stabilnosti uvođenjem fleksibilnih pristupa i striktnih procedura.

BUDITE INFORMISANI

Informišite se na vreme o mogućnostima saradnje, investiranja, komunikacije sa ekspertima u domenu bezbednosti, primene mera kako bi ste bili korak ispred.

Budite konstantno u toku sa najnovijim informacijama od značaja za COVID-19 u cilju  pravovremenog usklađivanja vašeg poslovanja sa novonastalim promenama.  Pratite novosti SZO, lokalnih zdravstvenih institucija, kriznog štaba i državnih organa u pogledu odlučivanja o novonastalim merama.

5/5 - (1 vote)
Prethodni članakCORONAVIRUS : KOLIKO JE BEZBEDNO PUTOVATI AVIONOM?
Sledeći članakNI RUSIJA NE KASKA ZA KINOM! “PAMETNE“ KAMERE I U RUSKIM ŠKOLAMA