KONKURS ZA UPIS NA KRATKI PROGRAM STUDIJA „OBUKA MENADŽERA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI“ SA TERMINIMA UPISNIH RADNJI – ŠKOLSKA 2020/21. GODINA

Uveden je kratki program studija obuke menadžera za zaštitu podataka o ličnosti na Fakultetu bezbednosti koji nosi 30 ESPB. Program je namenjen onima koji se bave ovom materijom. Predavači su pored nastavnog osoblja sa Fakulteta, i poverenik i njegovi saradnici - generalni sekretar, Zlatko Petrović i Nevena Ružić.

1070
FAKULTET BEZBEDNOSTI OTVARA NOVI STUDIJSKI PROGRAM 2020/2021: „OBUKA MENADŽERA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI“!
- Sponzor članka -hikvision srbija

Imajući u vidu značaj GDPR regulative i uopšte zaštitu ličnih podataka i u skladu sa aktuelnim zahtevima tržišta, Fakultet bezbednosti i kancelarija poverenika napravili su kratki program studija obuke menadžera za zaštitu podataka o ličnosti na Fakultetu bezbednosti koji nosi 30 ESPB. Program je namenjen onima koji se bave ovom materijom.

Broj plaznika je ograničen na 75, a kriterijum upisa vršiće se prema sledećim uslovima:

*Pravo upisa imaju lica sa stečenim najmanje srednjim obrazovanjem, u skladu sa Pravilnikom o  organizaciji, sprovođenju, izdavanju sertifikata i postupku vođenja evidencije za kratke programe studija (Službeni glasnik RS, br. 32/19, 106/20). Prethodne neophodne kompetencije polaznika se ogledaju u posedovanju radnog iskustva u radu sa podacima o ličnosti ili iskazanoj potrebi poslodavca za angažovanjem polaznika u radu sa ili u vezi sa ličnim podacima. Ovaj program, po vrsti, nivou i obimu znanja i veština za koje obučava polaznike odgovara visokom obrazovanju, shodno Pravilniku.

*MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA

Fakultet upisuje do 75 kandidata po jednom upisnom roku. Za upis na kratki program studija (KP) neće biti organizovan prijemni ispit, već će se kandidati koji ispunjavaju uslove za upis na KP rangirati na sledeći način: 1. prednost imaju kandidati sa čijim poslodavcima je Fakultet zaključio ugovor o korišćenju obrazovnih usluga u vezi KP; 2. ostali kandidati se rangiraju na osnovu redosleda prijavljivanja. Redosled kandidata se određuje prema vremenu prijavljivanja, osim u slučaju postojanja Sporazuma o korišćenju obrazovnih usluga sa poslodavcem u kom je ustanovljeno pravo prioritetnog upisa. Lica čiji poslodavci imaju zaključen Sporazum sa Fakultetom mogu da upišu kratki program u okviru ukupne kvote upisanih, bez obzira na vreme prijavljivanja i u skladu sa Sporazumom, zahtevima poslodavca i pravilima konkursa (Fakultet zadržava pravo da u slučaju velikog interesovanja ograniči prjem kandidata sa prioritetnim pravom upisa, s tim da primi najmanje jednog polaznika od svakog poslodavca sa kojim ima zaključen Sporazum).

*VISINA ŠKOLARINE

VISINA ŠKOLARINE: 78.500,00 RSD (slovima: sedamdeset osam hiljada i pet stotina dinara)

*PRIJEM KANDIDATA

Prijavljivanje kandidata se sprovodi putem elektronske pošte, slanjem elektronskih kopija potrebnih dokumenata na mejl: [email protected]. Prijem dokumenata počinje 17.09 u 9 časova i traje do 24. 09 u 14 časova. Prijave koje stignu pre ili posle predviđenog roka neće biti razmatrane.

Potrebna dokumenta za prijavu:

Prijava za konkurs (preuzeti sa linka, odštampati, popuniti, potpisati i poslati skeniranu verziju – PRILOG),

Diploma o završenoj četvorogodišnjoj srednjoj školi ili diploma kojom se potvrđuje stečeno visoko obrazovanje.

Predavači su pored nastavnog osoblja sa Fakulteta, i poverenik i njegovi saradnici – generalni sekretar, Zlatko Petrović, i Nevena Ružić.

FAKULTET BEZBEDNOSTI
Gospodara Vučića 50
Telefon: 6451-843, 6451-876 i 6451-963
Faks: (011) 6457-685
E–mail: [email protected]
Internet adresa: fb.bg.ac.rs

5/5 - (2 votes)
IZVORFakultet bezbednosti
Prethodni članakOVO NISTE ZNALI: KAKO IZGLEDA PRIVATNOST U ERI PAMETNIH TEHNOLOGIJA?!
Sledeći članakIZAZOVI I TRENDOVI NANOTEHNOLOGIJE KROZ PRIZMU SAJBER BEZBEDNOSTI