Bezbednost u automobilskoj industriji: Šta treba da znamo o ADAS sistemima?

ADAS predstavljaju složene, napredne sisteme koji značajno pomažu vozaču i jedno su od najvećih dostignuća u domenu bezbednosti četvorotočkaša

337
- Sponzor članka -hikvision srbija

Automobilska industrija neprestano raste u razvoju bezbednosnih sistema za evoluciju svakog modela koji izlazi na svetsko tržište. Verovatno najveći napredak po ovom pitanju bio je uključivanje naprednih sistema pomoći vozaču – ADAS (Advanced Driver Assistance Sistems) koji su dostupni najčešće u novim  generacijama vozila.

Ova tehnologija izuzetno je složena za običnog korisnika automobila budući da  objedinjuje niz sistema koji se odlikuju pružanjem pomoći vozaču u povećanju bezbednosti i olakšavanju upravljanja vozilom.

Neki ADAS jednostavno obaveštavaju vozača o okolnostima u okruženju. Drugi vas upozoravaju na rizičnu situaciju, na primer, da postoji velika razlika u brzini vozila koje se nalazi ispred nas ili  da vozimo na liniji razgraničenja traka. Kada vozač ignoriše ova upozorenja, postoje sistemi koji čak mogu da preuzmu kontrolu nad kočnicama i / ili nad upravljačkim komandama vozila kako bi izbegli sudar ili, bar, umanjili njegove posledice.

Takođe može da detektuje ljude ili životinje kako bi izbegao sudar sa njima.

Na primer, vozilo koje oprema autonomni sistem kočenja u nuždi može se zaustaviti ako smatra da postoji neposredni rizik od sudara. Ta sposobnost automatske vožnje čini neke ADAS preteče autonomne vožnje.

Među sve ove skupove asistencija možemo imenovati adaptivni tempomat, prilagodljivo ograničenje brzine, zadržavanje trake, upozorenje na “mrtvu tačku“, upozorenje na čeoni sudar, upozorenje na polazak ili na promenu trake, upozorenje  na putu i automatsko kočenje u nuždi; ali ima i mnogih drugih karakteristika.

Navšćemo sve što treba da znate o ovoj velikoj evoluciji u automobilskoj industriji, tako da prilikom izbora novog modela vodite računa, pre svega, o bezbednosti koju vam pruža.

Kako rade ADAS sistemi?

ADAS sistemi imaju „oči“  (kamere, radar, ultrazvuk i lidar) pomoću kojih prikupljaju informacije na osnovu njihovih tehničkih mogućnosti. Na primer, kamere prepoznaju boje i imaju širok opseg od 50 do 500 metara i do 180º; a ljude, životinje i predmete prepoznaju kroz algoritme njihovog softvera i veštačke inteligencije. Radar, međutim, locira statične i pokretne predmete u okolini vozila i određuje njihovu relativnu brzinu, udaljenost i položaj.

Sve prikupljene informacije šalju se upravljačkoj jedinici sistema koja objedinjuje sve ove podatke i generiše pouzdano prepoznavanje okoline vozila: puta, drugih vozila, pešaka, životinja ili znakova. Ove informacije su u suprotnosti sa podacima o kretanju samog vozila (brzina, situacija, ubrzanje, kočenje, okretanje) i radnjama vozača, da bi otkrio rizične situacije i postupio u skladu s tim, bilo upozorenjem ili preuzimanjem kontrole.

Koliko su efikasni ADAS?

Nema sumnje u automobilskoj industriji da su sistemi u mnogome pomogli da se vozi sigurnije i smanji učestalost ljudskih grešaka. Zapravo, zahvaljujući njima, broj nezgoda će se znatno smanjiti kako budu prisutni u saobraćaju.

U Evropi se procenjuje da se predlogom obaveznog korišćenja ADAS sistema od 2022. godine može izbeći 25.000 smrtnih slučajeva na putu u narednih 15 godina. Prema studiji Nemačke asocijacije osiguravajućih društava (GDV), štete će se smanjiti za 25% u 2035. godini, u poređenju sa podacima iz poslednjih godina, zahvaljujući efikasnosti ADAS-a. Smanjenje broja nezgoda će biti zahvaljujući autonomnom kočenju u slučaju nužde, što će sprečiti veliki broj sudara, i “balansiranje“ u promeni trake i održavanju stabilnosti čime se izbegavaju mnoge nezgode na autoputevima usled neobeleženih manevara promene trake.

Da li su ovi sigurnosni sistemi obavezni?

Većina modela na tržištu mogu biti opremljeni nekim od ovih sistema standardno ili opcionalno. Na evropskom kontinentu sva vozila koja se prodaju od 2022. godine moraju biti standardno opremljena uređajima kao što su inteligentni pomoćnik brzine, crna kutija, signal kočenja u nuždi ili detektor za vožnju unazad. U narednih godina biće uvedeno još sistema. Za sada to još uvek nije obavezno.

Da li im je potrebno održavanje?

Sa stanovišta korisnika, ovi sistemi ne zahtevaju nikakvu posebnu pažnju ili održavanje, osim održavanja čistoće dela vetrobranskog stakla na kojem su smeštene kamere. Profesionalni serviseri ili ovlašćene radionice mogu elektronski otkriti da u sistemu nema grešaka.

U slučaju nesreće koja utiče na bilo koji od njegovih elemenata, nakon popravke kamere i senzora neophodan je ponovna kalibracija kako bi radili ispravno, što posebno pogađa vetrobransko staklo. U slučaju zamene i instaliranja novih kamera i senzora, moraju se prilagoditi kako bi se osigurao ispravan rad.

Mogu li ADAS sistemi zakazati?

ADAS sistemi mogu doživeti kvarove jer njihove kamere i senzori nisu ponovo kalibrisani ili je taj postupak pogrešno izvršen nakon zamene vetrobranskog stakla.

Kada senzori otkažu zbog loše kalibracije, vozilo ne može pouzdano da prepozna okolinu i bezbednosni sistemi ne reaguju, što može dovesti do neblagovremenog kočenja u hitnim slučajevima ili još gore, do ozbiljne nesreće.

5/5 - (1 vote)
IZVORInfobae
Prethodni članakANTENALL – Lider tehničkog obezbeđenja i distributer UNIVIEW opreme
Sledeći članakPOSLOVNA TAJNA: Šta vaša kompanija treba da zna